J’Accuse mr. Johan Smedema uit Gennep!

Print Friendly, PDF & Email

J’Accuse mr. Johan Smedema uit Gennep!

Degradation_alfred_dreyfus

‘Never in world history…

has a single loving couple…
been beatrayed so badly…
for so long…
by so many…!’ Hans Smedema

 mr. Johan Smedema de juristen-rat!

Crimineel Johan Smedema Gennep
Crimineel Johan Smedema Gennep

Deze gruwelijke reeks misdrijven was uitsluitend mogelijk door de onethische en ronduit criminele beslissingen, fraude en misleiden van deze broer, het monster van Gennep, die George Orwell tot gruwelijke realiteit heeft gemaakt in Nederland. Letterlijk ‘Big brother is watching you!’ En dat sinds 1973 en met hulp van het Ministerie van Justitie, een geheime dienst en alles blijkbaar politiek en Koninklijk goedgekeurd! Nooit in nu ruim 38 jaar hebben wij ook maar één keer hulp gehad van deze boosaardige, gewetenloze en meedogenloze broer uit Gennep! Hij ontkent zelfs nu nog steeds iedere betrokkenheid bij deze gruwelijke zaak. Vergeleken met de beroemde Dreyfuss-affaire is deze zaak veel ernstiger.

Zonder enige twijfel uniek in de totale wereldgeschiedenis!

Huiveringwekkend & onmogelijk!

Onvoorstelbaar en huiveringwekkend is dat al deze hieronder genoemde misdrijven alleen gebaseerd zijn op een handtekening op een blanco(valsheid in geschrifte!) vodje papier(‘kan je later veel voordeel opleveren Hans!’) na misleiding, oplichting en fraude door broer mr. Johan Smedema, makelaar in Gennep! Samen met zwager Tjitte de Jong(CDA) uit Norg en CDA’er Lubbers zien ze kans om een politieke samenzwering op te tuigen, waarbij psycholoog prof.dr. Onno van der Hart in 1975, Hans Smedema heimelijk drogeert(meerdere getuigen GGZ Zwolle en aangifte politie!) en nog een onbekend document afperst! Daarmee kon op medische gronden een legale doofpot opgezet worden na Koninklijke goedkeuring van destijds Juliana! Daarmee waren de verdere levens van Hans & Wies Smedema van 1972 tot heden vernietigd en verwoest, en mogen ze NIET weten wat er precies gebeurd is om het laffe en gewetenloze toch al onschendbare Koninklijk huis te beschermen voor zogenaamd negatieve invloeden!

Zijn gewetenloze strategie:

