Scheiding gevolg verraad, oplichting en diefstal!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Scheiding gevolg verraad, oplichting en diefstal!

Links naar rechts: Tiny en Hans Bauerlein, Hans Smedema, Bep en Theo van Mierlo, Joke Laven en André Gruters, Marian en Hans Stigter, vriendin en Piet Stigter.
Benidorm Palace 25-11-2012. Links naar rechts: 1-2 Tiny en Hans Bauerlein, 3- Hans Smedema, 4-5 Bep en Theo van Mierlo, 6-7 Joke Laven en André Gruters, 8-9 Marian en Hans Stigter, 10-11 en zijn broer met een vriendin, Piet Stigter.

De belangrijkste mensen die bij de oplichting en diefstal van 300.000 euro en cruciale documenten/bewijzen doofpot betrokken waren, op de avond van 25-11-2012 bij Benidorm Palace, Costa Blanca, Spanje.

Onze scheiding die nu binnen weken zal worden uitgesproken, omdat ze bang is voor haar toekomst, is een direct gevolg van het verraad en diefstal 3 ton van de criminelen om mij heen. Ik voelde het verraad van André en Joke ook al destijds en ging er gelukkig steeds minder mee om.

Dat ik heimelijk al sinds september 2003 een antipsychotic verborgen als baby aspirine 100 mg in officiële doosjes kreeg van de corrupte psychiater drs. Frank van Es GGZ/UMCG wist ik nog niet! Het maakt je een halve zombie en je laat alles maar lopen, precies wat de corrupte medici en Criminele Organisatie nodig hadden om mij buiten gevecht te stellen!

Dat de DNA-test door haar kinderen waren vervalst, wist ik toen ook nog niet. Pas in 2014 verteld haar dochter Ilse dat mij, maar wil en mag het niet zwart op wit neerzetten! Ook niet van wie dat niet mag! Kafkaesque!

Voorschot Boek- en film rechten

De 300.000 euro was een voorschot op een contract voor eventuele boek- en filmrechten! Ik had daarmee mijn pensioenschuld aan mijn eigen pensioen b.v. kunnen aflossen en het geld storten voor verhoging van ons veel te lage pensioen wegens pensioenbreuken en pensioendiefstal door mijn broer Marinus! Deze lieden aangevoerd door de corrupte Andre Gruters hebben dus ons pensioen gestolen! De opbrengst van onze woning ook bedoeld voor het pensioen was immers opgegaan aan mijn gevecht om achter de waarheid te komen! Ook een 300.000 euro.

Voor de scheiding zie Post https://hanssmedema.info/scheiding-op-grond-van-fraude/

Door hun verraad, oplichting en bedrog kon ik niet één van de vele meisjes of vrouwen aanbieden om mij nog een eigen kind te geven, en op te voeden. Het geld ontbrak door hun diefstal! Meerdere prachtige kansen deden zich in die tijd voor.

Dit werd mede veroorzaakt door de hersenspoeling in Benidorm in opdracht van de betrokken corrupte MP JanPeter Balkenende en Hirsch Balin! Door electro-shock werd ik geconditioneerd(gemarteld door prof.dr. Onno van der Hart) om relaties met vrouwen af te weren!

Door meisjes gewaarschuwde Politie Benidorm(policia local) mocht mij niet beschermen op bevel van hogere instantie in Madrid!

Diverse prachtige voorbeelden van mijn verdringing mbt relaties in mijn boek ‘Vechten tegen het Onbekende’.

Zie Post https://hanssmedema.info/gehersenspoeld-opdracht-justitie/

Geen eigen kinderen toegestaan: Geen eigen kinderen toegestaan!

Door Hans Bauerlein gewaarschuwd!

Het echtpaar links, Hans en Tiny Bauerlein hebben mij diverse keren gewaarschuwd voor de lopende oplichting en diefstal! Zelfs al tijdens de oplichting op zondagavond bij Casa Aleluya. Dus die horen hier eigenlijk niet bij, maar zijn wel op de hoogte van de diefstal. Bovendien ontkent Hans later als ik hem in de gelegenheid stel om te reageren tijdens een bezoek aan zijn bedrijf, Alex Generatoren in Jalon.

