Geert Wilders dilemma! Commissie Stiekem.

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Geert Wilders dilemma! Commissie Stiekem.

censorship
Commissie Stiekem geschokt, beleid eindelijk wijzigen!

Vorige week is tijdens een speciale(!) vergadering van de Commissie stiekem op verzoek van Geert Wilders PVV, een openbaring gedaan die zodanig was dat men geschokt was en het onacceptabel vond.

Hoogstwaarschijnlijk heeft men erkend dat er binnen Justitie sprake is van een Stazi afdeling die criminele acties uitvoert op argeloze onschuldige slachtoffers!

Zie vorige Post:

Samenzwering binnen Justitie! Geheime afdeling voert, moord, hersenspoelen en conditionering uit!

En wat ik vorig jaar al schreef over stazi afdeling bij justitie in mijn Post

Dutch Injustice: When Child Traffickers & Rapist Rule A Nation

Maar gezien de geheimhoudingsplicht en hun valse trouw aan het laffe Koninklijk huis in plaats van aan het volk, moeten alle fractieleiders zwijgen over de misstanden die ze tegenkomen. Ook als het zware mensenrechtenschendingen zijn. Straf is vervolging wegens hoogverraad met 30 jaar cel! Koninklijk huis zelfs is onschendbaar een kan rustig door feesten!

Kan of moet dus eigenlijk gaan om grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. De Dutch Queengate of Hans Smedema Affaire.

Dat is al mondeling bevestigd door het CTIVD in Den Haag tijdens mijn horen over deze kwestie! Schriftelijk heeft CTIVD in 2008 al verzoek en advies ingediend aan Ministerraad/Kroon om te stoppen met deze gruwelijke doofpot, wat door de laffe en corrupte MP JanPeter Balkenende dus werd geweigerd, net als nu bij verzoek Geert Wilders door de laffe en corrupte MP Mark Rutte!

Zie Post https://hanssmedema.info/4-onderzoeken-bewijzen/47-ctivd-onderzoek/

Stazi afdeling is opgezet uitsluitend om te voorkomen dat het Nederlandse volk achter deze koninklijke criminele organisatie komt. Waarschijnlijk heeft Wilders om informatie gevraagd naar aanleiding van mijn eerdere Posts op mijn blog hier.

Met name Geert Wilders, die zelf(!) om de vergadering en informatie heeft gevraagd, was zodanig geschokt, en vond het terecht zo onacceptabel, en heeft bovendien zoveel morele moed, dat hij optreden en wijzigen van het huidige beleid noodzakelijk acht en over gaat tot een unieke nog nooit eerder vertoonde parlementaire actie. Dit natuurlijk in het belang van de mensenrechten en het Nederlandse volk.

Hij wou op dinsdag 1 september 2015 een vreemde motie indienen, zonder de geheimhouding te schenden, dus geen hoogverraad, na een kort debat, waarin hij eist dat het beleid van Justitie en Binnenlandse zaken ten aanzien van die bewuste zaak gewijzigd wordt. Dus zonder man en paard te (mogen) noemen! Later uitgesteld om met de Tweede Kamer te bezien hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Besloten vergadering, of nietszeggende motie om beleid te wijzigen. De eerste is natuurlijk het beste.

Dat kan en moet dus mijn Hans Smedema Affaire zijn, oftewel de ‘Dutch Queengate!’ Dat is een zo groteske gruwelijke zaak dat het foute laffe en corrupte beleid van Justitie en Binnenlandse zaken, en hele Ministerraad (Kroon)sinds 1975 gewijzigd moet worden. De grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis. De Dutch Queengate! Waar later natuurlijk een film over komt!

KnipselGeertWildersGeschokt

Niets met terrorisme bestrijding te maken

Het heeft niets met terrorismebestrijding te maken zoals al opzettelijk als afleidingsmanoeuvre(!) en drogreden gesuggereerd werd. Want dat vergt geen wijziging van beleid binnen justitie en binnenlandse zaken, en kan gewoon besproken worden in de kamer. Dat is door de AIVD inmiddels ook al bevestigd. Dus een interne aangelegenheid. Hoogstwaarschijnlijk dus de Hans Smedema Affaire of Dutch Queengate.

Waarom schokkend en onacceptabel?

