KLM negeert laf en corrupt mijn aansprakelijkheidsstelling wegens fraude Koning Willem Alexander!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

KLM negeert laf en corrupt mijn aansprakelijkheidsstelling wegens fraude Koning Willem Alexander!

Op 26 November 2019 zond ik KLM COO René M. de Groot de volgende brief wegens de fraude en door KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander veroorzaakte schade! Zie mijn eerdere post in het Engels

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Koning Willem Alexander moet afgezet worden!

Gezien hoe corrupt, laf en onethisch het Koninklijk huis sinds 1975 of zo heeft gehandeld in deze doofpot en samenzwering tegen een totaal onschuldig argeloos echtpaar moet Koning WA afgezet worden. Ondanks de vele decennia durende zoals maar doorgaande verkrachtingen en kinderen daarvan, en waarschuwingen dat het gruwelijk fout ging.

Zeker ook na de officiële waarschuwing van President Obama tijdens hun bezoek op 1 juni 2015 en nu door het mij nota bene aangeboden asiel boven Amerikaans grondgebied, te blokkeren door te liegen dat ik dat juist niet wou! Een dergelijk corrupt persoon mag niet op een dergelijke belangrijke plaats functioneren en Nederland Internationaal belachelijk maken.

Hoe corrupt en onethisch de Koning en zijn handlanger Sjon over deze zaak denken blijkt ook uit zijn gruwelijk foute opmerking ‘het moet wel eerlijk gaan’.

Daarmee bedoelde de schoft dat het wel eerlijk moest gaan voor en naar Koning WA!

Dus NIET voor en naar slachtoffer Hans Smedema en zijn weerloze vrouw die sinds 1972 gruwelijk heimelijk na drogeren werden gemarteld, geconditioneerd, en nog veel meer ellende. Of de vele andere meisjes die na drogeren en mind control in alle rust verkracht konden worden.

Hans werd na die gruwelijk foute opmerking nota bene onschuldig als slachtoffer(!) zonder eerlijke rechtsgang, 13 maanden in hun kerkers gestopt!

Nederland en Amerika moeten Koning WA juridisch vervolgens wegens abuse of power en obstructie van recht! Of onterechte inmenging wat Justitie nota bene mijn zwager Jack uit Duiven voor veroordeelde en uit Rijkspolitie ontsloeg na mijn uitdrukkelijk verzoek om mijn zaak te melden! Een klokkenluider die werd ontslagen en heel Nederland liet het corrupt gewoon rustig gebeuren.

Koninklijke doofpot en samenzwering!

Rond 1973 tot 1975 werd mij heimelijk en corrupt mijn burgerrechten afgenomen door speciaal wetje getekend door Koningin Juliana, en doorgezet door Koningin Beatrix en inmiddels Koning Willem Alexander. Geheime afdeling binnen Ministerie van Justitie heeft opdracht om er voor te zorgen dat er NOOIT vervolging kan worden ingesteld door Justitie, OM of Politie tegen de betrokken misdadigers. Dus misdadigers vrij uit en ik en mijn vrouw weerloos tegen criminelen die daarvan op de hoogte waren.

Op 1 juni 2015 waarschuwde President Obama officieel tijdens officieel bezoek Koning WA en Ministerie Justitie om deze gruwelijke zaak van vervolging tegen Hans Smedema en zijn vrouw te regelen. Maar Koning WA deed laf en corrupt niets en dus op 15 maart 2017 juist het omgekeerde door zelfs corrupt te liegen dat ik zogenaamd geen Asiel wou, waardoor ik als slachtoffer van hun corrupte akties 13 maanden in hun kerkers werd vastgezet!

KLM Customer Service weigert op mijn klacht te antwoorden!

Ook zond ik vergeefs een digitale klacht naar KLM Customer Service maar zonder een kopie of nummer van mijn receipt van de Boarding pass! Die was immers ook al weer corrupt in beslag genomen door de Intel man van Koning WA, Sjon. Die digitaal verzonden klacht kwam wel aan kon ik nog zien, maar er kwam geen antwoord. Dus KLM en Koning WA gezamenlijk proberen mij corrupt en laf af te wimpelen of ‘kalt te stellen.’

