Never in history!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Never in history!

Nooit eerder in de geschiedenis van Nederland, is een enkel verliefd stelletje, zo erg bedrogen, voor zo lange tijd, door zo velen!

“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.” – French author Emile Zola

“All truth passes through three stages: First, it is ridiculed; Second, it is violently opposed; and Third, it is accepted as self-evident.” Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Als je dit verhaal verteld is de eerste reactie van iedereen ‘het is onmogelijk!’ Men kan eenvoudig de volgende gebeurtenissen niet bevatten zo snel. En maar een enkele neemt hiervoor meer dan 5 minuten de tijd, wat natuurlijk te weinig is gezien de complexiteit van een reeks misdrijven door diverse betrokken groepen!

Namelijk achtereenvolgens:

 • eerst verkrachters gedurende een 35 jaar,
 • dan familie die de verkrachters ijskoud en gewetenloos rustig gedoogd en kinderen daarvan wel prima vind!
 • medici worden er bij gehaald die ook rustig mee liegen en bedriegen, met name Prof.dr. Onno van der Hart
 • en dan de Staat zelf die even een medische doofpot optuigt! Vermoedelijk zogenaamd(fraude Prof.dr. o. van der Hart!) medische noodzakelijk!
 • en last but not least een onnozele Koningin die blijkbaar rustig de burgerrechten van Hans en Wies even(!) heeft verwijderd en daarmee ons leven tot een hel heeft gemaakt en er blijkbaar nooit meer naar om heeft gezien. Hoezo…, beter naar elkaar luisteren en meer empathie tonen?

Ongelofelijk en bizar is dat:

 • dat een vrouw met een dubbele of beter extra ‘Emotionele Persoonlijkheid’ kan worden misbruikt tegen haar wil gedurende 35 jaar zonder dat ze het zelf nog doorheeft, sterker nog zelfs verdringt en verloochend, kunnen alleen deskundigen begrijpen.
 • Dat ze daarbij ook nog kinderen heeft van die juridisch gezien verkrachters, is dan ook te gek voor woorden en is reden om de juist boodschapper(Hans Smedema) voor gek te verklaren!
 • Dat daarbij de medici er alles aan doen om hun blunders te verbergen, is alweer uiterst onwaarschijnlijk.
 • Dat daarbij een zeer deskundige psycholoog en/of psychiater ‘Van der Hart’ in plaats van hun te genezen met een simpele therapie, er juist voor heeft gezorgd dat ze het nog meer verdrongen door hun medische hulp te onthouden, is alweer te veel voor normale Nederlanders.
 • Dat vervolgens daarbij de overheid via het Ministerie van Justitie en een geheime dienst, volgens mij landverraad, opdracht kreeg om deze doofpot te bewaken en alle bewijzen ervan snel weg te werken of te vervalsen, is alweer alleen iets wat je alleen in een ‘Bananen Republiek’ verwacht en niet in het eerlijke en integere Nederland!
 • Dat daarbij haar man heimelijk onvruchtbaar werd gemaakt in twee dagen onder een soort narcose door de verkrachter Jan van Beek en zijn vriend bij Justitie, is alweer reden om de boodschapper Hans Smedema, direct voor gek te verklaren en het verhaal een verzinsel. Toch heel eenvoudig als je weet hoe dat moet en het is al voldoende bewezen door twee urologen.
 • Dat familie samen met medici en justitie dat cruciale feit(dus kinderen konden uitsluitend van verkrachters zijn!) bij vijf zwangerschappen voor hun gedurende 35 jaar verborgen hielden, en nog steeds proberen, is al weer ongekend en dus onmogelijk volgens vrijwel iedereen! Daarmee dus vervolging van die verkrachters  onmogelijk makend! Gedogen en daarmee zelfs stimuleren van verkrachtingen! Wij waren daarmee weerloos.
 • Dat vervolgens de totale advocatuur op grond van bovenstaande Hans Smedema en daarmee zijn nog weerloze vrouw, weigert juridisch bij te staan, is alweer ongekend. Kan ook verboden zijn op grond van de staatsveiligheid.
 • Dat politici deze doofpot goedgekeurd(op valse frauduleuze gronden) moeten hebben en het zelfs Koninklijk goedgekeurd moet zijn, om de normale wetten buiten werking te stellen, is alweer ongehoord en dus onmogelijk volgens meer dan 99% van de mensheid. Dat deze politici dat liever niet bekend maken en dus liever de doofpot in stand wensen te houden, zal wel vrijwel iedereen geloven overigens.
 • Dat geen enkele politicus bereid is gevonden om deze zaak te beëindigen en op te lossen, is weer ongelofelijk en gewetenloos.
 • Dat een Amerikaanse vriend die bij de Militaire CIA werkte, ook tien jaar moest creperen voordat hij met een kopie van de door Nederland snel gewiste file over Hans Smedema en zijn vrouw, zijn zaak kon heropenen en winnen, is voor velen al reden om Hans voor gek te verklaren. CIA? Dus gek!

Waar of niet waar?

