Opgelicht voor 300.000 euro in de Spaanse Jalon vallei!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Opgelicht voor 300.000 euro in de Spaanse Jalon vallei!

TransparencyFearHide
Naar nu pas is gebleken, ben ik eind 2011 al opgelicht door een groep, of ludiek zwerm samenspannende Nederlanders onder leiding van stratenmaker André Gruters uit Houten, geuzennaam: André de straat-Rat, voor drie ton en cruciale documenten, waaronder bewijsmateriaal over de gruwelijke vervolging door Nederland sinds 1972, destijds nodig in rechtszaken! André Gruters en Joke Laven, geuzennaam: het rattenechtpaar,  werden naast deze oplichting, ook al in verband gebracht met wietplantages en verzekeringsfraude! André werd rond 2012 volgens hunzelf verdacht van het in brand (laten) steken van een oud pand om de hoge verzekeringsuitkering op te strijken. Verzekering weigerde volgens hun, uit te keren!

André Gruters en zijn vrouw Joke Laven, beiden lid van de Nederlandse club Jalon, stellen overigens zelf dat het slechts(!) om 75.000 euro en documenten in het Engels ging tegenover een eerlijke integere getuige weduwe Marjo van Zoomeren, ook lid Nederlandse club Jalon, die voor de vertaling van die documenten werd gevraagd. André en Joke spreken namelijk geen woord over de grens.

Ik leefde daar nota bene als weerloze eenzame vluchteling voor de vervolging door de Nederlandse staat, maar werd desondanks gewetenloos in groepsverband(!) door de zwerm Nederlanders opgelicht en bedrogen.

Ze werkten ook samen met mijn mentaal zieke en weerloze vrouw met een dubbele persoonlijkheid. DIS. Zie voor mijn harde beschuldigingen aan mijn vrouw en haar kinderen J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude!

De diefstal blijkt achteraf niet slechts 75.000 euro te zijn, maar totaal 300.000 euro in twee(!) pakjes! André Gruters bedriegt dus ook de anderen door sluw het pakje met de 225.000 euro helemaal buiten beeld te houden! De anderen gaan uit van slechts 75.000 en verdelen het zo. Hans en Marian Stigter zullen wel meer weten omdat die het geld naar Zwitserland brachten!

Dit is gruwelijk en zeer onrechtmatig. Oplichting en diefstal van een argeloos slachtoffer, dus hoef ik dit niet te accepteren. Dolksteek in de rug! Verraad! 

Heel laf is het gezien het feit dat wij daar samen een erg gezellig groepje hadden en erg veel lol hebben gehad samen. Dus deze oplichting past totaal niet binnen mijn verwachtingen en is gruwelijk. Na alles wat ons al is aangedaan doet een ‘zwerm’ Nederlanders ons dit ook nog aan!

Complaints about text? Klachten over inhoud?

Complaint contents & Klacht inhoud!

Timeline alle cruciale gebeurtenissen sinds 1972!

Timeline of only the most crucial events!

Aangifte Politie Drachten!

 

koning_willem-alexander
Oplichter André Gruters uit Houten en Joke Laven worden Koninklijk beschermd om uitkomen gruwelijke Koninklijke doofpot te voorkomen! Geen onderzoek en aangifte toegestaan om het laffe Kon. huis te beschermen!

Op maandag 8 september 2014 om 15.00 uur is schriftelijk poging tot aangifte(29 pag.) gedaan bij politie Drachten tegen André Gruters, met een korte(3 pag.) aanvulling op 10 september om 10.30.

Geen officieel proces verbaal opgemaakt want dat wordt mij sinds 2000 immers steeds weer verboden!

Maar hoogstwaarschijnlijk zal geen vervolging worden toegestaan gezien het feit dat het sinds 1972 mij verboden is, waarvan André op de hoogte was! Ik ben sinds 1972 heimelijk vogelvrij verklaard door ons laffe Koninklijk huis! André Gruters uit Houten en zijn vrouw Joke vallen dan nu ook onder de Koninklijke bescherming! AIVD en justitie zullen hun beschermen tegen vervolging.  Daarom durfde hij deze grove oplichting ook wel aan. Justitie was bovendien toen al betrokken. Zie hieronder bij AIVD.

 

Zie ook Post Politie weigert Hans Smedema het doen van aangifte!

Uiterst sluw misdrijf en gebruik makend van mijn heimelijke conditionering door prof. dr. Onno van der Hart samen met leraar frans verkrachter drs. Jaap J. Duijs en wellicht mijn PTSS van oude trauma’s naast het bij hun bekende feit dat ik samen met mijn vrouw vogelvrij verklaard ben door een doofpot van de Nederlandse overheid. Wij mogen nooit aangifte doen en er zal nooit vervolging worden ingesteld tegen daders. Dit is al zo sinds 1972. Zij mogen allen wel aangifte tegen mij doen voor smaad en zo, wat ik dan graag tegemoet zie. Want dan komt er toch nog een rechtszaak van.

Zie ook Post Gehersenspoeld in Benidorm!

Ook waren er contacten met de leider en initiatiefnemer van die samenzwering mr. Johan Smedema uit Gennep die hem ook geadviseerd zal hebben om het geld vooral niet aan mij Hans Smedema te geven. Immers hoe zwakker ik was, hoe groter de kans op verborgen blijven doofpot.

Andre en Joke kregen maandelijkse toelage voor het uithoren van mij en doorgeven van al mijn plannen aan mijn broer mr. Johans Smedema de Godfather van deze familie maffia met hulp van Justitie en AIVD. Justitie ziet toe op zijn criminele organisatie!

