Militaire inlichtingendienst onderzoek geblokkeerd met gedwongen verhuizing door Joris Demmink!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 30/12/2022 published 21/06/2022 by Hans Smedema

Militaire inlichtingendienst onderzoek geblokkeerd met gedwongen verhuizing door Joris Demmink!

Pas kort geleden in 2022 herinner ik me het volgende cruciale voorval bij het voorbereiden van het laatste afsluitende deel 5 – J’accuse, van de serie ‘Vechten tegen het onbekende’. Zie Vechten tegen het onbekende – Ebooks

De aanleiding was de eerste (5 totaal) moordaanslag op mijn leven. Zie daarvoor ook de professionele…

Fifth Murder Attempt Altea 2016

Moordaanslag Motel Bunnik op 29 jan 1975!

Joris Demmink in 1983.

Na de eerste moordaanslag op mijn leven op 29 januari 1975 in Motel Bunnik, vlak na de geboorte van onze vermeende(haar) dochter die heimelijk niet van mij bleek te zijn, gaf verkrachter uit 1972 Joris Demmink blijkbaar opdracht om mij te vermoorden! Volgens later opbiechten van huisbaas Jan van Beek in 1977 werd men bang dat deze gruwelijke zaak van ‘mind control’ na hersenspoelen, uit zou komen nadat deze dochter niet van mij bleek, maar heimelijk van Jan van Beek! Precies zoals die dat al in 1972 en later had gepland door mij onvruchtbaar te maken. Dus was de oplossing het vermoorden van Hans die men te gevaarlijk vond als hij niet kort en honds werd gehouden en al voorbereid met de 400.000 levensverzekering die Joris en Jan zelf(!) hadden aanbevolen en mij door mijn zwager Tjitte de Jong werd opgedrongen. Nadat die mij in 1972 al had gedrogeerd en bedrogen in zijn woonboot om een contract te tekenen dat ik NIET mocht lezen! Zie daarvoor…

Kerkrat zwager Tjitte de Jong drogeerde mij in zijn woonboot!

Door de criminele Omerta organisatie opgericht door Joris Demmink binnen Justitie, en nog een via familie onder de corrupte leiding van mijn broer Johan Smedema uit Gennep(met 2 leden van justitie! En later in 1977 verkrachter leraar Frans Jaap Duijs) werd dat alles vanzelfsprekend voor mij geheim gehouden. Als hond had ik meer rechten gehad.

Ik overleefde die heimelijke aanslag op 29 jan 1975 alleen omdat een vrouw bij Motel Bunnik zag dat ik werd gedrogeerd via koffie en drankje, en via een ober politie werd gewaarschuwd. Daardoor kreeg ik net iets te weinig van een dodelijke hoeveelheid die hartfalen tot stand zou brengen en vond politie het glas. Ketamine of gelijkwaardige drug die na analyse door politie lab dodelijk had kunnen zijn voor mij in die hoeveelheden. Afdeling spoedeisende hulp Boerhave Ziekenhuis meldde het niet wat wel had gemoeten! Het narcose middel veroorzaakt geheugenverlies en werkt zwaar hypnotiserend. Je bent al snel weerloos, omdat je lange verstandelijke(!) geheugen niet meer werkt, het is gescheiden van je korte geheugen dus zelfs tot 10 minuten voordat je het krijgt weet je achteraf niets meer van. Dus je kunt geen aangifte meer doen. Ze noemen het ook wel de partydrug om jonge meisjes te misbruiken. Je wordt een weerloze halve zombie.

Moord op Cees van ‘t Hoog die te dicht bij de waarheid kwam!

