Acties advocaten?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Bij Pages ‘J’accuse Advocatuur’ is al aangegeven, dat hier de advocatuur opzettelijk deze zaak in de doofpot wenst te houden, dan wel moet(!) houden in opdracht Staat der Nederlanden zelf! Hoewel een oppervlakkig kijkende advocaat ook zonder verplichting natuurlijk van de zaak af kan zien. Staat zal pas ingrijpen zodra een advocaat met de zaak bezig dreigt te gaan.

Een mooi sprekend voorbeeld van hoe een advocaat denkt in deze zaak is het volgende bericht dat ik van K2-Recherche Hasselt kreeg toegezonden na een vraag van K2 waarom hier juridische hulp wordt geweigerd, terwijl de Rechten van de Mens het verplicht stellen:

‘Voor wat betreft jouw vraag. Advocaten worden geregeld benaderd met dergelijke verhalen. Dat hij al door velen de deur is gewezen, is veelzeggend. Ik zou hem (afgaande op wat ik gezien heb) ook niet aannemen en vermoed dat je geen advocaat zult vinden die het wel wil. Ik heb wat op de website rondgekeken en zie daarin een onsamenhangend verhaal waarvan ik niet kan en wil geloven dat het klopt. Dat hij paranoïde is verklaard (neem aan: gediagnosticeerd), betekent dat je als advocaat niet op zijn verhaal kan afgaan en dan kun je een zaak ook niet aannemen. Ik denk dat je de man alleen maar naar de Orde van Advocaten kunt verwijzen. Die moet dan maar iemand aanwijzen, als er een zaak in zit.’

Als je deze reactie analyseert kom je op de volgende cruciale fouten in zijn denkwijze:

 • Dergelijke verhalen komen veel voor – Dus omdat het veel voorkomt, wat al een onjuiste aanname is, krijgt Hans Smedema geen juridische hulp en kan zich dus ook niet eens verdedigen. Een eerste ‘AANNAME’ dus. Geen degelijk onderzoek naar de feiten.
 • Is al door velen de deur gewezen, is veelzeggend – Dus omdat niemand hier naar wil of durft te kijken, zonder degelijk onderzoek(!), neemt deze advocaat alvast aan, dat ze het wel degelijk onderzocht zullen hebben. Wat alweer een foutieve aanname is. Nog niemand heeft dit degelijk onderzocht. Een tweede ‘AANNAME’ dus.
 • Hij ziet een ‘onsamenhangend’ verhaal – Dat is onjuist en hij moet dus wel oppervlakkig gezien hebben, wat overigens logisch en begrijpelijk is gezien de complexiteit. Het verhaal is echter uitermate consistent en op veel punten al aannemelijk gemaakt of zelfs al deels(onvruchtbaar maken) bewezen. Dus een derde ‘AANNAME’, geen degelijk onderzoek of analyse, laat staan een gesprek met het slachtoffer, wat toch een eerste vereiste zou moeten zijn?
 • Niet kan en wil geloven dat het klopt – Hij geeft dus feitelijk te kennen dat het onwaarschijnlijk of ongelofelijk is. En dat terwijl het wetenschappelijk bewezen is, dat zowel amnesie of geheugenverlies voorkomt, dat dubbele of emotionele persoonlijkheid voorkomt en dat verdringing bij ernstige trauma’s veel voorkomt. Zie boek ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ van prof.dr. Onno van der Hart, die helaas in negatieve zin betrokken is bij het in stand houden van de doofpot. Dat slachtoffers alles verdringen en zelfs eerst zullen ontkennen wordt door hem uitdrukkelijk vermeld, net als ik in mijn verhaal ook bevestig. Hij doet hier dus een vierde ‘AANNAME’! Geen degelijk onderzoek naar de feiten.
 • Als hij paranoïde is verklaard kun je de zaak niet aannemen – Maar alle psychiaters hebben als foutief uitgangspunt aangenomen(!), dat het niet waar is gezien de vele ontkenningen, zonder enig onderzoek. Al mijn verklaring simpel negerende ook nog! Sterker nog UMCG geeft aan dat uit tests blijkt dat mij niets mankeert! Uitsluitend indien het toch niet klopt, dan moest het wel Delusional Disorder zijn. Aannames dus, geen degelijk onderzoek geweest want Justitie weigert immers omdat ze het ook al niet geloven! Hij neemt dus foutief aan, dat psychiaters altijd gelijk hebben en verdediging tegen die uitspraken is dan onmogelijk. Immers nadat een psychiater vindt dat je ‘gek’ bent, zal nooit meer een advocaat je willen bijstaan uit pure angst dat een psychiater wel eens gelijk kan hebben. Schuldig zonder verdediging! Ga nooit vrijwillig naar een psychiater! Waarom niet eerst een degelijk onderzoek naar de feiten? De vijfde ‘AANNAME’ dus, geen degelijk onderzoek. Overigens is mijn gelijk ruimschoots aannemelijk gemaakt inmiddels (zie Post ‘Bewijs!’) en is deze aanname in dit stadium dus onzinnig.