Bovendien kom ik er later achter dat Andre en Joke hebben meegeholpen om mij heimelijk een antipsychoticum toe te dienen verstopt in het officiële doosje voor baby aspirine 100 mg.

De wel eerlijke Hans en Tini Bauerlein waarschuwden mij daarvoor, maar niet hard genoeg. Niet die aspirine slikken, koop nieuwe ergens anders! Ook het meisje van de Farmacia waarschuwde mij daarvoor en gaf een keer zelf andere! Ik betaalde twee keer aspirine! Maar het antipsychoticum maakte mij tot een halve zombie en het drong toen niet goed tot mij door. Pas in 2016/17 in detentie in San Diego snap ik het wel, want kreeg normaal aspirientje!

En last but not least weet ik nu in 2019 dat ik ook geconditioneerd werd in de Villa van Andre en Joke, het rattenechtpaar uit Houten! Ik werd daar eind 2010 heen gelokt en gedrogeerd en werd pas uren later wakker en voelde me niet goed! Reed toch langzaam naar huis! Levensgevaarlijk, maar dat die lieden niet uit. Hoe eerder ik dood ben, hoe beter immers! 

Zie posts…

Fifth Murder Attempt Altea

Hersenspoelen en martelingen 20 mei 2010 Benidorm chronologisch!

Nederlandse Club Jalon

Allen kenden elkaar als lid van de Nederlandse club daar in Jalon. Bijna alle betrokkenen zijn nota bene welgesteld! André zelf heeft een prachtige villa in Houten, Nederland en nog een tweede villa in Murla in de Jalon vallei. Hun stratenmakers/wegenbouw bedrijf Laven b.v. in Utrecht verkocht en hebben zeker geen geldgebrek, het meeste geld van de 75.000 euro geeft hij daarom ook gul weg aan hun vrienden. Van de 225.000 euro kopen ze een Jaguar, een duur horloge voor André en houden grote feesten waarbij ik als toen nog argeloos slachtoffer ook mocht meegenieten van hun diefstal en oplichting van mijzelf. Veel Nederlanders waren betrokken en wisten van de oplichting en diefstal, maar hebben dat verzwegen voor justitie in Spanje en Nederland.

Terwijl wij, mijn vrouw en ik, als slachtoffers van veel meer onrecht en vervolging door de staat der Nederlanden sinds 1972, bij gebrek aan geld daarna gedwongen werden om Spanje te verlaten. Auto naar de sloop bij gebrek aan geld en mijn bezittingen toen en nu nog steeds bestonden alleen nog uit een koffer met wat kleding!

Al eerder was er blijkbaar een poging gedaan om mij te helpen door mensen uit Nederland, Amerika of Canada. Wat toen mislukte omdat het geld niet aan mij werd gegeven, maar heel amateuristisch aan een toevallig barmeisje.  Die heeft het dus gewoon met haar baas gedeeld, ieder 150.000 euro. Daarvan zal ik nog aangifte doen in Spanje, samen met deze zaak.

Zie post: Opgelicht voor 300.000 euro in Benidorm!

Achteraf probeerde men het een jaar later dus nog een keer eind 2011, of het was een totaal andere poging door Nederlanders die het bedrog door de staat en medici zat zijn. Dit keer op uiterst sluwe wijze geblokkeerd door André en zijn vrouw Joke, hoewel Joke de volgende morgen heel integer het opbiechtte tegenover mij en probeerde de diefstal door haar man André juist te voorkomen. Meerdere keren probeerde Joke het pakje heel integer(hulde) alsnog aan mij te geven, ze vond openlijk dat haar man André het niet had mogen openmaken, maar haar man André stal het net zo snel weer terug. Een vreemd huwelijk tussen een blijkbaar eerlijke vrouw en een blijkbaar gewetenloze oplichter en dief zonder enig mededogen voor mij en mijn vrouw als slachtoffer sinds 1972. Hij liet mij ijskoud en gewetenloos rustig drie jaar extra creperen, terwijl hij cruciale documenten en geld voor mij, achterhield. Wij zijn financieel en emotioneel kapot.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk gewoon om een voorschot op de rechten van mijn boek en film over deze ongelofelijke geschiedenis. Ook wel genoemd ‘het misdrijf van de eeuw’ of ‘Dutch Queengate.’ Waarom niet gewoon openlijk via mijn advocaat in Miami of via Bram Moszkowicz die op dat moment advocaat was in de smaadzaak, is mij een raadsel, maar hoor ik nog wel als deze doofpot van de Nederlandse staat is opgeblazen. Het was legaal en ik moest de documenten tekenen hoor ik later. Kan ook om bewijzen gaan die Nederlanders hebben verzameld met wat geld? Eerder heeft iemand geprobeerd om mij bewijzen in handen te spelen, maar het Ministerie van Justitie, dat belast is met deze samenzwering en doofpot, probeert dat koste wat het kost, tegen te houden om ons laffe Koninklijk huis(door fraude betrokken) voor negatieve publiciteit te behoeden.

In een volgende post hierover zal ik in meer detail ingaan op wat er precies gebeurd is. Ook voor mijn boeken(autobiografie) en de film is dat noodzakelijk. De dialogen moeten zo goed mogelijk de waarheid weergeven.

Inmiddels is er ook een Engelse Post Scammed by a Dutch ‘Friend’ in Jalon.

De oplichting woordelijk(uit boek) in detail: Oplichting in Jalon chronologisch met alle betrokkenen!

Veel getuigen oplichting en diefstal of deels medeplichtig?

