Civiele Claim tegen Kroon KLM en Verkrachters weer geblokkeerd door Justitie en weigerende Advocatuur!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 30/01/2022 published 28/01/2022 by Hans Smedema

Civiele Claim tegen Kroon KLM en Verkrachters weer geblokkeerd door Justitie en weigerende Advocatuur!

Het in mijn casus corrupt handelende Ministerie van Justitie dat sinds 1973 op speciaal gruwelijk laf heimelijk(!) Koninklijk besluit de serie-verkrachters van vervolging vrijwaarde en daarmee mijn mensen en civiele rechten blokkeerde. Geen vervolging toegestaan met verkrachter uit 1972 Joris Demmink heimelijk als leider Omerta Organisatie binnen Justitie en mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep als leider Godfather Familie Omerta organisatie.

Om voor de historie goed vast te leggen dat ik sinds 2004 vergeefs heb geprobeerd om naast geweigerde aangifte en Proces Verbaal voor een strafrecht klacht tegen alle verkrachters en andere criminelen, ook alvast de civiele procedure te starten, heb ik weer twee Advocaten Organisaties om juridische hulp gevraagd.

Ook bij een klacht bij de EU Commission wegens niet voldoen aan EU wetten in mijn gruwelijke decennia lange casus!

Immers ik wil pertinent voorkomen dat de Nederlandse advocatuur later zegt:

“Wir haben es nicht gewusst!”

Moszkowicz Civiel en Bestuursrecht – mr. Max Moszkowicz

Op vrijdag 14 januari 2022 zond ik mr. Max Moszkowicz opnieuw een verzoek om mijn civiele procedure tegen de Nederlandse Kroon en andere betrokken criminelen op te starten. Ik wees hem erop dat door mijn drie asielaanvragen in Amerika er inmiddels al een prima zaak klaar ligt via de door Obama nog gestarte UNCAT of Speciale Procedure bij UN Staat Amerika, tegen Staat der Nederlanden. Maar alleen een advocaat kan dat of mijn asiel-dossier opvragen.

Eerder in febr 2009 had ik via mr. A.(Bram) Moszkowicz die mijn hoger beroep smaad Hof Arnhem wel wou doen, maar NIET(verboden?) de cruciale hoofdzaak met juist de zeer cruciale context, een afspraak gemaakt met Max. Maar die werd afgezegd en er werd nooit meer gereageerd op andere verzoeken later. En tijdens de rechtszaken werd geen enkele getuige a Décharge toegestaan en geen simpel DNA testje zelfs nadat ik had gemeld dat in Amerika in 2009 al was bewezen dat de 3 kinderen van 3 verkrachters waren, waaronder Rieks Perdok uit Roden! En dat dus de DNA testen in Nederland waren vervalst, welke aangifte ook werd geweigerd!

En ook nu geen enkele reactie hoewel ik hem nog wees op het feit van de betrokkenheid van zijn broer Bram en dat het nu achteraf verkrachter uit 1972 Joris Demmink blijkt die mijn/onze vernietiging en totale juridische blokkade heeft veroorzaakt. Hij durft het blijkbaar niet aan en/of het is nog steeds verboden op grond van een vals beroep op de Staatsveiligheid op grond van overigens frauduleuze documenten. Mijn email werd wel diverse keren geopend, zelfs om 11 uur in de avond nog 2 keer.

Hoogstwaarschijnlijk krijgen ze direct een telefoontje van de AIVD Nederlandse Veiligheids Dienst of Justitie, dat hulp aan Hans Smedema is verboden bij speciaal Koninklijk besluit! Zullen ze niet per email doen want dat geeft bewijs later. Hans is dus anno 2022 dus nog steeds buiten de wet geplaatst. Geen Human Rights voor de arme Hans dus.

De Vries & Kasem advocaten – mr. Annemiek van Spanje.

Op vrijdag 24 jan 2022 zond ik daarom mr. Annemiek van Spanje, van De Vries en Kasem Advocaten uit Amsterdam een zelfde verzoek om juridische bijstand.  De broer van de recent vermoorde Peter R. Vries die ik ook diverse malen vergeefs om hulp vroeg, Royce de Vries is partner van dit kantoor.

Maar zoals altijd weer geen enkele reactie. Verboden door Justitie en destijds Koningin Juliana? Misleiding? Te moeilijk? Te gevaarlijk? Was wel slechts 1 keer geopend. Dus ook direct kaltgestellt door Justitie/AIVD die mij immers recent nog meedeelde dat mijn zaak nog steeds loopt bij hun! En weigeren om meer informatie te geven. Staatsgeheim!

Zie overigens mijn post Peter R. de Vries Misdaadverslaggever?