Omdat uitsluitend door fouten en op grond van bedrog, er een speciale koninklijke regeling rond 1975 is gemaakt die Hans en Wies Smedema hun normale burgerrechten heimelijk afnam en hun daarmee vogelvrij verklaarde. Zonder hun dat mee te delen, want dan had het echtpaar Nederland gewoon kunnen verlaten en naar een wel eerlijk land emigreren. Alle informatie over de gruwelijkheden, zoals verkrachtingen zonder dat het echtpaar dat doorhad, kinderen van verkrachters wat voor hun verborgen werd gehouden, het feit dat Hans al in 1972 heimelijk onvruchtbaar was gemaakt door de verkrachters, dat advocaten hun NIET mogen bijstaan, dat rechters schijnzittingen houden terwijl elders heimelijk de echte zittingen zonder hun aanwezigheid worden gehouden, Amerika ook bedriegen door dossier over Hans en Wies te vernietigen en bestaan te ontkennen, en veel veel meer beschreven in het E-boek Vechten tegen het Onbekende van hans Smedema. Het zal gezien het ongelofelijke huiveringwekkende verhaal zeker verfilmd worden later. Hans heeft al een deel van het filmscript voor het auteur deel klaar.

Het is sinds 1972 zo erg dat Asiel recther Rex J. Ford van Miami Immigration Court maar liefst 5 goede gronden vond voor asiel, indien voldoende bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier zelf achter zit! En die bewijzen zijn er nu ruim voldoende, maar niemand onderzoekt het. Verboden door de achterlijke corrupte, hoewel bedrogen Koningin Juliana! Zie Post

https://hanssmedema.info/unbelievable-5-grounds-asylum-according-judge-rex-j-ford-miami-court-florida/

Zo mag Hans geen aangifte doen, wordt geen enkele verdediging toegestaan en wordt zijn vrouw bedrogen en tegen hem opgezet. Met een afgedwongen scheiding tot gevolg.

En natuurlijk de geheime Stazi afdeling binnen Justitie die met de uitvoering van het speciale laffe en corrupte wetje belast is, die alles mag doen om bewijzen te vernietigen, manipuleren, vervalsen, hersenspoelen en conditioneren van tegenstanders, en veel veel meer.

Zie Post https://hanssmedema.info/hans-smedema-verstoten/

Zelfs worden andere landen op grond van de Koninklijke goedkeuring om medewerking gevraagd bij het laffe en corrupte bedrog.

Een gigantische tientallen miljoenen kostende beerput, die de laffe en corrupte ministers en fractieleiders graag onder de tafel willen houden.

‘Never in world history…

has a single loving couple…
been betrayed so badly…
by so many…
for so long…!’  Hans Smedema

Dilemma Geert Wilders!

Doet hij niets blijft deze grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis gewoon doorlopen, maar met steeds meer kans op uitkomen en dan later nog meer ellende en verwijten. Hoe eerder je een fout hersteld hoe beter natuurlijk.

Maar de grootste fout die de kamerleden en Ministers maken, is het trouw zweren aan een persoon of instituut. Namelijk het laffe corrupte Koninklijk huis. Ze zijn daardoor verplicht om de kont van Willem Alexander te likken, in plaats van te stoppen met zware mensenrechtenschendingen en eindelijk sinds 1972 recht te doen!

Want de zaak(doofpot Dutch Queengate) wordt natuurlijk alsmaar groter en groter. En dus latere verwijten dat politici niets hebben ondernomen tegen deze misstanden. En beschuldigingen van landverraad, of (hoog)verraad door de politici, tegen het Nederlandse volk en specifiek de slachtoffers.

Maakt hij deze zaak zelf toch openbaar, dan wordt hij voor hoogverraad en/of landverraad aangeklaagd door het OM en Justitie!

Ook blijkt uit zijn opmerkingen dat de andere fractieleiders het NIET erg genoeg vinden om in te grijpen en dat het Kabinet, dus Kroon weigert om met deze doofpot en samenzwering te stoppen. De corrupte schoften denken het alsnog te kunnen winnen!

‘That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.’ (Amerikaanse declaration of Independence)

Al in 2007 vroeg ik de fractieleiders om hulp en kamervragen, maar de schoften weigerden dat te doen! Waaronder toen al de laffe en corrupte Mark Rutte toen nog partijleider VVD! Zie oude Posts

Fractieleiders Tweede Kamer

Verzoek om kamer vragen met brief aan toen ook al laffe Mark Rutte!

Staatsterreur

Dus wat moet en kan Wilders doen?

Feit is, dat hier in deze zwaarste doofpot en samenzwering ooit uit de Nederlandse geschiedenis, het gaat om op grond van fraude, foutief genomen beslissingen. En die laf en corrupt nooit zijn teruggedraaid omdat het laffe Koninklijk huis zwaarder weegt dan slechts twee slachtoffers en hun kinderen van verkrachters!

