Heimelijk vogelvrij verklaard!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 27/11/2021 published 04/12/2015 by Hans Smedema

Heimelijk vogelvrij verklaard!

In the name of the people ©Steve Geshwister
In the name of the people ©Steve Geshwister

Heimelijk vogelvrij verklaard! Al in 1973/75 blijkt het Nederlandse Koninklijk huis, door de handtekening van destijds Koningin Juliana, mij en mijn weerloze vrouw heimelijk en achterbaks, dus zonder ons te waarschuwen, buiten de wet te hebben geplaatst, en Ministerie van Justitie te hebben aangewezen om er voor te zorgen dat er NOOIT een onderzoek of vervolging zou worden ingesteld tegen onze verkrachters. Hoogstwaarschijnlijk om mijn vriendin/vrouw voor traumatische rechtszaken te beschermen. Wat ze zeker niet wou, net als ik zelf zo vertelde ze in 2000. Met MOL-X, Joris Demmink de vriend van verkrachter Jan van Beek binnen Justitie die er zo dus voor heeft gezorgd dat hij zelf NOOIT kon worden vervolgd! Hij seponeerde gewoon zwaaiend met Staatsveiligheid ieder onderzoek en kon bewijzen laten manipuleren en vernietigen. Sluw, sluw, sluw. Het perfecte misdrijf, terwijl beide verkrachters mij, Hans Smedema. vals beschuldigden bij de rape-video’s van mijn vriendin betrokken te zijn.

Al tijdens ons huwelijk op 23 feb 1973 moesten twee mensen van Justitie achteraf mee tekenen voor ons huwelijk! Dus toen waren wij beiden al ter beschikking gesteld(heimelijke TBS?) van de Regering/Justitie!

Godfather mr. Johan Smedema Gennep
Verrader en godfather mr. Johan Smedema Gennep

Op verzoek broer mr. Johan Smedema uit Gennep die alle verkrachtingen en net een kind daarvan laf en corrupt wou verbergen, en wist dat er dan nooit een onderzoek kon komen, en hij en de rest van de corrupte familie, dus vrijuit gingen. Staatsveiligheid, dus GEEN onderzoeken of vervolging. Sluw! Hij had daarvoor een rapport van een deskundige Onno van der Hart nodig en die werd omgekocht met geld(miljoen) van de Rabobank(Interpolis?) waar mijn argeloze weerloze vriendin werkte. Die daardoor gratis Prof. dr. Onno van der Hart UU werd. De Nederlandse Mengele! Die daarvoor weer samenwerkte met Robert van den Bosch die daardoor ook psychiater Prof.dr. Robert van den Bosch UMCG werd!

Zie voor uitgebreide beschuldigingen mijn artikel

J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!

Zie voor alle andere beschuldigingen mijn artikel

Timeline all most crucial events!

Samen met de Mol binnen Justitie, wat later Joris Demmink blijkt te zijn,  bedriegen ze het Koninklijk huis en de Politici. Een laffe en gruwelijke misdaad die ons leven totaal heeft verwoest! Nog steeds lijden wij onder deze laffe door de Commissie Stiekem corrupt voor het Nederlandse volk verborgen gehouden misdaad.

Het Koninklijk huis is dus zwaar betrokken bij onze vernietiging…

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Het perfecte misdrijf, want kan NOOIT uitkomen! Mol of Stasi-afdeling binnen justitie houdt dat immers zelf tegen met Koninklijke goedkeuring en bescherming. Politici moeten de Koning beschermen! Sluw.

Verraderlijke broer heeft altijd alles tegenover mij ontkend en heeft daarmee ons leven nog meer kapot gemaakt. Hij wist dat ik al in 1072 onvruchtbaar werd gemaakt, maar liet ons weerloos toch gewoon kinderen krijgen van 3 verkrachters. Toen ik er in 2000 achter kwam zei hij corrupt “Je bent gek, ga naar een psychiater!” Wat ik argeloos deed en zo de grootste fout van mijn leven maakte. Want die levensgevaarlijke idioten maakten mijn leven nog veel meer kapot. Zie…

De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Tientallen miljoenen kostend Cordon Sanitair

Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!
Onno van der Hart, psycholoog. Stasi methoden met martelingen!

