Drogeren verkrachten minderjarig meisje door drs. Jaap Duijs uit Drachten

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Drogeren verkrachten minderjarig meisje door drs. Jaap Duijs uit Drachten

Verkrachter drs. Jaap Duijs
Verkrachter en pedofiel drs. Jaap Duijs uit Drachten

Het blijkt dat drs. Jaap J. Duijs uit Drachten nog veel meer op zijn kerfstok heeft dan de verkrachtingen die hij mijn weerloze vrouw sinds 1978 heeft aangedaan! Hij drogeerde en misbruikte diverse andere meisjes onder zijn invloed en hoede als leraar Frans of anderszins. Hij gebruikt daarbij hersenbeschadiging toebrengende drugs(o.a. XTC,GHB) die het meisje of de vrouw weerloos en gewillig maken. Mind control en indoctrinatie met hulp van chemische middelen. Volgens asiel rechter Rex Ford uit Miami was de drug vroeger in ons eigen geval in 1972, hoogstwaarschijnlijk Ketamine.

Meest uitgebreide info over top-crimineel Jaap Duijs in deze post:

J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten

Publicatie hier omdat immers geen onderzoek en vervolging van Jaap Duijs is toegestaan die als informant justitie, mbt het cordon sanitair en de politieke samenzwering rond mij en mijn vrouw,  onder speciaal Koninklijk beschermingsprogramma valt. Waarschijnlijk is #Demmink daar ook bij betrokken geweest. Andere verkrachter Rieks Perdok uit Roden kreeg daardoor zelfs een lintje voor o.a. het verkrachten van mijn vrouw en verwekken van een zoon in 1980!

Zie Post J’Accuse Rieks Perdok uit Roden

Zie Post J’Accuse drs. Jaap J. Duijs uit Drachten

Ik heb nu op moment van schrijven in totaal voor asiel aanvragen en maand onschuldig P.I. ter Apel, 10 maanden onschuldig vast gezeten! Terwijl mijn enige ‘misdrijf’ het vragen om een onderzoek door justitie is! Wat door een oud wetje van destijds Koningin Juliana, overigens gebaseerd op bedrog en fraude, laf en corrupt wordt tegengehouden. Ik werd in Benidorm gehersenspoeld in april 2010 in opdracht MP JanPeter Balkenende en de corrupte schoft Hirsch Balin die samen drie Ministeries regelden en dus een één tweetje konden maken. Had mijn dood tot gevolg kunnen hebben als niet vrouwen Spaanse politie gewaarschuwd hadden, die op bevel van hogerhand niets mochten doen. Had wellicht aftreden meerdere ministers vlak daarvoor wellicht ook met mijn zaak en het hersenspoelen te maken?

Latere opmerking in 2019: Inmiddels totaal 15 maanden detentie in Amerika wegens drie(!) asiel aanvragen! En 14 maanden detentie in Nederland wegens belediging serie verkrachter Jaap Duijs en anderen die allemaal gelogen hebben in hun aangifte omdat ze gevrijwaard zijn voor vervolging door speciaal corrupt wetje getekend door destijds Juliana!

Timeline alle cruciale gebeurtenissen sinds 1972!

Timeline of only the most crucial events!

Aangifte politie Drachten

Per post gericht aan de heer Edema politie Drachten is op 26 januari 2015 aangifte gepoogd te doen, of melding gemaakt van de mij bekende misdrijven door drs. Jaap J. Duijs uit Drachten. Dus een schriftelijke verklaring met aanbod tot mondelinge toelichting dan wel opstellen proces verbaal. Tot op heden is mij dat sinds 2000 verboden, dus houd ik mijn adem maar niet in. Corruptheid en doofpot ook bij politie Drachten blijven maar rustig doorgaan. Zware mensenrechtenschendingen. Laf en corrupt gedrag bij politie. Een doodsimpel DNA-testje bewijst mijn gelijk in de veel grotere samenzwering tegen mij en mijn nog argeloze weerloze onwetende vrouw, maar de corrupte schoften weigeren dat consequent. Geen verdediging toegestaan, maar wel mij onder de reclassering willen laten vallen en ons nu door beslag dwingen om nota bene een boete aan de verkrachters te betalen! Zie voorgaande Post daarover. De corrupte schoften. Onduidelijk in hoeverre dit nog strafbare feiten zijn overigens en in hoeverre meewerken meisje van invloed daarbij is.

