Mijn lieve dappere vrouw

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Mijn lieve dappere vrouw

Veel later rond 2018 blijkt mij dat ze mij gruwelijk heeft bedrogen en zo mijn hele leven kapot gemaakt heeft! Maar dat wist ik nog niet toen ik onderstaande schreef!

Zie post Broke up with my cheating girlfriend but forced to date and marry her!

******************

Dat mijn lieve dappere vrouw door het gewetenloze bedrog van haar bloedeigen meedogenloze zusters Klazien en Betty inmiddels niet meer weet hoe het allemaal werkelijk zit, is haar niet kwalijk te nemen.

Ik sluit iedere valse aangifte van haar dan ook bij voorbaat uit. Ze doet wat iedereen haar valselijk voorhoud, namelijk de waarheid vertellen, zoals zij die nu(!) nog ziet. Ze mag nooit vervolgd worden daarvoor.

Maar om mijzelf te verdedigen en aan te tonen dat haar geheugen haar in de steek laat, kan ik niet anders dan het melden zodat een rechter het kan meewegen in zijn of haar oordeel.

Ik toonde al aan dat ze niet eens meer weet dat we nooit een grijs rubberbootje hebben gehad en dat dus Jaap Duijs liegt en wel degelijk haar heeft misbruikt op die boot van mijn broer. Hij ontkent ooit op de boot van mijn broer te zijn geweest, maar het super 8 filmpje bewijst het! Hier het beroemde filmpje dat ik nog even vol maakte na onze vakantie aan de Cote D’Azure.:

Super8 filmpje bewijs liegen drs. Jaap J. Duijs, Sydwende Drachten tegen politie Drachten en OM Leeuwarden.

In het begin nog mijn mooie vrouw in 1980 die dus al jaren door Jaap Duijs werd mistbuik en juridisch verkracht met zijn opgedane kennis van haar weerloosheid van verkrachter Jan van Beek uit Utrecht en de Mol binnen Justitie zelf die Jaap juist tot zijn informant heeft gemaakt voor justitie. Betaald en met afluister apparatuur in onze meterkast. Aan het eind dus het Jacht van mijn broer waar hij NOOIT op is geweest en op de rest het bewuste grijze rubberbootje dat bij de boot hoorde. Later geven Jaap en Wimke toe dat ze zich zogenaamd vergist hebben! Ze zijn het wel en zijn wel op die boot geweest, waar Jaap onder in mijn weerloze vrouw weer even verkrachte, terwijl onze dochter van nog geen 5 die niet kon zwemmen, van hem boos boven moest blijven zodat zijn besneden penis weer wat bevredigd kon worden.

Dat ze verder erg hysterisch wordt als ik maar over over iets begin wat met haar trauma te maken heeft, spreekt boekdelen, maar niet voor stompzinnige lieden natuurlijk. Het valt onder de symptomen van haar ziekte dubbele persoonlijkheid of beter emotionele persoonlijkheid, ook wel dissociatie genoemd. Alles perfect beschreven in het handboek van prof.dr. Onno van der Hart, die ik ook als getuige oproep. Zie mijn post met verzoek getuigen en uitstel iets terug.

Hier het PV van haar uit het dossier:

JaapDbriefWsparketxWsklachtzittingx

 

Mind control door Jaap Duijs!

Zijn controle over ‘mijn’ vrouw heeft hij simpel ingezet om haar aan te zetten tot het schrijven van dit soort foute informatie. Die wel klopt met haar(!) werkelijkheid zoals die door Jaap zelf en anderen aan haar wordt verteld.

Er klopt dus niets van, maar is wel wat zij nu denkt, bedrogen door vrijwel haar totale omgeving! Pas als ze therapie krijgt kan ze juist als getuige optreden, maar dat is nu precies wat haar bloedeigen meedogenloze zusters niet willen. Net als al de andere aanklagers zoals Jaap Duijs uit Drachten en Rieks P. uit Roden. Ze kijken wel uit, dan worden zij als verkrachters gebrandmerkt en welke ‘eerlijke’ verkrachter of crimineel wil zoiets? Niemand toch?

Dat ze denkt dat ik hallucineer en aan DSM IV lijd kun je haar niet kwalijk nemen, maar lees de vorige post over hoogleraar Wagenaar en u weet wat ik bedoel.

Dat ze zou lijden aan PTSS is mij niet bekend, want het is volgens mij als leek, DIS.

Een codewoord is niet waar denk ik, wel enige dwang en vragen om seks, dat blijkt uit mijn reconstructie van alles en wordt bevestigd door twee oude buren. Anneke en haar dochter Annemiek van ‘t Hoog uit ‘t Harde en de buurvrouw en man van huurwoning de Keizerskroon 71/72 of zo(hoekwoning) in Leeuwarden. Beiden waarschuwden mij voor ruzie aan de deur en dat vreemd genoeg de man wel werd binnengelaten en na een (wip)uurtje weer weg ging. De laatsten herkenden verkrachter Hans van der Heide, de vriend van mijn broer Ruud uit Epe. Zowel Jan de Vries uit Leeuwarden, als Rieks P. uit Roden kenden die Hans van der Heide weer en hoorden van hem hoe ze mijn weerloze vrouw konden misbruiken zonder ooit te kunnen worden aangeklaagd!

Het spreekt vanzelf, dat Politie en OM totaal niet geïnteresseerd zijn in deze waarheidsvinding, want het zou het gelijk van Hans Smedema bewijzen en ze zijn uitsluitend ingehuurd om hem te beschuldigen! Partijdig als de neten dus, wat ludiek gesteld. Schoften, wat wel eens een belediging van een ambtenaar in functie kan zijn?

Naakt dansen wordt genoemd in mijn boek door haar huisgenoot Hilde uit Ermelo die later snel de flat verlaat omdat er iets met drugs was. Ik ben daar niet bij geweest, maar lag al gedrogeerd boven. Zie het boek ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 1 -Gruwelijk bedrogen. Nog niet in de winkel verkrijgbaar door alle tegenwerking en pure pogingen tot censuur. Inmiddels digitaal WEL al beschikbaar zie Eboek!

In mijn boek deel 1 schrijf ik totaal andere dingen dan in mijn blog, want het boek gaat over de periode tot maart 2000 en toen wist ik nog van niets door mijn eigen amnesie en verdringing. Het boek deel 1 is nog totaal onschuldig en mijn dagboek, autobiografie en schriftelijke verklaring van wat er is gebeurd. Dat kan nooit verboden worden.

 

Er zijn veel zaken die duidelijk maken dat mijn vrouw niet normaal reageert. Ook als ik gek zou zijn, zou je toch niet zo met mij omgaan. Hier een brief van onze advocaat mr. Hamming die van mijn vrouw geen geld mag overmaken aan advocaat Canoy, die mij wou bijstaan op 9 februari 2009. Dus degene die mij aanklaagt in de dagvaarding, weigert ook de betaling, zodat Hans Smedema dus zonder advocaat daar 9 februari staat! Hoe eerlijk is zoiets?

 

En in de korte termijn tot 9 februari kan nooit een advocaat nog zich in een zo complex verhaal verdiepen. Dus moet men de zaak aanhouden en hoop ik maar dat Anker en Anker toch nog bereid zijn om mij en daarmee indirect mijn vrouw, te verdedigen. Wat de corrupte schoften 9 keer in totaal hebben geweigerd! Zie post  Fraude Anker Advocaten Leeuwarden!

Later meer…

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.