Samenzwering binnen Justitie! Geheime afdeling voert moord, hersenspoelen en conditionering uit!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Samenzwering binnen Justitie! Geheime afdeling voert, moord, hersenspoelen en conditionering uit!

Dutch QueeQuoteEdmundBurkengate! Uit mijn onderzoek en bevestigd door meerdere getuigen, blijkt dat er binnen het Ministerie van Justitie een geheime Stazi afdeling opereert.

Die voert naast moord, hersenspoelen of conditioneren met martelingen, ook vervalsen, manipuleren of vernietigen van files, medische dossiers, bewijzen en veel meer uit.

Zie Post Zware Politieke Samenzwering! en Post

Dutch Injustice: When Child Traffickers & Rapist Rule A Nation

Geert Wilders, geschokt en onacceptabel door nieuwe informatie uit commissie stiekem! Vergadering was ook op zijn initiatief! Dient unieke motie in voor wijziging geheime(!) beleid! Dat is hoogstwaarschijnlijk over deze zaak, of moet dat alsnog zijn. Want ook deze zaak vergt een wijziging van het beleid om het op te lossen. Ophouden met liegen en bedriegen.

KnipselGeertWildersGeschokt

Hans Smedema eist de totale vernietiging van deze Stazi afdeling en vervolging van de betrokken corrupte ambtenaren en Ministers!

Ik ben als zwaar getraumatiseerd slachtoffer(!) tot staatsvijand gemaakt op grond van fraude en bedrog bij Justitie zelf! Reden is slechts de handtekening Koningin Juliana! Kosten, geheimgehouden tientallen miljoenen belastinggeld! Bevestigd door CTIVD Den Haag tijdens hun onderzoek in 2008 en advies aan Den Haag om er direct mee te stoppen! Wat natuurlijk weer laf en corrupt werd genegeerd door CDA lid MP Jan Peter Balkende en de corrupte Minister van Justitie Ernst Hirsch Balin! Struisvogelpolitiek bij het CDA terwijl ze vroom hypocriet met hun bijbel zwaaien! In 2010 geven deze beide laffe corrupte Ministers opdracht om mij te hersenspoelen en conditioneren, dus buiten gevecht te stellen!

Voor totaal overzicht meest belangrijke misdrijven die in de doofpot werden gestopt met tientallen miljoenen aan geheim gehouden gestolen belastinggelden zie

Page 1.2  Misdrijven chronologisch!

Huiveringwekkend en gruwelijk is natuurlijk het feit dat Hans en Wies als de grootste slachtoffers van verkrachtingen en de porno industrie uit Nederland, nu door de laffe Koninklijke doofpot, een boete van inmiddels 7000€ moeten betalen aan de verkrachters die vrijuit gaan. Via beslag op AOW door CJIB/GGN. Dus zelfs een normaal pensioen is hun NIET gegund.

Latere opmerking 2019: Inmiddels nog een boete van 8000 euro te betalen aan de verkrachter van mijn vrouw AIVD/Justitie informant of medewerker drs. Jaap J. Duijs! OOk heb ik 15 maanden in detentie doorgebracht wegens vragen asiel tegen de gruwelijke vervolging door Nederland in drie verzoeken. 2009, 2013 en 2016! Verder 14 maanden detentie in Nederland wegens belediging van verkrachter Jaap Duijs! Zonder recht op verdediging en zonder recht op doen van aangifte!

Zie post: J’Accuse Jaap Duijs het Monster van Drachten!

 

Edwin de Roy van Zuydewijn ook slachtoffer!

Deze speciale geheime stazi afdeling werkt natuurlijk ook aan de zaak Edwin de Roy van Zuydewijn! En heeft gewerkt aan de beroemde zaak Willem Oltmans die 8 miljoen kreeg destijds. Fred Spijkers idem die al een miljoen kreeg en nog bezig is tegen de staat met mr. Knoops.

Ze beschikken over oneindige middelen omdat het geheim gehouden kan worden. De foute laffe eed van trouw aan de Koning(in) maakt de politici tot lafaards die liever de kont van Willem Alexander likken, dan voor de mensenrechten van de creperende slachtoffers opkomen.