 1. Laat broertje Hans eind 1972(dan 24 jaar!) een blanco papiertje tekenen en zet daar later een tekst op die mij als zijn broer Johan aanwijst als degene die alles met betrekking tot het misbruik en de verkrachtingen van diens vriendin Wies met ernstige selectieve amnesie voor alle misbruik, voor hem moet regelen. Lees controleren en manipuleren!
 2. Eis justitie was dat iemand met juridische kennis dat moet doen, dus begon  hij eind 1972 zijn studie ‘Rechten!’ en studeerde in 1976 af!
 3. Hij eist dat iedere vervolging van de verkrachters van diens vriendin Wies achterwege blijft, zogenaamd om het verliefde stelletje te beschermen voor nog meer ellende en een medische behandeling om de amnesie te niet te doen! Drogreden wellicht, als Hans dit te weten komt zal hij haar niet trouwen? Alle bewijzen van de vele verkrachtingen, zoals foto’s en betrokkenheid politie Utrecht  worden voor Hans en zijn vriendin verborgen gehouden!
 4. Tijdens hun huwelijk op 23 februari 1973 in Leeuwarden moet justitie tekenen voor akkoord. Reden vermoedelijk omdat hun leven door Johan Smedema gecontroleerd wordt en huwelijk dus justitieel goedgekeurd moet worden? Hans en W. weten nog niets van de vele verkrachtingen, hun ernstig ziek zijn en het feit dat ze weerloos zijn daartegen!
 5. Politie en OM krijgen opdracht om GEEN vervolging in te stellen toen drie dagen na huwelijk Wies Smedema al weer werd verkracht en 1,5 week aan het ‘werk’ moest bij verkrachter en psychopaat Jan van Beek uit Utrecht! Echtpaar wordt niet gewaarschuwd en krijgt geen simpele therapie! Dus veel meer verkrachtingen in hun woning en bezoek van mannen die graag weerloze vrouwen hebben!
 6. In 1975 blijkt het eerste kind niet van Hans Smedema en hij onvruchtbaar gemaakt in 1972, maar van verkrachter Jan van Beek uit Utrecht, zoals die dat kon plannen juist door de doofpot en uitblijven vervolgingen!
 7. Om uitkomen later te voorkomen ziet Johan Smedema nu via zijn studie ‘Rechten’ kans om een medische doofpot te starten, die geheim blijft voor betrokkenen, en politiek en Koninklijk moet worden goedgekeurd! Dus wordt in opdracht Johan Smedema, Onno van der Hart door Rabobank(vader voorzitter ondernemingsraad) omgekocht om Hans Smedema te drogeren en weer een document af te troggelen(met zelfs bandopname) wat ook voor Hans totale zwijgen over verkrachtingen van diens vrouw te gevolg heeft gehad! Geen therapie en geen waarschuwingen om verkrachtingen tegen te gaan!Dat lukt met medewerking zwager CDA’er Tjitte de Jong uit nu Norg en Lubbers CDA. Voordeel, deze doofpot en samenzwering wordt daarmee ‘staatsveiligheid’ en politici hebben daarna groot belang(eed van trouw aan Koningin!) bij voortbestaan van de doofpot! Anders negatief betrokken! Dus zullen niet vrijwillig meewerken aan opheffing!
 8. Sinds 1973 of 1975 wordt een ambtenaar van justitie parttime bij mr. J. Smedema makelaardij geplaatst om alle illegale handelingen zoals wegwerken en vernietigen bewijzen, legaal te laten lijken! In 1999 was dat klokkenluider Elise B. uit nu Uden die als enige(!) Nederlander Hans waarschuwt!
 9. De verwoeste levens van Hans & Wies Smedema, en Al Rust en zijn familie in Amerika maken daarbij de gewetenloze broer Johan Smedema uit Gennep NIET uit! Hij gaat onder alle omstandigheden vrijuit met zijn 28 jaar voorsprong op de argeloze onwetende Hans Smedema!
 10. Om ervoor te zorgen dat Hans tegen een onbekende vijand vecht, en vooral GEEN informatie krijgt over wat bij justitie en politie over hem en zijn echtgenote bekend is, weet mr. Johan Smedema zodanig sluwe heimelijke regels in zijn stukken in te bouwen, dat iedereen moet meewerken met het verborgen houden van alle stukken en de verkrachtingen. Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen is bijna niet te geloven en zal nog tot ongeloof en ontzetting leiden. Het moet namelijk inhouden dat Wies Smedema en Hans, opzettelijk zelf van niets willen weten! Wat met drie kinderen van verkrachters en drie andere zwangerschappen van verkrachters, uiterst ongeloofwaardig is! Toch heeft men bij justitie en politiek dat zonder de slachtoffers er in te kennen, blijkbaar aangenomen! Hoogstwaarschijnlijk via omgekochte en corrupte psychiaters of psychologen! Die willen deze medische doofpot NIET openlijk bekend hebben, om hun beroepsgroep niet negatief in beeld te krijgen! ‘Het is beter dat ze van niets weten? Zijn vrouw heeft het recht om van niets te weten?’ Uitspraken van prof. dr. Van den Bosch UMCG tijdens medisch tucht college Groningen!