 1. André Gruters en Joke Laven zelf door initiatief oplichting en diefstal van 300.000 euro en cruciale documenten! Oplichters zelf!
 2. Hans en Marian Stigter uit Rotterdam, waarschuwden mij niet en zwaar betrokken. Zie Post Ook bedrogen door Hans en Marian  Stigter!
 3. Hans en Tini Bauerlein uit Jalon die mij zelfs meerdere keren waarschuwden! Hulde!
 4. Raoul en Pien van de Weerdt uit Jalon die vertaalwerk deden en mij NIET waarschuwden! Zwaar betrokken!
 5. Theo en Bep van Mierlo uit destijds Murla, nu IJsselstein die auto kochten met briefjes van 50. Licht betrokken.
 6. Marjo van Zoomeren uit Jalon/Collada die mij meerdere keren waarschuwde! Hulde! Licht betrokken voor vertaling Engels. Haar familie ook op de hoogte diefstal.
 7. Harrie en Ine van Rijbroek uit Uden met villa in Liber/Jalon die kopieën documenten naar Godfather mr. Johan Smedema die leider samenzwering brachten!
 8. Josefa en Dani Mengual, dochter en zoon eigenaar Juan Mengual van Casa Aleluya die getuige waren van ‘blokkade deur’ door oplichter André Gruters van mijn gesprek met koerier uit Nederland.
 9. Willem Scholman uit Goy bij Houten, beste vriend van André die er direct werd bijgehaald en volledig betrokken is en geld heeft gekregen. Zwaar betrokken!
 10. Anderen via de tam-tam.
casaaleluyaJalon
Casa Aleluya Jalon Spain

Casa Aleluya Jalon, Spanje eind 2011!

Casa Aleluya staat volledig buiten deze oplichting vanzelfsprekend, ik was daar toevallig veel op de zondag life muziekavond wat op facebook bekend was, dus heeft een koerier daar gebruik van gemaakt. Klik plaatje voor meer foto’s van Casa Aleluya. De Nederlandse Club komt daar ook regelmatig samen. Warm aanbevolen en heel betaalbaar tapas restaurant, met luxe erg goed betaalbaar restaurant boven. Omdat er een film over mijn ongelofelijke leven komt, zal Casa Aleluya voor de opnamen gebruikt gaan worden. Ik had hun beloofd dat ik zou proberen om Casa Aleluya in de film te krijgen en dat is hiermee dus een feit geworden. Het is heel erg geschikt daarvoor en nog echt Spaans. Dus geweldige reclame voor hun, het zal hierdoor nog legendarischer worden, vandaar hier al vast een kijkje voor producers. Samen met de zaterdagmarkt ervoor is het een rust plek voor velen die van ver zelfs hier naar toe komen. Link to Facebook page

De volgende oplichting en diefstal past dan ook totaal niet binnen de ontzettend gezellige tijd die wij daar als groep met elkaar hebben door gemaakt. Komt voor mij nu achteraf als een donderslag bij heldere hemel.

De oplichting door André Gruters!

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!’

Casa Aleluya zondagavond in november

In de legendarische bar en restaurant Casa Aleluya in Xalo/Jalon vlak bij Calpe aan de Costa Blanca, waar ik erg veel kwam en dus veel mensen kende en de eigenaar en zijn familie ook vrienden zijn geworden, word ik op een zondagavond benaderd door een mij onbekende man. Hij wil even met me praten, maar via een callgirl dus probeer ik het af te wimpelen. Niets voor mij. De nogal veel drinkende goede en gezellige kennis André, die wel vaker meende zich met al mijn zaken te moeten bemoeien, hoorde dat en ging ijskoud met mijn man over mij(!) praten. Hij hoort dat ik een belangrijk pakje van die Nederlandse man moet krijgen die daarvoor speciaal naar Spanje was gereden, en weet blijkbaar sluw de man te overtuigen dat hij het beter aan hem kan geven, omdat hij mij goed kent en dus als een soort god wel voor mij zal zorgen. Geef maar rustig aan mij, dan komt het wel goed of zo? Erg dom van die koerier, niet met de belanghebbende praten, maar met een hem onbekende derde.

AndréJokeBarCasaAleluya
15-4-2012 om 19.37. Oplichter en dief André Gruters en Joke Laven uit Houten, beide grijnzend vlak na de sluwe diefstal van 300.000 euro en cruciale bewijzen voor mijn zaak tegen de 40 jarige doofpot van de Nederlandse staat! Misbruik makend van mijn handicap PTSS. Net nieuwe Jaguar gekocht en duur horloge via Hans Stigter in Zwitserland. Nu zomer 2014 snap ik pas waarom ik dat gratis biertje grijnzend van hem kreeg! Het viel me zo op dat ik gelukkig intuïtief toch eerst een foto maakte.