Zie Post https://hanssmedema.info/edwin-de-roy-van-zuydewijn-hans-smedema-affair-compared/

Voor mooi totaal overzicht alle betrokkenen bij deze gruwelijke grootste doofpot affaire uit de Nederlandse geschiedenis, zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Getuige Elise Boers uit Uden heeft mondeling tegenover mij verklaard dat mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep met een geheime afdeling binnen Justitie zelf samenwerkte, en ook met de AIVD! Tevens dat hij mij zwart probeerde te maken om uitkomen te voorkomen en dat de drie kinderen niet van mij waren. Wat later tijdens asiel in Miami ook al werd bevestigd, maar wat justitie krampachtig in de doofpot wil houden om het laffe corrupte en onschendbare Koninklijk huis, wat helemaal geen hulp nodig heeft, nog wat meer te beschermen.

Zie Post Onderzoek CTIVD Den Haag

Deze verraders die zich verbergen(Demmink?), bewijzen vervalsen, manipuleren of vernietigen, maar ook heimelijk mensen drogeren en zodanig hersenspoelen en conditioneren dat ze er geen last meer van hebben, doen dat met medeweten van de ministerraad. En in ons  geval zeker met speciale Koninklijke goedkeuring uit 1975. Dit op verzoek familie die dat echter kafkaësk ontkennen en mij daarmee voor gek verklaarden. Wat tot mijn arbeidsongeschiktheid en deze hele grote doofpot heeft geleid. En onze totale verwoesting als gezin, en verlies van mijn hoge inkomen van 140.000€ als headhunter in Noord Nederland.

En hoeveel meer slachtoffers hebben deze criminelen binnen Justitie zo gemaakt? Moeten er veel meer zijn voor een speciale stazi afdeling met psychiater, en corrupte Koninklijke bescherming.

Publishers Movies zie Post Boek & Film Proposal!

‘In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & Wies Smedema.’ (Free from American Declaration of Independence)

Doel van deze geheime gruwelijke Stazi afdeling

Opdracht in ons geval kwam van de achterlijke Koningin Juliana rond 1975, nadat(!) bekend was geworden dat geen vervolging tot meer verkrachtingen had geleid en eerste kind niet van mij, maar van huisbaas, psychopaat en verkrachter Jan van Beek uit Utrecht met contacten met de porno industrie, o.a. Jan Biek. Ook werd bekend dat ik onvruchtbaar(later in 1998 gerepareerd) was gemaakt in Utrecht. Men besloot orwelliaans deze gruwelijke feiten voor ons verborgen te houden!

In plaats van dit gruwelijke misbruik af te stoppen, besloten familie(mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg/Oudega, en de mol/verrader binnen justitie(Demmink?), om de doofpot nog beter op te tuigen. Wij beide verdrongen alles nog steeds, dus dacht men dat komt goed uit.

De gruwelijke werkelijkheid van kinderen van verkrachtingen, werd dus voor ons verborgen gehouden ten koste van tientallen miljoenen sindsdien. Een waanwereld dus waarin mijn vriendin/vrouw niet was verkracht en kind wel van mij was, moest echt lijken. Dus de omgekeerde wereld. Wij beide vogelvrij verklaard, wat de daders wisten, en de verkrachters onschendbaar gemaakt door de achterlijke corrupte Juliana. Hoe dom en onethisch kun je zijn? Gevolg natuurlijk meer verkrachtingen, drie kinderen van verkrachters en veel meer ellende zoals illegale rapemovies en tientallen jaren heimelijk kapot maken en tegenwerken!

Dus legale(?) Koninklijke opdracht aan de speciale Stazi afdeling om bewijzen te vernietigen, manipuleren en uitkomen te voorkomen. Alles op grond van bescherming en dus staatsveiligheid van het Koninklijk huis! Niet bescherming van ons als slachtoffers! Dus GEEN onderzoeken toe staan. Ik mag GEEN aangifte doen, er komt geen proces verbaal van! Verboden volgens Haye Bruinsma Politie Drachten. Schijnprocessen(toneelstukjes) te organiseren via beïnvloeding rechters, en de controle over ons totaal verwoeste zwaar getraumatiseerde leven in handen te leggen van wie? Terwijl dus de daders WEL aangifte mochten doen van smaad door mijn openlijke beschuldigingen! Wat ik strategisch slim tegen de doofpot, gebruikt heb om toch rechtszaken af te dwingen. Maar geen verdediging of onderzoek toegestaan, dus verlies je dan altijd. Terwijl je natuurlijk wel het recht wel hebt om te publiceren onder deze extreme omstandigheden volgens ook Asielrechter Rex J. Ford Miami Court, Florida.

