Zwartmaken!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Zwartmaken van Hans Smedema, of  ‘Degrading Treatment’

Een belangrijk middel van criminele ambtenaren binnen het Ministerie van Geen-Justitie(en  hun geheime dienst) is er voor zorgen dat het slachtoffer, dat zich tegen hun criminele acties wenst en durft te verweren, zo veel als mogelijk zwart moet worden gemaakt. Dat gebeurde met Fred Spijkers, Willem Oltmans, Multatuli schrijver en natuurlijk vele anderen.

Overigens dat de politiek dit toestaat en dat Ministers het blijkbaar prima vinden, zegt iets over de mentaliteit en het lage morele besef daarvan. Betrokken ambtenaren die blijkbaar Nederlanders en slachtoffers diep minachten zouden natuurlijk op staande voet ontslagen moeten worden.

Voorbeelden zwartmaken of ‘Degrading Treatment’ van Hans Smedema

 • Vervalsen DNA-vaderschap test, waardoor Hans wel als vader gezien wordt en zijn vrouw helemaal nooit verkracht, en daarmee Hans als paranoïde, schizofreen of Delusional neergezet wordt voor argeloze Nederlanders.
 • De uitspraken en ontkenningen van zijn zieke vrouw met amnesie en verdringing voor de vele verkrachtingen, misbruiken en sluw tegen haar waarschuwende echtgenoot Hans Smedema gebruiken bij juridische zaken.
 • Zijn argeloze en bedrogen vrouw tegen haar echtgenoot Hans Smedema opzetten, zodat ze haar beter kunnen manipuleren of laten manipuleren door bijvoorbeeld haar zusters Klazien en Betty.
 • Alle vele Politie-files sinds 1972 over deze zaak heimelijk verwijderen, zodat het lijkt of Hans Smedema alles verzint en dus wel gek moet zijn.
 • Het de Politie en OM organisaties verbieden om onderzoek te doen naar de vele verkrachtingen van de vrouw van Hans Smedema.
 • Het de MEDIA verbieden om over deze zaak te schrijven met een vals beroep op de staatsveiligheid! Hans krijgt daardoor geen enkele steun!
 • Advocaten verbieden(of onmogelijk maken door gek te laten lijken) om Hans Smedema juridisch bij te staan waardoor hij vrijwel geen kans maakt om achter de juridische stukken te komen over deze zaak en bovendien kansloos is bij de internationale Conventies en Europees voor Hof Rechten Mens. Hij kon zich daardoor ook niet verdedigen tegenover de corrupte Politieslager Jeroen van Bruggen, rechercheur Bolier Politie Drachten en Kneusje-Officier Justitie Petra Rietveld-Hoekstra, die ook allen gewetenloos misbruik maakten van zijn weerloosheid.
 • Een litteken van onvruchtbaar maken Hans, snel een huidplooi laten noemen door medici.
 • Medici opdragen om te liegen of zaken heimelijk te manipuleren.
 • Afhuren van DiaSana Mill zodat de MRI scan van Hans Smedema vervalst kon worden met Koninklijke toestemming, zogenaamd noodzakelijk ivm staatsveiligheid!
 • Getuigen manipuleren en met misinformatie tegen Hans opzetten en alles laten ontkennen.
 • Haar zuster Klazien J. gebruiken als de ‘meester’van mijn vrouw om haar in haar dubbele of emotionele persoonlijkheid te brengen en uitspraken en schriftelijke verklaringen te laten geven die de uitspraken en stellingen van Hans, maar ook van zijn vrouw in haar normale persoonlijkheid te niet doen! Ook gebruiken om bewijzen en meer heimelijk uit de woning van Hans te verwijderen. Gewetenloos optreden door dit monster uit Meppel, een fysiotherapeute.