 • Dat het toch uitermate onwaarschijnlijk is, dat Hans Smedema plotseling zomaar ineens gek zou zijn geworden in maart 2000 toen zijn geheugen met onbegrijpelijke flarden terug kwam, en hij met medicijnen/antipsychotica NIET meer kon functioneren, maar zonder juist wel(!), is al weer geen reden om Hans wel te geloven. Maar toch uitermate onwaarschijnlijk, want Hans werkte gewoon door tot Januari 2004 zonder dat ook maar iemand iets aan Hans merkte! Want hij hield zijn onzekerheid voor zich, terwijl hij gewoon zijn eigen onderzoek uitvoerde en alles ordelijk op papier zette.
 • Dat Hans Smedema wel honderd getuigen noemt, met naam en gebeurtenis, en alles zeer gedetailleerd en consistent, zaken voorspelt die achteraf precies blijken te kloppen, is weer geen reden om hem te geloven.
 • Dat Hans Smedema om een onderzoek heeft gevochten en gesmeekt, is alweer geen reden voor vrijwel iedereen om eens ook de andere kant te bekijken. Wie heeft gelijk als Hans om een onderzoek smeekt en Politie, OM en Ministerie van Geen-Justitie dat juist al sinds 2000 weigeren? Het zou toch reden moeten zijn om Hans juist wel te geloven? Toch…?
 • Dat Hans Smedema alle juridische zaken zelf moet doen, zonder hulp van welke organisatie dan ook, is al weer geen zaak die bij Nederlanders tot verontwaardiging zal leiden. Hoezo empathie en luisteren?
 • Dat Hans Smedema zelfs gedetailleerd buitenlandse betrokkenheid(Al Rust) met juridische gevechten kan noemen, is al weer geen reden om hem minimaal een onderzoek te gunnen.
 • Dat deze zaak kinderlijk eenvoudig te bewijzen is gezien de complexiteit, namelijk met een doodsimpele vaderschaps/DNA test op verzoek van een rechter(! Eigen DNA test mocht vervalst worden bij Koninklijk besluit!), zou toch tot een onderzoek moeten leiden. Dat het niet gebeurd, moet toch wijzen op inderdaad een doofpot van ongekende omvang binnen Nederland en ver daar buiten.

Ongekend lijden

 • Dat Hans zelf arbeidsongeschikt werd niet door de misdrijven, maar door de doofpot en het liegen en bedriegen van familie, medici en overheid, is tegen alle mensenrechten! Het was helemaal niet nodig als men simpel de waarheid had verteld en dus niet twee werkelijkheden voor hem had geschapen.
 • Dat de vrouw van Hans nu foutief aanneemt dat haar man wel gek moet zijn, op grond van fraude en bedrog, is tegen de mensenrechten. Een huwelijk wordt opzettelijk kapot gemaakt om de blunders en criminele activiteiten van de betrokkenen, met name familie te blijven verbergen! Hoezo slachtoffer hulp?
 • Een gezin en familie wordt door deze zaak uit elkaar gedreven en met name Hans Smedema wordt totaal geïsoleerd door fraude en bedrog.
 • Hans Smedema moet nu noodgedwongen buiten Nederland apart van zijn vrouw leven, terwijl juist de daders en medeplichtigen alle steun krijgen en haar in alle rust kunnen beïnvloeden. Terwijl dat gezien haar ziekte een ernstige zaak is die tot veel foute verklaringen kan leiden. Na therapie in combinatie met de waarheid zou ze heel anders verklaren!
 • Hans Smedema moet het nog steeds, sinds januari 2004, zonder advocaat stellen. Dus moederziel alleen proberen het misdrijf van de eeuw, of de Nederlandse Dreyfus-affaire, op te lossen.
 • Media laten hun volledig in de steek, terwijl die dit in een paar weken konden oplossen. Er zijn zo veel getuigen, dat deze doofpot nooit in stand gehouden kan blijven. Maar zonder media hulp, zullen die dat niet aandurven. Lafbekken dus!

Nooit eerder in de geschiedenis!

Uit bovenstaande blijkt dus dat deze zaak inderdaad zeer onwaarschijnlijk, of ongelofelijk is. Het is vrijwel zeker wereldwijd nooit eerder zo voorgekomen, minimaal nooit gepubliceerd. Mij lijkt dat als dat klopt, dit verhaal zodra het in de media komt, juist erg veel reacties zou moeten oproepen. Maar het kan zijn dat de media het opzettelijk onder te tafel willen houden. Hun bijdrage is inmiddels negatief en dus kan men het liever klein houden. Mijn mening is dat dit verfilmd moet worden gezien het educatieve karakter ervan. Dit is pure Staatsterreur tegen twee onschuldige slachtoffers!

Voor mij onbegrijpelijk is dat deze zaak door mij en met name urologen al voldoende bewezen of waarschijnlijk gemaakt is. Al deze gegevens zijn zo omvangrijk en gedetailleerd, dat wanen al jaren uitgesloten zijn. Wat willen de leiders van deze Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(KCOM) eigenlijk bereiken met deze samenzwering en doofpot? Tijdwinst? Iedere dag dat het langer duurt is in hun voordeel?

Later meer…

Hans Smedema

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.