De vier samenzweerders, corrupte Johan Smedema, kerkrat Tjitte de Jong, Joris Demmink MOL binnen justitie(verkrachter mijn vriendin), duivelse Onno van der Hart de Nederlandse Mengele, creëren in 1972/75 om uitkomen te voorkomen, een achteraf tientallen miljoenen kostend Cordon Sanitair, door familie, medici, politie, OM, Justitie en politici te dwingen om te liegen zogenaamd op medische gronden. Gronden vervalst en door marteling en misleiding opgesteld door prof. dr. Onno van der Hart UU in opdracht Joris Demmink en mijn broer Johan de leider van de gigantische Omerta Organisatie. Als tweede (noodzakelijke)deskundige en handlanger werd zijn vriend psychiater prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch UMCG ingeschakeld, ook voor een miljoen volgens verkrachter Jan van Beek uit Utrecht.

Overal waar Hans op onderzoek ging vragen toen hij eindelijk in 2000 achter de doofpot kwam, werd hij als gek neergezet. Door echt IEDEREEN, dus nam hij foutief aan dat hij echt gek was geworden en slikte zelfs een paar weken Semap in 2000, terwijl dat juist fout was en hij daarmee NIET meer kon werken. Zonder ging nog redelijk. Pas in eind 2003 kreeg hij zoveel bewijzen dat hij wist het slachtoffer te zijn van een groteske doofpot van ongekende grootheid en waanzin. In september 2003 kreeg ik een zwaar antipsychoticum Risperdal heimelijk verborgen als baby aspirientje 100mg, verstopt in de officiële doosjes. Dus liep ik argeloos in hun val.

Zie daarvoor J’Accuse corrupte Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Scheiding is vooral daardoor mogelijk gemaakt. Afgedwongen feitelijk. Johan kocht zelfs samen met justitie mensen om, zodat die meewerkten aan deze koninklijke doofpot. Tientallen miljoenen gestolen belastinggeld(of Interpolis) zijn besteed aan het verborgen houden van deze misdrijven en buiten beeld houden criminele daden Koninklijk huis, Ministerraad en vooral de mol binnen Justitie zelf. Wat dus later Joris Demmink blijkt te zijn.

Zie hierover mijn Page J’Accuse mr. Johan Smedema!

Ook de WOB werd in oktober 1991 buiten spel gezet speciaal om uitkomen van deze zaak te voorkomen! Waarnemend hoofd officier justitie en Rotary vriend mr. Ruud Rosingh werd januari 1991 immers opgedragen om het onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw door twee mannen, met getuigen, te stoppen! En na zijn integere weigering werd hij al half februari naar Zwolle overgeplaatst. Alle ambtenaren moeten meewerken aan het bedriegen van Hans Smedema en zijn weerloze vrouw, of worden zwaar gestraft!

Kerkrat Tjitte de Jong, Norg Oudega
Kerkrat Tjitte de Jong, Norg Oudega

Kerkrat en zwager Tjitte de Jong uit Norg en later Oudega, hielp deze gruwelijke broer bij het opzetten van een politieke doofpot affaire via CDA vriend Lubbers! Terwijl hij mij in 2000 en later vals beschuldigt van zogenaamd gek zijn! En daarmee ons huwelijk volledig kapot maakt. Feitelijk martelen van ons door onthouden van cruciale informatie over zware misdrijven en mensenrechtenschendingen.

Zie Kerkrat zwager Tjitte de Jong drogeerde mij in zijn woonboot!

Zie hierover ook mijn Page J’Accuse Tjitte de Jong!

Onderzoeken koninklijk verboden!

