CTIVD Onderzoek Hans Smedema Affaire!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

CTIVD Onderzoek Hans Smedema Affaire!

2008  Later opmerking: Positief rapport om te stoppen, maar politiek en Kabinet Jan Peter Balkenende weigert om te stoppen! Hoewel in 2003 en 2004 men maximaal 5 miljoen bood als ik het geheim wou houden! Zie post

Bod Kabinet 5 miljoen als afkoop!

Zie ook posts

Historisch moment CTIVD?

Crucial Investigations CTIVD!

Min. Biza wijst zaak af!

Hoorzitting bewijst mijn verhaal over de doofpot, maar mag niet schriftelijk aan mij bevestigd worden door politiek!

Zoals ik al eerder meldde, had ik begin 2008 via bureau Jansen gehoord van het CTIVD, Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en VeiligheidsDiensten(geen advocaat die ons wenst bij te staan!). Ik zond conform de toelichting een klacht over de AIVD naar Minister Binnenlandse Zaken Guusje Ter Horst, die natuurlijk dat zelf al even afwees. Ze had het al even zelf(!)onderzocht en niets gevonden, wat ronduit gelogen is. Dus ik noem haar hier officieel een laffe leugenaar!
Dat zal ook niemand meer verbazen in deze zaak. De slager die een keuring afwijst, omdat hij zelf al even gekeurd heeft en alles prima in orde had bevonden. Dus zond ik natuurlijk mijn klacht rechtstreeks naar het CTIVD

 

 

 

en kreeg de bijgaande positieve brief terug.

Dat niet onmiddellijk een afwijzing kwam, is overigens opmerkelijk. Want dat had in de lijn der verwachting gelegen bij een doofpot van deze omvang, maar bewijst ook dat deze organisatie wel degelijk volledig onafhankelijk is en werkt. Hulde!

Voor uitleg hoe deze samenzwering tot de grootste in de Nederlandse geschiedenis kon uitgroeien zie post Conspiracy against Hans Smedema explained!

Voor alle cruciale(!) gebeurtenissen zie Timeline crucial events!

Voor totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Laatste nieuws over Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is dat de hoorzitting inmiddels heeft plaatsgevonden op 29 april 2008 in Den Haag.

Tot mijn verbazing werd ik als een normaal mens behandeld, wat sinds zo ongeveer 2004 bijna nooit meer is voorgekomen. Nou Gjalt dan nog en Sander Betten van K2 Recherche.

Niets over ‘ongeloofwaardig, jij bent toch gek verklaard?’, en ‘vast onzin’ zoals de standaard benadering van mij was, nee enkel zeer inhoudelijke vragen. Ze kende overigens de oud ambassadeur Paul Bremer die immers in Amsterdam met mij sprak over deze zaak persoonlijk en dat kan geholpen hebben. Het leek alsof ze wist dat het allemaal waar is. Ook hadden beide dames mijn website meerdere keren ingezien. Deze organisatie verricht volgens mij heel goed werk. Sterker nog deze organisatie is cruciaal en een voorbeeld voor hoe je met decentrale onafhankelijke units overheidsorganisaties moet controleren en integer (proberen) te houden. Hier zou veel meer budget naar toe moeten. Het lijkt in eerste instantie misschien veel geld, maar tegenover de problemen en dus hoge kosten die ze voorkomen, is het eigen budget met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid slechts een fractie. En dan praten we nog niet eens over de emotionele onmeetbare waarde van het doen van recht waar onrecht plaatsvond.

Hier zit namelijk gewoon een onafhankelijk rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam die met slechts een te verwaarlozen klein groepje mensen met vrijwel onbeperkte bevoegdheden zich overal mee mag bemoeien wat met de AIVD en meer, te maken heeft. Dus niet onbeperkt maar gespecialiseerd.

Precies de manier waarop ik bij ingenieursbureau IHN de diverse kennis gebieden en afdelingen organiseerde. Onafhankelijke units, die met grote zelfstandigheid konden handelen en niet lastig werden gevallen door lieden uit een Holding die toch inhoudelijk van niets wisten en vaak alleen maar geld kosten. Organisaties zoals het CTIVD zouden veel groter en op meer gebieden moeten opereren. Dus meerdere losse units met elk hun specialiteiten en totaal onafhankelijk op jacht naar verbeteringen en onrecht, maar wel van elkaars methoden leren natuurlijk. Een soort T-killercels zoals die in het menselijk lichaam rondzwerven op zoek naar fouten en problemen.

Resultaat gesprek van Hans Smedema met Mw.Mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam en assistent Hilda:

Na wat vragen bevestigde men mondeling min of meer dat ik gelijk had.