Dus is het beroep op de geheimhouding vals en een drogreden om betrokken hoge heren, waaronder Ministers en drie generaties Koninklijk huis, namelijk Koningin Juliana, Koningin Beatrix en inmiddels Koning Willem Alexander, voor uitkomen van zware mensenrechtenschendingen tegen onschuldige argeloze slachtoffers te beschermen.

De slachtoffers hebben NIETS met de staatsveiligheid te maken! Hans en Wies Smedema creperen alleen maar meer en meer! Als succesvol zakenman totaal kapot gemaakt door het laffe en corrupte Koninklijk huis. Afgedwongen scheiding en zijn arme argeloze vrouw(dubbele persoonlijkheid) in de bijstand, terwijl hij 140.000 euro per jaar verdiende en lid was van alle clubs, waaronder Rotary in Noord Nederland. Onbesproken gedrag, maar toch beide zowel mentaal als financieel kapot gemaakt!

Vergelijkbare zaken zijn de beroemde zaak Fred Spijkers, Willem Oltmans en Multatuli in Nederland, maar ook de beroemde Dreyfus Affaire, met Emil Zola in Frankrijk. Allemaal fraude en bedrog door de Staat!

Zie Posts https://hanssmedema.info/klokkenluider-fred-spijkers/

https://hanssmedema.info/dreyfus-versus-smedema-affaire/

Alleen de achterlijkheid en corruptheid van Koningin Juliana is de oorzaak van beroep op staatsveiligheid en dus staatsgeheim. Je ontneemt niet slachtoffers heimelijk hun burgerrechten en maakt ze weerloos vogelvrij voor verkrachters en andere mededaders die daarvan wel op de hoogte waren.

Dus wat er ook gebeurd, er moet een beleidswijziging komen en daarbij moet het Koninklijk huis en alle betrokken Ministers, maar boete doen en excuses aanbieden.

Hans Smedema vroeg al jaren geleden aan o.a. MP Mark Rutte om een voorschot van 1,5 miljoen euro op de schadevergoeding van rond de 10 miljoen of meer. Maar de lafaard weigerde dat, net als zijn voorganger Jan Peter Balkende. Liegen en bedriegen is hun vak. Meerdere brieven aan Ministers om met deze gruwelijke doofpot te stoppen. Hier een paar.

 

Deze doofpot heeft de Nederlandse belastingbetaler al heimelijk tientallen miljoenen gekost sinds 1972! Verborgen gehouden voor politici en Nederlandse klootjesvolk.

En de zaak wordt groter en groter natuurlijk. Nederlands College voor de Mensenrechten, geeft op mijn verzoek om hulp en vragen, laf en corrupt GEEN antwoord!

Zie Post https://hanssmedema.info/college-rechten-van-de-mens/

Achtergrond doofpot en samenzwering?

Het gaat hier om geheim gehouden achterbakse criminele Stazi methoden sinds 1972/75, die ik door steeds opnieuw publiceren, twee asiel aanvragen in Amerika en met nu steeds meer betrokken landen, uiteindelijk heb ontmaskerd en dreigende publiciteit dus politieke aandacht afgedwongen.

Zie vorige Post https://hanssmedema.info/samenzwering-binnen-justitie-geheime-afdeling-voert-hersenspoelen-en-conditionering-uit/

Betrokken landen:

 1. Nederland als hoofddader
 2. Duitsland omdat daar de zaak begon voor Amerika rond 1983, en dat Hans later waarschuwde dat het inderdaad om het (laffe en corrupte) Koninklijk huis ging!
 3. Amerika als slachtoffer met al een schadevergoeding van 1 miljoen door Nederland uitbetaald in 1996 aan voormalig militaire inlichtingen man Al Rust. Toen hij een kopie(!) van een volgens Justitie NIET bestaand dossier over Hans en Wies Smedema kon laten zien.
 4. Spanje in 2010 op verzoek Nederland voor hersenspoelen en conditioneren en indoctrineren slachtoffer Hans Smedema in Benidorm door de duivelse Onno van der Hart, met veel getuigen, inclusief lokale Politie die NIET mocht ingrijpen van Justitie Spanje.
 5. Canada 2013 die op speciaal verzoek Justitie Nederland Hans toegang tot Canada weigerde, toen die in Vancouver naar Amerika wou voor tweede verzoek om asiel tegen Nederland.
 6. Frankrijk die Hans Smedema door politie in Parijs uit vliegtuig liet halen, maar besloot om niet in te grijpen en dus zich neutraal op te stellen.
 7. Mexico, dat in 2013 op verzoek Nederland mij weer moest tegenhouden, maar wat mislukte.
 8. Amerika door Politiek asiel aanvraag Hans Smedema Miami Airport 2009, met 28 weken detentie!
 9. Amerika door tweede politiek asiel aanvraag in 2013/14 met 10 weken detentie.