De totaal verwoeste levens van zijn broer Hans en schoonzuster Wies zijn daarbij sinds 1972 volledig ondergeschikt geweest, naast die van Amerikaan Al Rust en diens arme familie. Hun belangen zijn totaal niet mee gewogen bij de diverse gewetenloze beslissingen! We praten over honderden jaren gevangenisstraf als tot vervolging van de vele verkrachters zou zijn overgegaan! Zelfs toen bij de arme Hans door de maar doorgaande traumatische verkrachtingen van diens vrouw pas in maart 2000 eindelijk diens geheugen terug kwam, ontkende dit gewetenloze monster uit Gennep alles, waardoor zijn broer Hans foutief aannam dat hij ernstig ziek(delusional) kon zijn en zelfs foutief behandeld(medicijnen/antipsychotica) werd voor paranoia! Hoe politici en Koninklijk huis dit ooit hebben kunnen goedkeuren is een gruwelijk geheim, wat die door hun totale gebrek aan morele moed, lafheid dus, ook nooit zullen toegeven vrijwillig. In 1991 wordt zelfs sluw de WOB buiten werking gesteld als ‘De Kroon’ betrokken is! Dat maakt uitkomen vrijwel onmogelijk!

Voorbeelden van de gruwelijke gevolgen:

 1. Wies Smedema als de wettige echtgenote van Hans Smedema, wordt opzettelijk voorgehouden dat haar man zogenaamd ‘geestelijk gestoord’ is geworden en dat alle kinderen gewoon van Hans zijn! Zij bestrijdt dus met alles haar eigen man, denkende dat die ziek is! Hans en Wies moeten dus noodgedwongen apart van elkaar leven! Hans in Spanje omdat hij in Nederland geen advocaat kan krijgen, en Wies in Nederland foutief aannemende dat haar niets mankeert! Wat men haar al sinds 1972 laat denken!
 2. Als dus Hans geld uitgeeft voor bijvoorbeeld mr. A. Bram Moszkowicz, of andere recherche buro’s, dan is dat volgens haar weggegooid geld! immers als Hans inderdaad paranoïde zou zijn, dan had ze gelijk! Dus ook de Engelse vertaling van het boek, feitelijk zijn schriftelijke juridische verklaring, kost geld. En dat mag volgens de bedrogen Wies niet! Want het is het boek van een waanzinnige, denkt ze foutief en frauduleus  voorgelicht!
 3. Wies heeft Hans wel meegedeeld, dat ze als hij gelijk heeft ook op de barricaden wil en alles in een boek publiekelijk verteld mag worden! Dus is het ethisch verantwoord om geld uit te geven aan de bestrijding van dit ‘misdrijf van de eeuw’, zo niet aller tijden!
 4. De volgende gesprekken vinden dus nu regelmatig plaats; Wies stelt ‘Je bent ernstig ziek, wanneer houd je nou eens op met mijn geld op te maken!’ Hans antwoordt dan ‘nee, lieven Wies, het zit anders. Jij wordt gruwelijk bedrogen door je bloed eigen zusters en mijn broers! Ik ben helemaal niet gek, jij hebt een oproepbare emotionele persoonlijkheid en moet eerst therapie hebben om dat in te kunne zien! Onze drie kinderen zijn helemaal niet van mij!’ W. gaat daar weer tegen in door te stellen ‘je bent hartstikke gek, hoe kan ik je nou overtuigen om medicijnen te slikken?’ ‘Waarom zou ik medicijnen moeten slikken als ik alleen maar een boek schrijf en openlijk onze vijanden beschuldig? Justitie weigert ieder onderzoek juist! Wordt wakker!’  Wies weer ‘nee, het is anders, jij bent schizofreen! Ik kan je laten oppakken weet je dat, als je 28 augustus naar Nederland komt!’
 5. En dus leven ze noodgedwongen apart van elkaar! Volledig tegen alle rechten van de mens in! Het is voor de beide echtelieden één grote marteling! Ernstige mishandeling!

