J’Accuse psychiater drs. W.H.J. Mutsaers

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse psychiater drs. W.H.J. Mutsaers

Psychiater W.H.J. Mutsars uit Haren die mij opzettelijk waangestoord verklaard in opdracht Mol Justitie!
Psychiater W.H.J. Mutsaers uit Haren die mij opzettelijk waan gestoord verklaard in opdracht Mol Justitie!

Cruciaal is dat hij blijkbaar werd omgekocht en misleid om een negatief rapport over mij te schrijven. Zodat ik als gek werd neergezet en overheid op grond van zijn frauduleuze diagnose, al mijn stellingen en beschuldigingen kon negeren en een echt tintje geven.

Immers in Amerika was men in 2009 al WEL op de hoogte van het cruciale feit dat onze drie kinderen NIET van mij waren, maar van drie verschillende vaders! Dus was zijn diagnose totaal fout!

Pas in 2014(!) bekent haar dochter dat de drie kinderen samen met schoonfamilie en geheime criminele organisatie geleid door mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep en samen met justitie verkrachter Jaap Duijs de DNA tests hadden vervalst door de swabs te verwisselen met die van schoonfamilie Snieders! Drie artsen in die familie!!!

Dus is mijn vrouw ernstig ziek en ik slechts zwaar getraumatiseerd door de foutieve diagnoses en gruwelijke Omerta/doofpot van iedereen om mij heen. 

Heimelijk zelfs antipsychoticum door de ook al corrupte psychiater drs. Frank van Es GGZ/UMCG om mij maar te verzwakken sinds september 2003 zodat ik nooit hun doofpot kon opblazen! Verwak de tegenstander en verklaar hen gek. Dus tijdens het verhoor door deze corrupte psychiater Mutsaers was ik feitelijk gedrogeerd via het heimelijke antipsychoticum verborgen in officiële doosjes en doordrukstrip dagelijkse(!) baby aspirine 100mg wat goed zou zijn voor ouderen! Ook mijn huisarts Lefering werkte daaraan gezellig mee natuurlijk. Zie daarvoor post

J’Accuse Psychiater drs. Frank D. van Es UMCG

Ook wist ik toen nog niet dat de koninklijk onderscheiden prof.dr. Onno van der Hart mij sinds 1975 al regelmatig heimelijk als een dief in de nacht hersenspoelde door martelen! Dus ik werd heimelijk ziek gemaakt(!) en verdrong daarom cruciale criminele zaken! Niet omdat ik ziek zou zijn of zo, wat ik eerst foutief aannam! Het is helemaal geen ziekte maar conditionering en als een hond africhten. Hoewel je honden niet martelt! Als ik een hond was geweest had ik meer rechten gehad en een betere behandeling dan nu. Overigens werden er honden gebruikt tijdens maken rape-movies van mijn vriendin in 1972 en later vrouw in 1979! Zie bewijs in post

Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken!’

‘Weet u het verschil tussen God en een psychiater? God vindt zichzelf géén psychiater!’

Heimelijk antipsychoticum sinds sept 2003!

Pas in 2016 in detentie in San Diego voor de derde(!) asielaanvraag in Amerika kom ik er eindelijk(!) achter dat ik al sinds september 2003 via de achterlijke en corrupte psychiater drs. Frank van Es GGZ Drachten later UMCG, heimelijk een nog onbekend antipsychoticum kreeg toegediend verborgen in het officiële doosje en doordrukstrip voor baby aspirine 100 mg! Ik werd dus ziek en arbeidsongeschikt gemaakt! Verloor 145.000 euro aan inkomen! Terwijl ik dus foutief aannam dat het me allemaal teveel werd! Ik had gewoon door kunnen werken! Dus ik was al gedrogeerd en ernstig verzwakt tijdens horen door de corrupte Mutsaers!

Zie post Antipsychotic secretly since Sept 2003 by corrupt psychiatrist!

Zie voor alle andere psychiaters die ook opzettelijk mij psychiatriseren in opdracht Mol/verrader binnen Justitie, verkrachter en grote vriend van verkrachter Jan van Beek(vader eerste kind) uit Utrecht, mijn uitgebreide

Post Fraude door Psychiaters!

Psychiater W.H.J. Mutsaers uit Haren

in opdracht Amersfoortse. Liegt en fraudeert in abnormaal negatief rapport door verklaringen Hans Smedema compleet te verdraaien en vervalsen! Aangifte gedaan bij politie en aangeklaagd Medische Tuchtcollege Groningen! Zijn gewetenloze karaktermoord in de diagnose staat ook totaal haaks op dat van UMCG wat van TWEE psychiaters(Bruggeman & Luttikhuizen) kwam en meerdere testen en gesprekken met weer anderen! Ook Oostveen gaf afwijkende relatief normale diagnose zonder karaktermoord. Kortom regelrechte FRAUDE door deze corrupte psychiater! Hij zou wel eens omgekocht kunnen zijn of wou Amersfoortse op het verkeerde been zetten om uitkering zeker te stellen? Koninklijk huis en KCOM hebben GROOT belang bij geestelijk gestoord verklaren van Hans Smedema! Melding bevestiging waar zijn door Klazien maakte ook deze psychiater niet uit bij zijn opzettelijke foute diagnose hieronder. Daarachter mijn korte reactie naar Amersfoortse! Opzettelijke foute diagnose!

 

Het is ook in flagrante tegenspraak met het vlak daarvoor gemaakte rapport door arbeidsdeskundige van Dijk in opdracht Amersfoortse verzekeringen:

 

Hans Smedema

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.