Besluiten & Emigreren!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

De zaak is voldoende duidelijk gezien mijn Post ‘Bewijs!’ en het rapport van K2-Recherche in zowel Post als Page. Opnieuw weigert een advocaat om zelfs na het rapport van K2 en mijn ‘Bewijs dan wel zeer aannemelijk maken’, ons bij te staan. De Post ‘Heimelijk antipsychotica!’ is ook glashelder, en de Nederlandse media zwijgen dat het en lieve lust is. De Nederlandse burger mag dit niet weten!

Politie, Justitie, familie, media, politiek, Nederlandse regering en dus Staat der Nederlanden, weigeren allen om ons bij te staan als slachtoffers van ‘het misdrijf van de eeuw’, of ‘De Nederlandse Watergate’. Dat staat vast.

K2-Recherche stelt dat ik door moet blijven gaan met zoeken van Juridische bijstand, maar dat is zinloos. Trekken aan een dood paard heeft meer zin. Het is tijdverlies en bovendien maakt het ons leven tot een hel. Wat wij niet verdiend hebben, integendeel Nederland had als één man zich achter ons moeten opstellen. Nederland-Hufterland noem ik het daarom ook al en volkomen terecht. Dat er Nederlanders zijn die daar niet bij horen, maakt daarbij niet uit. Ze laten zich niet of nauwelijks horen. Dus tenzij er sterke aanwijzingen zijn, zoals een recommandatie van een bepaalde advocaat of zoiets, zal ik daar mijn tijd niet aan verknoeien verder. Ik noem het laf en gewetenloos. Terwijl iedere advocaat bewijs zo kan afdwingen door mensen onder ede te laten horen en het Nederlands Forensisch Instituut te dwingen om een onderzoek te doen naar mijn onvruchtbaar maken en de drie kinderen die niet van mij kunnen zijn.

K2-Recherche stelt ook dat de media benadert moeten worden en dat die daar positief op zouden moeten reageren. Maar zoals elders gesteld, heb ik al ruim voldoende media benaderd en is ook daar de doofpot aanwezig en volgt men die als kippen zonder kop. Lopen leuren met zoiets bij journalisten die weigeren om te luisteren en al bij voorbaat dit als onzin afwijzen, zonder enig diepgaand onderzoek, is ronduit misselijkmakend en zinloos. Ver beneden mijn waardigheid en zelfrespect, die door dit alles al veel te veel aangetast is. Ik noem de media laf en onnozel. Ik zou normaal gesproken graag met iedereen gesproken hebben, maar nu niet meer. Ze zullen mij moeten vragen en velen zal ik afwijzen. Ik zal enkel op serieuze vragen ingaan en onder mijn voorwaarden. Buitenlandse journalisten even daargelaten. Daar zal ik positiever op reageren voorlopig.

De situatie hier thuis is onmogelijk geworden. De arme W. begrijpt er niets van en zal alles blijven ontkennen, door het bedrog van haar vrienden en familie. Mede door de ontkenningen van politie, justitie en Staat der Nederlanden zelf natuurlijk. Ze is erg hard tegen mij en ik kan het nog maar moeilijk sturen en haar zo goed als kan laten leven. Het gaat nu zo ver dat ze alle kosten die ik maak, zoals aan K2 Recherche van mij terug wil hebben. Dan zouden dus die kosten verdubbelen. Dan moet ik K2 betalen en haar ook. Onmogelijk en ik heb toch het recht en vooral de plicht om voor haar belangen juist op te komen.