 • Wet Openbaarheid Bestuur heimelijk voor Hans buiten werking zetten, zodat Hans Smedema GEEN informatie krijgt over besluiten tegen en over hem en zijn vrouw.
 • Amerika verzoeken om hulp bij deze door de Koninklijke toestemming legaal gemaakte Criminele Organisatie Mengele.
 • Bewijzen zoals 30 pagina’s document van Al Rust dat deze hele zaak bewijst vernietigen en wegwerken, zodat het Nederlandse volk er niet achter kan komen.
 • Grote inlichtingen file over Hans Smedema met daarin betrokkenheid psychiater en Onno van der Hart, kinderen van verkrachters, politie files diverse plaatsen en meer, direct vernietigen toen de CIA deze voor de screening Army Hospital in Frankfurt inzag! En vervolgens ontkennen dat het ooit bestaan heeft zodat Amerikaan Al Rust 1o jaar maar onschuldig moest creperen!
 • Volgens kroongetuige Elise B. uit Uden, vroeger werknemer bij gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep, werd Hans Smedema in de files bij broer Johan zwart gemaakt, was justitie en geheime dienst betrokken, waren de drie kinderen niet van Hans! Duidelijk bewijs van bedriegen Nederlandse volk en maatschappij! Met Koninklijke toestemming!
 • Volgens dader en verkrachter Jan van Beek zorgde hij ervoor dat mijn vriendin haar vriend Hans Smedema als de dader zou aangeven en dat deed ze ook in 1972 bij de vele rode brandplekken op haar rug van de stroomstok die Jan van Beek zelf gebruikte om haar tot seks-slavin te indoctrineren. Die waren volgens haar afkomstig van Hans!
 • Ook volgens rechter Rex Ford in Miami tijdens de uren durende ondervragingen werd door Nederland aangevoerd dat Hans Smedema ‘abusive’  zou zijn. Dat had betrekking op het feit dat ik de term ‘may you burn in hell’ gebruikte in mijn open dagboek! Ook dat onder aan deze Blog de naam van het gebruikte ‘WordPress-Theme’ namelijk ‘Gunmetal’, ook zou oproepen tot geweld. Hieruit blijkt dus ook de paniek die inmiddels is opgetreden bij de Nederlandse schoften die leiding geven aan de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(KCOM)!’ Als je dat soort zaken moet opvoeren, dan sta je wel heel erg zwak.
 • Ook rechter Rex Ford stelde vragen over de Flashbacks en of ik mijn vriendin, zelf iets kon hebben aangedaan! Dus blijkbaar heeft Nederland daar iets over genoemd. Ik heb rechter Ford meegedeeld dat in mijn files deel 1, 2 en 3 al aanwezig waren en hij daaruit kon zien dat ik daar tot op dat moment niets van wist! En ik heb in mijn geheugen gezocht naar iets waarbij ik door drogeren van Jan van Beek misschien gedwongen werd om mijn eigen vriendin iets aan te doen, maar heb niets gevonden. Maar iedereen die mijn zeer openhartig geschreven dagboek leest kan zien, dat ik nooit vrijwillig mijn vriendin ook maar iets zou hebben aangedaan. Ik zou dan ook vrijwillig voor kinderen van verkrachters gekozen hebben? Te gek voor woorden, maar niet voor de schoften bij het Ministerie van Geen-Justitie natuurlijk! Die hebben blijkbaar geen moreel besef!

