Bizarre ongelooflijke combinatie van volstrekt unieke gebeurtenissen!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year Crime!

Bizarre ongelooflijke combinatie van volstrekt unieke gebeurtenissen!

Deel 5 binnenkort ook te verkrijgen.

Voor de research van mijn laatste deel 5 – J’Accuse van mijn Ebooks over de gruwelijke criminele acties die mij sinds 1972 werden aangedaan, is het volgende belangrijk.

Zie posts 1.0 Ebooks Hans Smedema

Het is gewoon mijn gruwelijke leven en wat mij allemaal werd aangedaan, dus pas nu ik alles nog eens evalueer kom ik erachter dat mijn leven wel heel erg bijzonder is verlopen. Volgens mijn niet zo bescheiden mening volkomen uniek en nog nooit eerder zo voorgekomen in Nederland en waarschijnlijk zelfs ver daarbuiten.

Wat in Amerika werd bevestigd door Department of Justice en asielrechter Rex J. Ford met maar liefst 5 goede gronden voor asiel, wat nog nooit eerder in de hun bekende geschiedenis zo was voorgekomen. In Nederland ken ik ook niets wat er ook maar in de buurt komt tenzij het Anne Frank oorlogsverhaal of Multatuli van Eduard Douwes Dekker die ook al beiden werden bedrogen door Nederlanders, verbannen en gedesillusioneerd in het buitenland stierven. Zoals ik hoogstwaarschijnlijk hier in het prachtige El Albir aan de Costa Blanca in het erg sympathieke Spanje

Politierechter: Bizarre smaad moet afgelopen zijn!

Hier het artikel in de Leeuwarder Courant nadat ik volkomen onschuldig was veroordeeld door de partijdige politierechter mr. Jeroen van Bruggen op 9 feb 2009 zonder een advocaat en heimelijk(!) gedrogeerd met zwaar antipsychoticum Risperdal! Ook bekende haar dochter Ilse pas in 2014(dus na veroordeling, 7+2,5=9,5 maanden detentie voor 2 asielaanvragen, en 1 maand onschuldig Nederlandse detentie in P.I. Ter Apel) dat haar kinderen samen met de Omerta Org en schoonfamilie Snieders, en verkrachter justitie informant Jaap Duijs, al in 2003 de vaderschaps DNA-swabs hadden verwisseld met gezin Snieders en zo de DNA tests vervalst zodat ik wel de vader leek te zijn. Ook een toevallige luchtfoto van mijn naakte vrouw in standje 69 met naakte Jaap Duijs in het zonnetje op zijn gazon werd door haar kinderen snel gewist van mijn(!) camera en email. Dat waren cruciale bewijzen van mijn gelijk, want tijdens die eerste rechtszaken loog Jaap de Vaginajager zwart op wit dat hij NOOIT seks had gehad met mijn vrouw en verwees naar de vervalste DNA testen!

En kinderen en schoonfamilie zwegen tijdens mijn rechtszaak in 2009 waardoor ik onschuldig(!) en weerloos(!) werd veroordeeld! Gruwelijk, gewetenloos en meedogenloos.

Zie Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!

Hoe verdedig ik me dan als hij al zwaar partijdig op grond van uitspraken van mijn juist zelf ernstig mentaal zieke vrouw, uitging van mijn(!) gek zijn? Zie mijn post Politierechter: Bizarre smaad moet afgelopen zijn!

Mr. A. (Bram) Moszkowicz stelt in zijn pleidooi voor hoger beroep gerechtshof Arnhem o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Unieke gebeurtenissen

Dus leek mij een lijst met die unieke gebeurtenissen wel handig.