Amerika en andere betrokken landen zullen ook druk hebben uitgeoefend op de Nederlandse overheid, want werden en worden nog steeds meegezogen met de onethische criminele keuzes die Nederlandse politici sinds 1975 hebben gemaakt. Andere landen werden gedwongen om mee te liegen en bedriegen omdat Nederland en met name het laffe corrupte Koninklijk huis te laf was om er eindelijk een eind aan te maken.

Het likken van de kont van het Koninklijk huis was belangrijker dan het beschermen van de weerloze creperende slachtoffers met huiveringwekkende gevolgen als kinderen van verkrachters en hun leven totaal vernietigd. Zelfs afgedwongen gescheiden en zij levend van een bijstand uitkering, en hij nog lager door een boete nota bene te betalen aan de verkrachters van 7000€. Alemaal gevolg van slechts één handtekening van een achterlijke en corrupte Koningin Juliana. Hoewel ze ook werd bedrogen. Hans en Wies Smedema werden de normale burgerrechten ontnomen en ze werden heimelijk, zonder enige waarschuwing, vogelvrij verklaard! Zonder zich te kunnen verdedigen door hun verdringing van te emotionele zaken.

De zwaarste mensenrechtenschendingen ooit in Nederland! Zo niet wereldwijd.

Asiel rechter Rex J. Ford vond maar liefst 5 gronden voor asiel indien bewezen kon worden dat de Nederlandse staat zelf betrokken was. Informatie die Geert Wilders en alle andere fractieleiders gewoon hebben, maar laf verborgen houden!

Reden grootste doofpot en samenzwering

Zie voor de details en uitleg mijn oude Post Zware Politieke Samenzwering!

Familie besluit heimelijk in 1975 nadat eerste kind niet van mij bleek en ik onvruchtbaar gemaakt, met politici (Lubbers)om gebruik te maken van speciaal wetje dat Koninklijk huis het recht geeft of gaf, om op medische gronden geen onderzoek door justitie naar misdrijven te laten doen en die misdrijven voor hun/ons te verbergen. Dus Hans en Wies zijn heimelijk vogelvrij verklaard! Dus tientallen jaren(!) weerloos tegen alle misdadigers omdat ze beide alles verdringen. Dus zelf nog geen aangifte konden doen. Hans probeert dat vergeefs in 2000 en 2004. En latere jaren, maar weet niet dat het verboden is door de laffe corrupte Koningin Juliana.

Als er in januari 1991 een onderzoek wordt gestart door mr. Ruud Rosingh, waarnemend hoofd officier Justitie Leeuwarden en Rotary vriend Hans Smedema naar de verkrachting door twee mannen in het Oranje Hotel in Leeuwarden van de vrouw van Hans, wordt die door Justitie Den Haag gedwongen om met het onderzoek te stoppen(op grond brief van een Smedema, mij onbekend dus) en na weigering zelfs overgeplaatst. De file wordt snel, laf en achterbaks gewist. Watn als Hans aangifte probeert  te doen in april 2000 verteld zedenrechercheur Voshol dat de file over de verkrachting in 1991, verdwenen is en hij GEEN onderzoek mag doen!

Ook wordt de WOB direct gewijzigd om later uitkomen te voorkomen. De laffe en corrupte Koningin Beatrix tekent die op 31 oktober 1991. Die zorgt ervoor dat alle ambtenaren en alle organisaties mee moeten werken aan het verborgen houden van misdrijven. Dus Hans en Wies zijn sinds 1972 vogelvrij verklaard en de misdadigers gaan altijd vrijuit omdat onderzoek en dus vervolging verboden is door de corrupte handelwijze van het laffe Koninklijk huis.

Als Hans eindelijk zijn verdringing van alle misbruik van zijn vrouw en meer, op natuurlijke wijze in 2000 weet te helen, weigeren familie en justitie conform en zich verschuilend achter het speciale wetje, om Hans de waarheid te vertellen. Dus wordt Hans arbeidsongeschikt, want weet niet meer wat de werkelijkheid is en wat niet. Een jaar lang denkt een volkomen gezonde Hans, dus dat hij inderdaad gek is geworden! Huiveringwekkend van de lieden achter deze doofpot!