Ikzelf ben natuurlijk ook slechts het slachtoffer met mijn ernstige verdringing door psychotrauma’s uit het verleden tegen mijn vrouw en deels mij. Waarom werd ik door deze criminele organisatie uitgenodigd? Omdat het André Gruters en Hans Stigter een kik geeft om mij daar argeloos voor lul te zetten, terwijl ze zich inwendig rot lachen om mijn argeloos en naïef zijn. Mijn dissociatie en verdringing, naast het heimelijke antipsychoticum, dus feitelijk gehandicapt, wat ze perfect wisten, werd juist gebruikt en misbruikt. Misbruiken van weerloos gehandicapt slachtoffer dus, al zie je niets aan mij. Huiveringwekkend en meedogenloos. Wij nu creperen en zij hypocriet feestvieren van onze 3 ton voor ons pensioen, en laf en corrupt cruciale bewijzen achterhouden!

Pas in de zomer 2014 werd alles mij duidelijk tijdens schrijven laatste stuk boek ‘Vechten tegen het onbekende’ deel 4. Toen pas viel het kwartje bij mij over hoe gruwelijk en meedogenloos deze lieden misbruik van ons hebben gemaakt. Pure verraders dus.

Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!

Aangifte gedaan in zowel in Spanje als in Nederland. Zie alle desbetreffende Posts over deze oplichting tijdens de grootste samenzwering ooit uit de Nederlandse geschiedenis.

  1. https://hanssmedema.info/opgelicht-voor-300-000-euro-de-spaanse-jalon-vallei/
  2. https://hanssmedema.info/oplichting-jalon-chronologisch/
  3. https://hanssmedema.info/ook-bedrogen-door-hans-en-marian/
  4. https://hanssmedema.info/aangifte-minister-justitie-spanje-van-diefstal-300-000-euro-75-000-euro-documenten-en-hersenspoelen/
  5. https://hanssmedema.info/aangifte-oplichting-en-diefstal-75-000-euro-en-cruciale-bewijzen/

Betrokkenen!

Hier de lijst met korte uitleg hoe betrokken:

1 & 2 – Tiny en Hans Bauerlein waren getuige oplichting en waarschuwden mij nog tijdens het gebeuren in Casa Aleluya in Xalo/Jalon, Costa Blanca Spanje. Dus hulde juist. Ook later nog meerdere keren mij geprobeerd te waarschuwen, maar ik begreep het niet zonder alle gegevens op een rijtje te hebben. Maar dus niet hun fout! Zijn dus slechts licht betrokken, maar wel op de hoogte. Dus prima getuigen.

3 – eren.gifIk, Hans Smedema uit Drachten en destijds Jalon, ben slechts het slachtoffer hier en mocht blijkbaar mee met een feest ter ere van de oplichting en diefstal van 300.000 euro en cruciale documenten en bewijzen van mijzelf. Nog totaal argeloos en dacht naïef met allemaal leuke vrienden te maken te hebben!

4 & 5 – Theo & Bep van Mierlo uit IJsselstein. Destijds woonden ze vlak bij oplichter en dief André Gruters en Joke Laven in Murla. Kregen ook geld voor het mee uithoren van mij tijdens etentjes, en doorspelen van die gegevens sinds 2010 naar mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, leider van de criminele organisatie. Met een verrader/mol binnen justitie. Kregen dus ook een deel van de cash 3 ton in briefjes van 50 euro en kochten daarmee o.a. de tweede auto van Hans en Marian Stigter uit Rotterdam. Zogenaamd alles(1800euro) via de bank, maar het meeste geld cash in briefjes van 50. Verraders van mij en mijn arme argeloze vrouw dus. Achteraf veel meer betrokken dan ik eerst naïef dacht.

André Gruters en Joke Laven uit Houten. Vrienden?
Verraders André Gruters en Joke Laven uit Houten vlak na de diefstal en zichtbaar zeer blij en tevreden met de 3 ton van mij gestolen!