 1. Een succesvol zakenman Hans Smedema op topniveau in Noord Nederland laten denken dat hij plotseling gek is geworden in 2000, terwijl ze(familie, kinderen, justitie, medici) de waarheid en bewijzen voor hem verbergen! Uniek, hoewel iemand voor gek verklaren wel veel voorkomt. Maar niet in de vorm van een decennia lange samenzwering en verlies van 145.000 euro inkomsten per jaar. Pas in dec 2003 wist ik 100% zeker dat ik NIET gek was geworden, maar het slachtoffer van de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.
 2. In Amerika vond men maar liefst 5 goede gronden voor mijn asiel tegen Nederland, wat daar nog nooit eerder zo is voorgekomen voor zover bekend bij Department of Justice in Amerika. Zie Unbelievable 5 grounds for asylum according to Judge Rex. J. Ford Miami court Florida!
 3. Koning WA die als KLM Co-Piloot op 15 maart 2017 het mij nota bene eindelijk aangeboden(!) asiel in de lucht boven Montana, dus juridisch in Amerika, corrupt blokkeerde! Volstrekt uniek natuurlijk. Zie KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!
 4. Dubbele Persoonlijkheid! Pas in 2000 kom ik erachter dat ik de facto werd gedwongen om te trouwen met een vriendin die al pathologisch loog en bedroog, en bovendien tot een volgzame sexslavin was gemarteld in 1972 met een extra emotionele persoonlijkheid. Ze kon dus zelf nooit aangifte doen. Dissociatieve Identiteits Stoornis(DIS) genoemd. Alles werd voor mij verborgen gehouden. Zie Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!
 5. Koninklijk huis negatief betrokken! Het heeft jaren geduurd voordat ik kon bevatten dat het Koninklijk huis op grond van de fraude sinds 1973 heimelijk achter deze decennia lange gruwelijke doofpot en samenzwering zat! Dat maakt deze zaak sluw Staatsveiligheid en alle organisaties en ambtenaren zijn verplicht om het Kon huis te beschermen. Dus vooral niet Hans Smedema, waarbij zijn weerloze vrouw rustig kon worden verkracht zonder kans op vervolging. Gigantisch belangrijk en sluw. Uniek voor zover mij bekend. Zie Koninklijk huis betrokken bij doofpot affaire en zware mensenrechten schendingen!
 6. Heimelijke(!) decennia lange TBS tegen mij! Zonder enige waarschuwing werd ik blijkbaar decennia lang heimelijk(!) vals beschuldigd zonder recht op kennisname daarvan en verdediging! Uniek neem ik aan.
 7. Omerta Organisatie heimelijk opgericht! Zonder mij daarin te betrekken werd via Koninklijk huis en Min. Justitie een geheime Omerta Org opgericht met blijkbaar als doel mij te isoleren en te controleren omdat ik werd zwart gemaakt door de verkrachters en mijn mentaal zieke vrouw die daarvoor speciaal was gehersenspoeld. Leiding heimelijk via mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep. Hoezo transparant? Hoezo integer handelen? Hoezo recht op verdediging? Hoezo onschuldig totdat het tegendeel is bewezen? Uniek! J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!
 8. Geen aangifte mogen doen! Uniek denk ik in deze decennia lange gruwelijke zaak want ik was dus weerloos tegen de verkrachters van mijn ook al weerloze vrouw. Ik mocht haar dus niet beschermen! Burgerrechten dus afgenomen via de heimelijke TBS. Hoe verweer ik mij daartegen zonder advocaat?
 9. Geen juridische hulp toegestaan! Verboden! Ik ben de enige Nederlander die geen juridische hulp mag krijgen in de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis? Advocaten mogen mij niet bijstaan, zelfs een gedwongen via deken kreeg opdracht van justitie om geen hulp te geven. Ook cliëntenbond en slachtoffer hulp mochten mij niet bijstaan! Crimineel want hoe verdedig je je dan tegen de Nederlandse staat en Koninklijk huis? Volstrekt uniek dus.
 10. Politie die geen Proces-Verbaal mag opmaken! Justitie in heimelijke Koninklijke opdracht Juliana verbood Politie om officieel mijn aangifte op te maken en Proces-Verbaal af te geven. Uniek gezien de ernst van deze gruwelijke inmiddels internationale zaak.
 11. Ministerie van Justitie die heimelijk omgekeerd aan hun missie alle bewijzen van misdaden en iedere vervolging van de criminelen moest voorkomen! In opdracht Koningin Juliana rond 1973 moest Min. Justitie er voor zorgen dat er nooit een onderzoek kwam en dus geen vervolging van de misdadigers in onze zaak. Dus misdadigers gevrijwaard en wij juist vogelvrij verklaard decennia lang zonder dat wij dat wisten. Hoogstwaarschijnlijk uniek gezien de decennia lange duur en de gruwelijke gevolgen voor de slachtoffers en internationaal betrokkenen.
 12. Medici die allemaal gezellig en gretig mee logen en bedrogen! Op een of twee na hebben alle medici geweigerd om mij simpel de waarheid te vertellen waardoor ik 300.000 euro onnodige kosten moest maken en mijn top positie verloor met 145.000 euro inkomen per jaar! Miljoenenschade. Zelfs kreeg ik totaal onnodig en zwaar foutief(!) een antipsychoticum verborgen als dagelijks baby aspirientje 100mg. Zie De decennia lange gruwelijke medische doofpot!
