J’Accuse verkrachter H. Rieks Perdok

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse verkrachter H. Rieks Perdok

Rieks P. lid orde Oranje Nassau 25 april 2014
Rieks P. lid orde Oranje Nassau 25 april 2014
 ‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4  a 5 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke doofpot van familie, medici en justitie zelf!

Hij dwong mijn weerloze vrouw ook nog om 7.000 cash aan hem te geven. Dat was van de bonus(10.000) die ik had gekregen voor de opdracht van een miljoen, later 2 miljoen uit Koeweit! En liet ons dochtertje van 4 jaar huilend rondlopen omdat haar weerloze moeder niet meer op het kind kon reageren!  Hij erkende alles later wel mondeling maar kon het niet terugbetalen! Zware trauma’s voor het hysterische kind als ik thuis kwam!

‘Waarom Papa niet gauw komen en boze meneer wegjagen?’

Zie ook Post Casus Rieks P. uit Roden

Maar hij loog meedogenloos tegen de rechters en in zijn aangifte dat hij nooit seks had gehad met mijn weerloze vrouw! Ik werd niet geloofd door de rechters en hij natuurlijk wel samen met serieverkrachter Jaap Duijs.

Complaints about text? Klachten over inhoud?

Complaint contents & Klacht inhoud!

Verkrachter Rieks Perdok Roden is benoemd tot lid orde van Oranje Nassau 25 april 2014 voor zijn ‘diensten’!

Verkrachters vrijuit, 6800 euro schadevergoeding, en Koninklijke onderscheiding toe! Slachtoffer Hans Smedema en zijn vrouw levenslang en Hans zelfs 10 maanden gevangen! Dat was zo in 2014, nu later in 2018 is dat 15 maanden voor asiel aanvragen in Amerika en 14 maanden in Nederland wegens belediging verkrachter van mijn vrouw, dus in totaal onschuldig 29 maanden detentie! Terwijl ik alleen maar vraag om een onderzoek door justitie. Ook 7000 en 8000 = 15.000 euro schadevergoeding betalen aan verkrachters!Wij leefden sinds 2013 van de beslagvrije voet oftewel sociaal minimum.

Verkrachter(diensten?) Rieks H. P. uit Roden, heimelijk de vader van jongste zoon, kreeg zelfs een Koninklijke onderscheiding op 25 april 2014! Zijn slachtoffer Hans Smedema en zijn vrouw lijden intussen gruwelijk door. Politie/OM/Justitie hadden dit moeten voorkomen en zijn nota bene op de hoogte van het feit dat Rieks de verkrachter van mijn vrouw was rond 1979 en nog later ook, en vader zoon! Hoe kan zo’n misdadiger een Koninklijke onderscheiding krijgen van Koning Willem Alexander? Terwijl wij als slachtoffers sinds 1972 inmiddels 6800 euro aan de verkrachters moeten betalen? Het misdrijf van de eeuw! Ongelofelijk!

Rieks Perdok zelf erkende rond 1980 gedwongen door zijn vrouw dat onze jongste zoon hoogstwaarschijnlijk van hem was en de diefstal van 7000 euro! Ik was heimelijk(!) onvruchtbaar gemaakt in 1972 al.

Maar hij liegt ijskoud en crimineel voor politie en de rechters(!) nooit seks met mijn vrouw te hebben gehad! Amerika bevestigde tijdens mijn asielaanvraag 2009 dat hij de vader was via heimelijke DNA-test!

Zie voor uitreiking op Youtube:  www.youtube.com/watch?v=yyoSM-IQRQc

Rieks H. P., wonende te Roden, gemeente Noordenveld – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans wordt het doen van aangifte nog steeds geweigerd! Probeer dit sinds 2000! Mr. Jan Eland Hoofd officier Justitie Noord/Groningen weigert mijn aangifte van valse aangifte door Rieks te onderzoeken(zie Posts 2014), laat staan hem te vervolgen. Wat bewijst dat hier sprake is van speciale heimelijke bescherming door Koninklijk huis! Vals buitenproportioneel beroep op Staatsveiligheid!

