J’Accuse zwager Tjitte de Jong uit Norg/Oudega!

Print Friendly, PDF & Email

J’Accuse zwager Tjitte de Jong uit Norg/Oudega!

Alfred Dreyfus affaire

Heel merkwaardig vind ik de houding in deze gruwelijke reeks gruwelijke misdrijven, van mijn zuster Rinske (Rin) en mijn zwager Tjitte de Jong uit Norg later Oudega, normaal zeer godsdienstig en integer, bovendien Rotary lid Groningen-Zuid, tegenover ons als slachtoffers. Zeg maar rustig onbegrijpelijk, en dat is nog zwak uitgedrukt. Het is ronduit gewetenloos en feitelijk nog natrappen van iemand die toch al weerloos op de grond ligt. Onmenselijk en laf, zeker gezien zijn huidige voorzitterschap van CDA Drenthe. Hoewel CDA zwaar betrokken is bij deze samenzwering en doofpot affaire die het Koninklijk huis volkomen onnodig in gevaar brengt. Enkel VVD stemde in 1975 tegen de doofpot en samenzwering via Nel Veder-Smit.

Deze gruwelijke reeks misdrijven was uitsluitend mogelijk door de onethische en ronduit criminele beslissingen, fraude en misleiden van Tjitte de Jong samen met mijn broer mr. Johan Smedema, het monster van Gennep, die samen George Orwell tot gruwelijke realiteit heeft gemaakt in Nederland. Letterlijk ‘Big brother is watching you!’ En dat sinds 1973 en met hulp van het Ministerie van Justitie, een geheime dienst en alles blijkbaar politiek(CDA) en Koninklijk goedgekeurd! Nooit in nu ruim 38 jaar hebben wij ook maar één keer hulp gehad van deze boosaardige, gewetenloze en meedogenloze zwager uit Norg en broer uit Gennep! Beiden ontkennen zelfs nu nog steeds iedere betrokkenheid bij deze gruwelijke zaak. Vergeleken met de beroemde Dreyfuss-affaire is deze zaak dan ook veel ernstiger.

Tjitte de Jong Norg
Tjitte de Jong Norg, de kerkrat die ons leven heeft verwoest!

Nieuwe informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Dit vond plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen, kon men zwager Tjitte de Jong aanstellen met de verantwoording over de controle over het leven van Hans & Wies Smedema! Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & Wies Smedema controleert en totaal heeft verwoest!

Zie ook Post Fraude Tjitte de jong Norg

Hieronder het opgenomen en afgeluisterde telefoongesprek met mijn argeloze onwetend gehouden vrouw die hij ijskoud bedriegt en waarbij hij de onschuldige Hans opzettelijk als waanzinnige neerzet! Terwijl hij dus op dat moment nota bene de leiding namens de familie maffia naar justitie en Kroon heeft! Hij blijkt ook assistent Luttikhuizen van afdeling psychiatrie goed te kennen en aardig te vinden!Logisch want hij heeft op liegen en bedriegen aangedrongen!

Zie Page Afgeluisterde telefoongesprekken voor gesprek tjitteoverzicht20904 en rinoverzicht20904

Zonder enige twijfel uniek in de totale wereldgeschiedenis!

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een ‘vriend’ die een vijand blijkt te zijn!’

Enkele bewijsbare kwaadaardige uitspraken van zwager Tjitte de Jong:

 • Mijn zwager Hans Smedema is ernstig ziek(paranoïde) en wil zijn medicijnen niet innemen! Terwijl Tjitte de Jong uit Norg, voorzitter CDA Drenthe,  zelf deze doofpot mee heeft opgezet in 1973 en dus weet dat Hans helemaal niet ziek is, maar dat de weerloze stakker gewoon zijn geheugen terug krijgt over ernstige misdrijven!
 • Tjitte de Jong uit Norg, Voorzitter CDA Drenthe, wou niet schriftelijk reageren, maar alleen mondeling! Natuurlijk want hij wou geen schriftelijke verklaring afgeven, zodat hij kon blijven liegen en bedriegen! Typisch CDA?
 • Genoemde personen zoals Elise B. kent hij niet. Ook VDM kent hij niet. Terwijl hij door mr Johan Smedema uit Gennep, juist speciaal naar zijn zwager Hans Smedema werd gezonden om uit te zoeken of Elise B. ook tegen haar geheimhoudingseed als tijdelijk ambtenaar Justitie(doofpot regelen) bij Smedema Makelaardij in Gennep, was ingegaan!
 • Zijn zwager Hans Smedema wil zijn medicijnen niet innemen! Terwijl die totaal geen medicijnen zijn voorgeschreven! Immers die schrijft alleen maar een boek en doet een onderzoek naar deze doofpot en samenzwering die de Dreyfuss-affaire tot kinderspel maakt! Dus hoezo medicijnen? Door wie voorgeschreven? En welke medicijnen dan wel! Hij liegt als godsdienstig persoon, Rotary lid Groningen-Zuid en nu voorzitter CDA Drenthe!
 • Tjitte de Jong uit Norg weet helemaal van niets, en het verhaal van Hans klopt totaal niet, dus hebben vragen geen zin van rechercheur Sander Betten van K2 recherche uit Hattum! Terwijl hij zelf deze doofpot mee heeft opgezet en heeft zorg gedragen voor de Koninklijke goedkeuring die nu het Koninklijk huis totaal onnodig in ernstig gevaar brengen!
 • Tjitte de Jong zijn  zwager Hans Smedema zal toch niet betalen, wat al eerder gebeurd zou zijn? Onjuist en gewoonweg smaad en laster! Er zijn helemaal geen openstaande rekeningen! Hij liegt hier dus!
 • Hans Smedema zal K2 recherche aanklagen als de uitkomst hem niet uitkomt? Laster en smaad, want hij weet namelijk als geen ander, dat Hans Smedema en zijn vrouw inderdaad het slachtoffer zijn van de grootste samenzwering en doofpot uit de wereld geschiedenis! Hij heeft dat zelf mee opgezet in 1973 en latere jaren en weigert simpel de waarheid te openbaren!

Ik beschuldig zwager  Tjitte de Jong en mijn zuster Rinneke Smedema van het volgende:

 • Het meewerken, samen met broer mr. Johan Smedema uit Gennep, aan een doofpot affaire die verkrachtingen van mijn weerloze vrouw gedurende ruim 28 jaar mogelijk maakte! George Orwell en Big Brother is watching you! De Dreyfuss-affaire is er niets bij!
 • Het meewerken aan diezelfde doofpot affaire, veel erger dan de beroemde Dreyfuss-afaire, en daarbij kinderen van verkrachters voor het weerloze echtpaar verzwijgen, en de verkrachters vrijuit laten gaan!
 • Het organiseren van een Koninklijk goedgekeurde Criminele Organisatie Mengele(KCOM), die ervoor moet zorgen dat alle bewijzen van misdrijven tegen zijn zwager en schoonzuster Hans & Wies Smedema verborgen worden gehouden. Vermoedelijk om zich zelf te vrijwaren voor vervolging wegens misdrijven. Politie files over ernstige misdrijven zijn daarbij verwijderd of mogen niet gebruikt worden.
 • Daarbij wordt deze doofpot affaire voor het totale Nederlandse volk verborgen gehouden met heimelijk(!) misbruik van miljoenen aan belasting gelden! Dus per definitie fout!
 • Het opzettelijk achterhouden van cruciale informatie over deze doofpot affaire tegenover zijn zwager Hans Smedema, waardoor deze onzeker werd met twee tegengestelde werkelijkheden, foutief en totaal onnodig paranoïde verklaard werd, en daardoor uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt met groot inkomensverlies sinds januari 2004!
 • Liegen tegenover zijn zwager dat hij van niets wist, terwijl hij zelf medeplichtig is aan deze gruwelijke casus.
 • Het opzettelijk foutieve en valse informatie mondeling(!) verstrekken aan rechercheur Sander Betten van K2 Recherche in Hattum(zie onder), opdat deze zijn gerechtvaardigde en voor Hans & Wies Smedema cruciale onderzoek op frauduleuze gronden zou stoppen!
 • Het verzwijgen voor zijn zwager Hans Smedema dat deze heimelijk in 1972 onvruchtbaar werd gemaakt en dus dat alle zwangerschappen van verkrachters moesten zijn! Daarmee herstel en toch nog eigen kinderen onmogelijk makend! Ook verzwijgen dat eerste kind niet van Hans was en daarmee Hans en Wies weerloos overleverde aan de vele verkrachters die wel op de hoogte waren van hun weerloosheid.
 • Het samenzweren met (oud)Minister President Jan Peter Balkenende CDA(hoogverraad tegenover Koninklijk huis en Nederlandse volk!) en voormalige Ministers(zoals Donner en Hisch Ballin CDA, ook hoogverraad!) sedert 1973 tot heden, en nog onbekende hooggeplaatste ambtenaren in de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM) zodat Hans Smedema en het Nederlandse volk onkundig gehouden worden van ernstige misdrijven die toekomstige misdrijven van honderden tot duizenden nieuwe slachtoffers en hervonden herinneringen en dubbele of emotionele persoonlijkheid eenduidig en schriftelijk konden bewijzen!
 • Het bewust tegen elkaar opzetten van de echtgenoten binnen het prima huwelijk van Hans en Wies Smedema uit Drachten met valse en frauduleuze informatie! Ze leven nu totaal onnodig apart van elkaar! Hans in Spanje om te proberen deze doofpot open te breken, en zijn vrouw nog ziek, onwetend en argeloos in Nederland.
 • Hans Smedema bewust 6,5 maand voor Politiek Asiel in Miami Florida vast laten zitten, zijn vrouw in Nederland daarbij weerloos zonder geld, zonder in te grijpen door simpel de waarheid te vertellen!
 • Een situatie creëren die George Orwell tot realiteit heeft gemaakt binnen Nederland en de beroemde Dreyfuss-affaire zwaar overtreft!