 13. Heimelijk onvruchtbaar gemaakt in 1972 met geheim gehouden 3 kinderen van 3 verkrachters!  Al in 1972 heimelijk door de verkrachters onvruchtbaar gemaakt(gemakkelijk te repareren) en door de omerta daardoor 3 kinderen van 3 verkrachters wat mijn vrouw weigerde te geloven door haar hersenspoelen om alles te verdringen! Wat eenvoudig voorkomen had kunnen worden. Uniek volgens mij? Kinderen vervalsten zelf hun eigen vrijwillige DNA-test!
 14. Heimelijk iedere 5 jaar heimelijk(!) geconditioneerd en gemarteld door de corrupte traumatoloog prof.dr. Onno van der Hart! Hij heeft mij als minder dan een hond behandeld en werd zwaar omgekocht! Ik werd door hem weerloos en volgzaam gemaakt als een hond en hij beschadigde dus opzettelijk mijn brein om uitkomen te voorkomen! Als hond had ik meer rechten gehad. Uniek neem ik aan. Ik weigerde dat natuurlijk, maar hij deed het toch als een dief in de nacht iedere 5 a 6 jaar blijkbaar. Decennia lang is hoogstwaarschijnlijk uniek. Zie Duivels contract afgeperst door prof.dr. Onno van der Hart!
 15. Decennia lang cordon sanitaire en mind control via justitie verkrachter leraar frans drs. Jaap J. Duijs. Hij kreeg de facto een gratis Villa via gift 100.000 gulden in 1977(Decennia lang!) en maandelijkse toelage(voor hypotheek) om ons te bewaken en mijn en haar leven kapot te maken. Was heimelijk lid Omerta Org van mijn broer Johan die dus een verkrachter sinds 1972 boven mij plaatste!  Onno van der Hart martelde mij zodanig dat ik opdrachten van Jaap Duijs tegen mijn wil opvolgde als een hond! Mind Control! De facto waren wij beide mentaal gegijzeld! Hij had dat ook over mijn vrouw die zijn opdrachten als zijn seks slavin braaf uitvoerde zoals het stelen van mijn(!) medisch dossier net nadat ik daarvoor tekende bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten! Dus juridisch(!) heb ik het gekregen, maar nooit kunnen inzien! Dus bevat cruciale informatie. Sluw, sluw, sluw. Volstrekt uniek natuurlijk. Zie J’Accuse – Jaap Duijs het Monster van Drachten!
 16. 5 moordaanslagen op mij zonder(!) onderzoek of vervolging! Op 29 jan 1975 2 weken nadat 1e kind niet van mij bleek wat ze geheim hielden, 2x in 1980 en buurman Cees van ‘t Hoog vermoord omdat hij onderzoek deed en te dicht bij de waarheid kwam, 20 mei 2010 in Benidorm zeer professioneel onderzocht door Amerika, en 2016 zeer professioneel met gif op mijn oor gespoten waardoor ik even zware hartklachten kreeg. Alles maar net overleefd. Koninklijke Omerta is veeeel belangrijker blijkbaar. Mijn foto’s van de daders bleken gewist nadat ik argeloos en naïef Sjon de handlanger van Koning WA dat vertelde en de pincode van mijn mobiel gaf. Uniek dus.
 17. Media en journalisten die deze zaak laf doodzwijgen!  Er ligt een verbod op publicatie wat men laf en braaf accepteert blijkbaar. Het volk mag niet weten wat hier voor gruwelijks plaatsvindt. Telegraaf weigert volgens John van den Heuvel publicatie over de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.
 18. De facto een heel land dat zich tegen het slachtoffer keert! Wederzijdse totale familie inclusief aangetrouwd, Ministerie van Justitie, Koninklijk huis, Minister Presidenten, Politici, Politie en OM op bevel Justitie en Kon. huis, advocaten die allemaal laf hulp weigeren, medici die allemaal gretig mee liegen en bedriegen, alle slachtoffer hulp organisaties, Ombudsman buiten spel als kon. huis betrokken is, etc. Dus volstrekt uniek en in het nadeel van het grootste slachtoffer!
 19. Hans is plotseling gek geworden! Mijn vrouw werd zo voorgelogen door de heimelijke Omerta Org en haar hersenspoelen, dat ze haar hele omgeving haar (foute gehersenspoelde) mening verkondigde dat haar man Hans Smedema in maart 2000 plotseling gek was geworden en het ‘dagboek van een gek’ schreef. Dus mijn vrouw werd op grond van fraude en hersenspoelen aangezet en opgezet tegen haar weerloze argeloze echtgenoot. Volstrekt uniek natuurlijk. Onze pensioenpot van 300.000 euro onnodige schade.
 20. Verkrachter die staf positie bij Justitie kreeg en blijkbaar zonder effectieve controle alle zaken kon seponeren die zijn criminele acties en die van Jaap Duijs en andere betrokkenen zoals mijn corrupte broer Johan Smedema uit Gennep, in gevaar kon brengen. Sluw, sluw, sluw en behoorlijk uniek gezien zo’n 40 jaar lang. Het perfecte misdrijf! Pas na mijn waarschuwingen in 2009 in Miami Florida tijdens eerste asielaanvraag, werd Demmink hiervan verdacht.
 21. Mind control via gebruik drug ketamine of gelijkwaardig. Bij een lichte hoeveelheid werkt het zwaar hypnotiserend. Jaap werd dat geleerd door Jan van Beek de huisbaas en pimp van mijn vriendin uit 1972 in Utrecht. En omdat hij al de meester was van haar werd hij dus aangesteld door de vriend van Jan, MOL-X binnen Justitie om decennia lang betaald op ons te passen met een De Facto gratis Villa. Ik heb nog nooit gehoord of gelezen van deze zware Mind Control zoals dat bij ons beiden werd toegepast! Wel over de bekende party drugs, maar nog nooit over decennia lang. Dus behoorlijk uniek lijkt mij.

