Huidige stand van zaken

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Hier maar weer even een overzicht van de stand van zaken.

 • Geen advocaat die ons wil bijstaan. Dus juridische hulp onmogelijk. Dit kan vermoedelijk door een valselijk na drogeren verkregen document uit 1975 van psychiater prof.dr. Onno van der Hart. Een gewetenloze schoft en de medisch leider criminele organisatie ‘Groep Mengele’. Verder proberen is zinloos, zie juridische pagina op de website www.vechtentegenhetonbekende.nl
 • Justitie en politie blijven zwijgen conform de hun opgelegde opdracht van hogerhand, dus College Procureurs en politiek! Ook nieuwe aangiften worden doodgezwegen. Dus criminele organisatie ‘Groep Mengele’ is nog oppermachtig. Broer Johan onderhoudt voor de familie de contacten daarmee of is mede leider.
 • Media zwijgen ook. Vermoedelijk zijn ze op de hoogte en proberen het ook dood te zwijgen. Onno van der Hart zal het wellicht als ‘behandeling’ afdoen, of anders pleegt mijn vrouw zelfmoord of zoiets? Of ze denken echt dat ik ‘gek’ ben? Of dat mijn vrouw een hoer was en het nu wil verbergen? Dan dus uit ethische overwegingen maar niet publiceren? Dit feit blijft eigenlijk een groot mysterie!
 • Kinderen weigeren hier over te praten en zijn natuurlijk al lang op de hoogte gesteld. Vermoedelijk zijn met hun medeweten zelfs de DNA-tests vervalst. Zou ik een nieuwe gewaarborgd laten doen in Nederland, dan worden die gegarandeerd vervalst en juist als bewijs van mijn ‘gek’ zijn opgevoerd. Dat zou dus dubbel moeten, ook in het buitenland, of nog beter alleen in het buitenland. Ik zoek nog naar een degelijke mogelijkheid. Zou me niet verbazen dat ze die dan weigeren ook nog, wat een totale breuk met mij zou betekenen en een ramp voor mijn arme vrouw dan.
 • Voor het gewaarborgd vaststellen dat ik wel degelijk een litteken heb en onvruchtbaar ben gemaakt, geldt het zelfde. Dat moet vermoedelijk in het buitenland. Hier weigert men gewoon na de vaststelling om het schriftelijk en gewaarborgd vast te stellen. Totale blokkade door medici in Nederland vermoedelijk, ze zouden hun ‘eigen’ soortgenoten immers afvallen. Dus vrij zinloos verder in Nederland.
 • Nieuw is, dat het dus prof.dr. Onno van der Hart zelf is, nota bene, die ons hele leven heeft vernietigd door een doofpot mee helpen op te zetten en daarmee ons weerloos tegenover daders maakte. De deskundige bij uitstek op dit gebied! Drogeerde mij om een schriftelijke verklaring te krijgen die hem toestemming gaf om ons voorde rest van ons leven te bedriegen! En hij gaat dus gewoon vrijuit. Je mag dus gewoon iemand bedriegen blijkbaar. Hoe herroep je een document waar je feitelijk niets van weet? Niemand erkend het bestaan of maakt er melding van.
 • Nieuw is ook dat een integere assistente GGZ Zwolle indertijd (1975) met mij naar de politie wilde om daarvan aangifte te doen! Met andere medewerkers is in 1975 een klacht ingediend, maar afgewezen door Leiding GGZ.
 • Boek deel I is nu vrijwel up to date, hoewel er de laatste tijd nog cruciale zaken aan toegevoegd zijn. Het moet feitelijk een onderzoeksrapport zijn. Dus zeer waarheidsgetrouw en later een historisch erfstuk voor (wel integere) Nederlanders. Moeilijk is om aan te geven wat er gebeurde, terwijl je dat op het moment niet begreep en onmiddellijk verdrong, maar nu wel weet. Om te voorkomen dat het verhaal twee maal moet worden verteld, dus toch maar wat extra informatie voor de lezer, die er anders te gemakkelijk overheen kon lezen in het eerste deel. Dan kan deel II met de flash backs en mijn langzaam ontstaande begrip voor wat voor gruwelijks allemaal had plaatsgevonden, wat kernachtiger worden.
 • Aangezien ik verwacht dat het boek in Nederland zal worden verboden of in beslag genomen, lijkt mij een Buitenlandse uitgever toch zinvol. Immers in Nederland krijg ik geen juridische bijstand, dus is hier uitgeven vrijwel onmogelijk en veel riskanter. Men kan dit hebben voorzien en mij ook in het voor mij ‘geheime’ document verboden hebben om een boek te publiceren. Of deze website en Blog wel gelezen wordt is ook onduidelijk. Heel weinig reacties en die kunnen gemanipuleerd zijn.
 • Mijn vrouw wordt nog steeds bedrogen en is vele malen verkracht gewoonweg gedoogd door de overheid. Onderzoeken werden zelfs gestopt! Hoewel er 8 jaar op stond voor de twee daders op 12 januari 1991.
 • Mijn vrouw blijft onbehandeld ziek op grond van mij onbekende documenten en op grond van mij onbekende groep samenzwerende mensen. Nou ja, mijn broer Johan, psychiater Onno van der Hart en deels familie zijn wel bekend, maar niet aan te pakken zonder advocaat.
 • Mijn vrouw wil niet meer mee op vakantie voordat ik de ‘oude’ ben, wat nooit kan, want misdrijven gebeuren en kun je niet achteraf ‘even’ ongedaan maken. Zeker niet als ze stelselmatig worden ontkend. Dus groei je uit elkaar, wat juist de bedoeling van de duivelse psychiater Prof. dr. Onno van der Hart is?
 • Psychiaters willen of mogen niet meewerken aan het beter maken van mijn vrouw. Mooi laten lopen en verkrachten, zoals al dertig jaar is gebeurd. Wat kan dat nou schelen. Onno van der Hart zal dat proces zo hebben vastgesteld en juridisch beklonken door ons beide te misleiden en op te lichten. Dus is vermoedelijk enkel medische hulp in het buitenland mogelijk?
 • Politici zwijgen enkel en voegen mijn brieven aan het ‘archief’ toe. Het ‘ronde archief’ naast het bureau? Hoezo rechtstaat en we willen zo graag weten wat er onder het Nederlandse volk werkelijk leeft? Huh? Ik krijg al jaren geen toegang en wordt middels een ‘Cordon sanitair’ doodgezwegen.
 • Dus worden wij nu ook steeds verder uit elkaar gedreven. Een marteling voor haar, en voor mij ook. Een bewijs voor de gewetenloosheid en het eigen belang van de daders. In de afwegingen komen wij niet meer voor. Als drogreden natuurlijk nog wel. We doen dit om hun te helpen? Je vrouw heeft recht op privacy? Maar weet van niets en mag rustig verkracht worden?
 • Nieuw is ook dat belastingdienst en accountants ook worden ‘ingelicht en zaken moeten verzwijgen voor mij. Speciaal de pensioen berekening wordt in een bepaalde richting geduwd. Plotseling hogere kosten voor adviezen buitenland, plotseling zwijgen over bepaalde zaken, niet meer mogen adviseren over buitenland, en meer manipulatie. Wie zijn die mensen die voor en over ons beslissen? Criminele en duivelse organisatie ‘Groep Mengele’ natuurlijk. Een aantal mensen daarvan zijn inmiddels bekend.