André vertelt mij daarover echter niets(!) en liegt juist dat het een vreemde vent is uit Nederland en dat ik daar moet wegblijven! Gevaarlijk vond hij. Uiterst sluw en corrupt dus achteraf. Later als de man hem niet vertrouwt en toch met mij wil praten, blokkeert hij zelfs sluw het gesprek door van de twee biertjes die ik voor ons haalde, er één  te pakken en mij weer te waarschuwen om vooral niet(!) met de man te praten. Hield mij aan de praat, dus pure oplichting en gaat vervolgens zelf met de man praten! Hij moet de man sluw hebben voorgehouden dat ik het pakje niet zelf durfde aan te nemen, en dat het via André moest gaan! Oplichting dus, want ik wist nog steeds niets van een pakje en dacht dat de man over die callgirl wou praten en over het bekende feit dat ik een vrouw zocht voor nog eigen kinderen. Dan moet ik van André ja knikken naar de man, anders deed hij iets niet. Wat ik natuurlijk weiger en juist van NEE knik! Dus de Nederlandse amateur werd weer gewaarschuwd! Niet aan André meegeven! Als ik dan zelf met de man wil praten blokkeert André zelfs de deur! Ik moest en zou NIET met de man praten, want dan zou zijn oplichting uit komen! Josefa de dochter van de eigenaar komt langs en die vraag ik om de deur voor mij te openen, maar André weigert mij er langs te laten! Josefa roept haar broer Dani erbij die de man kent van een week eerder. Maar ik spreek niet met die man door de sluwe blokkade door André Gruters uit Houten!

Een andere vriend van André, Hans (Bauerlein en Tini)  vraagt mij nog ongerust ‘zou je dat nou wel doen? Een pakje via André? Zou ik niet willen!’ Maar ik weet op dat moment nog niet van een pakje en vraag onnozel ‘hoezo welk pakje?’

Later vertelt de man aan mij zelf dat het om mijn gevecht met de Nederlandse staat ging waar ik juist hulp bij verwacht, en ik wil natuurlijk dat hij het pakje direct aan mij gaf. Ik wou met hem meelopen naar zijn auto. Inhoud dus nog onbekend, dat stond wel in de papieren, zei hij.

Maar ook deze man is zo dom en amateuristisch om een voor hem wildvreemde,  veel bier drinkende André te vertrouwen. Hij weigert zelfs om het mij rechtstreeks te geven, omdat André al sluw zijn auto naast de zijne had gezet.

Nee hier zitten camera’s in de bomen zegt je vriend, en hij heeft zijn auto al even naast de mijne geparkeerd. Haal het pakje wel morgen vroeg om 11 uur op, want ik vertrouw die André niet, zijn vrouw Joke wel! Die heeft beloofd om er voor te zorgen dat jij het krijgt morgen vroeg. Stel hij maakt het open en ziet wat er in zit! Dus denk erom morgenvroeg 11 uur ophalen!

André moet mij hebben opgelicht door hem sluw en vals voor te houden dat ik zelf wou dat hij het aan hem meegaf! Het pakje kon dan mooi simpel overgedragen worden van de ene kofferruimte in de andere. Hoe sluw allemaal en waarom zo dom spastisch? Ook Joke kan dat gedacht hebben(ook bedrogen), want ze zei ‘je komt het morgenvroeg maar even ophalen. Dat is veiliger.’

Villa Andre Gruters en Joke Laven in Murla

Een domme streek weer, hoe bestaat het. Het pakje is voor mij, maar het wordt voor de tweede keer niet rechtstreeks aan mij gegeven, maar aan iemand die heel veel biertjes lust en de hele avond al duidelijk probeerde om er tussen te komen! Achteraf is André een oplichter en dief dus. Zelfs een gesprek van mij met die man achter in het tuintje glashard twee keer blokkeerde! Een enorme mentale klap voor mij natuurlijk. Maar ik moest het de volgende dag maar ophalen bij André en Joke. Maar als ik daar de volgende dag in Murla kom krijg ik het niet mee! En op dat moment nog niet wetende wat erin zat en met mijn zware verdringing van alle emotionele zaken als gevolg van de vele trauma’s, waar André precies van op de hoogte was,  lukte het hun om mij te misleiden!

Latere opmerking 2019: Het blijkt dat André en Joke ook via mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep en/of drs. Jaap J. Duijs(om jonge meisjes te drogeren!) een drug kregen die sterk hypnotiserend werkt. Dat gebruikte hij tegen mij toen ik om 11 uur dus kwam om die pakjes op te halen! Ik ging argeloos weg zonder mij nog te herinneren dat er twee pakjes voor mij klaar lagen! Die drug heeft hij diverse keren tegen mij gebruikt om mij te dwarsbomen! OOk Jaap Duijs gebruikte die drug regelmatig tegen mij en mijn vrouw! Zware mind control wat maar niemand schijnt te begrijpen! Volgens mij uniek!

casaaleluyaJalontuintje
Leuke tuintje en terras achter bij Casa Aleluya

Ik krijg het pakje uiteindelijk dus nooit. Gebeurde nog wat meer, maar dat is niet cruciaal voor dit korte verslag.

Zijn vrouw Joke Laven deed dus later nog wel een zwakke poging om het aan mij te geven, maar bij de cruciale aanvang in Casa Aleluya  juist niet en wat later ook niet meer.

Joke(hulde!) waarschuwde mij nog dat André het pakje tegen haar wil direct had open gemaakt en de hele nacht nerveus wakker was gebleven en had rond gelopen. Hij wou corrupt het geld(300.000 euro in twee pakjes) en de documenten verbergen en zelf houden door mij te misleiden gebruik makend van mijn verdringing van emotionele zaken en PTSS.

En later liet ze het gewoon gebeuren, wetende dat ik bijna failliet was, geen auto meer had, en zelfs wegens geldgebrek uit Spanje naar Drachten moest gaan. Pure diefstal en misbruik maken van mijn onwetendheid en mentale handicap als gevolg van eerdere trauma’s met PTSS. Ik heb zware mentale klappen gehad van andere misdrijven en ben daardoor mentaal en emotioneel ernstig verzwakt.