Wat ik nog weet van alles wat in deze zaak met hun betrekking heeft, is het volgende:

 • Nog voor ons huwelijk in februari 1973 werd ik door mijn zwager speciaal voor een gesprek uitgenodigd. En hij deelde mij mee op verzoek van de drie broers met mij te spreken. Dat hij mij moest waarschuwen dat er geruchten waren dat mijn vriendin met andere mannen om was gegaan, dat hij haar wat een kindvrouwtje vond, en dat er iets ging gebeuren waar hij verder niets over mocht zeggen, dat onomkeerbaar was. Ik antwoordde dat ik stapelverliefd op haar was, dat het wederzijds was en dat ik voor Wies mijn hand in het vuur zou steken. Ze had immers geen enkele behoefte aan andere mannen. Wat ook klopt, maar wat ik nog niet wist, was dat ze een dubbele persoonlijkheid had opgelopen bij Jan van Beek in 1972 in Utrecht. Dat er sprake was van een dubbele persoonlijkheid, wisten onze familieleden vermoedelijk ook niet, maar men had wel de foto’s gezien en wist van haar misbruik. Ook dat zowel mijn vriendin als ikzelf daar niet over konden praten en alles direct verdrongen. Afgesproken was, dat men dat tegenover mij zou verzwijgen blijkbaar. Stompzinnig en dom gedrag, want eerlijkheid en oprechtheid had alles in weken kunnen oplossen. Struisvogelpolitiek heeft nog nooit iets opgelost.
 • Verder is mij bekend dat mijn zwager Tjitte mij voor een plotselinge medische controle liet opdraven vlak nadat onze eerste dochter in januari 1975 was geboren. Dat was zogenaamd nog extra nodig voor een verzekering die overigens al jaren liep. Dus huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde had (op verzoek familie) geconstateerd dat onze dochter niet van mij was, wat de laborante in Zwolle mij ook al had meegedeeld. Dat kon ik toen nog niet geloven. Dus werd zwager Tjitte blijkbaar opgedragen om mij te laten controleren en inderdaad moest ik even bukken, wat bij normale controles vrijwel nooit hoeft. Toen is dus het litteken vastgesteld. Het viel me op dat de arts riep ‘O, Hans, O Hans’, waarop ik me al afvroeg wat daar dan te zien zou zijn en of ik wel goed ‘geveegd’ had! Je schaamt je dood natuurlijk, maar hij gaf op vragen geen antwoord. Dus waren de normale rechten mij al ontnomen! Maar ook hier is de betrokkenheid heel duidelijk merkbaar. Nooit ben ik ooit gewaarschuwd dat Wies verkracht kon worden zonder het zelf te beseffen! Laf, gewetenloos en ronduit misdadig.
 • Een volgend punt is een speciale clausule in mijn pensioen brief met mijn vennootschap Smedema Participaties BV in 1994 met betrekking tot mijn vrouw bij scheiding. Men moet dus al gedacht hebben, als het uitkomt gaan ze natuurlijk scheiden(alweer onjuiste aanname overigens), dus moeten we het vooraf goed regelen. Ook drong mijn zwager goed aan op een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij uiteindelijk ‘De Amersfoortse’, waar ook de accountant al op had aangedrongen en ook normaal gedrag is overigens.
 • Bij toeval plaatste ik dus als headhunter Elise B. uit Nijmegen bij VDM Systeemhuizen. En direct stond Tjitte op de stoep hier in Drachten, vertelde dat broer Johan boos was(beschouwt zijn werknemers blijkbaar als eigendom) en vroeg me alles over het plaatsen van Elise B. bij VDM en met name of ik met Elise mondeling had gesproken, wat immers onder uiterst merkwaardige omstandigheden, niet het geval was. Dat was zo uitermate merkwaardig geweest en achteraf duidelijk door de geheimhoudingsclausule van Justitie zelf. Elise stelt in het PD rapport dat ze het nooit aan broer Johan had verteld, dat ik als headhunter betrokken was geweest. Dus was het de geheime dienst die het broer Johan vertelde! Onze ‘Gestapo jongetjes’ bij toen de BVD. ‘Big brother is watching you!’, letterlijk George Orwell! Justitie die de daders beschermt en de slachtoffer mooi laat stikken!