Jaap de Vaginajager uit Drachten en André de Rat uit Houten, en vele anderen worden dus door het laffe en corrupte Koninklijk huis sinds 1975 beschermd! Wij als de echte slachtoffers vanzelfsprekend niet!

Terwijl het toch ons vermoedelijk had moeten helpen? Maar ons leven werd juist finaal kapot gemaakt sindsdien met meer en meer ernstige trauma’s. En nu nog met mijn weerloze nog argeloze vrouw in de bijstand en ik levend van 800€ als gevolg beslag voor boete te betalen aan de verkrachters die valse aangiftes mochten doen zonder kans op uitkomen. Geen enkele verdediging toegestaan ondanks 10.000€ voor mr. A. Bram Moszkowicz!

Probeerden asielaanvraag te voorkomen!

Zelfs dat ik voor de tweede keer naar Amerika wou voor nog een poging tot asiel tegen de gruwelijke vervolging door Nederland, werd op verzoek van Justitie door Canada tegengehouden in Vancouver! Toen ik weer boekte nu via Mexico werd ik plotseling(paar uur voor vertrek) gevangen gezet voor een maand, wat niet mocht onder normale omstandigheden, maar bij zogenaamde staatsveiligheid blijkbaar wel! Werd wel direct in vrijheid gesteld na 31 dagen, maar dan heb je al onschuldig gezeten tussen misdadigers, als grootste slachtoffer van het laffe en corrupte Koninklijk huis.

Terwijl asiel vragen een basis mensenrecht is! Zware mensenrechtenschendingen dus door het Nederlandse Koninklijk huis en Ministerraad. Ik onschuldig in de gevangenis en de verkrachters vrijuit en geld toe! Omgekeerde wereld door één handtekening van een achterlijke corrupte Koningin!

Zie Post https://hanssmedema.info/onrechtmatig-aangehouden-door-om-leeuwarden-opdracht-min-justitie/

WOB is in oktober 1991, direct na verbod tot onderzoek en vervolging twee verkrachters van mijn weerloze vrouw door hoofd officier en Rotary vriend mr. Ruud Rosingh, vanuit Den Haag,  speciaal hiervoor aangepast zodat uitkomen uitgesloten is. Ruud werd direct overgeplaatst van Leeuwarden naar Zwolle toen hij integer eerst weigerde. Zwaar bewijs samenzwering en doofpot! Maar hij wordt als getuige geweigerd, net als de twee zedenrechercheurs!

Moordaanslagen en moord!

De lieden binnen Justitie gaan dus over lijken en de drie moordaanslagen op mij in 1975 en 1980 komen ook uit Justitie volgens dader Jan van Beek uit Utrecht met inside kennis. Zijn vriend verkrachter kreeg nota bene een hoge staf positie binnen Justitie! Moord op Cees van ‘t Hoog in 1980, mijn buurman die onderzoek deed, is ook door hun geregeld en dus geen onderzoek. Hij werd naar Dronten gelokt door twee mannen van Justitie en daar gedrogeerd, gehypnotiseerd en opgedragen om met zijn auto tegen die van mij te rijden. Wat net misliep want ik kwam net over een brug en hij miste me dus en reed gedrogeerd en geconditioneerd wel de weg af, en was dood. Hartstilstand zegt men, maar het was moord door Justitie zelf! Deze methode om opponenten uit de weg te ruimen via een gefabriceerd auto ongeluk, wordt veelvuldig gebruikt door deze koninklijk beschermde stazi afdeling. Wie zijn de vele andere slachtoffers? Welke drug gebruikt men?