Ieder onderzoek naar de vele verkrachtingen van mijn weerloze(!) vrouw werd verboden! Terwijl wij niet eens mochten weten dat ze weerloos was ook nog! Ook dat we beiden alles verdrongen door de conditionering door Prof. dr. Onno van der Hart en de normale afweerreactie na trauma’s. De corrupte schoften. Omerta voor:

 • Ook mijn heimelijk en illegaal onvruchtbaar maken in 1972, wij mochten dat zelf NIET weten!
 • daardoor tientallen jaren misbruik en drie kinderen van verkrachters,
 • ook drie afgebroken zwangerschappen van verkrachters zoals van verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten. Geuzennaam, Jaap de Vaginajager die nota bene werd betaald als informant voor justitie en ons huis mocht afluisteren zodat direct kon worden ingegrepen als ik iets probeerde! Zwaar cordon sanitair voor tientallen miljoenen. Hij kreeg de facto een gratis Villa schuin tegenover ons met 100.000 gulden en maandelijkse toelage voor de hypotheek en afluisteren. Hij was klant van mijn gedrogeerde vriendin sinds 1972!!! En is in deze positie geplaatst door MOL-X binnen Justitie die inmiddels de geheime afdeling aanstuurde! Mijn corrupte broer Johan vond alles prima natuurlijk.
 • martelingen en conditionering van ons beiden door Prof. dr. Onno van der Hart tbv het cordon sanitair. Mind Control! Het mocht NOOIT uitkomen! Omerta.
 • moord op mijn buurman Cees van ‘t Hoog die te dicht bij de waarheid kwam. Maar ook andere kwamen door verdachte auto ongelukken om het leven. De standaard methode. Zwaar drogeren zodat hun brein niet meer werkt, mindcontrol en dan naar huis laten rijden.
 • moordaanslagen op mij en anderen,
 • zwaar intimideren van getuigen en ambtenaren om te zwijgen!Rotary vriend Leeuwarden-Zuid en Waarnemend Hoofd Officier Justitie Leeuwarden in jan 1991 Mr. Ruud Rosingh werd direct overgeplaatst na zijn integere weigering.
 • vervalsen en vernietigen van medische files en bewijzen, zo werd een gevaarlijk artikel in de Leeuwarder Courant heimelijk opnieuw gedrukt voor 8000 gulden in 1991 speciaal voor het archief.
 • Hans mag GEEN aangiften doen want dan kon het uitkomen.
 • Medische hulp via therapie werd daarmee ook verboden, want kon tot uitkomen leiden. Dus opzettelijk onthouden van medische hulp, maar ik moet daar wel voor betalen.
 • en nog veel veel meer ellende. Lees mijn boeken.

Dat alles werd door de achterlijke criminele handtekening van Koningin Juliana legaal, en de daders en met name verkrachters mochten dus NIET worden vervolgd. Zelfs DNA testen werden daarom vervalst.

En die waren daarvan op de hoogte, dus konden rustig door blijven gaan met hun misbruik van weerloze slachtoffers die zo zwaar waren gemarteld, getraumatiseerd en opzettelijk geconditioneerd(!) in opdracht stasi afdeling/mol justitie(!), dat ze alles verdrongen en argeloos onwetend doorleefden.

Free from American Declaration of Independence

‘In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & Wies Smedema.’

Zie voor meer details over alle zwaar betrokken politici en ministers mijn Page

1.3 Zware Politieke Samenzwering!

Want wij waren slechts onschuldige argeloze slachtoffers en konden ons niet verweren door zware dissociatie/verdringing, mede door opzettelijk martelen en conditioneren, van alles wat voor ons arme brein te erg en te emotioneel was.

Dus weerloze en argeloze slachtoffers zonder hulp van derden. Die dat juist wilden voorkomen dat we erachter kwamen, want men had strafbare feiten gepleegd. Dat zelfs rechters, OM, advocaten en medici hieraan vrijwillig of soms gedwongen aan meewerkten, is mij pas de laatste jaren duidelijk en is voldoende bewezen tijdens de zittingen smaad en belediging.

Voor een Post over alle belangrijke betrokkenen bij deze grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis zie

https://hanssmedema.info/royal-criminal-organization-against-victim-hans-smedema/

Bedrogen en verraden door drie generaties koninklijk huis! Hoogverraad!

