J’Accuse schoonzuster Klazien Jansma

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse schoonzuster Klazien Jansma

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer gauw wegjagen!’

De wanhopige roep om hulp van de 4 tot 5 jarig dochter van Hans Smedema in 1979, die voor haar ogen Rieks P. uit Roden haar eigen moeder meerdere malen ziet verkrachten.

Maar haar papa kon helemaal niet komen met zijn eigen ernstige verdringing van elk misbruik van zijn vrouw! Door conditionering/martelen toegebracht door prof.dr. Onno van der Hart!

Zie o.a. post Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!

en post Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Vergeefs belde het arme kind dus meerdere malen om hulp, maar haar papa kwam helemaal NOOIT! Familie(waaronder nota bene de zuster van zijn vrouw, Klazien) en medici(prof.dr. Onno van der Hart), met hulp van justitie en bij speciaal laf geheim Koninklijk besluit hadden in hun ‘oneindige wijsheid’ maar besloten om de ernstig ziektes van beide echtelieden voor hun te verborgen(!) te houden! Gevolg het ‘misdrijf van de eeuw’, zo niet aller tijden!

Zie ook de Post: Valse aangifte door Klazien J. uit Steenwijk!

Voor heimelijk opgenomen telefoongesprekken met mijn argeloze onwetend gehouden vrouw  en haar zuster Betty uit Wijk bij Duurstede.

Zie Page Afgeluisterde telefoongesprekken

Gruwelijke gevolgen!

 1. Hans was door haar gruwelijke optreden met verzwijgen van onze ernstige ziekte en weigeren van een simpele therapie, volkomen weerloos en kon zijn bloedeigen vrouw en haar zuster, NIET beschermen tegen de vele tientallen verkrachters die het prachtig vonden en wisten dat ze achteraf van niets meer wist en dus ongestraft verkracht kon worden!
 2. Eigen kinderen had tot 1980 nog gemakkelijk gekund, maar werd niet toegestaan.
 3. Hans zond zijn vrouw waarvan hij foutief aannam dat ze zichzelf goed kon verdedigen tegen verkrachters, tweemaal naar de bouwvakkers van hun huis onder vreemde omstandigheden. Ze werd daar weerloos meervoudig verkracht door meerdere verkrachters en wist achteraf niet meer dat het de hele middag had geduurd! Klazien had dit eenvoudig kunnen voorkomen door simpel de waarheid te vertellen over onze ernstige ziekte. We zouden dan therapie gezocht en gevonden hebben! Nu wisten wij van niets en kreeg door de maar voortgaande verkrachtingen en dus trauma’s pas in maart 2000 hans langzaam zijn geheugen terug!
 4. Ook toen had simpel de waarheid vertellen tot de juiste therapie kunnen leiden en dus nog normaal inkomen, nu moet Hans Smedema als de ‘dorpsgek’ door het leven en leeft noodgedwongen apart van zijn vrouw! Die wordt door haar zuster Klazien immers frauduleus voorgehouden dat haar man zogenaamd aan een waanstoornis lijdt! Terwijl ze weet dat dat NIET waar is! Dus tegen elkaar opzetten van haar zuster en zwager Hans Smedema!
 5. Er zijn vele tientallen verkrachtingen geweest waarbij Hans bij gebrek aan kennis van de ernstige ziekte van zijn vrouw, haar nooit alleen ergens heen had laten gaan!
 6. Dramatisch gruwelijk voorbeeld is het verkrachten in 1979 door haar mede aanklager Rieks P. uit Roden van mijn weerloze vrouw, waarbij onze dochter(van verkrachter Jan van Beek uit Utrecht) van net 4 jaar nog telefonisch haar papa Hans weet te bellen met de dramatische woorden ‘boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’ Ze wist natuurlijk niet dat haar papa ook weerloos was en die waarschuwing ter plaatse verdrong door de weigering van dit monster uit Steenwijk, Klazien J., om het ernstig ziek zijn van zowel zijn vrouw als van hemzelf voor hun verborgen te houden in wat de geschiedenis zal ingaan als het misdrijf van de eeuw, of Dutch Queengate!