Hoe zou U zich voelen onder de volgende gruwelijke omstandigheden?

U komt er pas in 2000 achter dat uw familie en medici sinds 1972 hebben samengezworen om u te bedriegen!

 • Uw 3 kinderen zijn helemaal niet van u maar van 3 verschillende verkrachters
 • uw vrouw blijkt al voor het huwelijk u zwaar te hebben bedrogen, heimelijk beschuldigd en was heimelijk lid van een Omerta Organisatie die blijkbaar tot taak had om uw leven kapot te maken.
 • Ze blijkt ook heimelijk een dubbele persoonlijkheid te hebben als weerloze seksslavin. Ze heeft seks met iedereen om u heen.
 • U zelf verdringt alles in eerste instantie totaal tot na maanden of jaren je brein zich hersteld en die cruciale informatie pas vrij geeft.
 • U zoekt hulp voor haar bij psychiaters en psychologen en zou graag weten waarom u alles eerst verdringt en dus niet direct actie onderneemt.
 • Maar ipv haar te helpen wordt U voor gek aangezien, want iedereen om u heen kreeg eind 1972 al 20.000 gulden en een toelage om alles te helpen verbergen. Een zware betaalde Omerta en als ze weigeren moeten ze via een civiel contract alles terugbetalen plus cumulatieve rente. Dus niemand kan dat later. Veel te kostbaar.
 • Uw broer blijkt de leider Godfather te zijn.
 • U blijkt geen aangifte te mogen doen en politie mag u niet bijstaan. OM mag geen onderzoek doen. Justitie mag niets doen en beschermd juist de verkrachters. Verboden via Justitie en Koninklijk huis.
 • Een buurman Jaap Duijs deed zich voor als vriend maar blijkt de meester te zijn van uw seksslavin vrouw sinds 1972. Ze volgt al zijn opdrachten uit. Dus ook bewijzen vernietigen, emails deleten, dossier stelen en vernietigen, paspoort verwisselen zodat U op Schiphol met haar paspoort staat en honderden euro onnodige kosten zijn gemaakt. Totaal 300.000 euro zo verloren plus een inkomen van 145.000 euro per jaar. sinds Jan 2004.
 • Ook gaat u de gevangenis in zonder recht op verdediging en voor gek verklaard voor in totaal 29 maanden, terwijl verkrachter Jaap Duijs vrijuit gaat door Koninklijke bescherming.
 • En veel veel meer!

Ik voelde mij minder dan een hond. Sterker nog als hond had ik een beter leven gehad. Gruwelijk, want welke actie je ook probeert, alles is geblokkeerd door de 30 jaar voorsprong die uw broer en de verkrachters op u hadden! En Justitie werkt nu omgekeerd en beschermt dus de verkrachters en anderen, terwijl u thuis machteloos moet toezien hoe uw vrouw nog steeds seks heeft met Jaap Duijs haar meester! En veel meer. Ik moest uiteindelijk naar Spanje vluchten, maar ook daar werden mensen omgekocht om mij kapot te maken. Hoe dommer ze waren hoe eerder ze misleid konden worden. Ik kon nooit bewijzen dat ze een dubbele persoonlijkheid als seksslavin had en dus ontoerekeningsvatbaar was door het liegen van haar en mijn familie! DNA testen werden vervalst door de Omerta groep! Dat is nog steeds zo. Niemand gelooft u.

Kan nog worden aangevuld later, maar deel dit met zoveel mogelijk mensen! Share het zoveel als mogelijk zie boven. Het is tot nu toe het perfecte misdrijf, maar kan nog gestopt worden.

ing. Hans Smedema B. Sc., in exile (over)levend in El Albir, Costa Blanca, Spanje.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.