Later werd mijn buurman Cees van ‘t Hoog in 1981 op precies dezelfde wijze naar Dronten gelokt en gedrogeerd en vermoord(zogenaamd hartaanval door ketamine) omdat hij via eigen onderzoek en Tijl Zwolle te dicht bij de waarheid kwam volgens oorspronkelijke huisbaas en verkrachter van mijn vriendin(later vrouw 23-02-73) Jan van Beek, die weer als vriend verkrachter  de inmiddels beruchte Joris Demmink had in 1972. Samen misbruiken ze mijn vriendin in 1972 en later vrouw en hersenspoelen haar door martelen met een versleten(geen puntjes meer, dus geen zichtbare wondjes) stroomstok voor varkens tot een levenslange weerloze seksslavin. Ik zag die stok achter het fornuis in het appartement van Jan van Beek, St. Jacobstraat 83, Utrecht, maar begreep nog niet het gruwelijke doel daarvan. Ik was daar overigens ook mishandeld en via mind control honds volgzaam gemaakt. Ook ik volgde opdrachten van Jan op na zware trauma’s en drogeren met ketamine.

En voor(en na) ons huwelijk op 23 febr 1973 werd alles voor mij verborgen gehouden door haar en mijn familie, dus trouwde ik argeloos en dus weerloos(!) met een ook weerloze seksslavin! Sterker nog ik werd heimelijk gehersenspoeld om met haar te trouwen, tegen mijn wil nadat ik haar leugens en bedriegen had ontdekt met hulp van haar zuster Betty. Ik had al definitief met haar gebroken nog in 1971!  Ons huwelijkscontract werd heimelijk mede ondertekend door twee ambtenaren van Justitie, dus was ik al buiten de wet geplaatst en liep de Omerta organisatie die door Joris samen met mijn corrupte broer werd bestuurd. Zie Ebooks en ook…

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Achter buurman onderzoekt heimelijke dagelijkse ketamine pillen van mijn vrouw!

Hier een screenshot van waar wij woonden van 23-2-1973 tot we verhuizen per 1 juli 1978 naar Sydwende 97, Drachten. Onze achterbuurman woonde dus op Singel 8, “t Harde, en wij op Zudendorpweg 3a. De in 1981 vermoorde buurman Cees van ‘t Hoog die ook te dicht bij de waarheid kwam woonde direct naast ons(twee onder een kap) op nummer 3. Tijdens het degelijke onderzoek door FBI en CIA via mijn asielaanvraag in 2009, weigerden zijn kinderen helaas om zijn lijk te laten opgraven voor onderzoek naar zwaar drogeren en dus moord in Dronten. K2 onderzoek door Sander Betten met gesprek met Anneke de vrouw van Cees gaf geen resultaat omdat ze niet mee wilde werken, net als later haar kinderen. Daar is een officieel verslag van.

Tijdens een avondje vertel ik mijn achterbuurman die bij Defensie werkte over mijn vreemde burnout en overspannen zijn, wat hij maar vreemd vond. Net als ik overigens. Dat het een moordaanslag was geweest wist ik nog niet! Wel vertel ik dat ik met zware hartkloppingen naar Eerste hulp Boerhaave ziekenhuis was geweest en niets meer wist van Motel Bunnik Zeist.  Die had mijn zaak NIET gemeld bij politie wat wel had gemoeten en hij maakte in 2009 via onderzoek FBI en asielrechter Rex J. Ford nog excuses. Als deze achterlijke idioot gewoon zijn plicht had gedaan was bij politie direct bekend geweest dat ik degene in Motel Bunnik was geweest die zwaar werd gedrogeerd met een dodelijke hoeveelheid die bovendien geheugenverlies tot stand bracht! Maar alle betrokken medici zijn precies zo achterlijk en crimineel bezig geweest! Dat is geen toeval maar standaard wereldvreemd gedrag. Zie daarvoor mijn prachtige(?) huiveringwekkende samenvatting in mijn post…

De decennia lange gruwelijke medische doofpot!

Lichte dagelijkse ketamine pillen van Jan van Beek Utrecht via mijn gehersenspoelde vrouw!