Godfather mr. Johan Smedema gewaarschuwd

Nog erger wordt het als ze achterbaks mijn broer Godfather en leider samenzwering mr. Johan Smedema uit Gennep waarschuwen, die direct via de Nederlanders Harrie en Ine van Rijbroek uit Uden, Ine sturen met hun dochter en een zogenaamde vriendin om de Engelse documenten te kopiëren en op te halen. Ook om mij verder uit te horen over welke bewijzen ik allemaal heb van hun doofpot en samenzwering! Er moeten dus al contacten zijn geweest achter mijn rug om met de leiding van de Koninklijke doofpot! Alles wat ik hun vertelde werd direct doorgestuurd naar mijn broer en dus de doofpot! Ine kwam op woensdagmiddag via Alicante net op tijd voor Happy Hour bij Ole en ik moest met die vriendin praten, en donderdag maakt ze kopieën, en vrijdag vliegt ze al weer terug naar Uden! Zuiver ophalen documenten door André en Joke geleverd!

Ine vroeg mij nota bene of ik een adres wist waar ze die volgende dag donderdag kopieën kon laten maken! Dus van de bewijzen van mijn zaak tegen de doofpot van Nederlandse staat. Waar het Nederlandse volk pertinent niets van mag weten! Hoezo transparantie en rechtsstaat?

De oplichting en diefstal gebeurde op zondagavond, maandag kreeg ik het pakje niet mee, en al woensdag kwam plotseling Ine, die vrijdag al weer vertrok! Dus pure opzet allemaal! Verraad! Net als bij Anne Frank wordt Hans Smedema door Nederlanders verraden! Er zijn meer overeenkomsten met Anne Frank! Zie onder bij AIVD!

Marjo van Zoomeren de meest integere vrouw in de Jalon vallei?

eren.gifPas later hoor ik van de wel integere weduwe, Marjo van Zoomeren(hulde!) hoe het verder gegaan is. André had het pakje wat dus voor mij was, direct opengemaakt en had naar eigen zeggen 75.000 euro contant geld in briefjes van 50 euro en documenten in het Engels gevonden. Hij wou het zelf houden en zij moest de Engelse documenten voor hem vertalen. 

Hij moet dus de rest van de drie ton(225.000 euro) hebben verborgen. Zij konden beide geen woord Engels en zochten dus snel iemand om het voor hun te vertalen. Hij moest natuurlijk weten wat ik had gekregen en waarom. Onrechtmatig en oneerlijk, maar dat maakte oplichter André niet uit. André haalt direct zijn grote vriend Willem erbij uit een dorpje vlak bij Houten. Ook al zeer welgesteld. Die vliegt direct naar Alicante en logeert bij hun in Murla, maar snapt ook niks van de juridische documenten die namelijk te maken hebben met de overdracht van boek- en filmrechten. Daar had ik in Miami zakelijk over gesproken. Marjo vroeg mij nog of het nou om 3 ton ging of slechts 75.000 euro, maar dat wist ik niet zonder het pakje ooit te hebben kunnen openmaken.

De diefstal blijkt achteraf niet slechts 75.000 euro te zijn, maar totaal 300.000 euro in twee(!) pakjes!

Vreemd en heel dom, want in plaats van mij als beoogd ontvanger met grote kennis van zaken er bij te halen, ik had die documenten natuurlijk wel begrepen want ik spreek prima Engels en heb voorkennis waar het over gaat, halen ze er steeds meer wildvreemde onnozele derden bij. Hun beoogde oplichting om  het pakje niet af te geven, maar stiekem zelf te houden, werd daardoor bij Nederlanders in de Jalon vallei steeds meer bekend natuurlijk.

casaaleluyaJalonBar
Bar van Casa Aleluya

Ze halen dus Marjo erbij, een aardige weduwe met een werkelijk schitterende villa van een  half miljoen zonder hypotheek, dus ook al welgesteld, maar die snapt het ook niet. Haar Engels stelt niets voor.  En die haalt zonder André er van op de hoogte te brengen, Raoul erbij die bij de marine heeft gewerkt. Die lukt het wel. Waarschijnlijk licht hij terecht justitie in Nederland in over de vreemde transactie. Tijdens een soort verhoor in een restaurant in Orba door Willem Scholman een vriend van André ziet men gezamenlijk kans om meer van mij te weten te komen. Joke probeerde die avond nog om mij wel het pakje te geven door het achter in de kofferbak van mijn auto te leggen, ik rijd er zelfs een weekend mee rond zonder te beseffen dat er daar iets lag en wat de waarde was, maar André haalt het er later tijdens happy hour bij Ole ijskoud weer uit(had even mijn sleutel nodig) voor ik het kan inspecteren. Na eerdere oplichting en diefstal, weer diefstal dus. Was het gewoon direct aan mij gegeven door de koerier uit Nederland bij Casa Aleluya of door André en Joke direct de volgende maandag morgen toen ik daar speciaal voor naar hun toe reed in Murla, was dit allemaal niet zo moeizaam gebeurd.

Eerlijke mensen hebben een sterk karakter en dat hadden deze lieden gezamenlijk dus niet, want ik heb het geld en de documenten nooit gekregen. Ze misbruikten mijn verdringing van te emotionele zaken destijds en het feit dat ik destijds kafkaësk niets wist over de inhoud. Dat er een pakje was voor mij begreep ik niet eens door mijn PTSS. Zij allemaal in groepsverband na openmaken door André en vertalen Engelse documenten door Marjo en Raoul, juist wel!

André Gruters oprit waar toen nog een erg oude Renault Laguna stond!
André Gruters oprit waar toen nog een erg oude Renault Laguna stond van een paar honderd euro! Na de diefstal deze auto’s via Hans Stigter(witwassen 3 ton) uit Rotterdam gekocht!