Beschuldigingen

Ik beschuldig hem van het feit dat hij in 1979 gedurende ruim een jaar, vermoedelijk wekelijks, mijn vrouw heeft misbruikt, wetende dat zij weerloos was en achteraf van niets meer zou weten. Ze kon dus NOOIT aangifte doen van deze verkrachtingen door de gruwelijke doofpot en samenzwering om dit voor het echtpaar Hans & Wies Smedema verborgen te houden! Hij heeft hoogstwaarschijnlijk volgens hemzelf ook, een kind bij haar verwekt, wat onze jongste zoon van juni 1980 is geworden. Die lijkt ook totaal niet op mij, maar als twee druppels water op Rieks, wat ook bevestigd wordt door zijn collega bij destijds GTI Roden Jan de Vries en zijn vrouw Jannie.

Zie ook zijn valse aangifte en proces verbaal bij Politie in: Casus Rieks P. uit Roden! en reactie in  rapport PD Recherche over Rieks P. , ook mijn verdediging 2.10 Smaad, Laster en Belediging?

Hier zijn pas in januari 2009 verkregen valse aangifte bij politie, wat Hans Smedema in april 2000 en april 2004 werd verboden!:

Worden nog aangevuld… Zie ook bij Strafzaak…

Hier zijn valse schriftelijke verklaring in proces verbaal rechtbank Leeuwarden dat hij NOOIT seks met mijn weerloze vrouw had gehad! Maar onze zoon Jorrit is van hem wat in Amerika al werd bewezen in 2009! Zie ook Post Verhoren Hoger Beroep!

Rieks P. verhoor1
Rieks P. verhoor2
Rieks P. verhoor2
Verhoren 19 maart PV5
Verhoren 19 maart PV5