En over het feit dat ik pillen kreeg van mijn vrouw van een Jan, en vervolgens nog meer hyperventileerde met zware hartkloppingen. Nog vreemder, en mijn vrouw kon hem niet vertellen wat er in die pillen van Jan van Beek zat. Pas veel later na 2010 kom ik er achter dat ze mij in opdracht van verkrachter en huisbaas Jan van Beek dagelijks drogeerde met een lichte hoeveelheid ketamine, wat een narcosemiddel is, en dus dat ik iedere dag een halve zombie werd en mijn hoge IQ van 135 naar beneden de 100 zakte en bovendien ik honds en volgzaam zou blijven. Wat Jan van Beek en Joris Demmink nodig hadden om mijn vrouw te kunnen inzetten als seksslavin en dus veel geld voor hun verdienen! Hij en zijn vrouw zijn stomverbaasd om te horen dat mijn vrouw die pillen kreeg van de vorige huisbaas Jan van Beek uit Utrecht!

Ik bleef maanden overspannen dacht mijn corrupte huisarts maar in werkelijkheid werd ik dus steeds weer gedrogeerd na al een bijna dodelijke hoeveelheid op 29 januari in Motel Bennik! Logisch dat ik zwaar nerveus reageerde. Ik durfde niet eens het huis meer uit, terwijl juist mijn eigen vrouw mij bleef drogeren! Zie daarvoor…

Uniek in Nederland: Gruwelijk verwoest leven met een vrouw met heimelijk een extra emotionele persoonlijkheid als seksslavin!

Mijn door Justitie beschermde tot seksslavin gemartelde vrouw drogeerde mij gedwongen tientallen jaren lang!

Dat lichte narcosemiddel ketamine verklaart ook waarom ik zo dom reageerde en veel strategische fouten maakte jarenlang! Feitelijk mijn hele cruciale leven! Dat mijn vrouw een dubbele persoonlijkheid had als seksslavin wist ik pas langzaam na 2000.

Hij komt later bij mij aan de deur als Wies er even niet is en neemt een monster van de pillen mee voor onderzoek. Het klopt hier niet zo stelde hij.

Verder hoor ik niets meer tot als ik in de tuin bezig ben en hij vragen stelde waar ik niets van wist. Hij was stomverbaasd dat ik van niets wist! Dus waren er zaken voor mij verborgen gehouden via mijn vrouw die eenvoudig brieven en zo kon laten verdwijnen en zo alles manipuleren in het voordeel van Jan van Beek, Joris Demmink en mijn criminele corrupte broer mr. Johan Smedema uit Gennep die de leiding had over de Omerta organisatie van wederzijdse familie, Joris Demmink en twee lieden van Justitie. Met blijkbaar als doel alles voor mij verborgen te houden wat wellicht de grootste ‘gaslighting’ operatie uit de Nederlandse geschiedenis is geworden. Realiteits Manipulatie! Zie…

Gaslighting of het manipuleren van mijn realiteit!

Joris Demmink was in deze tijd:

Hij trad in dienst van het ministerie van Defensie waar hij van 1971 tot 1973 medewerker was bij de directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht. Vervolgens(1973 tot 1977) was hij hier plaatsvervangend hoofd afdeling Wetgeving en Publiekrecht, en van 1977 tot 1982 het hoofd van deze afdeling. Inmiddels studeerde hij van 1975 tot 1976 aan het NATO Defense College in Rome. In werkelijkheid toenmalige BVD, later AIVD!!!

Zie mijn gedetailleerde artikel over zijn loopbaan vergeleken met de Hans Smedema Affair:

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Had je je er maar niet mee moeten bemoeien!

Nog later vraagt zijn vrouw ook in de tuin bezig mij waarom ik hun niet hielp!

‘Huh, hoezo. wat is er dan aan de hand?’ Want ik wist natuurlijk van niets!

‘Wij moeten nu deze woning gedwongen verkopen en verhuizen terwijl wij jullie alleen maar wilden helpen!’ Ze is echt boos!

Waarop mijn blijkbaar zwaar betrokken vrouw stelde

“had je je er maar niet mee moeten bemoeien!”