Steeds maar weer blijkt een hypnotiserend middel gebruikt te worden, waar alle betrokkenen vrijelijk over kunnen beschikken. Justitiemannen gebruikten het tijdens mij hypnotiseren of conditioneren en me daardoor te vermoorden via een auto ongeluk net als Cees van ‘t Hoog, broer Johan had het, Jaap de vaginajager had het en gebruikte het om het minderjarige meisje te drogeren en tot seks over te halen, Klazien(haar zuster) gebruikte het ook al weer om mij te neutraliseren na vragen en haar bekentenis.

Doofpot is de grootste uit de Nederlandse geschiedenis en uitsluitend mogelijk gemaakt door de handtekening van de achterlijke Koningin Juliana.

Je neemt niet zomaar iemand zijn normale burgerlijke rechten af. Wij werden door haar domme actie heimelijk ‘Vogelvrij verklaard!’ Terwijl de verkrachters en moordenaars daarvan op de hoogte waren en er dus misbruik van maakten door mijn weerloze vrouw te verkrachten en uiteindelijk drie kinderen niet van mij. En NOOIT heeft het laffe en corrupte Koninklijk huis hier weer naar om gekeken wat natuurlijk wel hun morele plicht was. Ook niet nadat ik Koningin Beatrix nog waarschuwde in 2008! Hoge lieden in Duitsland gaven mij de tip dat dat briefje niet vriendelijk genoeg was. Ik moest nog een vriendelijker briefje sturen! Wat ik natuurlijk weigerde. Dat is niet mijn taak, maar van de Ministerraad.

Zie post uit 2008 Open brief Koningin Beatrix!

Maar dat het niet vriendelijk genoeg was is tekenend voor hoe wereldvreemd deze lieden worden opgevoed. Ons leven totaal verwoest, maar die hufter denkt alleen maar aan vriendelijk of niet! Volg een cursus ethisch denken en integriteit!

Zie Post Ik beschuldig Koningin Beatrix! en Vervolg

Doofpot en samenzwering

UnmaskthecorruptValt onder Staatsgeheim, dus Commissie Stiekem waar alle fractieleiders dus mee bekend zijn, en wordt toegepast om zogenaamd de staatsveiligheid te bewaren.

Maar in ons geval hebben wij daar niets mee te maken, en is het alleen de handtekening van destijds Koningin Juliana in 1975 op verzoek van onze wederzijdse familie(zonder ons medeweten over ons beslist omdat wij door verdringing als gevolg zware trauma’s nog niets wisten), die het tot staatsgeheim maakt. Hier de AIVD antwoorden die bewijzen dat de zaak toen nog lopende was. Nu nog natuurlijk! Koning is veeeeeel meer waard dan Hans en Wies Smedema.

BZIDHS1BZIDHS2BZIDWS1BZIDWS2

 

De zware negatieve gevolgen van meer en meer verkrachtingen, zelfs kinderen van verkrachters en veel veel meer(totaal verwoest leven), mogen NOOIT uitkomen en dus mogen Hans en Wies creperen tot ze dood zijn.

OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje

Tientallen zwaar gemotiveerde verzoeken om onderzoek naar vervalsing van DNA vaderschapstest uit 2003, gedaan voor en tijdens de schijnzittingen Rechtbank Leeuwarden, ook nog door mr. Bram Moszkowicz tijdens hoger beroep Hof Arnhem, maar nooit toegestaan. Hier het laatste stompzinnige briefje van Hoofd Officier Justitie Jan Eland uit Groningen!

In 2014 erkend haar dochter eindelijk(!) dat de drie kinderen in opdracht van mijn corrupte broer en Jaap Duijs hun swabs voor de DNA tests hadden verwisseld met die van gezin schoonzoon! Nota bene drie artsen die dus hebben meegewerkt aan vervalsen vaderschapstest en daarmee aan mijn ondergang! Want niemand geloofde mij nog en ik kreeg dus geen juridische bijstand of slachtoffer hulp! Dus in totaal 29 maanden detentie als onschuldig slachtoffer!