 

Omerta onderling afgesproken! 300.000 lekker zelf houden!

Uiteindelijk spreken ze samen af om het geld te houden, want ik wist toch van niets en was toch vogelvrij. Er kon nooit vervolging komen later wisten ze uit mijn verhalen en wellicht van justitie of betrokkenen zoals mijn broer Johan uit Gennep die de leider van deze gruwelijke samenzwering is! Niemand van al deze mensen heeft mij ingelicht over de cruciale inhoud behalve Marjo later en deels in het begin zijn vrouw Joke, wat ik toen zo snel niet begreep met mijn PTSS! Dat werd in diverse gesprekken nog wekenlang gecontroleerd, zonder dat ik dat doorhad. Voelde wel dat er iets gaande was, maar mij werd kafkaësk weer niets verteld. Hoe het verdeeld werd weet ik nog niet, maar André en Joke wilden volgens Marjo het merendeel voor hun moeite. Zij hadden het immers allemaal mogelijk gemaakt door hun sluwe optreden en misbruik van mijn handicap. Pas in augustus 2014 als ik alles opschrijf voor deel 4 van mijn boek, en daardoor de eerdere oplichting van 3 ton in Benidorm plotseling begrijp en opschrijf, valt het kwartje over deze diefstal ook en zie ik het verband tussen alle gebeurtenissen en de groteske oplichting in Jalon.

Duur horloge gespaard!
Duur horloge voor Anfré Gruters, gespaard volgens Joke Laven! Maar direct na de diefstal van 3 ton gekocht toevallig! Samen met de Jaguar.

André Gruters en Joke kopen via Hans Stigter een Jaguar van het gestolen geld en een duur horloge. Volgens Joke had ze dat geld voor het horloge, vele duizenden euro,  daarvoor gespaard zogenaamd. Maar het is toevallig(!) direct NA de diefstal van 300.000 euro en de cruciale documenten/bewijzen die ik dringend nodig had. Die zullen ze ook verkocht hebben aan de criminele organisatie met hoge corrupte verborgen(!) contacten binnen justitie. Demmink? Niemand mag dat weten, dus is het fout natuurlijk.

Geld overdracht in Casa Aleluya!

Gewetenloos geeft André zelfs na weken mijn geld aan Marjo en Raoul terwijl we bij Casa Aleluya bij de bar zijn op de daar legendarische zondag muziekavond. André legt een pakje(het geld, vermoedelijk 10.000 euro) in de auto van Marjo, die hem zoent en zegt ‘dank je wel André, heel erg bedankt. Ik kan het goed gebruiken zoals je weet.’ Dan wat later schuchter naar mij komt en zegt ‘ik wil jou ook even zoenen, om je te bedanken. Al zul je niet begrijpen waarom.’

Raoul wil pertinent zelf meelopen naar zijn auto en heb ik verder niet gevolgd. André geeft mijn(!) geld weg, wat iedereen wist behalve ikzelf, en wordt er nota bene voor bedankt! Gewetenloos. Terwijl mijn vrouw en ik creperen. Binnenkort failliet als gevolg van een zware Nederlandse politieke samenzwering, als er niets gebeurd. Daarvoor al zonder succes tweemaal in Amerika om asiel gevraagd met totaal 9 maanden detentie tussen asielzoekers en een maand onschuldig gevangen in P.I. Ter Apel.

Ondervraging door Raoul en Pien bij El Temple!

reservationPienOp zondag 19 mei 2013 ondervragen ze mij in Benidoleig bij ‘El Temple’. Wies kwam op 22 mei en we gingen uit Spanje weg terug naar Drachten op 13 juni. Mijn auto was al naar de sloop en de huur opgezegd. Ik reed al in een huurauto, een Golfje.  Ze wisten dus allemaal van ons geldgebrek en dat ik nooit geld zou weggeven! Ze hadden al samen afgesproken en ik ben er nog snel bijgehaald. Zie reservering door Pien van 12 naar 13 personen op 15 mei!

Raoul, Pien en Marjo willen van mij met mijn juridische kennis weten of ze in algemene zin geld voor vertalen mogen houden, als het achteraf illegaal verkregen blijkt te zijn! Het was ook abnormaal veel geld voor de vertaling zo stelden ze, maar de opdrachtgever(dus André) wou het hun beslist geven. Marjo durfde er ook toen nog geen betere auto voor te kopen vertelde ze me, maar had zo nu en dan al wel van het geld gebruik gemaakt. Lekker makkelijk zoveel geld in huis. Ze brengt ook haar familie op de hoogte en stelt die later aan mij voor. Ik wist op dat moment nog steeds niets(verdringing en complex) van het pakje of het geld of de grote waarde voor mij. Zie reservering door Pien op 15 mei voor 19 mei voor 13 personen  El Temple door Pien via facebook. Razend snel werd haar Facebook prachtige account plotseling opgeheven! Pure angst en paniek voor het uitkomen!

Raoul en Pien van de Weerdt  ontkennen!

Raoul en zijn partner Pien ontkennen in een email van 2 september 2014 iedere betrokkenheid, ze weten hier niets van. Wel sturen ze mijn mail naar alle betrokkenen met de opmerking dat ik nu toch echt knettergek ben geworden, en wat later blijkt de halve vallei er al van te weten! Dus die publiciteit is niet mijn schuld, maar die van hun zelf. Ik hoef deze laffe en misdadige behandeling niet te accepteren, heb aangifte gedaan(zonder officieel PV nog) en ga pas nu publiceren door de weigering van opmaken PV door politie Drachten, en eerst nog anoniem, hoewel men in de vallei zal weten om wie het gaat. Maar dat wisten dus veel insiders toch al. Facebook page Pien van de Weerdt

Facebook pagina Pien van de Weerdt blijkt plotseling te zijn opgeheven! Schuldig anders doe je dat niet.