Koning Willem-Alexander legt tijdens zijn inhuldiging op 30 april 2013 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de eed af aan het volk. Hieronder de tekst die hij, zijn moeder en grootmoeder, hypocriet uitspraken.

“Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen , en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig.”

Maar op 15 maart 2017 liegt Koning WA en blokkeerde corrupt en illegaal het mij nota bene aangeboden asiel door Rex J. Ford tijdens een deportatie vanuit Los Angelos naar Amsterdam Schiphol boven Amerikaans grondgebied! Dus juridisch in Amerika! Zie…

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Koningin Juliana tot 1980

Dus sinds 1972 door drie generaties wereldvreemde Koninginnen en nu een Koning, even achterbaks en laf buiten de wet geplaatst. Terwijl deze schoften al in 1975 wisten dat wij weerloos waren en dat het eerste kind niet van mij bleek te zijn. Ook dat ik heimelijk onvruchtbaar was gemaakt door verkrachter Jan van Beek uit Utrecht.

Maar ipv ons te helpen, besloot de blijkbaar achterlijke Koningin Juliana op grond van overigens valse en door martelen verkregen documenten, om ieder onderzoek te verbieden en alle ambtenaren op te dragen om ons zo veel als mogelijk te bedriegen. Wat een corrupte schoft. En tijdens haar bewind kregen wij in totaal drie kinderen van verkrachters en nog drie afgebroken zwangerschappen.

Ook tijdens haar bewind drie moordaanslagen op mijn leven en de moord op buurman Cees van ‘t Hoog. Huiveringwekkend.

dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen

En nooit heeft dit corrupte laffe wezen ons ook maar één keer geholpen. NOOIT! Verraad tegenover mij en mijn weerloze vrouw, en hoogverraad tegenover het Nederlandse volk.

Koningin Beatrix 1980 tot 2013

In 1980 na de moord op Cees van ‘t Hoog en drie moordaanslagen op mijzelf, ging de al even wereldvreemde laffe en blijkbaar ook al corrupte Koningin Beatrix ijskoud en al even gewetenloos gewoon door met het bedriegen en martelen van mij en mijn vrouw, en het blijven misbruiken van hun macht over alle ambtenaren in Nederland. Inclusief de laffe Ministers die dit allemaal prima vonden. Vele verkrachtingen, misstanden, martelen, bewijzen vervalsen, medische dossiers vervalsen, bewijzen vernietigen, het kon niet op. Sterker nog in 1991 zet men laf en corrupt de WOB buitenspel als het Koninklijk huis in gevaar komt! Speciaal voor deze zaak!

Zelfs toen ik in 2000 eindelijk mijn verdringing en vooral mijn conditionering na martelen door de duivelse psycholoog prof. dr. Onno van der Hart, overwon, bleef Koningin Beatrix meedogenloos doorgaan met hun lafhartige bewind. Hans werd NIET de waarheid verteld, nee hij werd op alle fronten door de geheime dienst en Justitie zelf tegengewerkt bij zijn pogingen om achter de waarheid te komen. Ik dacht zelfs een jaar dat ik echt gek was geworden en slikte foutieve pillen! Pure opzet van het laffe Koninklijk huis. In 2004 moest ik zelfs mijn toppositie als headhunter in Noord Nederland opgeven omdat ik maar niet begreep wat er aan de hand was. Wat Beatrix mij zo had kunnen vertellen, maar meedogenloos naliet. Onze schade miljoenen en de kosten voor de argeloze bedrogen Nederlandse belastingbetaler tientallen miljoenen als je alle indirecte kosten ook meerekent.

Ik waarschuw en vraag haar zelfs om een onderzoek in 2008, nog zonder te weten dat ze er zelf dik bij betrokken was. Zie post Open brief Koningin Beatrix!

dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen

Toen ik ten einde raad in 2009 dan maar politiek asiel tegen Nederland in Miami Florida aanvroeg en daardoor 28 weken in een detentie kamp moest doorbrengen, een hel voor mij als oud Rotary lid en met een top positie als headhunter, feestte Koningin Beatrix alweer laf en corrupt rustig door! Meedogenloos!

Zie Post J’Accuse Koningin Beatrix!