Politici hebben trouw gezworen aan het Koninklijk huis wat geen hulp nodig heeft, en NIET aan het volk wat het juist wel nodig heeft! Zeer dom en werkt fraude en onethisch handelen in de hand juist. Alle ambtenaren en organisaties, maar ook advocaten, medici, rechters, OM, politie moeten wettelijk meewerken aan de fraude. Republiek net als Duitsland en Frankrijk is enige definitieve oplossing.

Zie Post Eed Tweede Kamerleden Fout!

Onze laffe Minister President weigert op te treden en weigert om nog meer schade te voorkomen door alvast even 1,5 miljoen voorschot op de totale schade van tussen de 5 en 10 miljoen, naar mij over te maken.

Zie Post Ultimatum MP Mark Rutte!

Politiek asiel Miami Airport april 2009!

Paniek bij Ministerraad en laffe corrupte Koninklijk huis! Immers toen ik asiel vroeg werd de situatie heel gevaarlijk voor hun. Want wat ging Amerika nu doen?

En die deporteerden na gedegen onderzoek mij omdat er onvoldoende bewijs was voor betrokkenheid Nederlandse overheid bij de vervolging van mij. De misdrijven werden wel al voldoende bewezen verklaard, maar misdrijven alleen geven geen recht op asiel.

Dit ondanks mijn zware waarschuwing aan Judge Rex J. Ford Miami Immigration Court:

When you deport me back to Amsterdam, I am afraid the Dutch will for sure brainwash me again and try to damage my brain, and/or do more conditioning to make sure I will never be able to solve this Dutch conspiracy. Prof.dr. Onno van der hart will do that again with help from the Ministry of Justice! There will be nobody to stop them!

Dus hebben de laffe Minister President drs. Jan Peter Balkenende en Minister van Justitie en tijdelijk(geen toeval!) Minister van Binnenlandse zaken, Hirsch Balin, besloten tot het laten hersenspoelen en onder hypnose laten uithoren van mij in Benidorm! Ik kwam op 5 november 2009 terug uit Florida, en ging eind 2009 weer naar Spanje, en al in april 2010 werd ik geconditioneerd door martelingen en uitgehoord. Hoogstwaarschijnlijk met hersenbeschadigingen voor mij als gevolg gedurende 4 uur met medische instrumenten! Op de terugweg naar Jalon veroorzaakte ik daardoor nog een ongeluk met ruim 10.000 euro schade.

Dus opdracht via Nederlandse Ministerraad en via Minister Justitie Spanje, zo niet overleg op Koninklijk niveau!

Hier de laffe en corrupte(moreel zeer onethisch)afwijzingen van MP JanPeter Balkenende en MP Mark Rutte.

Balkenende093JPBalkOpdrachtJustMinAlgZaAfwijzingClaim0001.jpg

Hersenspoelen in Benidorm 2010

De laatst bekende hersenspoeling hebben ze mij aangedaan in april 2010, na drogeren gedurende 4 uur, in nachtclub Pretty Woman in Benidorm. Uitgevoerd in samenwerking met Spaanse geheime dienst, waarbij door meerdere meisjes en fotograaf gewaarschuwde lokale politie mij nota bene niet mocht beschermen! Opdracht van hoogste niveau! Minister van Justitie Spanje in 2010. Meisjes kregen 1500€ ieder voor paar uur aanwezig zijn en mochten toen ik bewusteloos was al inkopen gaan doen. Veel getuigen waaronder lokale politie en chefs. Namen daders werden genoteerd, maar zullen later natuurlijk vernietigd zijn.

Zie Post Gehersenspoeld in Benidorm in opdracht Justitie!

 

Reden was dat ik begin 2010 direct al hulp dreigde te krijgen van een Spaans gezin, waarvan de broer mij wou helpen en zijn prachtige zuster mij wel een kind wou geven en zelfs direct met me mee wou. Hij begon een Spaanse actie voor mij in Benidorm op een Forum. Dat had voor een erfgenaam gezorgd, wat Koninklijk huis, Ministerraad en Justitie pertinent willen voorkomen. Met mijn dood en hun gruwelijke Cordon Sanitair moet hier een eind aan komen. En met hun Spaanse hulp zou deze zaak allang uitgekomen zijn!