Laat het slachtoffer maar gewoon creperen, wij feesten wel gewoon door! Ik zat vervolgens 13 maanden onschuldig vast als rechtstreeks gevolg liegen en bedriegen door onze blijkbaar corrupte Koning WA. Ik vroeg om asiel tegen de gruwelijke vervolging en cordon sanitair door Nederland en het Koninklijk huis op 30 september 2016 in San Diego Californie en werd pas weer vrijgelaten op 5 april 2018 in Heerhugowaard Nederland met alleen de kleren die ik aan had en mijn AOW+ pensioen van 1500/maand.

Gedurende 13 maanden detentie ingehouden AOW tot 5 april 2018 begon pas weer eind van de maand rond 23 april 2018! Er werd dus 13 maanden AOW ingehouden oftewel een 14.000 euro directe schade. Mijn totale schade sinds 2000 en feitelijk sinds 1972 beloopt miljoenen! Pensioenpotje van 300.000 euro ging op aan vechten tegen mijn eigen staat en met name justitie.

Vandaar dat Kabinet Balkenende in 2003 en 2004 via Minister Veerman en mijn zakenvriend ir. Klaas Keestra NOM, mij 5 miljoen bood als ik alles stil wou houden.

Zie post Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Aansprakelijkheidstelling KLM en/of Koning Willem Alexander!

Hier de brief van 26-09-2019

KLM Royal Dutch Airlines
Managing Director and Chief Operating Officer René (M.) de Groot
P.O. Box 7700
1117 ZL Schiphol
The Netherlands

Betreft: Aansprakelijk stelling KLM!

1. Obstructie van recht op asiel boven Montana na juridisch verzoek door Amerikaanse Department of Justice/Judge Rex J. Ford door fraude door Co-Piloot Koning Willem Alexander in samenwerking met zijn Intel man Sjon en een zogenaamde(!) mij drogerende(!) KLM stewardess die zijn vrouw zou zijn! March 15th, 2017 in Amsterdam March 16th, 2017 rond 10.30. Ik werd 13 maanden onschuldig vastgezet!

2. Had Koning WA niet gelogen was het vliegtuig verzocht om te landen in Montana. Er waren al Amerikaanse Fighter jets in de buurt van het vliegtuig gezien en bevestigd door Intel Sjon.

3. Corrupt intimideren en blokkeren door Intel Sjon onder verantwoordelijkheid Koning WA, van (charmante heroïsch handelende) leading stewardess diverse keren die het officiële verzoek van rechter Rex Ford/DOJ in asielzaak A087-402-454 namens Co-Piloot Koning WA aan mij moest overbrengen en vervolgens mijn antwoord terug. Dus niet het antwoord van Kon. WA.

4. Liegen door Sjon en Koning WA blijkbaar dat ik GEEN asiel wou nadat stewardess juist had gemeld dat ik dat juist wel wou! Twee keer tegen haar gemeld in bijzijn Sjon rechts van mij en Amerikaanse Intel of diplomaat op weg naar Rome links naast mij. Diverse passagiers waren ook getuigen.

5. Verzoek om het logboek met bewuste gesprekken van dit vliegtuig aan mij te verstrekken!

6. Verzoek om juridische informatie of Koning WA daarmee aansprakelijk is, of KLM? En of intimideren en blokkeren stewardess meerdere keren door Intel Sjon namens Koning WA juridisch is toegestaan door KLM!

7. Ook werd ik dus gedrogeerd(waarheidsserum?) door vrouw van intel Sjon die zogenaamd stewardess was! Getuige was de Amerikaanse diplomaat links van mij. Laat KLM dat toe tegen argeloze passagiers? Wat is het beleid? Is daardoor UNCAT procedure gestopt?