Informatie

 • Hij werkte rond 1977 o.a. freelance voor loodgieters bedrijf Van der Heide uit Leeuwarden toen gevestigd aan ‘Het Vliet’ in Leeuwarden.
 • Daarvan was Hans van der Heide directeur/eigenaar, die weer van mijn broer Ruud Smedema had vernomen dat mijn arme weerloze vrouw misbruikt kon worden naar believen, zonder ooit kans op aangifte en vervolging. De Staat der Nederlanden had ons heimelijk buiten rechte geplaatst en iedere vervolging of onderzoek naar misdrijven tegen ons verboden. Politiek goedgekeurd. Zie ook J’accuse ‘Hans van der Heide’ voor meer informatie.
 • Tijdens bezoeken aan hun bedrijf voor uitzoeken sanitair, maar ook hun bezoek met meerdere werknemers aan onze woning in ‘t Harde(personeelsuitje), en in onze tijdelijke woning aan de Keizerskroon in Leeuwarden, wist de gewetenloze Hans van der Heide haar meervoudig te laten verkrachten. Zo mocht vermoedelijk dus ook Rieks P. haar misbruiken. Heel normaal blijkbaar voor Hans van der Heide en zijn werknemers. Achteraf wist ze van niets en kon dus lekker toch geen aangifte doen. Bovendien werkte ze na enige weerstand vervolgens gewoon mee, zoals haar in Utrecht in 1972 was geleerd door huisbaas Jan van Beek en zijn gewetenloze vriend (nu vermoedelijk werkzaam of beter geïnfiltreerd bij Justitie). Haar dubbele of emotionele persoonlijkheid maakte dat in combinatie met de gruwelijke doofpotaffaire en totale weigering van medische hulp, doodeenvoudig mogelijk en zelfs waarschijnlijk. Een soort open invitatie tot misbruik.
 • Tijdens de bouw van onze woning eind 1977 en 1e helft 1978 leerden de freelance werknemers van Hans van der Heide ook de bouwvakkers van bouwbedrijf ‘Van der Sluis’ uit Wijnjewoude ‘even’ hoe je mijn vrouw moest aanpakken en vervolgens rustig kon verkrachten zonder kans op aangifte of vervolging. Dat is meerdere malen gebeurd, zelfs door haar via mij zogenaamd voor advies naar de bouw te lokken onder valse voorwendselen en groepsgewijs te verkrachten.
 • Omdat Rieks het eigenlijk wel lekker en fijn vond, hij vond haar fantastisch vertelde hij later, bleef hij haar ook na de bouw, dus tweede helft 1978 en 79 rustig misbruiken. Immers ze was inmiddels wel aan hem gewend geraakt en zal steeds relatief gemakkelijk in de emotionele persoonlijkheid overgegaan zijn.
 • Dat onze dochter hysterisch werd als hij mijn weerloze vrouw(wat hij wist van verkrachter Hans van der Heide vriend van broer R.J. (Ruud) Smedema uit Epe) op boze toon dwong tot seks, maakte de gewetenloze verkrachter Rieks P. niet uit. Hij ging gewoon door. Dochter heeft meerdere malen kans gezien om mijn bedrijf te waarschuwen (boze meneer, en mama kleertjes uit), maar ik kon met mijn amnesie (cadeautje van familie, justitie en Onno van der Hart) haar vervolgens niet helpen. Een gruwelijk verhaal op zich, waar het kind nog een trauma aan over heeft gehouden.
 • Op een dag zag na weer een wanhopige roep om hulp van onze dochter, secretaresse Stella van Arkel kans om broer Marinus en bedrijfsleider Joop de Boer, Rieks P. op heterdaad te laten betrappen. Ze sloegen hem de trap af, waarbij hij gewond raakte. Geen politie ingrijpen of onderzoek door Justitie natuurlijk, de doofpot moest immers in stand blijven.
 • Zijn vrouw zag zijn wonden en wilde dat hij aangifte deed, maar hij natuurlijk liever niet, en moest uiteindelijk bekennen dat hij mijn weerloze vrouw een jaar lang had misbruikt en wellicht zwanger gemaakt. Mijn vrouw wilde van mij een kind en wist immers met haar selectieve amnesie niets van hem af. Wel haar emotionele persoonlijkheid misschien even, maar die is slechts tijdelijk aanwezig en wist weer niets van de pogingen om een kind te krijgen van haar normale persoonlijkheid! Anders zou het immers een enkele persoonlijkheid zijn geweest. Rieks was erg geschrokken, vertelde hij mij tijdens het telefoontje, dat ze bezig was een kind van mij te krijgen, daar had hij geen rekening mee gehouden. Dat doen verkrachters nooit! Hij wist dus ook van haar dubbele persoonlijkheid af via Hans van der Heide uit Leeuwarden! Onze tweede zoon, derde kind is op 12 juni 1980 geboren, dus moet door hem verwekt zijn in oktober 1979! Hans Smedema was immers zelf al in 1972 onvruchtbaar gemaakt, wat bij justitie, familie en medici gewoon bekend was, maar gewetenloos voor het echtpaar verborgen werd gehouden! Volgens zijn aangifte zat hij toen in militaire dienst en er staat niet bij waar hij die heeft doorgebracht!
 • Rieks wel integere vrouw dwong hem in 1979 vervolgens om alles telefonisch tegenover mij op te biechten. Hij verklaarde ook dat hij in ‘t Harde (1978?) was geweest met Hans van der Heide, maar niet aan de beurt was gekomen, omdat ik hun had gebeld en naar hun toekwam. Ze waren halsoverkop weggevlucht. Hij had veel gebeld met mijn bedrijf om te controleren, dat ik niet thuis was, ging zogenaamd even iets ophalen, en verkrachtte haar dan even snel. Welke bekentenis in 1979 ik met mijn selectieve amnesie onmiddellijk verdrong. Rieks wilde dat ik beter op haar zou passen, maar ik kon dat zelf niet zonder therapie (die mij door de familie, justitie en medici werd onthouden) en al helemaal niet in combinatie met de gruwelijke doofpot van justitie, medici en politici.
 • Dat mijn jaloerse broer mr. J. (Johan) Smedema uit Gennep de boosaardige bedenker van de doofpot was, wisten alle familieleden en Justitie wel, maar ik natuurlijk nog niet.
 • Weer veel later belde Rieks P. mij om te vertellen dat ze speciaal langs ons huis gereden waren en een kind hadden gezien, dat sprekend op hem leek van vroeger. Ze wilden meewerken aan een test en waren bereid om opvoedingskosten te vergoeden. Maar als ik het ooit publiekelijk bekend zou maken, zo dreigde hij, zouden ze alles ontkennen en ook niet meewerken aan testen.