Ik stomverbaasd en krijg geen uitleg als ik haar vraag wat er dan in godsnaam gaande is? En achterbuurvrouw mocht niets zeggen! Het was hun verboden om nog met mij te communiceren. Dus ik werd al in 1975 kalt gestellt net als later Neef Jack uit Duiven. Rijkspolitie die op mijn verzoek deze zaak bij Justitie/politie melde en ook werd ontslagen wegens zogenaamde onrechtmatige inmenging! En waar mijn corrupte vrouw ook zei “had je je er maar niet mee moeten bemoeien!” Ik werd overal buiten gehouden waarbij brieven, TV, kranten werden verborgen gehouden. Meestal na 1977 door hoerenloper, buurman en serieverkrachter Jaap de Vaginajager.

Zwaar zogenaamd huiselijk geweld!

Zie daarvoor mijn post…

J’Accuse mijn vriendin/vrouw en haar(!) kinderen van mij gruwelijk psychologisch mishandelen en zware fraude.

Veel later rond 1991 stelde in een gelijke situatie met Jack uit Duiven, Rijkspolitie die mij ook wilde helpen op mijn verzoek door deze zaak te melden, mijn vrouw ook al weer naar diens vrouw als die mij smeekt om hulp en een lening van 1000 gulden “had je je er maar niet mee moeten bemoeien!” Jack werd ontslagen en alles weer zodanig dat ik van niets wist, dus als ik me er wel mee had kunnen bemoeien was dat gevaarlijk voor hun geweest blijkbaar. Anders werd ik niet overal buiten gehouden! Hier bleek de reden nadat men mij overal buiten had gehouden(!!!) ‘onrechtmatige inmenging!’  Terwijl ik beide juist had gevraagd om mij te helpen en alles te onderzoeken! Dus hoezo ‘onrechtmatige inmenging?. Misleiding en manipulatie door Joris Demmink die bij Defensie werkte en bij BVD/AIVD inlichtingen dienst!

Er zijn gegarandeerd dus rechtszaken of zo geweest en een heleboel info is bij hun bekend over deze zaak met wellicht ook de naam Joris Demmink genoemd. Die zat volgens mij in 1975 bij Defensie Inlichtingendienst in die tijd! Dus kon alles prachtig manipuleren.

Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat uit deze zaak en die van neef Jack de betrokkenheid van Joris Demmink bewezen kan worden. Maar een onderzoek is blijkbaar verboden omdat Koninklijk huis nooit negatief in de publiciteit mag komen en deze zaak tot een Republiek kan leiden en dus de eenheid van De Kroon in gevaar kan komen. Dat blijkt uit Pieter Omtzigt die niets meer durft te doen in opdracht PM Mark Rutte!

Dus onze achterbuurman moest in 1975/6 gedwongen verhuizen door zijn onderzoek en Cees van ‘t Hoog in 1980 of zo vermoord! Zijn naam weet ik nu in 2022 niet meer, maar is via kadaster en defensie snel te achterhalen. Ze hebben recht op schadevergoeding net als neef Jack en zijn arme vrouw die ontslagen werd bij Rijkspolitie!Zou me niet verbazen als ook achterbuurman onschuldig werd ontslagen bij defensie?

En nog later in 1986/7 mijn Amerikaanse vriend Al Rust onschuldig ontslagen uit Militaire Inlichtingen dienst omdat Justitie(Joris Demmink) loog dat er geen dossier over ons was. Wat er wel was en hij in hoger beroep wel(!) bijna 1 miljoen kreeg als schadevergoeding in Florida. Maar hij had de zogenaamde Frankfurt 30+ paginas Nederlandse Inlichtingen file over mij en mijn vrouw waar alles in werd uitgelegd. America bezit nog wel kopieën en velen daar kennen de gruwelijke inhoud die ook Koninklijke betrokkenheid bewijst!

Zie voor alle spannende details mijn 4 E-boeken!

Later meer…

ing. Hans Smedema, in exile in het prachtige El Albir, Costa Blanca, Spanje.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.