Ik beschuldig mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep van de volgende hoofd-misdrijven:

 • Het in 1973 instellen van een doofpot affaire die ernstige misdrijven zoals verkrachtingen voor Hans & Wies Smedema verborgen moest houden! Gevolg natuurlijk veel meer verkrachtingen gedurende meer dan 28 jaar en zelfs kinderen van verkracthers!
 • Het onder valse voorwendselen verkrijgen van een handtekening op een blanco papier en dat frauduleus tot een document maken dat hem heimelijk direct toestemming gaf om voor en namens Hans Smedema te handelen in de zaak van verkrachtingen van diens vriendin en later vrouw. En dit cruciale feit voor hem verborgen houden gedurende alle misdrijven die juist daardoor onbelemmerd doorgang konden vinden. Hij nam heimelijk en achterbaks de volledige controle over het leven van Hans & Wies Smedema over en zag kans om dat totaal te verwoesten en is ook nu nog gaande!
 • Het in 1975 oprichten van een geheime Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM) die tot doel had om misdrijven en alle bewijzen daarvan te verbergen of weg te werken, zodat het Nederlandse volk daarvan NOOIT op de hoogte gesteld zou kunnen worden en hij zelf vrijuit zou gaan!
 • Het verbergen voor en misleiden van zijn broer Hans Smedema uit Drachten, voor het cruciale feit dat deze in 1972 onvruchtbaar gemaakt werd, en dat dus ALLE zwangerschappen van zijn vrouw Wies J. wel van verkrachters moesten komen! Daarbij alle verkrachters vrijuit laten gaan gedurende meer dan 28 jaar! Het cruciale feit dat hun eerste kind niet van Hans was, terwijl zijn vrouw nooit vreemd ging en dus een dubbele of emotionele persoonlijkheid had, voor Hans en zijn weerloze vrouw verborgen houden.
 • Het misleiden en bedriegen van het totale Nederlandse volk inclusief het Koninklijk huis, voor wat betreft de reden van deze doofpot affaire en samenzwering!
 • Het laten bedriegen en onder hypnose brainwashing van zijn argeloze en weerloze broer Hans Smedema door psycholoog Onno van der Hart, later prof.dr. Onno van der Hart!
 • Het laten verwijderen door een geheime dienst van alle bewijzen over deze zaak inclusief Politie files, en het verbieden van ieder onderzoek in deze zaak om zijn eigen falen en criminele acties verborgen te houden!
 • Het samen met het Ministerie van Justitie en een geheime dienst uitoefenen van een Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM), zodat zijn eigen blunders en ronduit criminele acties nooit openbaar kunnen worden. Betrokkenheid Koninklijk huis maakt deze zaak immers staatsveiligheid! Tevens worden ministers en politici negatief betrokken bij uitkomen,  dus een zichzelf in stand houdende doofpot! Alle betrokkenen hebben groot belang(motief) bij in stand houden doofpot!

Ik beschuldig specifiek mijn broer mr. J. (Johan) Smedema uit Gennep van de volgende misdrijven:

 • Het verzwijgen tegenover zijn broer in 1973 van het feit, dat mijn vriendin en later vrouw ernstig ziek was en misbruikt kon worden zonder dat ze dat zelf besefte achteraf.
 • Ook van het verzwijgen dat zijn eigen broer Hans Smedema zelf ernstig ziek was en daardoor ook alles onmiddellijk verdrong wat maar met het misbruik van zijn vriendin en later vrouw te maken had.
 • Beide de dringend noodzakelijke medische hulp te onthouden door alles juist te verzwijgen. Weerloos dus.
 • Samen te zweren met andere familieleden en een doofpot in te stellen middels ‘Groep Mengele’, zodat wij daarmee hulpeloos en weerloos werden tegenover misdadigers. Immers aangifte kon nooit plaatsvinden, want politie eist dat iemand met AMNESIE, dat ZELF even doet! Wat juist per definitie onmogelijk is! Je bent juist afhankelijk van anderen en vooral hun integriteit.
 • Mij in 1973 een onbekend stuk laten tekenen, op grond van mijn vertrouwen in hem. Het zou mij veel kunnen opleveren later, maar hij wilde niet zeggen wat. Denkende aan iets fiscaals of zakelijks, heb ik in vertrouwen getekend. Nooit beseffende dat dit mijn hele leven zou verwoesten natuurlijk. Vermoedelijk was hij benaderd om mijn zaken te regelen zodanig dat ik nooit zou weten wat er met mijn lieve arme vriendin W. was gebeurd. Hoewel men wist dat ik alles ter plaatse verdrong als het over haar misbruik ging. Onkunde? Of al boze opzet? Feitelijk achteraf gezien een volmacht om namens mij te handelen?
 • Dat hij in 1975 op de hoogte werd gesteld van het het feit dat ons eerste kind niet van mij was, maar van verkrachters, en dat toch ‘cruciale feit’ voor ons ‘even’ verzweeg. ‘Self above Service’ als Rotary lid, terwijl dat andersom hoort te zijn.
 • Mij rond 1975/76 heimelijk te misleiden en zogenaamd voor mijn werk (!) naar een tweede kamerlid te sturen, die mij heimelijk moest beoordelen en toestemming geven voor de van overheidswege officiële doofpot. Dus weerloos tegen misdadigers. En ik begreep van het gesprek dus helemaal niets en vroeg bij het weggaan nog onnozel ‘hoe zit het nu met het project?’ Want wat moest ik op het bedrijf vertellen als ik er helemaal niets van begreep?
 • Diverse gevallen van misbruik, waar hij van op de hoogte werd gesteld, voor ons te verzwijgen. Waaronder een overval en illegaal maken van rapemovies in gedrogeerde toestand in ‘t Harde in 1974 en Drachten in 1979. Politie verzweeg alles ook op bevel van hogerhand. ‘Groep Mengele’.
 • Dat hij in 1976 samen met justitie en overheid ons tot een speciaal project maakte. De doofpot van ‘Groep Mengele’ dus juridisch nog beter vast heeft gelegd. Iedereen moest gedwongen zwijgen!
 • Dat hij mij onder valse voorwendselen voor mijn werk naar een vaste kamercommissie?’ lokte, mij daar liet drogeren zodat ik me het later niet meer kon herinneren, en dat er daardoor een beslissing werd genomen over en voor mij zonder mijn medeweten. Nooit een document gezien en nooit iemand toestemming gegeven om mij rechteloos te maken. Slechts één politica, hoogstwaarschijnlijk Nel Veder-Smit was tegen en probeerde mij te helpen van de ruim 20? Ze was gewaarschuwd door de ouders van mijn vrouw die haar inlichten omdat ze tegen deze doofpot waren!
