Dreyfus- versus Smedema-affaire!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Hier een analyse van de overeenkomsten tussen de ‘Dreyfus-affaire’ en deze ‘Smedema-affaire’!

 

Hier een link naar de Wikipediapagina over de beroemde Franse:  Dreyfus-affaire

In mijn Blog natuurlijk vooral bij Pages mijn nog lopende schandaal van de criminele overheidsorganisatie ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’.

Hier beide zaken vergeleken:

 • Dreyfus werd vals beschuldigd
 • Hans Smedema wordt vals beschuldigd van ‘gek-zijn’ en laster en/of smaad, zonder recht op het doen van aangifte tegen verkrachters!

en

 • Ferdinand Walsin Esterházy was een spion en de dader, waarvoor Dreyfus vals werd beschuldigd!
 • Mr. Johan Smedema uit Gennep is het brein achter deze samenzwering, samen met corrupte Justitiemedewerkers, prof.dr. Onno van der Hart en familieleden, en laten Hans Smedema vals en frauduleus beschuldigen!

en

 • Dreyfus werd onschuldig veroordeeld
 • Hans Smedema werd onschuldig veroordeeld voor ‘gek-zijn’ en wegens smaad!

en

 • Dreyfus veroordeling bleek achteraf gebaseerd op valse aangiften en verklaringen
 • Hans Smedema’s veroordeling is ook gebaseerd op valse aangiften, verklaringen en corrupte elementen binnen Min. van Geen-Justitie!

en

 • Dreyfus werd zijn baan afgenomen en gevangen gezet
 • Hans Smedema moest zijn positie opgeven door doofpot Justitie, zat al 6,5 maand vast in Amerika voor politiek asiel en zal nog worden gevangen gezet, enkel omdat hij zichzelf en zijn vrouw wenst te verdedigen tegen een laffe overmacht aan corrupte  overheidswerknemers incl. geheime dienst! Zijn Amerikaanse vriend Militaire CIA-Offcial Al Rust werd ook gevangen gezet en moest 10 jaar creperen om de corrupte lieden binnen Justitie, en het Nederlandse Koninklijk huis te beschermen!

en

 • Hoofd Inlichtingendienst Georges Picquart kwam achter de samenzwering tegen Dreyfus, gaf dit door aan zijn superieuren die het ook in de doofpot stopten en werd overgeplaatst!
 • Hoofd Officier Justitie Mr. Ruud Rosingh kwam achter de samenzwering tegen Smedema, start een onderzoek en werd door zijn superieuren gedwongen te stoppen en na weigeren, overgeplaatst naar Zwolle! Verkrachtingen van de weerloze vrouw van Smedema werden daarmee toegestaan door ‘Ministerie van Geen-Justitie’ en ‘Criminele organisatie Mengele’! Militaire CIA Official Al Rust kwam ook achter de samenzwering, werd onschuldig oneervol ontslagen en crepeerde 10 jaar! Hoofd CTIVD mr. Michels van Kessenich-Hogendam kwam ook achter de samenzwering en diende een rapport in, maar het werd totaal genegeerd!

en

 • Officieren hebben zelfs valse documenten opgesteld om Dreyfus schuld te bewijzen!
 • Criminele organisatie Mengele heeft documenten laten vervalsen, afgedwongen, bewijzen vernietigd, DNA vaderschaptest vervalst, MRI scan vervalst, en een litteken van onvruchtbaar maken, door medici even een huid beschadiging laten noemen! Alles om Hans Smedema ‘gek’ te laten lijken en daarmee schuldig!

en

 • Schrijver Emile Zola bracht dit in de openbaarheid met het beroemde ‘J’accuse aan de President’ en werd het land uitgejaagd bij gebrek aan steun laffe media.
 • Slachtoffer Smedema bracht dit door lafheid journalisten maar zelf in de openbaarheid met o.a. ‘J’accuse Overheid/Minister President’ en werd het land uitgejaagd bij gebrek aan steun laffe media.

en

 • Emile Zola werd aangeklaagd en veroordeeld en vluchtte zelfs tijdelijk naar Engeland!
 • Hans Smedema werd aangeklaagd en veroordeeld, en vluchtte zelfs tijdelijk naar Amerika! (6,5 maand gevangen via  politiek Asiel Miami Florida)

en

 • De affaire Dreyfus nam de politiek in Frankrijk lange tijd in beslag, mede uit ontevredenheid over het politieke regime en justitie!
 • De affaire Smedema zal de Nederlandse burgers nog lange tijd in beslag nemen, mede uit ontevredenheid over het politieke regime en ontbreken van justitie!

en

 • Antisemitisme en nationalisme werden door de machthebbers ingezet om de publieke opinie tegen de ‘Dreyfusards’ in te nemen.
 • Gekverklaren en verbergen bewijzen worden door de machthebbers ingezet om de publieke opinie tegen de ‘eenzaam vechtende Smedema’ in te nemen.

en

 • De Dreyfus affaire had belangrijke politiek gevolgen. De nationalistische monarchisten en kerkelijke partijen, die de monarchie in ere wilden herstellen, verloren aan invloed.
 • De Smedema affaire zal nog belangrijke politieke gevolgen hebben. De medici, justitie, monarchisten, kerkelijke partijen die dit schandaal mogelijk hebben gemaakt, zullen aan invloed verliezen.

en

 • Daarmee werd de positie van de Derde Franse Republiek enorm versterkt.
 • Daarmee wordt de roep om een Nederlandse Republiek enorm versterkt. Koninklijk huis is hoogstwaarschijnlijk betrokken en oorzaak in stand houden doofpot!

en

 • Dreyfus werd grotesk onschuldig vernederd, zie plaatje boven.
 • Hans Smedema werd grotesk onschuldig vernederd tijdens zitting Politieslager Jeroen van Bruggen, geen echte pers en foto aanwezig vanzelfsprekend! Doodzwijgen!

en

 • Dreyfus werd uiteindelijk vermoord!
 • Smedema is inmiddels 3 maal maar net aan een moordaanslag ontsnapt en een buurman daadwerkelijk door de ‘criminele overheidsorganisatie Mengele’ vermoord!

De Smedema-affaire is van een veel zwaarder kaliber dan de Dreyfus-affaire!

 • Dit is blijkbaar Koninklijk goedgekeurd!
 • Hier is een Media blokkade of Omerta ingesteld!
 • Hier is het advocaten blijkbaar verboden om Hans Smedema in de hoofdzaak bij te staan!
 • Hier wordt een echtpaar tegen elkaar opgezet en voorgelogen!
 • Hier is een onschuldige Amerikaanse CIA official bedrogen en moest 10 jaar creperen!
 • Hier weigeren alle politici om met Hans Smedema te praten!
 • Hier mocht Hans Smedema GEEN aangifte doen tegen misdadigers!
 • Wet Openbaarheid Bestuur is hier buiten werking gezet speciaal voor Hans en Wies!

Later veel meer…

 

ing. Hans Smedema, vandaag 20 graden in Parcent en heerlijk buiten in het zonnetje geluncht en de beregeningsinstallatie alvast wat afgeregeld!

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.