Jaap had een vriendin binnen Politie Drachten die hem hielp heeft hij mij verteld. Dat moet dan hulp officier Sylvia te Wierik geweest zijn! Zie onder. Hij moet ook beschermming hebben gekregen vanuit Justitie, dus dat kan Demmink geweest zijn.

Zie voor meer bewijs/documenten mbt Sylvia te Wierik Post Voorloop rechtszaak Smaad/laster

Mij is bekend dat politie Drachten hem ooit betrapte met het minderjarig meisje, dus alle gegevens zijn bij politie Drachten bekend, maar toch geen onderzoek en geen vervolging tegen deze minderjarige meisjes verkrachter. Pedofiel dus. Tijdens verhoor destijds kreeg hij weer cruciale hulp van deze vriendin die hem de hand boven het hoofd hield en als zeer integer neerzette zo vertelde hij mij zelf destijds. Zie onder voor meer details over dit verraad en corruptie binnen politie Drachten tegen de belangen van mij, mijn vrouw en het bewuste meisje.

Post Uitnodiging Reclassering Midden Noord

Minderjarig meisje van 15 drogeren en misbruiken

Jachthaven Drachten
Jachthaven Drachten waar seksbootje van Jaap Duijs lag!

Ook heeft hij rond 2003 een minderjarig 15 jaar oud meisje onder zijn hoede(!) tot seks verleid, na gedrogeerd, een jaar lang misbruik van gemaakt en aangezet tot prostitutie door seks met derden om uitkomen te voorkomen, of zo maar. Daarbij maakte hij vermoedelijk ook misbruik van zijn positie als betaald informant van politie/justitie om mij en mijn vrouw in de gaten te houden door afluisteren telefoon en email. Het lijkt zeker dat hij zelfs in onze woning kon afluisteren. Hij had informatie die alleen daar verkregen kon worden! Hij kon zo het jonge nog argeloze 15 jaar oude meisje dat mij juist in vertrouwen om advies vroeg voor haar ontmaagding door mij, en die ik juist met heel integer en correct advies naar haar moeder zond, sluw toch misbruiken.

roofies_shirtOp sluwe wijze zag hij kans om zijn kennis dus rechtstreekse voorinformatie over het argeloze meisje, te gebruiken om haar en vooral haar argeloze ouders te misleiden(in een vertrouwensrelatie en positie) en een vertrouwensband te scheppen met als enige doel haar zelf te kunnen ontmaagden en vervolgens als seksslavin te gebruiken na drogeren en indoctrineren. Daarbij zag hij kans mij na ook drogeren sluw buiten spel te zetten en zo zich zelf als de ontmaagder en redder in de nood neer te zetten voor de argeloze ouders en het meisje. Mijn vrouw was al zijn seksslavin sinds 1972 en die werd ook buiten spel gezet door hem. Gevolg ik stond op een bijeenkomst voor gek en begreep niet dat het om het meisje en haar ontmaagding ging! Hij haalde vervolgens speciaal voor seks met haar zijn motorbootje naar Jachthaven Drachten! Om de gelegenheid te scheppen voor het meisje en andere vrouwen! Nadat ze achter zijn bedrog kwam en eerst niets meer met hem te maken wou hebben, bleef hij haar bellen en indoctrineren. Omdat ik geen misbruik van haar wou maken, moest ze mij van hem een ultimatum stellen. Of je hebt seks met mij of ik neem Jaap want die is beschikbaar. Verder was er niemand beschikbaar voor haar zo stelde Jaap, waar ze uiteindelijk voor zwichtte en een jaar lang een zware seksrelatie met hem had, en in zijn opdracht met anderen. Moet haar latere leven ernstig en negatief hebben beïnvloed.