 • Rond 1976 mij tijdens een speciaal daarvoor georganiseerd feestje laten horen door een VVD politicus gezonden op verzoek van VVD politica Nel Veder-Smit belast met het controleren van zijn aanstelling als zaak behartiger of gevolmachtigde? Ik mocht pertinent niet zeggen dat ik het geheime stuk nooit gezien en gelezen had en dus helemaal niet wist waar het over ging! Dus hij zette aan tot fraude! Denkende aan iets zakelijks of een speciale regeling die later voordeel zou opleveren zoals hij mij had voorgehouden ben ik zo goed van vertrouwen geweest om dat te verklaren ook nog. Maar nooit gaf hij aan wat het geweest was. Nee laat maar het is niets geworden, of zoiets vaags was dan zijn antwoord. Dus iets wat mijn leven verder zou vernietigen werd even gemanipuleerd totaal buiten mij om door oplichting en valse voorstelling van zaken.
 • Dat hij mede leiding heeft gegeven aan deze criminele organisatie ‘Groep Mengele’, waar justitie en politiek dus aan mee hebben gewerkt.
 • Dat hij daarvoor zelfs binnen zijn bedrijf medewerkers de zaken liet bijhouden en daarvoor geld ontving. Zilverlingen voor een ‘judas’ dus. Deze medewerkers moesten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en werden daarmee medeplichtig aan de criminele organisatie. Aanzetten tot misdrijven dus.
 • Alle meldingen van misdrijven die hij ontving, verzwijgen tegenover ons als slachtoffers. Daarmee herhaling van misdrijven(juridische verkrachtingen) expliciet mogelijk en zelfs waarschijnlijk makend.
 • Dat hij wist dat ons tweede kind niet van mij was, maar van verkrachters, maar dat ook maar ‘even’ verzweeg.
 • Dat hij van mijn broer Marinus wist dat die in 1979 een verkrachter, H. (Rieks) P., op heterdaad heeft betrapt, samen met bedrijfsleider Joop de Boer, maar ons niet voldoende heeft ingelicht of op medische hulp aangedrongen.
 • Dat hij wist dat ons derde kind niet van mij was en dat verzweeg.
 • Dat hij wist van mijn zwager Tjitte de Jong en haar zuster Klazien, dat ze opnieuw zwanger was geworden en dat het niet van mij kon zijn, omdat ik immers onvruchtbaar was gemaakt. Dat hij heeft nagelaten om een onderzoek te starten naar de verkrachter (buurman Jaap Duijs) en aangifte te doen.
 • Dat hij een visitekaartje van Al Rust, de captain van het 97th General Hospital in Frankfurt bij mij weghaalde, om te voorkomen, dat ik het later nog had en de naam dus nog zou weten en kon bewijzen dat ik met hem had gesproken.
 • Dat hij zelfs in 1991 een agenda uit 1991 onder valse voorwendselen wist te stelen. De agenda maakte melding van het feit dat op 12 januari 1991 een feest bij de Commerciële Club Leeuwarden had plaatsgevonden en dat later Herman van Kesteren als getuige van misbruik tijdens die bijeenkomst, mij een week later nog navraag deed of ik me dat wel bewust was. Johan was dus toen al bezig elk bewijs te laten verdwijnen. Conform de ingestelde samenzwering en doofpot met ‘Groep Mengele’ en justitie samen.
 • Dat hij tijdens dezelfde gebeurtenis als vorige, er voor heeft gezorgd, dat hoofd officier van Justitie mr. W.R. (Ruud) Rosingh zijn onderzoek naar de twee verkrachters (met nota bene getuigen) van mijn vrouw moest stoppen en onmiddellijk werd overgeplaatst toen die dat eerst weigerde als wel integer persoon. Een grof schandaal!
 • Dat hij zijn werkneemster Elise B. een geheimhoudingsverklaring heeft laten tekenen(of ze was parttime in dienst justitie en viel onder haar normale ambtseed!) die haar feitelijk aanzette tot het plegen van misdrijven. Haar later heeft geïntimideerd en bedreigd om te zwijgen tegenover mij, nadat ze mij in 1999 had ingelicht over de misdrijven die hij tegenover mij pleegde, namelijk samenwerken met justitie in een samenzwering en doofpot met als doel het verzwijgen van misdrijven en vernietigen van bewijzen tegen over mij en mijn vrouw en om te voorkomen dat wij een medische behandeling zouden ondergaan die de amnesie zou kunnen opheffen. Ook het feit dat onze kinderen niet van mij waren, maar van verkrachters. Ook bewijst dit dat rond 1999 de doofpot nog in volle omvang vanuit zijn makelaarskantoor in Gennep uitgeoefend werd.