Maar terwijl ze dus heftig ontkennen hier ook maar iets van af te weten, kijken ze direct op mijn Blog en de volgende Posts, zodra oplichter en dief André Gruters en Joke Laven eind september uit Houten naar Murla/Jalon zijn gevlogen en men gezamenlijk de criminele strategie wil bepalen. Pien sluit direct haar Facebook pagina! Waarom? Was juist erg mooi!

Bewijs betrokkenheid Raoul en Pien!

Dat is toch minimaal zeer merkwaardig te noemen. Als ik echt gek zou zijn en onzin zou publiceren, zouden ze dan zo lang kijken? 21 uur, 36 minuten en 57 seconden! IP Address: 83.42.52.201 Samsung Galaxy Tab 3 10.1

KnipselRaoulPien1

KnipselRaoulPien2

Verraad, AIVD en Justitie betrokken bij verbergen misdrijven!

aivd
Tijdens deze oplichting door werd ik via André en Joke nog heel plotseling benaderd door Ine, die met haar man Harrie van Rijbroek in Uden woont. Vlak bij mijn broer Johan Smedema uit Gennep die volgens getuige Elise Boers uit Uden met justitie en een geheime dienst leiding gaf aan een doofpot en mij probeerde zwart te maken. En o.a. bewijzen manipuleerde van het feit dat onze kinderen niet van mij zijn, maar van drie verschillende verkrachters. Zie hele blog die daar over gaat.

Verraad door Harrie en Ine van Rijbroek

Ine van Rijbroek kwam heel plotseling op woensdag aan voor slechts één dag, vertrok weer op vrijdag en had haar dochter en een meisje of jonge vrouw bij zich. Joke en André wilden heel uitdrukkelijk(!) dat ik met haar sprak!

Dit tijdens de altijd erg gezellige happy hour bij Ole in Jalon waar veel Nederlanders even een biertje of zo drinken op iedere woensdagavond om 17.00 uur. Het zal de woensdag direct na de bewuste zondagavond zijn geweest, want iemand moest direct(!) de documenten ophalen en naar Nederland brengen natuurlijk. Er moet veel geld voor betaald zijn! Hoogstwaarschijnlijk was het meisje in dienst bij justitie, net zoals getuigen Elise Boers ook uit Uden die eerder al de hele samenzwering tegen mij en mijn vrouw heeft opgebiecht.

André Gruters en Joke laven moeten dus al een jaar of langer alles wat ik over de doofpot wist, verraden hebben aan mijn broer en leider doofpot mr. Johan Smedema uit Gennep! Puur achterbaks verraad, net als bij Anne Frank! Op maandag konden ze het melden en op woensdag vloog Ine van Rijbroek al naar Alicante en spraken mij om 17.00 uur bij ‘Happy Hour’ bij Ole! Razend snel! Dus veel geld mee gemoeid. 

En uit de indringende vragen van het bewust meisje maakte ik destijds al op, en werd bevestigd dat ze mijn broer kende en wellicht door hem en/of justitie was gezonden om meer te weten te komen over de Engelse documenten die bij het geld zaten.  ‘Welke bewijzen heb je?’ In dat geval moeten Harrie en Ine van de Engelse documenten op de hoogte zijn geweest via André en Joke rechtstreeks, of het liep via Raoul die dan terecht hoogstwaarschijnlijk zijn contacten bij de marine heeft ingeschakeld. Justitie heeft vervolgens gezocht naar een mogelijkheid om meer te weten te komen. Ine vroeg me nog waar ze de volgende dag kopieën kon laten maken. BarOleJalonVerhaal staat nu beschreven in mijn boek deel 4.

Justitie is dus al sinds eind 2011 op de hoogte van dit misdrijf en heeft mij nooit openlijk benaderd hierover, laat staan André en andere betrokkenen vervolgd.

Wat dan de doofpot bewijst! Dat zullen ze dan nu ook weer proberen te voorkomen, want dan komt hun eigen betrokkenheid immers ook uit! De hele doofpot wordt volgens getuige Elise Boers uit Uden uitgevoerd vanuit het Ministerie van Justitie bij speciaal Koninklijk bevel van de destijds bedrogen Koningin Juliana op verzoek en bedrog door broer mr. Johan Smedema uit Gennep, voortgezet door Koningin Beatrix en nu door Koning Willem Alexander. Daarom is opnieuw het politie Drachten verboden om mijn aangifte van deze oplichting in een officieel Proces Verbaal op te nemen. Sinds 2000 is er NOOIT een PV opgemaakt van al mijn 15 tot 20 pogingen tot doen van aangifte met PV.

Staatsveiligheid is in het geding, want Koninklijk huis mag nooit negatief in de publiciteit komen. Ook niet als het gruwelijk fout is geweest! Zie ook eerdere Post: CTIVD onderzoek! Daarbij werd betrokkenheid AIVD tijdens horen al bevestigd!

Hans Smedema vogelvrij verklaard!