Koning Willem Alexander 2013 tot heden

In naam des laffe corrupte Konings!
In naam des laffe corrupte Konings!

En dan wordt dat allemaal ijskoud en meedogenloos al weer doorgezet door de huidige Koning Willem Alexander. Niets deed deze schoft om mij of ons te helpen. Toen ik alweer eind 2013 politiek asiel tegen Nederland en vooral het Koninklijk huis vroeg, feestte hij rustig door. Vlak daarvoor had men mij al een 31 dagen onrechtmatig en onschuldig in P.I. Ter Apel gevangen gezet. Uitsluitend om te voorkomen dat ik de volgende dag naar Mexico City zou vliegen voor politiek asiel in Texas. Zware vervolging en mensenrechtenschendingen! Maar deze Koninklijke schoft vond het allemaal wel prima! Hij feestte gewoon door.

Op 15 maart 2017 liegt en fraudeert KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander dat ik het mij nota bene aangeboden asiel door immigration Judge Rex J. Ford in de lucht boven Amerikaans grondgebied zogenaamd NIET wou! Zie mijn post

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen

HEEG - Een handout van speedboot Osprey 38 van de Nederlandse scheepswerf Wajer & Wajer. Koning Willem-Alexander heeft een Osprey 38 aangeschaft. De vorst kocht het luxueuze jacht van Wajer & Wajer Yachts voor gebruik bij zijn Griekse villa. ANP HANDOUT WAJER & WAJER / NO ARCHIVES / NO SALES / EDITORIAL USE ONLY
HEEG – Een handout van speedboot Osprey 38 van de Nederlandse scheepswerf Wajer & Wajer. Koning Willem-Alexander heeft een Osprey 38 aangeschaft. De vorst kocht het luxueuze jacht van Wajer & Wajer Yachts voor gebruik bij zijn Griekse villa. ANP HANDOUT WAJER & WAJER / NO ARCHIVES / NO SALES / EDITORIAL USE ONLY

Wij slachtoffer van het Koninklijk huis, de grootste doofpot affaire en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis, Hans Smedema in 2013 weer 10 weken in een detentie kamp tussen asielzoekers uit alle windstreken, maar GEEN hulp van het laffe en corrupte Nederlandse Koninklijk huis of de verantwoordelijke Ministerraad. Mijn arme vrouw in de bijstand inmiddels, en ik kan nog net van een creditcard leven. Geen auto meer, niets!

Daders koninklijk onderscheiden!

Rieks P. lid orde Oranje Nassau 25 april 2014
Rieks Perdok lid orde Oranje Nassau 25 april 2014

Zowel Prof. dr. Onno van der Hart, de duivelse psycholoog die ons leven door martelen en conditioneren totaal vernietigde, als verkrachter en vader kind, Rieks Perdok uit Roden werden voor hun ‘diensten’ koninklijk onderscheiden!

Terwijl hij tijdens verhoor en in zijn valse aangiften ontkent ooit seks met mijn weerloze vrouw gehad te hebben. Doodsimpel DNA-testje bewijst mijn gelijk dat hij de vader is van een kind. Eigen testen werden in opdracht justitie vervalst, terwijl in Florida mij al werd bevestigd dat de drie kinderen niet van mij waren! Ook dat een kind van Rieks Perdok was, dus valse aangiften en verklaring voor Rechter Commissaris.

Toch moet ik als slachtoffer grootste doofpot Nederlandse geschiedenis nu 7000 euro betalen aan de verkrachters en mededaders als schadevergoeding voor smaad en laster. Hoe bestaat het. Huiveringwekkend!

Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor2
Rieks P. verhoor2

 

 

Politieke schijn zittingen rechtbank!