rohypnolOm niet traceerbaar te zijn liet hij zijn mobiele telefoon thuis. Dat heeft een keer geleid tot bijna verdrinken minderjarig meisje dat gedwongen werd om een kanaal over te zwemmen en onderkoeld raakte. Zijn motor had het begeven. Meisje wou in de boot wachten, maar Jaap vertelde mij later dat hij dat niet kon toelaten omdat hij in de boot drugs, video opname en meer bewaarde en niet wou dat dat uit zou komen als politie midden in de nacht zou komen zoeken. Loog na koud en drijfnat aanbellen bij mensen(toevallig mijn zuster en zwager, daarom weet ik dat precies!) dat het zijn dochter was! Kortom deze seksmaniak liegt over alles, ook zijn valse aangiften tegen mij, maar hij wordt koninklijk beschermd en ik juist vervolgd en als slachtoffer volkomen onschuldig maand gevangen gezet door de politie schoften(o.a. Bart van Someren, Bolier) van politie Drachten. Zware corrupte mensenrechtenschendingen.

Hij deed dit al 25 jaar met mijn eigen weerloze vrouw, en andere vrouwen of meisjes. Mijn vrouw is zijn seksslavin en volgt ook zijn bevelen op! Totaal geconditioneerd. Ze weet door haar dubbele persoonlijkheid niets van haar seks met Jaap overigens. Wat maar weinig mensen kunnen bevatten. Drogeren was zijn methode zo stelde hij zelf tijdens een open bui. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk een kind bij een andere vrouw die daardoor gescheiden is. Mijn vrouw werd in 1980 al zwanger van Jaap Duijs, terwijl ik heimelijk onvruchtbaar was gemaakt, maar ze liet gelukkig de vrucht weghalen na drie andere kinderen die later ook allemaal van verkrachters bleken te zijn. Ze konden nooit van mij zijn. Wij wisten van niets door onze beider ernstige verdringing, of dissociatie. En door de Koninklijke doofpot die zelfs het feit dat ik al in 1972 heimelijk en illegaal onvruchtbaar was gemaakt door verkrachters, voor ons beide verzweeg! Bij mijn vrouw zelfs DIS of extra emotionele gemakkelijk oproepbare persoonlijkheid.

Video’s van het ontmaagden en andere seksspelletjes

Jaap heeft mij verteld dat hij heimelijk opnamen had gemaakt van haar ontmaagding en meer bij het minderjarige meisje. ook op het seksbootje van het pijpen en meer. Dan kon hij op zijn werkkamer met het merkwaardige zware hangslot nog mooi eens even er naar kijken. Hij moet het ook verkocht hebben, net als Jan van Beek deed!

Verkrachter drs. Jaap Duijs op heterdaad betrapt door Politie!

stelconJaap
Midden boven waar het liefdesnestje zich bevond en politie hem op heterdaad betrapte!

In de zomer van 2003 of rond die tijd werd volgens eigen zeggen Jaap Duijs tijdens een wild seksspel, SM op een Stelcon betonplaat met ogen voor de touwen, hij met het minderjarige meisje op heterdaad naakt betrapt door gewaarschuwde politie door medewerkers nabijgelegen bedrijf dat Stelcon platen had liggen op het plekje waar Jaap zijn liefdesnestje had ingericht. Met matrassen en picknick spulletjes en zo. Helemaal ergens anders heen varen duurde te lang, want hij wou seks met haar zo stelde hij. Hij had het meisje opdracht gegeven om over haar leeftijd te liegen en ze noemde dus 18 jaar of ouder en gaf een valse naam op van een haar bekende. Politie accepteerde dom eerst natuurlijk zijn verhaal, maar andere meisje weigerde mee te spelen, maar er volgde mede door positieve verklaringen van zijn vriendin Sylvia te Wierik en Els Mandel destijds secretaresse burgemeester, geen vervolging voor seks met minderjarige die onder zijn hoede was gebracht door haar ouders op grond van zijn fraude, misleiding en drogeren. Maar er moet bescherming zijn geweest vanuit Justitie zelf. Demmink?