6 & 7 – André Gruters en Joke Laven uit Houten. Diefstal van 300.000 euro! Waren al sinds 2010 de verraders van alles wat ik wist naar mijn broer mr. Johans Smedema uit Gennep, leider criminele organisatie, voor geld. ik vermoed een 100.000 euro of zo! Ik had hun gewaarschuwd voor hem en het verraad binnen justitie ook. Toch voor het geld en verraad gekozen.

André was de oplichter die tegen de wens van Joke de twee pakjes onderschepte en mij zelfs tegenhield toen ik met de koerier zelf wou praten.

AndreGrutersHorloge
Gekregen van Joke Laven. Gespaard!

Let op het dure horloge wat hij samen met de Jaguar kocht direct na de succesvolle afsluiting van de diefstal van mijn 3 ton in cash!

Daarvan zijn getuigen zoals Hans en Tiny Bauerlein en Dani en Josefa Mengual van Casa Aleluya in Jalon. Joke belde volgende morgen dat André het geld gevonden had en het niet aan mij wou geven, maar stelen. Toen ik daar direct heenreed kreeg ik het niet mee! Diefstal en ik wist niets van het pakje(feitelijk twee) nog of de grote waarde voor mij en mijn arme vrouw, waar ik dus nu op grond van fraude van moet gaan scheiden. Dit zijn de echte verraders! De rest zijn feitelijk gewoon hebzuchtige meelopers.

Hans Stigter uit Rotterdam
Dief Hans Stigter uit Rotterdam

8 & 9 – Hans en Marian Stigter uit Rotterdam, en Mascarat bij Altea. Hij heeft zijn bedrijf in Rotterdam verkocht aan Blokker en heeft echt geen geld meer nodig, maar stelen toch ijskoud en meedogenloos dus de 3 ton van mij en hielden de documenten en bewijzen verborgen. Ook zij hebben meegewerkt aan het verraden van mij en mijn vrouw en bovendien meegeholpen om het geld wit te wassen via zijn broer Piet Stigter in Zwitserland. Onze huidige scheiding is dus een rechtstreeks gevolg van hun verraad. Wat gedetailleerd is beschreven en bewezen in een eerdere post zie punt 3 boven in de lijst. Hij heeft meerdere keren bij mijn vrouw aangedrongen op scheiding! Wat blijkt uit kopie whatsapp gesprekken, terwijl de schoft tegenover mij dus schriftelijk melding maakte NOOIT contact met mijn vrouw te hebben gehad. Had ik die documenten gehad en het geld, was scheiden nooit gebeurd en hadden wij geen schulden gehad, want in principe willen wij gewoon samen oud worden. Zie voor het bewijs gesprekken tussen Hans Stigter en MIJN vrouw:

  1. https://hanssmedema.info/ook-bedrogen-door-hans-en-marian/

Foto van de twee Jaguars die de dieven en oplichters na de diefstal van mijn geld en documenten, gekocht hebben en mij later vol trots lieten zien.

Oprit André Gruters waar vlak voor de diefstal nog een erg oude Renault Laguna van 750 euro stond! Nu plotseling twee praktisch nieuwe Jaguars, voor van Hans Stigter en daarachter van André en Joke Laven.

 

10 & 11 – Piet Stigter, broer van Hans Stigter met een toevallige vriendin ook uit Rotterdam en met een woning in Zwitserland die gemakkelijk het geld kon witwassen. Hans en Marian gingen speciaal met de oude auto(Opel Corsa) van Theo en Bep van Mierlo naar Zwitserland en hadden een afspraak met zijn broer Piet Stigter die daar speciaal voor naar toe kwam. Met een vriendin die tijdens een gesprek waar ik bij was zich liet ontvallen dat het meenemen van veel cash geld in briefjes van 50 uit Zwitserland, haar angstig maakte en of ze ook in de problemen kon komen? Broer Piet Stigter moet dus op de hoogte gebracht zijn van de diefstal van 300.000 euro en hoe Hans aan al die briefjes van 50 kwam! Hans en Piet Stigter waren beide directeur van het bedrijf in Rotterdam wat jaren eerder aan Blokker werd verkocht. Dus geldnood was geen reden voor de diefstal in ieder geval. Hoe krijg je al deze lieden tot diefstal? Hebzucht gewoon?