Mijn verdringing en PTSS, waar André van op de hoogte was, zorgde daar ook voor. Mentaal was ik praktisch kapot destijds, vechtend tegen een overmacht in Nederland, geen advocaat, geen aangifte mogen doen sinds 2000, geen enkele verdediging toegestaan tijdens rechtszaken ondanks mr. Bram Moszkowicz als advocaat, een vrouw die mij voor gek verklaarde, etc. Zware mensenrechtenschendingen en gruwelijke discriminatie. Sinds 2000 een twintig keer vergeefs geprobeerd om aangifte te mogen doen! Ook nu nog geen officieel Proces Verbaal opgemaakt sinds schriftelijke aangifte maandag 8 september 2014, met aanvulling en ultimatum op 10 september.

HansCriminal-2.jpg
Hans Smedema tijdens oudejaarsnacht 2012 in Jalon, zonder recht op verdediging veroordeeld tot 6 maanden en 6800 te betalen aan verkrachters en zelfs vader zoon.

Hoogstwaarschijnlijk maakt André sluw gebruik van het feit dat bekend is dat het doen van aangifte mij is verboden als gevolg van de doofpot, ook worden er nooit misdadigers vervolgd. Hij weet dat en dat kan de oorzaak zijn dat hij denkt hier mee weg te kunnen komen.

Rond die tijd hebben toevallig(!) André en Joke een prachtige Jaguar gekocht(8-2-2012) en later een heel duur horloge, zijn grote vriend Willem een Peugeot 608, Marjo pas veel later ook een andere. Raoul had al een prima auto. Theo en Bep ook vrienden van André betaalden begin 2012 toevallig ook deels contant(abnormaal heimelijk) een auto met briefjes van 50 euro, dus was gestolen geld van André gekregen. Kunnen meer bij betrokken zijn.

Mentaal en financieel kapot, dus niets meer te verliezen!

Wij zitten bijna failliet in Drachten. Ik bezit alleen nog wat kleding en een kleine koffer. Mijn vrouw huilt vaak van verdriet en heeft in geen tijden ook maar iets kunnen kopen, terwijl André en zijn vrouw Joke baden in de luxe. En ze noemden mij een vriend, maar hebben mij nooit verteld dat ik recht had op 300.000 euro,  en dat er cruciale Engelse documenten en bewijzen waren die ik in mijn rechtszaken in 2011 en 2012 vast had kunnen gebruiken! En daarbij de doofpot opblazen en eindelijk gewoon normaal verder leven.

Ons lijden is met drie jaar onnodig verlengd en dus is de gevolgschade een veelvoud van die 300.000 euro.

Veel gedetailleerde informatie volgt in een andere post hierover met alle namen voluit openlijk genoemd, als justitie Nederland weer weigert om onze belangen te verdedigen door vervolging betrokkenen. Nog geen officieel Proces Verbaal is opgesteld!

Ik heb niets meer te verliezen dus publiceer gewoon! Alles is mij al afgenomen:

 1. geen eigen kinderen toegestaan
 2. mijn nog argeloze onwetende vrouw(ernstige dissociatie) wordt valselijk door totale omgeving voorgehouden dat haar niets mankeert en ik juist gek ben
 3. mijn top positie als headhunter moeten stopzetten met 100.000 inkomensverlies per jaar
 4. moet zelfs in Jalon als de dorpsgek rond lopen en zelfs in Spanje nog zwaar bedrogen en opgelicht voor 300.000 euro
 5. ben heimelijk vogelvrij verklaard, dus iedere misdadiger kon en kan nog steeds zijn gang maar gaan. Zie Misdrijven chronologisch
 6. hele pensioenpot van 250.000 euro sinds 2000 op aan vechten tegen mijn eigen overheid
 7. nu emotioneel en financieel kapot gemaakt
 8. 10 maanden onschuldig gevangen (6,5 + 2,5 + 1), later in 2018 opgelopen tot 7+2,5+5,5=15 maanden voor het misdrijf om asiel te vragen in Amerika! En 13+1=14 maanden onschuldig detentie wegens zogenaamde belediging! Hij mag wel aangifte doen en ik niet! De serieverkrachter die voor justitie werkt, drs. Jaap J. Duijs! Oftewel 29 maanden onschuldig als juist slachtoffer!
 9. nog 6 maanden gevangenis te goed wegens weigeren betaling boete aan verkrachters en weigeren verwijderen namen
 10. justitie, politie en OM werken omgekeerd aan hun missie en helpen de daders en bedriegen en werken mij als slachtoffer juist tegen
Hans Smedema na weer asiel aanvraag 10 weken detentie in januari 2013. Mentaal en emotioneel kapot!
Hans Smedema na weer asiel aanvraag 10 weken detentie, in januari 2014. Mentaal, emotioneel en financieel kapot!

Het ergste is dat ik mentaal veel beter was geworden met de wetenschap dat er hulp was voor mij! Vooral de Engelse documenten waren vermoedelijk cruciaal en hadden mij geholpen bij nog lopende smaadzaak die bij Hof Arnhem liep en ik mede hierdoor wellicht verloor. Ons lijden is met 3 jaar extra verlengd en heeft geleid tot onze huidige gruwelijke situatie van bijna kapot financieel en emotioneel. Maand onschuldig in de gevangenis 2013 en weer 2,5 maand 2013/14 in detentie voor vragen asiel in Amerika. Gruwelijk! Waarom doen André en Joke die zich laf voordeden als vrienden, ons dit aan?

Nog erger werd het in 2017 zie post…

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

‘Never in world history…,
has a single loving couple…,
been betrayed so badly…,
by so many…,
for so long.  

Hans Smedema, Drachten. Vluchteling voor de vervolging door de Nederlandse staat

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.