8. Welke acties U onderneemt om dit corrupte handelen van Kon. WA of Intel in de toekomst te voorkomen. Koning mag als co-piloot natuurlijk geen stewardess overrulen! Dat moet duidelijk gemaakt worden!

9. Hoe U denkt mij hiervoor te compenseren. Dat wil zeggen het KLM deel van de aansprakelijkheid, niet die van Koning WA en verantwoordelijke Minister President Mark Rutte die ik via Global Magnitsky Act wil dwingen om eindelijk openheid van zaken te geven en mij en Amerika volgens UNCAT regels te compenseren. Naar schatting tussen 5 gezien eerder aanbod in 2003 en 50 miljoen volgens schatting Amerika DOJ.

El Albir, Costa Blanca, Spain, Nov 26th, 2019,

Geachte heer de Groot,

Ik ben slachtoffer van het Koninklijk huis door een foutieve actie van destijds Koningin Juliana die mij mijn civiele en mensenrechten rond 1975 heeft afgenomen. Met gruwelijke gevolgen voor mij en mijn daardoor nu ex-vrouw.
Ik zal U niet vermoeien met die gruwelijke gevolgen, maar slechts vermelden dat ik sinds 2000 om een onderzoek door justitie vraag wat niet wordt toegestaan om het Koninklijk huis te beschermen voor eventuele negatieve publiciteit. Mijn leven is daardoor kafkaesk vernietigd door gebrek aan transparantie en informatie wat er nou eigenlijk is gebeurd.

Men weigert mij kafkaëske iedere informatie en zelfs mijn recht op doen van aangifte in Nederland is mij afgenomen. Zelfs politie en OM mogen geen officiële aangifte opmaken of onderzoek doen.
Kortom zware civiele en mensenrechtenschendingen tegen mij en dus weerloos.
Inmiddels heb ik daarvoor een blog opgezet met rond de 380 posts chronologisch sinds 2007 wat mij overkomt. Zie hanssmedema.info En 4 Ebooks in Nederlands en 4 Engels.
Ik ben laatste deel 5 J’Accuse nu aan het schrijven en dus ook deze vreemde corrupte zaak in een KLM vliegtuig. En kom er nu pas achter dat mijn verzoek om asiel in de lucht boven Montana NIET is doorgegeven aan DOJ/Judge Rex J. Ford wegens fraude door Co-Piloot Koning WA. Wie is aansprakelijk? KLM neem ik aan, die dit op Kon. WA kan verhalen? Verzekering?

Nota bene werd Koning WA gewaarschuwd door President Obama op 1 juni 2015 tijdens zijn officiële bezoek aan White House om deze zaak van Hans Smedema direct te regelen! En natuurlijk via MP Mark Rutte vele malen eerder en later. Dus een gewetenloze opstelling van Koning WA als Co-Piloot en ook omdat hij daardoor nu KLM in de problemen brengt.

Het is zonder enige twijfel de grootste bekende doofpot en samenzwering ooit in de geschiedenis van Nederland. Zal hoogstwaarschijnlijk later worden verfilmd. En in Amerika vond men zelfs 5 goede gronden voor asiel als betrokkenheid Staat of Kon. huis kon worden bewezen.

Betrokken President Obama heeft vlak voor zijn vertrek 20 Jan. 2017 op mijn herhaalde verzoek om in te grijpen, deze zaak bij UNCAT of vergelijkbare speciale procedure neergelegd.

In totaal heb ik nu 5 keer asiel gevraagd in Amerika, 2009 in Miami, 2013 in Texas en tijdens deportatie in Buffalo in 2014 de derde keer waarbij de zaak van 2009 werd heropend.