Een vorm van mind control waar hij een expert in was en die klopt met mijn ervaringen uit Utrecht met mijn toenmalige vriendin en  nu vrouw, door verkrachter Jan van Beek. Hypnose en totale controle over de argeloze weerloze meisjes. Hoe groter het toegebrachte trauma, hoe gewilliger en controleerbaar ze worden volgens een biecht van hem. Daar gaat deze hele Blog feitelijk over en snapt politie niets van. Te dom en onnozel. Dezelfde Els Mandel heeft hoogstwaarschijnlijk mijn pogingen om aangifte tegen Jaap te mogen doen in 2004 geblokkeerd door misleidende informatie over mij te geven aan de burgemeester die ik jarenlang en nog steeds(!) vergeefs om hulp vroeg. Terwijl ze zelf mij ooit waarschuwde voor Jaap, de vaginajager die wel erg vaak de straat over ‘schichte’ zo zie ze destijds. Ook gaf ze wel sterke slaappillen aan Jaap, die dat volgens eigen verklaring gebruikte om zijn vrouw en mij dan te drogeren, zodat hij zijn penis weer ‘vol trots’ in de vagina van mijn weerloze vrouw kon steken. Dei weet zelfs nu nog steeds niet dat dat gebeurde door haar ernstige dissociatie (DIS).

roofydaterapeDaardoor kon/ging hij daar niet meer heen en nam het meisje, feitelijk zijn geconditioneerde seksslavin, mee naar verder gelegen plekken op de smalle Ee. Daar hield dus zijn motor er een keer mee op en moesten ze door eilanden en zwemmen in het donker met levensgevaar voor het arme gedrogeerde en geïndoctrineerde kind. Hij moest haar onder water weghalen en naar de kant zwemmen! Haar argeloze ouders werden door hem en haar(in opdracht Jaap/mind control) voorgelogen dat er echt geen sprake was van een zware seks relatie.

Helaas kon ik door mijn eigen dissociatie en verdringing wegens de hoofdzaak, haar en haar arme onwetende ouders nog niet helpen! Pas nu kan ik in actie komen. Het feit dat ze door mij ontmaagd wilde worden had ik een paar minuten na haar emotionele bezoek al verdrongen, wat alle volgende gesprekken met haar ouders en gebeurtenissen voor mij onbegrijpelijk maakte.

Zo moet het er destijds ongeveer hebben uitgezien volgens Jaap zelf. Tussen de platen had hij zijn liefdesnestje.
Zo moet het er destijds ongeveer hebben uitgezien volgens Jaap zelf. Tussen de platen had hij zijn liefdesnestje.

Connectie met de verkrachtingen in Utrecht?

Er zijn kleine aanwijzingen dat deze seksmaniak al eerder in Utrecht met mijn weerloze vriendin seks had en zijn invloed op haar als zijn seksslavin wou continueren en daarom naar het Noorden verhuisde. Hoofddader verkrachter Jan van Beek uit Utrecht had een vriend in Hilversum, waar Jaap vandaan komt. Jaap gebruikt dezelfde drugs en hypnose of mind control om vrouwen en meisjes te misleiden en seksueel te gebruiken. Bij Jan van Beek uit Utrecht was dat volgens asielrechter Rex Ford Florida, hoogstwaarschijnlijk Ketamine.