 • Toen mijn geheugen met onbegrijpelijke flarden terug kwam in maart 2000, ben ik een jaar of zo later bij Tjitte langs gegaan en heb ik ook hem vragen gesteld over wat hij volgens mij dan moest weten van deze zaak, maar Tjitte ontkende alles. Wat bij mij natuurlijk tot de totale verwarring en onzekerheid leidde. Want aan de ene kant weet je dat alles klopt met foto’s en wat er allemaal gebeurd moet zijn, maar de ‘omgeving’ ontkende alles ijskoud. Maar uit andere vragen wist ik dat ik wel degelijk gelijk had. Zeker toen haar zuster Klazien in mijn val liep en vroeg ‘wie heeft dat dan verraden, Marinus of Roland zeker’.
 • Later heb ik Tjitte, waar ik het volste vertrouwen in had, nog een keer gevraagd en weer ontkende hij alles.
 • Opmerkelijk is ook, dat mijn vrouw hem belde over mijn website, en dat zwager Tjitte haar verteld dat het allemaal onzin is. Maar vervolgens als ze toevallig bij mij zijn voor mijn verjaardag en ik die website noem, dezelfde zwager aangeeft, die website niet te hebben gelezen! Terwijl hij vlak daarvoor dus mijn vrouw verteld dat het onzinnig is en hij hem wel had gelezen! Waarom daarover liegen? Welk nut heeft dat? Past wel in doodzwijgen en cordon sanitair natuurlijk.
 • Ook aardig is dat in het rapport van ‘De Amersfoortse’ voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, er op een los vel, wat ik niet had mogen zien, stond, dat een gerechtelijke procedure tegen Assurantie kantoor De Jong Norg, vermoedelijk weinig zin zou hebben. Naar mijn mening is bij ‘De Amersfoortse’ bekend dat dit een doofpot van overheidswege is en dus heeft men overwogen, om mijn zwager wegens voorkennis aan te klagen. Hij wist immers voor het afsluiten van de verzekering, dat op enig moment mijn geheugen terug zou komen! Dat is net als een huis verzekeren wat al rookt.
 • Nu is inmiddels K2 Recherchebureau als opvolger van PD Recherche bezig met een onderzoek. Ook mijn zwager heb ik genoemd als getuige, omdat hij immers ook kon getuigen dat mijn broer Johan hem speciaal op pad stuurde om na te gaan of Elise B. wel of niet met mij had gesproken. Dat was immers uitdrukkelijk verboden in de geheimhoudingsclausule bij broer Johan zijn makelaardij in Gennep, waar ik niets van mocht weten. En ook hier begin februari 2008 ontkent zwager Tjitte alles ijskoud! Bijgaand de vragen van K2 Recherche aan Tjitte en zijn merkwaardige antwoorden!
 • En er wordt niet enkel ontkend, maar Zwager Tjitte gaat een stuk verder. Hij stelt glashard en ijskoud, dat Hans Smedema ziek is, net als Stella van Arkel overigens! Dat ik mijn medicijnen niet wil innemen(er zijn helemaal geen medicijnen voorgeschreven, omdat ik enkel een boek en een Blog schrijf!), dat hij VDM niet kent, nooit van Elise B. gehoord heeft(!), dat mijn verhaal helemaal niet klopt (hoe kan hij dat weten zonder daarover ooit met mij over te praten?), en nog ziekelijker, dat ik mijn rekeningen toch niet zou betalen, wat al eerder gebeurd zou zijn(!), ook dat ik K2 vermoedelijk zou aanklagen als niet het gewenste resultaat zou komen!