Nooit eerder in de geschiedenis van Nederland, wellicht ver daarbuiten, is een criminele zaak als deze zo uitgebreid gedocumenteerd:

 • De vaders/misbruikers van mijn weerloze vrouw met een dubbele of emotionele persoonlijkheid, zijn nota bene allen bekend! Toch weigert Justitie een onderzoek en weigeren advocaten iedere hulp!
 • Vele andere misbruikers zijn bij naam bekend! Vele tientallen!
 • Er zijn door mij tientallen rechtstreekse getuigen genoemd en bekend, en de reden waarom ze niet mogen spreken(opdracht Staat zelf). Zie o.a. Page ‘Getuigen’ en boek ‘Vechten tegen het onbekende’. Dat is uitzonderlijk veel.
 • Door mij is al zeer aannemelijk gemaakt, zo niet al bewezen, dat er aan mij geknoeid is door onvruchtbaar maken in 1972. Zie Post ‘Bewijs!’. Toeval is uitgesloten, want Uroloog Smorenburg stelt schriftelijk dat bij mij beide zaadleiders zijn of lijken onderbroken. Ook moest een litteken of huidplooi van 7 cm worden weggebrand. Toeval en wanen zijn daarmee uitgesloten.
 • Zelfs drie rechters die op de hoogte waren van mijn amnesie en van het feit dat de CIA een brief had gezonden naar Baker Brothers in Amerika, zijn met naam en al bekend! Het feit dat dezen een mondelinge zitting uit de uitspraak hebben gehouden is gemakkelijk na te gaan en ondersteunt mijn stellingen. Mijn eigen advocaten Wim Winkel en Gerrit Ham weten dit ook maar zwijgen natuurlijk. Waarom? In opdracht van de Staat zelf!
 • De oplossing van dit raadsel, namelijk een weerloze vrouw met een dubbele of emotionele persoonlijkheid, is al door mij verstrekt! En is wetenschappelijk bewezen als mogelijkheid, zo iemand weet inderdaad achteraf van niets! Beter kun je het niet aangeleverd krijgen, maar toch geen onderzoek.
 • Een ander raadsel, namelijk waarom Justitie en Politie niets mogen doen, is ook al door mij opgelost. Namelijk dat een gewetenloze broer door fraude en oplichting kans zag om de politiek te misleiden en daarmee Justitie buiten spel te zetten. Wij zijn rechteloos gemaakt zonder kennisgeving daarvan. Dat is cruciale informatie, maar toch volgt geen onderzoek. Een goede advocaat moet dat relatief eenvoudig kunnen vaststellen.
 • Een advocaat kan eenvoudig eisen dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)via DNA testen nagaat of inderdaad de kinderen niet van mij zijn en dus een vaderschapstest is vervalst in opdracht van de Staat der Nederlanden zelf.
 • Een advocaat kan ook eenvoudig laten vaststellen door het NFI dat ik over een litteken beschik en geen huidplooi, dus dat artsen liegen en er wel degelijk een poging tot onvruchtbaar maken is geweest. Ook kan die vaststellen hoe men dat bij de zaadleiders geprobeerd heeft. Dat is natuurlijk nog zichtbaar, zeker bij forensisch onderzoek.
 • Een advocaat kan achterhalen welke wetten buiten werking zijn gesteld voor mij/ons, door de politiek of misleidde Koningin?

Toch gebeurt het niet en mag ik het volgende niet of is zeer onrechtvaardig:

 • Hans mag geen aangifte doen bij Politie! Wat een normaal burger recht is!
 • Hans mag geen inzage hebben in de geheime medische files, hoewel dat een recht is voor iedere normale burger.
 • Hans mag geen inzage hebben in de Politie/Justitie file! Hoewel dat een normaal burger recht is voor iedere Nederlander.
 • Hans krijgt geen slachtoffer hulp, hoewel dat een normaal recht is voor iedere burger.
 • Hans krijgt geen hulp van Cliëntenbond, die dat eerst wel wilde doen. Verbod door Staat?
 • Hans krijgt geen juridische bijstand, hoewel dat een Recht van de Mens is en iedere misdadiger dat wel krijgt.
 • Hans is al paranoïde verklaard zonder recht op verdediging daartegen, en terwijl Justitie en Medici weten dat hij dat niet is.
 • Familie die weet dat Hans gelijk heeft, zwijgen gewetenloos als het graf. Zeer crimineel gedrag bij slachtoffers, zeker als een scheiding dreigt en Hans daar volledig arbeidsongeschikt van is geworden.
 • De media weigeren dit verhaal te onderzoeken en hulp te verlenen. Hoewel dat wel hun morele taak zou zijn.
 • Hans krijgt geen inzage in de antwoorden verstrekt aan Europees Hof, hoewel Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) dat wel als recht aangeeft.
 • Politici weigeren hier vragen over te stellen, hoewel ze dat moreel en maatschappelijk gezien verplicht zijn.

Lust er nog iemand peultjes?

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.