J’accuse ‘Hans vd Heide’!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’accuse ‘Hans vd Heide’!

Latere opmerking:

Tijdens mijn eerste asielaanvraag in 2009 bevestigde asielrechter Judge Rex J. Ford na zwaar professioneel onderzoek dat de drie kinderen inderdaad niet van mij zijn! En dat Rieks Perdok zoals onder aangegeven inderdaad de vader is van onze jongste zoon terwijl hij tijdens aanklacht en later officieel horen loog dat hij nooit seks met mijn weerloze vrouw had gehad! Gruwelijke man.

Beschuldigingen

Ik beschuldig oud vriend van mijn broer Ruud, de gewetenloze verkrachter Hans van der Heide, destijds directeur eigenaar van het gelijknamige ‘loodgietersbedrijf Van der Heide’ gevestigd op ‘Het Vliet’ in Leeuwarden van langdurig misbruik en verkrachting van mijn weerloze en onwetende vrouw. Zowel door hem zelf, als door zijn medewerkers en vrienden. Dit heeft tot meervoudige verkrachting geleid en twee kinderen van zijn werknemers. Hij heeft van mijn broer Ruud, vernomen dat mijn vrouw tot een seks slavin was gevormd en elk misbruik van zichzelf onmiddellijk zou verdringen. Dit als mens vermomde wezen, Hans van der Heide dus, één van de meest gewetenloze misdadigers die ik ken, vond het schitterend, om mij Hans Smedema, als haar onwetende echtgenoot te bedriegen, en daarbij haar zoveel als mogelijk was te laten verkrachten. Voorzover ik weet woont Hans van der Heide ergens bij het Europaplein in Leeuwarden en was toen gewoon lid van de Commerciële Club Leeuwarden.

Autobiografie Vechten tegen het Onbekende

In mijn autobiografie ‘Vechten tegen het onbekende’ geef ik alles wat ik hierover nog weet, duidelijk aan. Gruwelijk deze schoft. Het feit dat mijn eigen familie, samen met justitie, het nodig vonden om mij en mijn arme weerloze vrouw te bedriegen, dus de misdrijven tegen ons gepleegd verzwijgen, maakte dit alles mogelijk. Een cruciale factor was, dat ikzelf ook alles verdrong wat met het misbruik van mijn vrouw te maken had.

Gewetenloos

Terwijl mijn gewetenloze broers dus wisten wat mijn arme vriendin werd aangedaan, ze hadden de foto’s gezien, lieten ze toch rustig een gewetenloze schoft als Hans van der Heide zijn gang gaan. Onwetend dus, nam ik contact op met deze schoft en bood hem de opdracht aan voor het loodgieters werk in onze in aanbouw zijnde woning in Drachten. Voor hem een gouden kans om mijn weerloze vrouw te pakken wanneer hij maar kon. Hij heeft mij diverse malen weggelokt om tijdens mijn afwezigheid haar te misbruiken. Wat natuurlijk enkel tot meer trauma’s bij haar leidde. En dus tot meer verdringing en in haar geval tot meer dubbele persoonlijkheid. Iedere verkrachting is bij dat soort slachtoffers steeds weer nieuw!

Vaak belde hij mij of mijn vrouw ook in Leeuwarden was, wij huurden daar een tijdelijke woning aan de Keizerskroon 72 dacht ik. Een hoekwoning, en ging dan ‘even’ bij haar langs. De buurvrouw heeft mij gewaarschuwd, maar toen ik in mijn onschuld mijn vrouw vroeg, ontkende die dat er iemand langs was geweest. Ze verdrong het onmiddellijk. Buurvrouw waarschuwde mij namelijk, dat er ruzie aan de deur was, en dat plotseling de man toch binnen werd gelaten. Haar man herkende Hans van der Heide die na een uurtje wegging na zich op mijn vrouw te hebben uitgeleefd. Precies wat nodig is om mijn weerloze arme vrouw te misbruiken door haar in de dubbele persoonlijkheid te brengen. Later kwam hij vaker volgens haar en was er geen ruzie meer en werd de man gewoon binnen gelaten. Logisch want toen was de seks slavin relatie met hem al tot stand gekomen. Hans van der Heide heeft toen ook anderen naar haar toe gezonden. Zoals Jan de Vries, die ook wel voor hem werkte. O.a. bij mijn huis. Deze werknemers, meestal freelance, wisten dus van haar zwakheid en vonden het natuurlijk prachtig om haar voor de ogen van alle bouwvakkers van onze in aanbouw zijnde woning te misbruiken. Zo leerden vervolgens dus ook de bouwvakkers hoe ze haar konden misbruiken. Vaak werd ze misbruikt als ik even werd afgeleid. Zelfs twee hele middagen lang! Voor advies, en door mij erheen gezonden! Ik wist niet dat ze weerloos was, onze wederzijdse families en justitie wel! Maar die kon dat niet schelen!