Meer zaken:

 • 1973 – Onethisch en kwaadaardig handelen om onze ernstige ziekte te verbergen!
 • 1973 – Kwaadaardig handelen om verkrachters niet te vervolgen! MP Joop den Uil en CDA Dries van Agt justitie
 • 1973 – Kwaadaardig en onethisch, zelfs crimineel handelen om justitie heimelijk omgekeerd te laten werken! CDA Dries van Agt Justitie.
 • 1975 – Kwaadaardig en crimineel om kinderen van verkrachters te verzwijgen uit zuiver eigenbelang! MP Joop den Uil en justitie CDA Dries van Agt verantwoordelijk. Koningin Juliana verklaard ons heimelijk(!) Vogelvrij! Eerste moordaanslag op Hans Smedema om uitkomen te voorkomen.
 • 1975 – 1999 Maffialeider geholpen door justitie! Koninklijke verkrachtingen gedoogd! Crimineel en kwaadaardig handelen! Betrokkenen: Lubbers CDA, Dries van Agt CDA, Job de Ruiter CDA, Michiel Scheltema D66, Frits Korthals Altes VVD, Ernst Hirsch Ballin CDA,  Aad Kosto VVD, Winnie Zorgdrager D66, Benk Korthals VVD, Donner CDA,
 • 1980 Tweede en derde moordaanslagen op mij die mislukken, maar buurman Cees van ‘t Hoog vermoord omdat hij onderzoek doofpot deed!
 • 1983 – Wegwerken bewijs eigen misdaden voor internationale ogen! Crimineel gedrag. Minister Justitie Frits Korthals Altes VVD en Koningin Beatrix.
 • 1987 – Kwaadaardig gedrag, want onverschillig tegenover onrecht. Crimineel achterhouden bewijs voor een rechter! Minister President Lubbers en Min Justitie Frits Korthals Altes VVD!
 • 1991 – Kwaadaardig en crimineel handelen ten nadele burgers. Min. Justitie Ernst Hirsch Ballin CDA.
 • 1991 – Misleiding Nederlandse volk uit puur eigenbelang. Min. Justitie Ernst Hirsch Ballin CDA.
 • 1996 – Wel ethisch denken door Amerika! Hoogverraad door MP Kok en Minister Justitie Winnie Zorgdrager!
 • 1997 – Onethisch en kwaadaardig, zelfs crimineel handelen. Minister President Kok PvdA en Min. Justitie Winnie Zorgdrager D66.
 • 1999 – Kwaadaardig en crimineel handelen. Crimineel door ‘Kroon & Koningin Beatrix’! Min. Justitie Benk Korthals VVD.
 • 1999 – Ethisch handelen heldin klokkenluider Elise B.! Kwaadaardig door Koningin Beatrix/Kroon! Min. Justitie Benk Korthals VVD.
 • 2000 – Martelen(torture) door KCOM! Kwaadaardig! Bewijzen laf wegwerken! MP Kok PVDA en Min Justitie Benk Korthals VVD.
 • 2003 – Misdrijf door fabriceren en sturen argeloze Hans Smedema door Sietse de Jong DJA Minister Donner & MP JanPeter Balkenende!
 • 2003 – Misdrijf van vervalsen van bewijzen met meer lijden voor de slachtoffers! MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA.
 • 2004 – Onnodig kwaadaardig handelen met grote financiële schade! Slachtoffers ondergeschikt puur eigen belang! MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA.
 • 2004 – Kwaadaardig handelen zonder slachtoffers in kennis te stellen! Martelen! MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA, speciale gast Min Landbouw Cees Veerman CDA!
 • 2008 – Onnodig kwaadaardig handelen! Buitenproportioneel! MP Balkenende CDA en Justitie Hirsch Ballin CDA.
 • 2009 – Fraude, achterhouden bewijs voor rechter, kwaadaardig. Geen onafhankelijke rechter en mensenrechten geschonden. MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA.
 • 2010 – Onethisch en kwaadaardig Hans laten hersenspoelen en conditioneren na martelingen, Nederland moet zich NIET verschuilen achter een gewetenloze en laffe Koningin Beatrix. Opdracht door laffe en corrupte MP Balkenende CDA en Justitie Hirsch Ballin CDA.
 • 2011 – Kwaadaardig handelen want lijden slachtoffers onnodig verlengd. Buitenproportioneel handelen. MP Rutte VVD en Ivo Opstelten VVD.
 • 2012 -Schijn zitting Hof Arnhem november 2012! Heimelijk werken rechters en advocaten dus nog steeds mee aan de samenzwering! MP Rutte VVD en Ivo Opstelten VVD!
 • 2015 – Zittingen tegen mij wegens smaad aangehouden en doorverwezen naar meervoudige strafkamer Rechtbank Leeuwarden.

Tot zover voorlopig…

ing. Hans Smedema, Albir, Costa Blanca, Alicante, Spain.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.