Kortom deze schoonzuster is helemaal niet ‘schoon’, maar feitelijk een als mens vermomd gewetenloos kwaadaardig wezen. Een rat!

Beschuldigingen specifiek:

 • In 1972 mij verdenken van mishandeling van mijn lieve vriendin en haar zuster in plaats van verkrachter Jan van Beek uit Utrecht die veel alleen bij haar was immers.
 • Na uitkomen van misdrijven met veel foto’s, voor mij verzwijgen van het feit dat haar zuster ernstig ziek was met zware amnesie en verdringing na ieder misbruik. Feitelijk dissociatie met een extra emotionele persoonlijkheid! Dus weerloos en hulpeloos tegenover iedere misbruiker!
 • Samenzweren met familie om al het misbruik voor de vriend van haar weerloze zuster, Hans Smedema verborgen te houden.
 • Samen met broer van Hans Smedema, mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg (en andere familieleden) een samenzwering opzetten met medewerking van justitie om geen onderzoek en vervolging in te stellen tegen de bekende verkrachters van haar zuster. Waardoor Hans & Wies onwetend van dit alles weerloos trouwden! Zonder enige bescherming tegen de vele misdadigers! Dat justitie heimelijk zou mee tekenen op los vel bij de huwelijksakte, werd voor Hans & Wies ook verborgen gehouden! Begin ontstaan latere ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’.
 • Toen dagen na ons huwelijk bleek dat mijn vrouw alweer ruim een week werd misbruikt en moest ‘werken’ voor Jan van Beek uit Utrecht, dit samen met haar familie ook voor mij verzwijgen. Geen therapie aanbieden en de ernstige ziekte van verdringing van iedere misbruik verbergen, en bij politie er op aandringen om dit ook voor ons te verzwijgen. Daarmee ons beiden hulpeloos en weerloos achterlatend voor alle toekomstige misbruikers.
 • Samen met politie verzwijgen van een overval op ons, in ons eigen huis in ‘t Harde in 1974.
 • Nadat de familie was gebleken via onze (!) huisarts Hogen Esch dat ons eerste kind niet van mij was, dit cruciale feit laf en wreed voor mij/ons verzwijgen zodat wij geen maatregelen konden nemen om herhaling te voorkomen. Ook niet aangedrongen op medische behandeling of een degelijke bewaking van haar weerloze zuster.
 • Akkoord gaan en verzwijgen van heimelijke hypnose van mij via huisarts Hogen Esch in ‘t Harde door o.a. deskundige psychiater Onno van der Hart, die zonder mijn toestemming en heimelijk werden ingeschakeld. Daarbij ook een eerste aanslag op mijn leven in Zeist/Motel Bunnik door drogeren, voor mij verzwijgen. Waardoor later nog tweemaal een aanslag zou volgen en mijn buurman Cees van ‘t Hoog daadwerkelijk werd vermoord! Een vals document dat door Onno van het Hart werd afgeperst door geestelijk martelen, verzwijgen voor hans & Wies Smedema!
 • Ook verzwijgen van het feit dat bekend werd, dat ik zelf onvruchtbaar was gemaakt, in 1972. Zodat iedere zwangerschap wel van verkrachters moest zijn, omdat Wies Smedema NIET vreemd ging in haar normale persoonlijkheid!
 • Toen mijn arme vrouw opnieuw blij zwanger werd in 1975/76, en ZIJ wist dat het van een verkrachter moest zijn, de vrucht eigenhandig heimelijk met een chemisch middel af te drijven, terwijl ze wist, dat mijn vrouw van niets wist met haar geheugenverlies en verdringing. En dus gewoon in herhaling zou vallen. Ook weer niet aangedrongen op medische hulp of een betere bewaking van ons beide. Dit cruciale feit wordt door haar NIET bestreden bij politie Steenwijk! Jeroen van Bruggen laat ‘laster’ daarom terecht vallen en hij veroordeelt de nog steeds onwetende(kafkaësk) en zich alleen maar verdedigende Hans Smedema uitsluitend voor smaad!