Pien van de Weerdt
Pien van de Weerdt
Raoul
Raoul van de Weerdt

12 & 13 – Niet op de verzamelfoto. De andere betrokkenen waren nog Raoul en Pien van de Weerdt uit Pedreguer vlak bij Jalon. Maar die hebben mij nooit gewaarschuwd. Erger nog toen ik hun over deze zaak emailde ontkenden ze laf en corrupt. Zie de genoemde posts over deze zaak. Daarmee de zaak voor mij weer erger makend, want niemand bevestigd het nog ondanks de vele getuigen. Raoul en Pien waren prima aardige mensen en zijn er helaas door André bijgesleept. Maar ontkennen nu tegenover mij ondanks mijn vriendelijke aanbod dat ze het geld mochten houden. Ontzettend jammer voor Raoul en Pien die nu meegezogen worden in dit schandaal wat nog veel publiciteit zal krijgen. Maar het is hun eigen keuze. Mijn uitgestoken hand werd geweigerd, net als bij Hans en Marian.

14 – Niet op de verzamelfoto. En Marjo van Zoomeren, de meest integere van het geheel, samen met Hans en Tiny Bauerlein. Allen wonen vlak bij Jalon. Marjo werd door André en Joke gevraagd om de Engelse documenten en bewijzen te vertalen, maar kon dat ook niet en liet het door Raoul vertalen die bij de Marine als duiker had gewerkt en dat wel kon. Marjo heeft mij heel integer diverse keren gewaarschuwd en als enige het bedrag van 75.000 euro en de Engelse documenten genoemd en de 3 ton. Oplichter en dief André Gruters had gelogen en iedereen bedrogen door slechts één pakje te noemen en het andere met 225.000 euro voor hemzelf en Joke te houden. Maar André heeft dus later Hans Stigter nodig gehad om het cash geld in briefjes van 50 euro wit te wassen. Hulde voor Marjo van Zomeren dus. Hoop echt dat het haar goed gaat.

NelScholman15 – Willem en Nel Scholman uit Lloret de Mar Costa Brava en Goy bij Houten. Villa van ruim een miljoen in Lloret, en idem Goy, maar toch 300.000 euro van ons stelen en bewijzen doofpot! Dus voor ons jarenlang creperen extra. Waarom? Wat bezielt deze lieden? Gewoon hebzucht naar nog meer? Waren niet bij Benidorm Palace ter ere van de succesvolle  oplichting en diefstal van 3 ton van ons, maar zijn zwaar betrokken bij de diefstal. Grote vrienden van André Gruters en joke Laven uit Houten. Hij kocht een prachtige zwarte 608 van het gestolen geld. Zie Posts boven. Er bij gehaald voor advies hoe alles te stelen, en om mij uit te horen in Orba. Ze hebben mij nooit gewaarschuwd, dus ook verraders en oplichters van ons als weerloze argeloze slachtoffers. Zie Posts daarover boven aangegeven.

Geheime dienst en broer mr Johan Smedema

Harrie en Ine van Rijbroek die de documenten/bewijzen heimelijk voor mij naar Nederland brachten.
Harrie en Ine van Rijbroek die de gestolen documenten/bewijzen heimelijk naar Nederland brachten.