Ook blijkt dat mijn eigen vrouw dus aangifte wegens laster of smaad tegen mij, haar man heeft ingediend bij de politie. Dus mijn verwarde vrouw mag wel aangifte doen, en ik mag dat niet, terwijl nota bene Politie en Justitie zelf op de hoogte zijn van het feit dat ik gelijk heb, dus niets mankeer, maar dat zij verward of deels ontoerekeningsvatbaar is. Ook blijkt dat ze met Onno van der Hart had gebeld, maar dat die niets tegen mij gaat ondernemen. Hij was helemaal geen psychiater en was nooit in Zwolle geweest gaf hij aan. Hij liegt, maar met toestemming van de Staat dus dat mag wel en heet dan geen liegen, maar helpen van slachtoffers? Mijn arme vrouw is zo mijn grootste vijand en toch houd ik van haar en laat haar niet in de steek, maar ga wel naar Spanje. Ze mag mee, als ze wil graag zelfs, maar vermoedelijk beter maar even uit elkaar, desnoods scheiden. Ook blijkt mijn arme vrouw degene die bij Speurders en marktplaats mijn boek laat verbieden. Ze belt dan op en verteld dat ik smaad en laster pleeg. En zonder enige controle wordt dan mij boek daarvan verwijderd! Ze geloven dus mijn verwarde vrouw wel en mij niet. Wat ook precies de bedoeling is van de Groep Mengele. De omgekeerde wereld. ‘Dutch thinking'(omgekeerd). Zo kan ze ook gemakkelijk juridisch toestemming hebben gegeven voor het heimelijk toedienen van antipsychotica. Dat is gemakkelijk genoeg om een verwarde vrouw zoiets te laten doen. Gewetenloos, maar deze criminele groep Mengele deinst nergens voor terug.

De belastingdienst handhaaft de waanzinnige aanslag van 370.000 euro gewoon en geeft tot op heden geen uitleg waarom die er is. Past bij de Groep Mengele overigens. Zij beslissen wel even over ons, heimelijk en gedoogd door alle Nederlanders blijkbaar. Nog niemand gehoord tenminste. Ook ontvingen wij twee voorlopige aanslagen groot 23.000 euro over 2006 en 2007. Op zich juist, maar de stelselwijziging, maakt het nu plotseling anders dan anders. Want normaal kregen we per jaar één aanslag en konden dat dan nog wel betalen. Dit is veel moeilijker. We hebben dus besloten om ons prachtige huis te verkopen en kleiner te gaan wonen. Ik wil pertinent niet meer in Nederland wonen, dus ga naar Spanje. W. wil hier blijven. Dat maakt alles wel heel duur, en kan eigenlijk niet. Dus dreigt er een scheiding op grond van bedrog van vrijwel heel Nederland, en uitsluitend omdat advocaten ons juridische hulp ontzeggen. Een onbegrijpelijk drama, en heel Nederland zwijgt.

En als je dan weet dat ik/wij recht hebben op minimaal een miljoen zo niet veel meer, maar dat zonder advocaat nooit kunnen afdwingen, dan word je kotsmisselijk.

Zo snel als kan zal ik Nederland verlaten en indien mogelijk zal ik ook zorgen dat ik snel naturaliseer naar een andere nationaliteit later. Maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan, die eerst geregeld moeten worden. Feit blijft dat ik niet in Nederland begraven wil worden. Ik sterf liever…, huh…, nou ja u begrijpt het wel. Mijn boek deel 2 en3 zal dus wat later komen dan gepland, ik zal het in Spanje afmaken en publiceren. Met de nadruk op een Engelse uitgave, want Nederlanders zijn niet geïnteresseerd in mijn boek. Dat is wel duidelijk. Totale verkopen bedroegen één stuks(en twee digitale versies) en die was vermoedelijk voor de man van Elise B., die immers zo laf was om mij te bedreigen. Je moet maar durven tegen weerloze slachtoffers. Nog geen procedure gezien overigens en zal er wellicht ook nooit komen, want dat kan groep Mengele zich niet permitteren. Doodzwijgen is hun strategie.

Ik ga deze week al voor de tweede maal naar Spanje om naar huizen te kijken, die ik daar wil kopen. Ben benieuwd of de schoften van Groep Mengele dat kunnen tegenhouden. De claim van de belastingdienst slaat nergens op, en wordt nu duidelijk. Zo kunnen ze wellicht voorkomen dat ik ooit het land verlaat! Spanje laten ze nog net toe? Toch EU en zal moeten meewerken aan een politiek en koninklijk goedgekeurde doofpot? Ook al is die gebaseerd op bedrog en criminele acties?

Later meer..

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.