Getrouwde vrouwen drogeren en tot seks aanzetten

Hij stelde zelf ook na het grote succes met het gedrogeerde minderjarig meisje, meerdere getrouwde vrouwen op zijn motorbootje in de gemeente jachthaven Drachten te hebben gelokt voor een eindje varen. Je moet ze de gelegenheid geven, zo vertelde hij mij eens trots. Dan willen en durven ze wel. Waarna hij ze volgens eigen zeggen drogeerde met een partydrug om ze direct gewillig en weerloos of ongeremd te maken en vervolgens seks met hun te hebben. Vooraf gaf hij ze een blikje cola met de drug er al in, hij wisselde dat met een net geopend nieuw blikje zodat ze niets vermoeden. Het bootje had hij speciaal voor zijn seks avontuurtjes met het 15 jarige weerloze meisje naar de jachthaven gebracht. En toen de havenmeester hem regelmatig met het minderjarige meisje zag, en erop aansprak, het labiele meisje opgedragen om seks met hem te hebben zodat het niet kon uitkomen. Zelf wist deze schoft dat de havenmeester dan geen aangifte meer kon doen, want ook strafbaar door seks met minderjarige. Die reden vertelde hij niet aan het argeloze meisje natuurlijk die later tegenover mij toegaf dat het ‘moest’ van Jaap.

Hij vertelde ook vol trots dat het hem een geweldige kick gaf om seks te hebben met de vrouw van een ander die op datzelfde moment argeloos gewoon aan het werk was. Terwijl hij lekker in haar vagina klaarkwam. De meesten pijpten hem al toen hij nog maar net wegvoer, op zijn dringende verzoek. De drug maakt hun erg gewillig en ongeremd vertelde hij. Dat is nou het grote voordeel van leraar zijn. Veel vrije uren waarin je kunt doen wat je wilt.

In mijn boek noem ik hem dan ook wel ‘Jaap, de vaginajager’.

Hij heeft ook meerdere labiele jonge minderjarige meisjes ontmaagd op hun eigen verzoek. Sommige na mijn ethisch correcte weigering en dringende advies het juist niet te doen, of een leuke jongen van meer hun eigen leeftijd te nemen. Onbekend of daar nog drugs bij gebruikt werden, want ze kwamen vrijwillig.

Partydrug

Hij had een adresje in Drachten voor de partydrug die hij dan gebruikte voor zijn seksuele uitspattingen. Die werkten ook wat hypnotiserend. Opdrachten werden veel gemakkelijker en sneller uitgevoerd zo stelde hij zelf tegenover mij. Hij had immers maar een paar uurtjes tijd. Ze helemaal moeten overhalen en laten wennen duurde hem te lang.

Druiven plukken en drogeren onschuldige meisjes

Ook was hij als leraar Frans betrokken bij reisjes naar Frankrijk voor druiven plukken, maar zag dan kans om meisjes te drogeren met een Roofy en als ze weerloos waren seks met hun te hebben. Veel werden zo gelijk even ontmaagd. Ik ben getuige geweest van een openlijke beschuldiging aan hem van een jong meisje in een restaurant die naar mij en mijn vrouw excuses maakte daarvoor. De schoft deed het af als een afgewezen meisje dat wraak zocht. Er zijn dus veel meer gevallen bekend en maar weinig zullen weten dat hij hun drogeerde! Hij durfde het restaurant eerst niet in toen hij haar zag!

Dit komt dan nog bovenop de vele verkrachtingen van mijn weerloze vrouw sinds minimaal 1978 die hij ook als seksslavin had opgevoed en geïndoctrineerd. Ook na eerst drogeren, wat later na voldoende indoctrinatie niet meer nodig was.

Intieme contacten binnen politie Drachten

SylviateWierik
Drs. Jaap J. Duijs heeft intieme contacten binnen politie Drachten, wat bleek uit de stukken tijdens de smaadzaak door hem tegen mij gevoerd voor de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen en de betrokken officier van justitie Hoekstra, rechtbank Leeuwarden op 9 februari 2009. Hij deed daarbij valse aangiftes die NIET mochten worden onderzocht. Deze vrouw deed veel meer dan normaal en weigerde mij iedere verdediging. Vermoedelijk heeft die ook met hem seks gehad en is zo chantabel geworden. Ze leverde hem de (in beslag genomen) drugs?  Roofy en extasy of Partydrug GHB. In ieder geval krijgt Jaap heimelijke protectie van hoog niveau(ministerieel) voor vervolging en is ieder onderzoek en mijn pogingen tot aangifte tegen hem, verboden. Zware mensenrechtenschendingen, maar dat maakt corrupte politie/OM/Justitie en rechters hier niet uit. Koninklijk huis is betrokken en bij uitkomen zou dat zeer negatief uitpakken. Dus geen onderzoek en corrupt worden verkrachters en andere medeplichtigen beschermd, en ik aangevallen zonder recht op verdediging.