 • Rieks was een vriend van Jan de Vries (vermoedelijke vader middelste kind en oudste zoon) en beiden werkten bij GTI Leeuwarden, toen ik directeur was van IHN Leeuwarden van ca. 1988 tot 1994. Rieks heeft rond 1996 nog met mij in Hotel Drachten gesproken toen ik als headhunter werkzaam was. Jan de Vries had hem gestuurd. Hij is inderdaad sprekend onze jongste zoon. Hij gaf toen zijn CV en vertelde ook dat hij bij Hans van der Heide gewerkt had. Gezien het feit, dat ik heimelijk onvruchtbaar gemaakt ben in 1972, is hij dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de biologische vader.
 • Ook verdacht is het feit dat Jan de Vries mij in contact bracht met GTI Holding directeur Piet Barnhoorn (gesprek GTI Holding Bunnik op 12 augustus 1997 om 10.00 uur)en dat Manager Human Resources Bijer (gesprek GTI Holding Bunnik op 3 september 1997 om 9.30 uur) een afspraak maakte met een P. bij GTI Noord in Roden, omdat ik een goede kandidaat had voor Manager of directeur Industrie GTI Noord. Maar abnormaal en dus verdacht was dat toen ik daar nog niets vermoedend aankwam, ik NIET (!) met die P. mocht spreken! Hij wilde mij niet eens zien! hoewel ik dus met hem had gesproken in Hotel Drachten als headhunter en hij mij via onze vriend Jan de Vries, maar ook als directeur ingenieursbureau IHN Leeuwarden (later Grontmij) goed genoeg kende! Ook manager Bijer of Bijker HR GTI Holding vond het natuurlijk uiterst merkwaardig allemaal en is dus getuige van deze merkwaardige gebeurtenis. Ik sprak op kantoor GTI Noord in Roden op 12 september 1997 om 11.00 uur met Erik Koeling en Bijker/BijerDie bewuste P. kreeg ik NIET te zien. Wat in mijn hele carrière nog NOOIT eerder zo is voorgekomen. Volstrekt abnormaal natuurlijk, dat een directeur, die zijn manager of directeur Industrie gaat aannemen, NIET met de headhunter wil spreken die de kandidaat kent en wil voorstellen! Hij had dus iets te verbergen! Mijn kandidaat Wim Klok werd vrijwel direct aangenomen als directeur GTI Industrie, maar nooit heb ik een cent gezien natuurlijk.
 • Zowel P. als directeur, als Jan de Vries als commercieel directeur, waren dus toen in 1997 werkzaam als directeur GTI Roden. heeft daar ook gewoond en wilde nooit op de foto, wat logisch wordt gezien zijn gelijkenis op in ieder geval onze jongste zoon. Rieks P. heeft dus altijd in angst geleefd. Jannie de Vries zelf wees ons op de extreme gelijkenis van onze jongste zoon op Rieks P. de baas van haar man Jan en liet ons tijdens een diner op 15 maart 1997 (?) bij hen thuis opzettelijk twee foto’s van Rieks P. zien en vertelde ook dat Rieks zo merkwaardig foto schuw was. Wat ook Jan terecht vreemd, zelfs abnormaal gedrag vond voor een directeur. Hij had dus wat te verbergen! Jan werd wat later door P. ontslagen! Wat er vermoedelijk wat mee te maken heeft gehad!
 • Nagekomen info van PD Recherche uit Rijssen in rapport 18 januari 2008: Rieks P. ontkent alles en zijn vrouw ook. Beiden hebben nooit van een Hans Smedema gehoord zelfs! Kunnen er twee P.’s zijn dan? Rieks stelt dat hij in juni 1978 was afgestudeerd, dat hij vervolgens van juni 1978 tot december 1979 zijn dienstplicht had vervuld. Hierna een half jaar in Amersfoort had gewerkt en pas in 1985 voor Jan de Vries bij GTI Leeuwarden was komen werken. Hij zou zich beraden over stappen tegen Hans Smedema, want hij voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast. Al deze punten kunnen echter ontkracht worden. Hij liegt alsof het gedrukt staat. Hij werkte uitsluitend freelance op zaterdag voor Hans van der Heide bij ons huis voor de zomer 1978 en samen met Jan de Vries ook op zaterdag aan de gevel van onze woning begin juli 1978, want we gingen per 1 juli in ons nog niet geheel afgebouwde huis. Hoe hij dan kans zag om mijn vrouw te misbruiken vanuit dienst is mij een raadsel, want ik werd gebeld door een P. die door Marinus en Joop de Boer de trap was afgeslagen. Wie is dat dan geweest? Twee stuks, of andere naam? Of was hij vlak bij in dienst, wellicht als burger? Hij vertelde me dat hij problemen kreeg later omdat hij zo vaak weg was. Kan dat bij een militaire basis zijn geweest? Luchtmachtbasis? Havelte? En hoe verklaart hij dan dat hij NIET met me wilde spreken nadat nota bene de Holding zelf de afspraak had gemaakt? Waar was hij dan bang voor? En de gelijkenis dan die nota bene door Jan en Jannie de Vries met foto’s werd bewezen! Hier klopt iets niet, maar dat zal niemand meer verbazen neem ik aan? Hij liegt ook al weer alsof het gedrukt staat. En de daders worden door Justitie de hand boven het hoofd gehouden! Nu is dat standaard gedrag bij Justitie, maar toch blijft het crimineel gedrag. Ontsla op staande voet al deze ambtenaren Nederlanders. Dit kunnen we zo niet toestaan.
 • Ik eis ook volledig eerherstel en rehabilitatie en voel me al sedert april 2000 in mijn goede naam en eer aangetast! Dus Rieks kom maar op jij rotzak. Durf je een DNA test aan? Onafhankelijk natuurlijk, dus ver buiten Nederland, die het natuurlijk zal vervalsen. Verenigde naties bijvoorbeeld, of Europese Hof. En dubbel en anoniem.
 • Kroongetuige Elise B. uit Uden verklaarde dat bij justitie bekend was dat alle drie kinderen NIET van Hans Smedema waren en dat bekend was dat Hans Smedema onvruchtbaar was! Waarom heeft justitie dan Rieks P. NIET vervolgd? Koningin Juliana en de foute ambtenaren moesten beschermd worden! Daarom ook weigerde de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen een DNA test die had kunnen bewijzen dat aangever Rieks P. de vader was van ons jongste kind en dus loog! Zelfs niet na aanbieden 10.000 euro vergoeding door Hans Smedema!