In 2016 in San Diego en dus de vijfde keer tijdens de hier genoemde KLM vlucht op 15 maart 2017 van LA vertrek in de middag in de lucht boven Montana waar dus in 2017 het 2009 asielverzoek heropend in 2014, nog steeds open stond! Dus asiel was nu mogelijk geweest! Landen rond 10.30 in Amsterdam op 16 maart.
In plaats van dus een tussenlanding in Montana om te voorkomen dat ik in Nederland onschuldig in detentie zou komen, werd door de corrupte handelswijze van uw co-piloot Koning WA, ik bij de deur van het vliegtuig door 3 marechaussee(?) 6 weken vastgezet in P.I. Schiphol en daarna in P.I. Heerhugowaard voor in totaal 13 maanden wegens oneerlijke rechtsgang wegens zogenaamde belediging verkrachter en veel meer van mijn weerloze mentaal zieke vrouw, waarbij door staatsveiligheid geen enkele verdediging werd toegestaan.

Zware mensenrechtenschendingen! De zwaarste reden voor de 5 asielverzoeken tegen staat Nederland en specifiek Koning WA.
Mijn AOW werd dus ook ingehouden en ik vroeg om asiel op 30 sept. 2016 in San Diego en werd weer vrijgelaten pas op 5 april 2018! Vrijwel zonder geld en met alleen de kleding die ik aanhad. Mijn totale schade sinds 2000 bedraagt miljoenen!

Dus asiel was mijn enige laatste mogelijkheid voor bescherming tegen Nederland en wellicht zelfs recht te krijgen. Ik weet nog niet in hoeverre nu KLM aansprakelijk gesteld kan worden, of het is Koning WA.

Overigens heb ik altijd met veel plezier met KLM gevlogen en dit is duidelijk de schuld van Koning WA die ook verantwoordelijk is voor zijn intel man Sjon. Maar hoe ligt de aansprakelijkheid? De leading (charmante) stewardess was overigens een heldin in mijn ogen omdat ze toch kans zag om via iemand voor mij, te waarschuwen dat Kon. WA dus had gelogen en geweigerd om mijn verzoek correct door te geven. Dat moet in het logboek vermeld zijn!

Op mijn blog heb ik de hele KLM vlucht en fraude door WA gedetailleerd uitgewerkt! Zie https://hanssmedema.info/klm-co-pilot-king-willem-alexander-relayed-my-american-asylum-request-against-the-netherlands/

Het lijkt mij verstandig om deze zaak zo correct mogelijk te behandelen met zo min mogelijk negatieve publiciteit voor KLM zelf die eigenlijk dus ook slachtoffer is. Door nu door KLM gewoon uiterst correct te handelen kunnen we (samen) KLM wellicht zelfs hier positief uit laten komen.

U zou er bij Koning WA/MP Mark Rutte op kunnen aandringen om ook gezien het KLM belang deze slepende internationale zaak eindelijk te regelen. Zie mijn verzoek voor gebruik Amerikaanse Global Magnitsky Act tegen alle betrokkenen(KLM?) in Nederland via mijn post https://hanssmedema.info/global-magnitsky-act-and-justice-for-hans-smedema/

Door alle ellende heb ik inmiddels nog een 30.000 euro aan schulden(grotendeels spaanse belastingen) die ik met 1500 bruto nooit meer kan betalen. Net deal met belastingdienst gemaakt die beslagvrije voet zodanig inschatte dat ik met 72 euro per maand twee jaar lang, 4800 mag aflossen en daarna rest kwijtscheld.
Maar mijn leven is totaal kapot gemaakt. Had in 2003 nog een 145.000 euro inkomen.

Graag hoor ik van U per email, want post duurt twee weken of komt soms helemaal niet. In Nederland werden zelfs opzettelijk cruciale documenten onderschept door geheime dienst.

Ik zal via Customer service proberen om per email contact te leggen met iemand die namens u deze zaak kan regelen en vervolgens deze brief en aansprakelijkheid stelling mailen.

Als U direct alles juridisch laat blokkeren in een slepende zaak, of via Kon. WA of PM Mark Rutte, kan ik KLM niet in positieve zin verder helpen en alleen gewoon steeds publiceren wat mij is overkomen positief of negatief.

Met vriendelijke groet,

Ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.