roofyglasDe vriendin die hem stiekem hielp( en dus mij buiten spel zetten) binnen Politie Drachten moet deze Sylvia te Wierik geweest zijn! Hulp officier van justitie nota bene! Corrupt als de pest dus iedereen bij Politie Drachten! Maar dat wist ik nu al sinds 2004. Uit de oude stukken blijkt dat ze erg veel voor hem gedaan heeft! Abnormaal veel! Zelfs brieven om mijn boek te verbieden en niet uit te geven.

Zie de stukken bij Pages in de linker kolom bij punt 2 – Strafzaak en met name Voorloop strafzaak  Al in 2008 hielp ze hem terwijl ik sinds 2000 vergeefs probeerde om aangifte tegen hem te doen! Ik vraag alleen maar om een onderzoek door justitie, die dat zelf sinds 2000 en feitelijk 1972 corrupt tegenhoud. Dus wie heeft er dan hoogstwaarschijnlijk gelijk?

Burgerrechten laf en achterbaks afgenomen! Vogelvrij verklaard!

Een speciaal decreet of wetje op verzoek van mijn corrupte familie, van Koningin Juliana rond 1975 heeft onze rechten en specifiek mijn rechten om mij te kunnen verdedigen en recht op normaal onderzoek en vervolging daders, heimelijk en achterbaks afgenomen. Jaap als informant bij justitie/politie heeft daar kennis van en kan het dus tegen mij gebruiken, zonder dat ik dat in 2000, 2004 en 2007/8 nog wist. Hij wel, dus zware discriminatie. Ik werd dan ook zonder advocaat en zonder recht op enig onderzoek of verdediging, veroordeeld.

Later meer in detail wat er gebeurde, zonder namen van de slachtoffers natuurlijk. Melding van deze misdrijven aan rechercheur Edema politie is op 26 januari gepost met aanbod om dat mondeling toe te lichten.

Vrouw wil weer scheiden op grond van fraude en bedrog en verdedigt onwetend en argeloos Jaap Duijs, waarbij ze foutief door de doofpot uitgaat van het feit dat ik gek zou zijn en dit allemaal verzin. Weet niet of ik dat nog even kan tegenhouden.

Binnenkort gevangen?

Ik publiceer dit omdat er een grote kans is dat ze mij gevangen zetten of gedwongen willen behandelen, zonder dat de waarheid ooit bekend kan komen. Immers alle ambtenaren, dus ook politie?OM/Justitie en rechters moeten het Koninklijk huis beschermen en mogen en moeten dus mij en mijn vrouw als slachtoffer legaal bedriegen. Publiceren is mijn enige verdediging! Hoewel dit al in en rond 2003 plaatsvond, heeft mijn verdringing pas nu in januari 2015 tot echt begrijpen wat er allemaal gebeurde geleid! Na 28 jaar verdringing van de vele andere trauma’s.

Inmiddels heb ik in 2017 en 2018 in totaal 13 maanden gevangen gezeten wegens zogenaamd beledigen van Jaap Duijs en 1 maand zogenaamd door een vergissing in 2013! Dus totaal 14 maanden! Onschuldig als slachtoffer!Daarnaast nog 15 maanden voor vragen hulp drie keer via Asiel in Amerika! Of totaal 29 maanden!

Dit is mijn schriftelijke verklaring, meer details later en met name in mijn boek ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 4,

Hans Smedema, Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.