 • Blijven zwijgen toen bleek dat ook de andere kinderen niet van mij bleken te zijn, inclusief een niet geboren kind in 1980. De verkrachters werden daarom ook nooit opgespoord, terwijl dat eenvoudig had gekund.
 • Nooit (voldoende) samen met haar ouders en zuster Betty aangifte te hebben gedaan bij politie en of justitie.
 • Samen met onze vrienden en mijn broers een zware samenzwering ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ op te hebben gezet. Een criminele organisatie met als doel het verborgen houden van misdrijven voor ons als onschuldige en weerloze slachtoffers. En tevens om daarmee ons iedere correcte (!) medische hulp te onthouden. Justitie/overheid zelf maakt deel uit van deze doofpot en hij is door Koningin Juliana destijds goedgekeurd.
 • Toen in 2000 mijn geheugen terug kwam, mij en mijn vrouw, haar eigen zuster, bedriegen, door te liegen dat ze van niets wist en dat ik ‘gek’ was. Tevens dat ik naar een psychiater moest gaan, wat tot foutieve behandelingen heeft geleid met foutieve schadelijke chemische middelen.
 • In een later stadium tegenover mij min of meer erkennen dat ik gelijk heb, maar dat niet tegenover mijn lieve vrouw en psychiaters erkennen. Waardoor mijn vrouw  foutief en bedrogen denkt dat ik ‘gek’ ben. Tijdens dat gesprek in Meppel mij samen met haar man heimelijk drogeren met een hypnose middel en aandringen op het beëindigen van mijn rechtsbijstandsverzekering, naast het feit dat ik in de ‘war’ zou zijn. Er was toen volgens haar weer nooit iets gebeurd.
 • In ons eigen huis als haar ‘meester’ mijn vrouw heimelijk in de dubbele persoonlijkheid brengen, en haar opdracht geven om bewijzen op te halen en haar te geven. Mijn vrouw wist na afloop niet dat ze boven was geweest om iets op te halen! Tevens om daarbij mij opnieuw te drogeren met hypnose middel en weer (!) aan te dringen op het beëindigen van mijn rechtsbijstandverzekering.
 • Van het cruciale feit dat ze een brief van een klokkenluider uit omgeving GGZ Drachten, waarin de hele samenzwering en kinderen niet van Hans, werd bevestigd, uit de woning van hans & Wies Smedema heeft meegenomen! Haar merkwaardige uitspraak: ‘dat is verraad, dat mag helemaal niet! (sprekend over de brief die de hele samenzwering bevestigde!)’ Cruciaal bewijs dus vernietigen! Dit tot op heden ontkennen waardoor Hans Smedema onschuldig veroordeeld werd en door zijn totale omgeing als ‘geestelijk gestoord’ wordt gezien! En daardoor volstrekt onnodig uiteindelijk 80 tot 100% arbeidsongeschikt werd! Inkomensverlies nu al meer dan 1 miljoen euro zonder renteverlies en de enorme financiële kosten om zaken te bewijzen die bij haar en justitie al lang bekend zijn!
 • Om mijn eigen lieve vrouw in de dubbele persoonlijkheid te brengen en vervolgens aan haar minnaar te geven tijdens een tennis toernooi. Mijn arme vrouw wist immers achteraf toch van niets!
 • Om tegenover mijn vrouw te blijven liegen ook nadat ik arbeidsongeschikt werd van alle leugens en onzekerheid. Groot financieel nadeel en onherstelbaar.
 • Er door haar gewetenloze acties voor zorgdragend dat mijn vrouw nu van mij dreigt te gaan scheiden op valse gronden. Bovendien dat ons gezin met de kinderen van elkaar vervreemden en uit elkaar dreigen te gaan vallen. Hans is het verboden om aangifte te mogen doen, terwijl verder iedereen dat WEL mag en Hans daarmee weerloos is in Nederland.
 • Toen haar zwager Hans Smedema in Amerika politiek asiel aanvroeg op grond van de vervolging door en binnen Nederland, cruciale bewijzen voor rechter Rex Ford achterhouden, zodat Hans GEEN asiel kon krijgen en dus gemakkelijk vervolgd kan blijven door Nederland!