Hier zakt je broek van af! Of ben ik nou toch gek? Dit is opzettelijke laster en smaad en proberen om mij, zijn zwager achterbaks in een kwaad daglicht te stellen. Ook is dit glashelder een poging om ervoor te zorgen dat K2 Recherche van verder onderzoek afziet. En het maakt mijn gewetenloze godsdienstige zwager en mijn zuster blijkbaar niets uit, dat wij uit elkaar gedreven worden en een scheiding op valse gronden en bedrog dreigt! Gewetenloos en meedogenloos. En terwijl ze beiden op ieder moment door de waarheid te zeggen, aan deze beproeving en hel een eind konden maken.

Uit zijn antwoord blijkt overigens dat hij veel meer moet weten! Want ik heb hem na 2000 vrijwel niets verteld, enkel gevraagd of hij iets wist over mijn geheugenverlies en wat er met Wies was gebeurd. Nee antwoordde hij toen en dus was het gesprek vrijwel afgelopen. Zinloos immers om verder te vragen dan. Maar hoe kan hij dan stellig verklaren dat mijn totale verhaal op onzin gebaseerd is? Mijn verhaal is het honderdvoudige! Toch stelt hij hier glashard, dat het(!) onzin is en stelt ook nog even dat hij zeker weet, dat ik ziek ben! Terwijl hij nooit met mij hier degelijk over gesproken heeft! Dus van horen en zeggen(zonder deze recht op verdediging of weerwoord te geven) iemand schizofreen verklaren! De laffe en gewetenloze schoften. Deze gewetenloze familie wil ook rustig dat ik medicijnen slik voor schizofrenie, terwijl die voor iemand met amnesie(terugkerend geheugen) fout en helemaal niet nodig zijn! Gewetenloos! Ronduit misdadig! Goddeloos!

Zeker als je weet, dat dit dus ongeveer de enige persoon is die ik ken, waar ik zelf mijn hand voor in het vuur zou hebben gestoken. Godsdienstig, dus ‘gij zult niet liegen’ en ‘hebt uw naasten lief’ en zo, en bovendien zeer behulpzaam bij World Servants en India projecten, voorzitter CDA Drenthe en nu ook nog inkomend gouverneur voor Rotary District Noord 1590! En juist bij de Rotary geldt de slogan ‘Service above self’. Maar hoe verklaart Tjitte dan dat hij glashard liegt over al deze zaken en ‘en passant’ mij ook nog even zwart maakt? Ik betaal al mijn rekeningen vrijwel direct en bepaalde zaken zelfs vooruit! Enkel met Aksos is onenigheid geweest over een rekening omdat ze niet voldeden aan de oorspronkelijke opdracht, plotselinge extreme verhogingen van de kosten, betaling van de helft van een rekening door een onbekende(!) en nog wat. Er zijn mij geen medicijnen voorgeschreven! Dus waar praat deze schoft over? En waarom liegt hij hier over?

Dit kan niet anders gezien worden als een dolksteek in de rug! Natrappen van toch al weerloze slachtoffers. Puur verraad van mijn zwager en mijn zuster tegenover ons als slachtoffers, stiekem achter onze rug om liegen, bedriegen en zwart maken, in de hoop dat ik dan wel een keer zal stoppen. Nou vergeet het maar. Nooit! Hij liegt glashard over Elise B.! En hij weet donders goed dat er sprake is van een doofpot tegen ons, die door hen zelf mee is opgezet! Anders doe je zo ook niet. Het feit dat mijn vrouw verkracht kan worden zonder dat ze aangifte kan doen of zich verweren, is mede hun schuld! Welke idioot verzwijgt dat soort zaken? Zijn ze knettergek geworden? Ja dus.

Tot op heden had ik de communicatie met hun open gehouden, maar dit is zo laag bij de grond en misdadig, dat ik deze weg hiermee afsluit. Geen enkele belangstelling meer voor contacten, net als bij de rest van mijn/onze wederzijdse familie, en ik wil hun ook nooit meer zien! Schoften!

Maar let op, geen enkele journalist zal hierover vragen stellen! Ze laten hem vrijuit misdrijven plegen en het Nederlandse volk bedriegen!  Terwijl ook nog het Koninklijk huis op valse en frauduleuze gronden bedrogen is en daarmee de staatsveiligheid zogenaamd in gevaar komt. Terwijl in werkelijkheid het Nederlandse volk daardoor in gevaar is gekomen, maar dat maakt het Koninklijk huis blijkbaar niets uit?

Deze bovenstaande post wordt niet bestreden en kan dus als vaststaand beschouwd worden!

Met oprechte diepe minachting,

Hans Smedema

Copyright 2008-2010 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.