Denial of Justice
Denial of Justice

Dus geen eerlijke rechtsgang maar toneelstukjes. Een succesvol zakenman wordt daarmee even als idioot weggezet en verliest daardoor zijn top-positie als headhunter in Noord Nederland en een enorme financiële en emotionele schade. Arbeidsongeschikt sinds 2003 omdat ik niet meer wist wat er nou eigenlijk gebeurde. Er zijn aanwijzingen dat de echte zittingen met andere mensen die blijkbaar over en voor ons mogen beslissen, in Zwolle aan zittingen rechtbank meewerken. Wij als de slachtoffers van door hun corrupte beslissingen totaal vernietigd leven, mogen daar NIET bijzijn en van niets weten. Omerta! Zie de merkwaardige bijsluiter die ik steeds krijg bij dagvaardingen. Hoezo ‘in oorsprong Zwolse zaak?’ Wij zijn nooit in Zwolle betrokken geweest bij rechtszaken of justitie!BijsluiterSmedema

Medici die meewerken aan de doofpot!

Opzettelijk ook door omgekochte psychiater Mutsaers uit Haren, als psychoot neergezet, waar geen verdediging tegen mogelijk was, door gebrek aan bewijzen. Wat mijn leven totaal onmogelijk maakte en mijn eigen weerloze en nog argeloze vrouw op het verkeerde been zette! Die nam foutief aan dat ik voor psychosen behandeld moest worden. Terwijl het slechts PTSS en het conditioneren was. Maar ook andere psychologen en psychiaters moesten meewerken en deden dat ook gretig! Totaal cordon sanitair.

Zie Post Fraude door Psychiaters!

De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Stasi afdeling binnen Ministerie (geen)Justitie

Die bewijzen werden immers vervalst, vernietigd, of gemanipuleerd door de stasi afdeling binnen justitie. Die controleerde alles prachtig mooi! Hield ieder onderzoek op speciaal geheim koninklijk bevel tegen. Staatsveiligheid zogenaamd! Dus geen enkele verdediging toegestaan tijdens zittingen en dus verlies je dan altijd. Boete van 7000 euro te betalen aan de verkrachters(!) nu maandelijks via beslag op AOW ingehouden! Terwijl één, Rieks Perdok uit Roden zelfs de vader is van een kind, dus doodsimpel te bewijzen.

Zie Post Geheime stasi afdeling binnen justitie!

Advocaten werken ook gretig tegen!

Laffe corrupte schoften! Helpen wel misdadigers, maar niet slachtoffer Hans Smedema die ook als dader werd neergezet door corrupt OM.

Honderden advocaten weigerden om mij bij te staan in deze zaak. Het blijkt hun verboden te zijn op grond van gezocht vals beroep op de staatsveiligheid om het laffe en corrupte Nederlandse Koninklijk huis buiten beeld te houden.

Laffe en corrupte Gebroeders Anker uit Leeuwarden 8 a 9 keer vergeefs om hulp gevraagd! Als oud Rotary lid en van onbesproken hoogstaand ethisch gedrag. Toch weigerden deze lafaards en hielpen dus het laffe corrupte Koninklijk huis te beschermen, die toch al onschendbaar waren dus helemaal GEEN extra hulp nodig hadden. Wij wel! Wij zijn door hun laffe en corrupte opstelling zonder juridische hulp blijven zitten tijdens de strafzittingen en alles daarom heen. Alles moest ik zelf eigenhandig doen! Duizenden uren heb ik vergeefs om hulp gezocht en geprobeerd er achter te komen wat er nou eigenlijk aan de hand was. Terwijl deze schoften dat gewoon aan mij hadden kunnen vertellen, maar dat laf en gewetenloos weigerden te doen. De corrupte schoften!

Zie Post Fraude Anker Advocaten Leeuwarden!

Dat het Koninklijk huis en Ministerraad het prima vinden dat ik als slachtoffer van verkrachters van mijn vrouw, juist die(!) een schadevergoeding van 7000€ moet betalen, en niet andersom, is huiveringwekkend misdadig! De corrupte schoften!

De huidige toestanden binnen de Commissie Stiekem, met name Geert Wilders, maken vrijwel zeker deel uit van deze doofpot en samenzwering.

Zie mijn post https://hanssmedema.info/geert-wilders-dilemma/

Eigen onderzoek, maar bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’.

De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen.

Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.

”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt.

Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Later meer…

ing. Hans Smedema, El Albir, Costa Blanca, Spain.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.