Mijn vrouw weet nog steeds van niets, zonder therapie, en wordt door haar totale omgeving bedrogen over alles wat hier mee te maken heeft. Zij denkt dus dat ik paranoide ben, en medici vinden dat prachtig zo. Het maakt het mij onmogelijk om een advocaat te nemen. Die mogen niet voor gekken werken en nemen rustig al bij voorbaat aan, dat ik gek ben. Onschuldig veroordeeld zonder recht op verdediging dus, gruwelijk, laf en gewetenloos. De doofpot en samenzwering van de overheid zelf, dus politie en justitie, in samenwerking met een inlichtingendienst, maakt alles nog vele malen erger. De Nederlandse argeloze burger mag van niets weten!

Bovenstaande is mijn schriftelijk verklaring, die eenvoudig controleerbaar en bewijsbaar is door Justitie, die overigens vanzelfsprekend niets zal doen.

Bovenstaande wordt niet door Rieks P. uit Roden bestreden of onvoldoende bestreden, bovendien weigert justitie conform de doofpot en opdracht van Koningin Beatrix ieder onderzoek, en het zal dus in het vervolg als vaststaande feiten worden beschouwd. In juni 2011 is daarom besloten tot publicatie van volledige namen over te gaan om verdere juridische acties uit te lokken, die mij immers verboden zijn! Verder doodzwijgen van deze groteske casus sinds 1972 is voor mij onacceptabel. Hans Smedema beroept zich op het recht op zelfverdediging, conventie against torture, anti discriminatie verbod, en vrijwel alle rechten van de mens die hier geschonden worden.

Hans Smedema                             Copyright 2007 – 2014 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.