Sluwe broer! God bestaat echt!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend (broer) die een vijand blijkt te zijn.’

Ik heb een sterk vermoeden hoe het mogelijk is, dat vrijwel (er zijn ook bekentenissen) iedereen die ik gevraagd heb, weigert om mijn verhaal te erkennen! Heel eenvoudig, je moet alleen even denken zoals mijn gewetenloze broer Johan sluw deed.

Eerst vond hij het natuurlijk prachtig om voor mij heimelijk zaken te mogen regelen. Hij had immers mij een handtekening laten zetten, tijdens besprekingen over verzekeringen en over hypotheken en zo, onder een mij onbekend stuk. Het had met iets te maken wat hij mij niet mocht vertellen, want dan zou het niet meer werken. Het was een verrassing en ik moest hem maar vertrouwen. En inderdaad het is een verrassing blijkt nu wel. Een gruwelijke verrassing dan.

Toen alles misliep in 1975 (eerste kind van verkrachter), wat altijd het geval is als mensen een onwerkelijke waan wereld wordt voorgehouden en ernstige misdrijven voor hen verzwegen, moest hij een oplossing zoeken om zijn eigen hachje te redden. Immers, hij dacht uitsluitend aan zichzelf natuurlijk. Dus moest hij ervoor zorgen, dat iedereen zou zwijgen. Maar dat kun je normaal gesproken nooit voor elkaar krijgen. Maar broer Johan is sluw, dus zorgde hij ervoor dat de getuigen geld kregen! Dan is het een civiele overeenkomst, waar een boete op kan staan zelfs. Dat gesprek ving ik bij toeval (mijn opzet toen, zie boek) op in zijn woning in Gennep, waar al dit soort sluwe zaken even ‘geregeld’ werden.

Ga maar na, je krijgt voor het bedriegen van Hans en W. Smedema nog geld toe. Zogenaamd voor extra kosten en zo natuurlijk. Een wat zalvende toon en zo, u kent het wel. Je moest wel ‘even’ een handtekening zetten onder een document, dat je het moet terugbetalen als je later op de overeenkomst terug komt, verhoogd met een ‘leuke’ boete. 10.000 gulden of 20.000 gulden? Wie zal het zeggen, de betrokkenen zwijgen heus wel. Ook een reden dat justitie geen onderzoek wil! Dan zou immers uitkomen, dat justitie is meegegaan bij dat soort misdrijven!

Dus vervolgens zaten de vrienden en familieleden met een levensgroot probleem. Nu achteraf er op terugkomen, kon niet meer, want zoals bij elke Nederlander, is het geld altijd net bijna op. En terugbetalen kan dan niet meer. Dus kan het uitsluitend nog door te blijven liegen en zwijgen! Doodsimpel, je moet er alleen even op komen en je moet dom en gewetenloos genoeg zijn om liegen voor geld als doodnormaal te zien. Dus ‘judaspenningen’ of beter de ‘zilverlingen’. Dat daarmee Hans en W. gruwelijk bedrogen werden, maakt niemand wat uit natuurlijk.

Mijn broer maakte daarmee bewust gebruik van de hebzucht van de gemiddelde Nederlander en de juridische mogelijkheden, die hij als meester in de rechten als geen ander kende natuurlijk.

Als deze gewetenloze broer, slecht één uur van zijn talenten, had besteed aan het daadwerkelijk opkomen voor de belangen van zijn jongste broer Hans en zijn lieve mooie onschuldige vriendin, dan was dit al in 1973 opgelost geweest, nog voor ons trouwen. En hadden wij wellicht nog gewoon eigen kinderen kunnen krijgen.

Het geld zal vermoedelijk door de Rabo bank verstrekt zijn, waar W. en haar vader immers werkte. Denkende dat ze daarmee ons hielpen? Of justitie zelf? En kijk wat ons die hulp heeft opgeleverd. Zie boek!

Overigens heeft deze sluwe en gewetenloze broer ook ervoor gezorgd, dat hij zelf er voordeel bij had. Hij kreeg van vermoedelijk justitie geld voor een medewerker, en mocht die indien niet nodig voor acties tegen mijn persoon of mijn arme vrouw, ook inzetten voor zijn bedrijf. Daarbij was de opzet, dat de arme werkneemsters, dan een geheimhoudingsverklaring moesten tekenen met boeteclausule. Dus ze mochten nooit met mij spreken. Dus de arme E. B. is op die wijze, buiten spel gezet met instemming van de corrupte justitie zelf nota bene. Zie verhaal over haar elders. Je moet maar zo gewetenloos zijn!

De latere doofpot van overheidswege is mede daardoor opgezet. Alle files zijn verdwenen, met opzet weggewerkt! Daarom liet men ook rustig ‘Al Rust’ een zijn arme gezin creperen in Amerika. Het was nooit te bewijzen volgens hen! Geheime dienst heeft een geheime opdracht om daar voor te zorgen en medici moeten meewerken in het belang van de staat? Of worden misleid?

Schitterend sluw is hoe mijn gewetenloze broer Johan met zijn vrouw Anjo dan toevallig even bij ons langs kwamen en terloops om de agenda vroegen waar de afspraak met Herman van Kesteren (deed een poging om mij te helpen, wat verboden was) in stond. Die nam hij heel even mee! Idem het visitekaartje me de naam van Al Rust erop. Ik zal nooit het schampere lachje van zijn vrouw Anjo vergeten toen. Ik wist daarmee dat er iets niet klopte, maar kon dat allemaal nooit vermoeden nog! Visitekaartje wilde hij even laten zien ergens. Dus bij justitie neergelegd vermoedelijk, en nooit terug gekregen natuurlijk. Idem haalde haar boosaardige zuster Klazien alle bewijzen (GGZ brief) even uit ons eigen huis weg.

We praten hier gewoon over een broer die jaloers was op zijn jongste broer. Die had immers een gemakkelijker leven dan hij en had een mooiere vriendin ook nog. Dat zette kwaad bloed natuurlijk. Dus nam hij de kans om dat mij betaald te zetten, gretig aan. En van het één kwam het ander. Gewoon dóór liegen en bedriegen, was toen zijn enige oplossing. Nooit heeft hij mij of ons gewaarschuwd, wat anderen nog wel deden, zoals zijn werkneemster E. B. Wel stuurt hij nu zielige verhalen over zijn zieke vrouw, maar toen wij hulp nodig hadden was hij niet thuis. Waarom ons toen niet maandelijks een briefje?

Opmerkelijk is dat ik nu van mijn vrouw hoorde (ze wordt gewoon uitgenodigd op bijeenkomsten/feestjes van de gewetenloze familie-uit elkaar drijven is hun boze opzet), dat zijn vrouw Anjo boos op mij is, omdat ik (!) haar nooit een e-mail heb gezonden nu ze blijkbaar (natuurlijk geen contacten meer) ernstig ziek is! Terwijl wij dus NOOIT in ruim dertig jaar een berichtje over onze ziekte en bizarre misdrijven van haar hebben gehad! Dat je zelfs op je sterfbed nog steeds enkel aan jezelf denkt, getuigd van een gewetenloze egoïstische instelling volgens mij. Ook maakt het feit, dat het hun niets uitmaakt dat wij als echtpaar, die zielsveel van elkaar houden, uit elkaar worden gedreven, een en ander bijna morbide.

Ik durf de stelling aan ‘God bestaat echt, hij leeft gewoon in Gennep op een berg’. Het is gewoon mijn broer Johan.

Maar ik verbaas me nergens meer over in ‘Nederland-Hufterland’.

Meer later….

ing. H. Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.