Meisje van de nachtclub zag medische instrumenten en hoorde mij schreeuwen, en politie was al gewaarschuwd, maar mocht niet ingrijpen. En ik zag vooraf de corrupte Nederlandse psycholoog prof. dr. Onno van der Hart, samen met zijn grote vriend prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch van UMCG, die jaren eerder weigerde om ons medische te helpen! Logisch achteraf want Onno is juist de misdadiger die ons deze samenzwering heeft aangedaan! Volgens psychiater Colet uit Nederland ben ik zwaar geconditioneerd om zulke heftige reacties te hebben! Dat is NIET alleen door de trauma’s ze stelde hij al veel eerder. Hij heeft dus mijn foute reactie door martelen veroorzaakt! Reacties uitlokken en zo uitkomen van zijn eigen gruwelijke misdaden voorkomen. Zijn getuigen van in Spanje en uit Zwolle!

Foute reacties van mij zijn o.a. daardoor:

  1. Direct weglopen als er een vrouw of leuke meid aandacht voor me heeft! Voorbeeld in Heartbreak bar in Benidorm in 2010 waarbij ik twee cola zou bestellen en ze zichzelf aan mij aanbood voor kinderen en seks, en me wou helpen, ik loop twee stappen en bestel verbaasd één cola! En wist niets meer van het hele voorgaande minutenlange gesprek en mijn verzoek aan haar om hulp! “Please help me! Suppression is causing this!”
  2. Mijn reactie dus op 14 augustus in de Sunshine bar waarbij dit jonge mooie meisje liet blijken wellicht geïnteresseerd te zijn samen met haar moeder, en ik binnen een paar seconden weg was. Vluchtgedrag, maar zo sterk is abnormaal! Want ik zoek juist iemand! Dus conditionering en hersenspoelen door martelingen van de duivelse Onno zonder Hart, prof.dr. Onno van der Hart die voor Justitie de illegale criminele acties uitvoert.
  3. In Texas tijdens tweede politiek asiel aanvraag niet melden dat ik zaken verdrongen had gedurende 28 jaar, en psychiaters had bezocht! Wat ik tijdens de eerste wel deed en cruciaal positief voor mij was. Wou de duivelse Onno voorkomen en dus zware conditionering door martelingen!
  4. Het prachtige meisje dat door mij ontmaagd wou worden, maar wat ik binnen een paar minuten al verdrongen had! Te emotioneel voor mij, dus gewist uit mijn geheugen in 2003. Jaap de Vaginajager hoorde via de afluisterapparatuur alles en heeft haar gedrogeerd, aangezet tot prostitutie en haar leven ook vernietigd. Hier uitvoerig besproken.
  5. Veel meer van die reacties die ik nog wat zal aanvullen later.

Dus deze heimelijke orwelliaanse stazi afdeling binnen Justitie, waar het Nederlandse volk NIETS van mag weten, conditioneert gewoon opponenten en slachtoffers tot bijna zombies en zorgt voor een ijzersterk Cordon Sanitair. En als uitvoerder Ministerie van Justitie zelf is logisch omdat ze dan ook eventuele rechtszaken en onderzoeken zelf kan tegenhouden of manipuleren! In ons geval worden dus bewijzen vervalst, gemanipuleerd of vernietigd. Voorbeeld file over ons dossier in Frankfurt was na drie dagen verdwenen! Wat mijn vriend Al Rust 10 jaar creperen opleverde, voordat het laffe Nederland hem een miljoen schadevergoeding betaalde toen hij een kopie kon laten zien en in hoger beroep volledig eerherstel kreeg!

George Orwell 1984 is in werkelijkheid Hans Smedema 1972 en beschreven in zijn boek ‘Vechten tegen het Onbekende!’

Veel meer heimelijk conditioneren

Eerste vond plaats in 1975 in Zwolle ook door de duivelse Psycholoog Onno van der Hart! Net was uitgekomen dat ons eerste kind niet van mij was en dat ik onvruchtbaar was gemaakt. Wat ons NIET werd verteld! Hij werd omgekocht na bonus van Rabobank waar mijn vriendin werkte. Zorg dat dit niet uitkomt en je krijgt geld. Miljoen of meer. Dus conditioneerde hij mij heimelijk en voorkwam daarmee dat het uitkwam, maar daarmee ook dat ik mijn vrouw NIET kon beschermen! Maar dat maakt criminelen nooit wat uit.