Misinformatie geven aan argeloze Nederlanders

 • Bovenstaande zaken zijn dus sterke aanwijzingen dat het Ministerie van Geen-Justitie er dus geen enkel probleem in ziet om valse informatie te verstrekken aan politie, OM, politici en Koningin. Immers men wist van de aangifte van collega’s van Prof.dr. Onno van der Hart bij politie Zwolle in 1975 al, dat het door Hans Smedema getekende document (gaf vermoedelijk Onno toestemming om voor de rest van hun leven over en voor Hans en zijn vrouw te beslissen), na twee uur weigeren door ernstig drogeren en afpersing verkregen was, maar heeft het wel gewoon gebruikt om hun eigen blunders te verbergen! Fraude en corruptie binnen Justitie!
 • En Prof.dr. Onno van der Hart had natuurlijk na het drogeren en afpersen van het geheime document van Hans Smedema, GROOT belang bij het vervalsen van de geheim gehouden hypnosesessie die zogenaamd bij huisarts Hogen Esch zou plaatsvinden! Verborgen houden! Geen pottenkijkers en dus kon onze duivelse Onno van der Hart gewoon Hans Smedema zwartmaken zonder dat het ooit uit zou komen. Zolang Hans en zijn arme vrouw, maar hun geheugen NIET terug kregen en daar zorgde deze duivelse schoft ook inderdaad voor! Hij weigerde hulp en zorgde ervoor dat ook Ellert Nijenhuis mij niet mocht helpen! Mijn vrouw immers ook nog steeds niet! Ze zou immers Hans vrij kunnen pleiten! Ministerie van Geen-Justitie helpt dus rustig afpersers en fraudeurs omdat het hun even beter uitkomt! Wegmoffelen van onwelkome bewijzen voor heel Nederland!
 • Dat zou ook kunnen verklaren, dat al advocaat Johan Verwilligen in 2004 mij meedeelde dat ik geen advocaat zou kunnen vinden om mij bij deze zaak bij te staan, na plotseling bezoek van Justitie medewerker(geheime dienst?)! Ook Gebroeders Anker deelden mij al mee, dat ik in resort Noord nooit een advocaat zou kunnen vinden! Wat weten zij, dat ik nog niet weet? Begrijpen ze niet, dat misinformatie en manipulatie standaard gedrag is bij samenzweringen? Zeker bij een overheid met ambtenaren! Slachtoffer heeft geen recht op weerwoord bij advocaten? Schuldig zonder recht op verdediging!
 • Ook het feit dat Geen-Justitie, zo gemakkelijk getuigen kan manipuleren om alles te ontkennen, wijst in de richting dat men mis-informatie verstrekt. Dus misschien opzettelijk vals beschuldigen van Hans Smedema?
 • Bij wat hier gebeurd, is de Italiaanse maffia, kinderspel. Justitie-Maffia en Omerta in Nederland, want de naam van het Koninklijk huis moet blijkbaar ten koste van alles, dus ook heel Nederland voorliegen, beschermd worden voor gemaakte fouten. Slachtoffers worden genegeerd voor het grotere staatsbelang!

Gevolgen voor Hans Smedema en vrouw

 • Geen steun uit Nederland.
 • Geen enkele steun van nota bene de eigen familie! In tegendeel bedriegen en liegen is daar standaard gedrag.
 • Geen steun en bewaken rechtsstaat door media aandacht.
 • Feitelijk verstoten en in de steek gelaten door een heel land!
 • Geen advocaat die hem wil bijstaan zonder voldoende bewijzen, die juist door KCOM werden weggewerkt!
 • Geen andere organisaties zoals Human Rights Watch of Amnesty International die de wereld gemeenschap waarschuwen voor wat hier voor gruwelijks gebeurd.
 • Geen steun van Europees Hof Rechten Mens, want eerst moet alle juridische mogelijkheden binnen Nederland benut worden, wat zonder advocaat NOOIT kan.
 • Geen steun VN conventie against Torture of Covenant Human and Civil rights. Reden onbekend overigens, maar men kan een fout(wordt juist bestreden!) psychiatrisch rapport van het UMCG gekregen hebben van de Nederlandse staat? Misinformatie verstrekken.
 • Vrouw kan geen juiste medische behandeling(therapie) krijgen.
 • Onnodig uit elkaar gedreven door leugens en bedrog van een staat.

Gevolgen voor Nederland

 • Koninklijk huis zal met slechte publiciteit geconfronteerd worden! Onbewust meegewerkt aan Koninklijke Criminele Organisatie Mengele en niets gedaan om erger te voorkomen. Het Nederlandse volk is daardoor zwaar benadeeld en bedrogen.
 • Nederland zelf zal slechte publiciteit krijgen.
 • Geen leerproces voor argeloze nieuwe slachtoffers sinds 1972, dus vermoedelijk vele vele andere gevallen en volstrekt onnodig! Staatsveiligheid(koningin) zogenaamd belangrijker dan nieuwe slachtoffers!
 • Geen leerproces voor onnozele psychiaters en psychologen, met juist cruciale nieuwe informatie over amnesie en ernstige vormen van verdringing! Hervonden herinneringen zijn wel degelijk mogelijk!
 • Geen leerproces voor Politieorganisatie en OM sinds 1972! Opzettelijk machteloos gemaakt.
 • Criminele ambtenaren gaan weer vrijuit en gaan dus gewoon door met het molesteren van weerloze Nederlanders. Hun salaris en pensioen is belangrijker dan slachtoffers en ethisch denken.
 • Deze gruwelijke casus zal historisch erfgoed van Nederland worden en de ‘Dreyfuss-affaire’ ver overtreffen in gruwelijkheid en meedogenloosheid van een staat.

Later meer…

Hans Smedema

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.