Ze zou uitermate geschikt zijn geweest om mijn zaak civiel te doen en het kantoor heeft ook strafrecht wat zeer nuttig is in deze zaak. Ze heeft ook internationale kennis wat hier goed van pas komt. En doet seks zaken, dus weet wat dissociatie of verdringing als gevolg zware trauma’s en zo is.

Ik bel niet meer achter deze zaken aan na nu 18 jaar vergeefs proberen. Terwijl juridische hulp verplicht is bij rechtszaken en slachtoffers.

Top Afluister Software Pegasus op mijn Mobiel!

Door de snelle reactie die Justitie en AIVD hebben moeten uitvoeren om deze emails met verzoek om juridische hulp in de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis, moet al mijn email verkeer, telefoongesprekken en zo afgeluisterd worden! Dus toen ik dat naging vond ik het top afluister programma ‘Pegasus’ op mijn mobiel dat volgens Google al sinds 2018(!) op mijn oude Moto G6 en nu nieuwe(december 2021) Moto Edge 20 lite blijkt te hebben gestaan.

Vrijwel zeker heeft Justitie en AIVD ook andere middelen om alles wat ik doe direct te blokkeren, om immers het laffe toch al immune(!) Koninklijk huis wat ons dit heeft aangedaan sinds 1972/3 nog wat meer te beschermen ten koste van de weerloze(!) slachtoffers Hans Smedema en zijn weerloze seksslavin inmiddels ex-vrouw. Google had het al gevonden en ik heb het verwijderd.

Alle gesprekken die ik voerde over mijn casus en andere zaken werden dus rechtstreeks afgeluisterd en Justitie kon dus die mensen direct intimideren om mij niet te negeren. Top niveau gruwelijke koninklijke vervolging sinds al 1973!

18 Jaar lang weigeren advocaten de cruciale Koninklijke doofpot en samenzwering hoofdzaak!

Uit ervaring weet ik inmiddels dat Justitie zelf blijkbaar nog steeds mij in alles tegenwerkt. Immers destijds via deken afgedwongen(!) mr. Ad Speksnijder uit Leeuwarden mocht niets doen na bezoek Justitie en geplaatste opname apparatuur in een achtergelaten tas tijdens ons eerste gesprek.

Mijn petitie bij het EU Parlement werd ook foutief(!) afgewezen omdat het juridische verband van de misdrijven in mijn casus met de EU wetten niet goed genoeg was vermeld. Wat natuurlijk als slachtoffer ZONDER enige juridische bijstand sinds 2000 vrijwel onmogelijk is. Een verzoek om hulp daarbij bij EU zelf werd ook afgewezen.

Petition EU Parliament  Violation of EU Laws and Fundamental Rights by The Netherlands in Hans Smedema Affair

Koningin Juliana verbood vervolging verkrachters en alle crimineel betrokkenen!

Wat klopt met het heimelijke(!) achterbakse verbod van Koningin Juliana rond 1973 om nooit vervolging in te stellen tegen alle verkrachters en andere betrokkenen zoals liegende familie, medici en zo. Verkrachter uit 1972 Joris Demmink samen met mijn corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep hadden mij daarmee nog onwetend argeloos prachtig ‘kaltgestellt’.

En nu anno 2022 is dit gruwelijke onrechtmatige bevel dus nog steeds van toepassing! Maar mag ik daarvan officieel van niets weten. Hoezo transparantie, integer handelen en hulp aan slachtoffers in Nederland als het Koninklijk huis betrokken is? Zie vooral hoe corrupt Koning WA handelde door het mij nota bene aangeboden asiel op 15 maart 2017 in de lucht boven Montana, Amerika, blokkeerde en zo drie generaties Koninklijk bedrog van slachtoffers van gruwelijk geweld tot stand bracht. Ze staan boven de wet, dus lieg en bedrieg maar raak!

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Ik wist van niets en weet officieel nog steeds van niets. Ik heb geen officiële stukken ooit ontvangen over deze zaak. Niets! Terwijl mijn corrupte mij hatende broer mr. Johan Smedema nota bene leiding gaf aan de gruwelijke Omerta Organisatie samen met verkrachter uit 1972 Joris Demmink die bij Justitie alles mooi kon manipuleren! Mijn vrouw wist gelukkig nog zijn voornaam en de klank ‘Em’ in de achternaam.

Zie Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Zie o.a. ook…

Start Civiele Claim Staat!

Fraude Anker Advocaten Leeuwarden!

Advocaten nog mogelijk?

Acties advocaten?

en De laffe advocatuur

Bezwaar Raad voor de Rechtsbijstand

ing. Hans Smedema, in exile (over)levend in het prachtige El Albir, Costa Blanca, Spanje.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed. View all posts by Hans Smedema