Gewetenloos kwaadaardig monster!

 • Ze brengt gewetenloos mijn vrouw als haar ‘meester’ in de dubbele of emotionele persoonlijkheid, waarna ze met haar naar bijvoorbeeld politie gaat en haar schriftelijke verklaringen laat maken, die mijn vrouw in haar normale persoonlijkheid NOOIT zou doen. En al zeker niet als ze wist dat deze zuster haar sinds 1972 al bedriegt en voor haar verborgen houdt dat de kinderen helemaal niet van haar man zijn, maar van verkrachters die Klazien gewoon gedoogd heeft.
 • Idem heeft ze mijn vrouw in de dubbele persoonlijkheid gebracht en bij afdeling psychiatrie Academische ziekenhuis(huidige UMCG) uitspraken en verklaringen laten maken die er voor gezorgd hebben, dat haar man Hans vecht tegen het onbekende. Uitspraken die mijn vrouw als ze op de hoogte was van de samenzwering tegen haar en haar man Hans, NOOIT zou hebben gedaan. Politie en OM vinden het allemaal prima en mogen op grond van de samenzwering vermoedelijk niets doen! De Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(KCOM) zorgt daar wel voor.
 • Deze heimelijke verklaringen worden vermoedelijk op grond van de privacy wet voor zowel haar man Hans als voor zijn vrouw zelf verborgen gehouden. Ze duiken niet op in de politie Proces Verbalen! Bij psychiaters blijft dat mooi verborgen onder medisch geheim natuurlijk en kan dus ook NOOIT bestreden worden, tenzij mijn weerloze vrouw therapie krijgt. Maar dat zal dan buiten Nederland moeten plaatsvinden.

Foto’s van verkrachtingen en rapemovies vernietigen!

Rond 2008 de foto’s van het misbruik speciaal door de vader van mijn vrouw gekocht voor 40.000 gulden dacht ik(speciaal hypotheek!) vernietigd!

Foto’s en ook een brief van haar ouders aan mij, verstopt in een geheim vak in zijn handgemaakte bureau, vernietigen zodat ik geen bewijs zou hebben! De brief speciaal aan mij gericht(!) kreeg ik niet! Zie post

Verkrachtingsfoto’s in geheim vak speciaal bureau!

Klazien en haar al even corrupte zuster Betty Jansma vonden het geheime vak na mij te hebben uitgehoord na drogeren in zorgvuldig geplande operatie in mijn eigen villa aan de Sydwende in Drachten.

Obstructie van recht en feitelijk hulp aan de verkrachters en ons weerloos houden!

DNA testen vervalst door kinderen zelf!

Zie post Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

Valse aangifte Politie Steenwijk!

 1. Ze stelt valselijk dat Hans aan een waanstoornis lijdt! Terwijl ze weet dat Hans alleen maar zijn geheugen heeft terug gekregen! Dus feitelijk beter is geworden! Een cruciaal verschil voor een rechter!
 2. Ze stelt eerst ook valselijk dat er sprake is van laster! Terwijl ze weet dat alles juist klopt! Ze is immers lid van ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’! Dus valse aangifte! Hoewel in het PV alleen over smaad gesproken wordt! Dus ze erkent impliciet de feiten?

Voor mij het monster uit Meppel, later Steenwijk!

Bovenstaande wordt niet bestreden of onvoldoende bestreden, bovendien weigert justitie conform de doofpot en opdracht van Koningin Beatrix ieder onderzoek, en het bovenstaande zal dus in het vervolg als vaststaande feiten worden beschouwd.

Valse verklaring voor rechter tijdens Hoger Beroep Gerechtshof Arnhem: 

 

Met oprechte diepe minachting,

ing. Hans Smedema, Drachten 7 februari 2007.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.