Dus, samenvattend ben ik (feitelijk wij)

 • verstoten (balling) sedert 1973 in eigen land door allen die hier tientallen malen hadden kunnen ingrijpen in de dertig jaar van misbruik en bedrog.
 • rechteloos gemaakt en moeten misdrijven ondergaan die worden gedoogd door de overheid. Advocaten willen of durven niet in te grijpen, of worden en laten zich bereidwillig misleiden.
 • De grondwet en ‘Rechten van de Mens’ zijn niet meer op ons van toepassing door heimelijke documenten, die wij zelf niet eens kennen en niet mogen zien.
 • Dus pure onderdrukking en discriminatie van een burger na oplichting en afpersing.
 • Duidelijk merkbaar is de invloed van de AIVD (geheime dienst) die alles wat ik probeer op sluwe wijze tegenhoud en getuigen en accountants zelfs manipuleert.
 • Balling (heimelijk) in eigen land,
 • en martelaarschap.
 • Worden wij zelfs opzettelijk uit elkaar gedreven.
 • En dus is er niets meer dat mij nog bindt aan Nederland. Integendeel zelfs.

Uitwijken naar het buitenland is dan nog de enige mogelijkheid die overblijft. Dat kan door gewoon daar te gaan wonen, of door wellicht zelfs (indien nodig) het aanvragen van ‘politiek asiel’. Naturalisatie tot burger van een ander land kan wel eens noodzakelijk zijn. De mogelijkheden worden nu door mij onderzocht.

Later meer…..

Hans Smedema, Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.