15 – Niet op de verzamelfoto. Harrie en Ine van Rijbroek. Cruciaal is ook dat ik nu weet dat André Gruters en Joke Laven samen met Hans en Marian Stigter, en o.a. Harrie en Ine van Rijbroerk uit Uden/Schijndel, en wellicht nog anderen waren ingehuurd door mijn broer mr. Johan Smedema en de mol/verrader bij Justitie, om zoveel mogelijk informatie van mij te krijgen. Dan kon dat immers gebruikt worden tegen mij om uitkomen grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis te voorkomen! Ze kregen daar geld voor. Judas-penningen dus. Ine van Rijbroek kwam speciaal voor slechts één volle dag naar Jalon Spanje om de gestolen Engelse documenten te kopiëren! Met haar dochter en die zogenaamde mooie vriendin, die natuurlijk voor justitie werkte. Dus moeten ze een paar duizend euro alleen al aan kosten gehad hebben zo plotseling. Diefstal op zondagavond, ik was nog bij André en Joke om het pakje op te halen op maandagmorgen maar kreeg het niet mee,  en Ine kwam al op woensdagmiddag aan! Donderdag morgen stiekem kopieën maken van de voor mij bedoelde documenten, en vrijdagmiddag alweer terug vliegen naar Nederland. Hoeveel judaspenningen hebben ze gekregen? Ik schat minimaal 20.000 euro zo niet meer! Waar Nederland niets van mag weten! Wie iets te verbergen heeft, zit per definitie fout! Ik publiceer alles en vertel alles openlijk! Dus waarom dat bedrog en dat achterbaks liegen?

Verhaal lijkt op dat van Anne Frank! Wie heeft haar en haar familie destijds verraden en voor hoeveel judas-penningen? En nu ons hier?

En het lijkt ontzettend op ‘Het Proces’ van Kafka! Dus kafkaesque! Ook daar kreeg hij geen enkele informatie, maar werd wel aangevallen!

Oud voorzitter Tweede kamer Frans Weisglas betrokken!

Frans Weisglas Rotterdam
Oud voorzitter Tweede kamer Frans Weisglas Rotterdam betrokken bij zwaarste doofpot uit de Nederlandse geschiedenis.

Vandaar ook dat André Gruters, maar ook Hans Stigter altijd van mij wou weten wat ik van plan was. Zie de Whatsapps van hem aan mijn vrouw. Maar ook aan mij. Zo vertelde ik argeloos dat ik onderweg was naar Vancouver en daar bleek men al op de hoogte en zond mij terug. Dus via Hans Stigter waarschijnlijk. Totale schade voor ons 3200 euro aan onnodige kosten, terwijl als hij mij die 3 ton had gegeven en die documenten, was het niet nodig geweest. Dus fout en corrupt van Hans Stigter die laf mooi weer speelt en liegt tegen mijn argeloze vrouw. Hij zet haar tegen mij op om te gaan scheiden nota bene. Hij had al contacten met oud voorzitter Tweede kamer Frans Weisglas over mijn zaak en de doofpot. Puur verraad tegenover mij dus. Dat heeft ons vele duizenden extra geld gekost om toch Amerika te kunnen bereiken. Totaal een kleine 10.000 schat ik.

Harrie en Ine van Rijbroek
Harrie en Ine van Rijbroek

Maar ook Harrie en Ine van Rijbroek hebben de Engelse documenten gekopieerd en naar Nederland gebracht. Ze namen zelfs een leuke jonge meid mee(justitiemedewerker voor mol/verrader?) die mij moest uithoren! Kafkaësk en orwelliaans. Dus ook verraders van mij en mijn vrouw. Want wij mochten van niets weten, terwijl ik juist alles transparant publiceer en niets te verbergen heb!

Leuke zitting politierechter over mijn belediging rechercheur, en een verkrachter bij rechtbank Leeuwarden op 28 april 2015 om 10 uur.  Openbare zitting en zal er weer heftig aan toe gaan gezien de corrupte rechters daar. Zie vorige Posts.

Zie Post Leuke nieuwe rechtszaak wegens belediging!

En nieuwe verzamel Page over politierechter April 2015 met alle links naar belangrijke Posts.

Tot zover, later meer…

ing. Hans Smedema, tijdelijk in Drachten en binnenkort gescheiden, op straat gezet, en zonder woning, zonder auto, alleen nog een koffer met wat zomerkleding,  en met een heel klein pensioentje van wellicht nog 1100 euri. Maar vecht nog steeds door! Tot de dood erop volgt!

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.