Hij perste me na twee keer drogeren met veel getuigen bij voormalig GGZ Zwolle en bezwaren andere psychiaters en psychologen, toen een geheim document af wat ze vermoedelijk nu nog tegen mij gebruiken. Het zal nodig geweest zijn om het Koninklijk huis een valse geldige medische reden voor te houden! Dat mij onbekende document uit begin 1975 nadat was gebleken dat het eerste kind niet van mij was(wat ze ons NIET vertelden!), wat hij mij niet wou geven later, heb ik hier al eens herroepen, maar Justitie negeert dat, om uitkomen te voorkomen!

Maar ook tussentijds moet er conditioneren plaats hebben gevonden. Veel ook bij mijn arme vrouw! Ook de huidige scheiding is duidelijk conditioneren na haar opdracht daartoe te hebben gegeven, en geld te bieden aan ratten zoals Hans Stigter uit Rotterdam om bij mijn weerloze argeloze Wiesje op scheiden aan te dringen voor wat Judaspenningen.

Zie Post https://hanssmedema.info/scheiding-gevolg-verraad-oplichting-en-diefstal/

Bewijzen vervalsen, manipuleren of vernietigen!

Rond mij werd op kosten van de argeloze Nederlandse belastingbetaler, een zwaar ‘Cordon Sanitair’ opgericht. Een IJzeren Gordijn.

Alle bewijzen over deze doofpot werden en worden nog steeds vernietigd, vervalst of gemanipuleerd. Ook komen er geen vonnissen in de uitspraken registers terecht, want het zijn schijnzittingen waar het Nederlandse volk niets van mag weten! Het Nederlandse volk moet ook bedrogen worden! Geschatte kosten tientallen miljoenen sinds 1972.

DNA vaderschap test vervalst want kinderen zogenaamd van mij wat niet zo is en bekend is bij Justitie en in Amerika, MRI scan vervalst, medische files veel zaken zoals hypnose sessie met mijn toestemming(!) uit weggelaten!

Geen kopie document wat door Onno van der Hart werd afgeperst in Zwolle en veel meer.

Geen onderzoek toegestaan door mr. Ruud Rosingh toen hij in 1991 al gestart was met onderzoek via zedenrechercheur Voshol bij politie Leeuwarden. De file hierover bleek in 2000 PLOTSELING VERDWENEN!

Idem bleek de file in Frankfurt van Nederland plotseling verdwenen en ontkende Nederlandse Justitie dat er een dossier bestond, met als gevolg dat mijn arme vriend Al Rust die mij juist wou helpen, oneervol werd ontslagen bij de Militaire Inlichtingen dienst in Amerika en pas nadat hij 10 jaar alter een kopie kon laten zien van MIJN file die zogenaamd niet bestond, in hoger beroep won en een miljoen betaald kreeg door Nederland. De Nederlandse corrupte schoften!

Verkrachter Jaap de Vaginajager, drs. Jaap J. Duijs uit Drachten, werd door de stazi afdeling tot informant gemaakt en had afluister apparatuur in onze woning! Hij was een hoerenloper en kende zo mijn vriendin al uit Utrecht. Hij kon zo mijn vrouw wekelijks misbruiken en al mijn acties direct torpederen als ik die besprak of een afspraak maakte. Idem al mijn telefoonverkeer en emails natuurlijk. Nog steeds natuurlijk. Ook hier in Albir is al duidelijk dat ik wordt gevolgd en men informatie probeert te verzamelen van informanten.

Schijn rechtszaken met echte gruwelijke vonnissen!

In opdracht Koningin Juliana mocht er blijkbaar dus geen onderzoek komen, en moet blijkbaar alles wat ik produceer totaal genegeerd worden. Vandaar dat ik kan indienen wat ik wil, maar dat er dus nooit enige verdediging wordt toegestaan.

Vonnissen worden niet gepubliceerd zodat kans uitkomen van deze doofpot zo klein mogelijk wordt.

 

 

ing. Hans Smedema, in exile in Albir, Alicante, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.