 • Dat toen mijn geheugen terug kwam in 2000, hij tegen over mij gelogen heeft over zijn leiderschap van deze gruwelijke doofpot en dus alle misdrijven opnieuw verzweeg met groot nadeel voor ons als gezin en funest voor mij. Ik wist nu niet meer wat waar was en wat niet! Daaraan ga je langzaam kapot, wat precies de bedoeling was van deze kwaadaardige broer!
 • Dat hij samen met schoonzuster Klazien heeft samengezworen en haar in ons eigen huis, bewijzen te laten stelen. Dit door mijn vrouw in de ’emotionele (dubbele) Persoonlijkheid’ te brengen.
 • Dat hij samen met schoonzuster Klazien J. door liegen en bedriegen, en drogeren met hypnose middel, ervoor heeft gezorgd, dat ik mijn rechtsbijstandsverzekering heb opgezegd. Dat kon immers gevaarlijk zijn. Het verzwakken van je tegenstander is standaard gedrag van criminelen. Johan is nog steeds Rotary lid in Gennep!
 • Dat toen ik op 1 februari 2004 in Epe op MIJN initiatief (!) met de drie broers hierover sprak, hij opnieuw heeft gelogen en bedrogen tegenover mij als slachtoffer. Tevens te proberen mij daar te drogeren met een hypnose middel, maar ik leidde hun af en verwisselde de glazen met mijn broer Marinus. Schitterend! Goed zo Hans!
 • Dat hij alles in het werk stelt om ons als gezin uit elkaar te drijven en mijn vrouw op alle mogelijke manieren probeert te manipuleren en te bedriegen. Zij denkt daardoor foutief, dat ik paranoïde ben en dreigt met een scheiding op dus foutieve en valse gronden! Zou ze alles weten, zouden we gewoon bij elkaar blijven. We houden nog steeds van elkaar en willen graag samen oud worden.
 • Dat hij op gewetenloze wijze met bovenstaande ervoor heeft gezorgd, dat ik, Hans Smedema, volkomen onnodig arbeidsongeschikt ben geraakt en mijn bedrijf als headhunter heb moeten stoppen. Verzwakken van je tegenstander!
 • Dat hij samen met justitie ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(KCOM)’ of overheidsinstanties er voor zorgt dat advocaten en getuigen, en iedereen die ik om hulp vraag, worden geïntimideerd en opgedragen ‘in naam der koningin’ of staatsveiligheid, om te zwijgen en desnoods in opdracht te liegen tegen over mij. Zelfs zakelijke relaties als advocaten worden vooraf bezocht en geïntimideerd of misleidt met valse informatie en beroep op de staatsveiligheid. Hij zelf ontvangt daarvoor zilverlingen en het geheel kost de onwetende burgers miljoenen aan belastinggeld.
 • Hij bezweerde mijn vrouw kort geleden nog dat hij zoiets nooit zou doen, maar bekend is dat mijn Rotary Club Leeuwarden-Zuid zijn Rotary Club Gennep in 1991 heeft aangeschreven dat ze hem er uit moesten zetten. Wat ze daar niet nodig vonden. Grof schandaal.

Kortom deze broer is gewetenloos en crimineel bezig geweest en heeft ons daarmee zwaar benadeeld en onherstelbare schade berokkend. En niet alleen ons, maar vele argeloze anderen ook. Medici? Het is een gewetenloze schoft en zou buitengesloten moeten worden, maar heeft de steun van het Koninklijk huis, justitie en niet integere ambtenaren, die dit ook graag in de doofpot willen houden.

Bovenstaande wordt niet door mr. Johan Smedema uit Gennep bestreden, bovendien weigert justitie conform de doofpot en opdracht van Koningin Juliana/Beatrix ieder onderzoek, en het zal dus in het vervolg als vaststaande feiten worden beschouwd.

Met oprechte diepe minachting,

ing. Hans Smedema, Drachten 7 februari 2007, met kleine aanpassingen later gezien het voortschrijdende inzicht.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.