Hans van der Heide

Mijn autobiografie beschrijft dit alles uitvoerig. Hans van der Heide is daar schuldig aan en zijn medewerkers waren daarvan op de hoogte. Ook vrijwel alle bouwvakkers van bouwbedrijf Van der Sluis toen uit 1978. Van der Sluis Junior heeft me gelukkig nog gewaarschuwd, wat ik onmiddellijk verdrong. Jan de Vries werd de vader van onze middelste zoon en werd met zijn vrouw later onze vrienden. Ze wisten dat deze zoon hoogstwaarschijnlijk een kind van hem was. Ook een andere werknemer van Hans van der Heide, Rieks P. vond het prachtig om mij te bedriegen en om haar dus zoveel als mogelijk was een jaar lang te verkrachten. Hij belde vaak eerst naar ons bedrijf Euro-Routing om vervolgens toe te slaan. Hij werd betrapt, toen onze dochter leerde om mij te bellen en secretaresse Stella van Arkel mijn broer met de bedrijfsleider Joop de Boer naar haar toe zond. Ze betrapten hem en sloegen hem de trap af. Het bloed zat op de muur en zijn vrouw dwong hem tot een bekentenis. Hij heeft mij toen gebeld en alles opgebiecht, maar ook ik verdrong alles. Politie en broer Marinus deden verder niets! Dus kind van Rieks P., terwijl mijn vrouw dacht dat het enkel van mij kon zijn.

Politie doet niets!

Al deze loodgieter-schoften zullen het niet aandurven om dit te ontkennen. Hoewel de achterlijke politie en justitie organisatie het hun wel erg gemakkelijk maken. Immers zonder die hulp, zijn wij weerloos en machteloos. Hoe kunnen wij dit bewijzen als hufters bij politie en justitie dit gewoon goedkeuren? Het kan hun niets schelen! Veel te druk met parkeer boetes! Dat heeft immers prioriteit!
Om van onze wederzijdse familie nog maar niet te spreken. De Amerikanen hebben daar een prachtige spreuk voor ‘May you burn in hell’ zeggen ze dan wel. En dat beschrijf exact mijn gevoelens als ik aan Hans van der Heide, Jan de Vries, Rieks P., de bouwvakkers, Jan van Beek, zijn vriend ergens bij Justitie, en vele anderen, en onze wederzijdse familie, met name mijn broers, denk. En dan praat ik nog niet eens over al de ambtenaren bij politie en justitie die rustig de andere kant uitkeken als mijn vrouw weer werd misbruikt. Hoewel politie veel gewaarschuwd werden. Maar nee, deze hufters willen dat ze zelf aangifte komt doen van datgene wat ze zelf nog verdringt! Van dat soort hufters zakt je broek toch af? Die hufters moeten zogenaamd ons beschermen tegen misdadigers?

Nederlanders kom in opstand, dit soort ‘achterlijke onnozelheid’ van ambtenaren hoeven wij niet meer te pikken. Zorg voor een nieuwe organisatie van het volk en geleid door het volk. Niet door het College van Procureurs-Hufters in Den Haag. Die schoften zijn op de hoogte, maar zwijgen dit rustig dood! Er is geen evolutie nodig, maar een revolutie. Het is al zo erg geworden, dat twee bewapende politieagenten rustig buiten wachten, terwijl iemand dood wordt geslagen in een woning, op nog tien man, voor ze naar binnen durven! En jullie Nederlanders blijven rustig in de file staan? Zijn jullie knettergek geworden? Jullie verdienen dit soort schoften? Jullie zijn echt zulke lafaards? Net als de totale advocatuur, die al 4 jaar lang ‘geen tijd’ heeft? Of uitsluitend daders (!) juridisch wil bijstaan? Wat een laffe schoften!

Dit is een schriftelijke verklaring van Hans Smedema en is de volledige waarheid. Het is ook eenvoudig bewijsbaar en controleerbaar, maar dat kan de ‘Justitie-schoften’ niets schelen.

Hans Smedema Copyright 2007-2010 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.