Dat ze blij waren dat er met Al Rust die dus bijna 10 jaar salaris had gekregen, tenminste nog iemand was die positief uit deze zaak(doofpot dus van overheidswege!) gekomen was.

Met andere woorden ‘Hans, je hebt gelijk met deze doofpot en jij hebt ook recht op schadevergoeding!

Maar dat kon men niet ronduit vertellen met een politiek en Koninklijk goedgekeurde doofpot natuurlijk. Maar tussen de regels door was ik gerustgesteld. Er zijn wel degelijk nog ethisch denkende mensen in Nederland, al moet je ze zoeken met een lampje. Ook gaven ze aan, dat ze wel een positief advies kon geven om deze ramp en blunders te stoppen, maar dat ze de politiek niet konden beïnvloeden!

Dus impliciet ‘je hebt helemaal gelijk, het is inderdaad politiek goedgekeurd!

En het advies ging naar Guusje ter Horst, Minister van Binnenlandse Zaken! Die nam uiteindelijk de beslissing. Feitelijk kreeg ik in dit gesprek van een integer persoon zo veel als mogelijk informatie.

Naast zakelijke inhoudelijke vragen vond men zelfs ruimte voor de menselijke kant ook nog, die ze heel goed door hadden. Ze verontschuldigden zich zelfs voor het feit dat het wel eens vijf weken kon duren, wat ik gepokt en gemazeld met overheidsellende, overigens juist weer razendsnel vond. Ik had sterk de indruk, dat deze ‘T-killercel’, daadwerkelijk getuigen gaat horen. Ook waren ze het met me eens dat dit op corruptie wijst. Mijn gewetenloze broer moest hulp gehad hebben van binnen uit Justitie. Dus een corrupte mol/verrader (de verkrachter vriend van verkrachter Jan van Beek uit 1972) met contacten met de porno-industrie binnen het Justitie apparaat die prachtig kans ziet om allerlei zaken daar te laten mislopen. Hij stuurde mijn broer aan en hoefde volgens Jan van Beek die dat bevestigde vrijwel niets te doen, want dat deed mijn broer uit zichzelf verder wel. Met zo’n familie heb je verder geen vijanden meer nodig hoor!

 

Een belangrijk feit, historisch moment wellicht, was dat ik vlak voor mijn bezoek dus al een bericht ontving van Binnenlandse Zaken waarin die aankondigde dat ze ondanks eerdere arrogante en feitelijk corrupte afwijzingen toch een onderzoek naar mijn klacht zullen doen. Dit na een ‘terechtwijzing’ van het CTIVD, zoals mij werd meegedeeld. Binnenlandse zaken stellen overigens dat er niets onrechtmatigs had plaatsgevonden. Wat logisch en sluw is als deze samenzwering en fraude politiek en wellicht koninklijk is goedgekeurd. Maar de grote ethische vraag is, als fraude en oplichting politiek is goedgekeurd, is het dan niet onrechtmatig, of wel onrechtmatig? Het antwoord daarop is ethisch gezien doodsimpel, namelijk, ja, wel onrechtmatig. En mag dat heimelijk en achterbaks gebeuren zonder dat het gewone klootjesvolk dat mag weten? Nee, dus. Lieden die dat niet zien moeten op staande voet ontslagen worden en nooit weer in een overheidsfunctie terugkeren. Ik zou wel raad weten met deze hufters.

Pas toen ik terugreed drong tot mij door, dat dit de eerste maal is dat er daadwerkelijk een degelijk onderzoek op niveau lijkt te worden afgedwongen, behalve dan het onderzoek door de politie naar smaad en laster door mij.

Maar dat laatste is voor de tegenpartij en van een totaal andere orde en zonder voldoende bevoegdheden. Dus weer een klein succesje voor Hans. Deze organisatie CTIVD kan iedereen als getuigen horen en men moet verschijnen en is verplicht de waarheid te zeggen. Hun bevoegdheden liggen echter enkel bij de AIVD en wat meer, dus als justitie heimelijk bezig is kan het zijn dat ze toch niet voldoende mogen doen. Ook kunnen ze enkel kijken naar of het wel rechtmatig is en niet buiten proportioneel. Zeg maar ethisch verantwoord. Of het echt wat wordt lijkt toch vrijwel onmogelijk met politieke goedkeuring van misdrijven, maar toch een kansje. In ieder geval blijkt mijn strategie van vastpinnen van iedereen, te werken. Hier moet men met de billen bloot en het zal voor de historie altijd zo vastliggen.

Het is overigens dus door het Ministerie van later na het onderzoek en na het rapport van het CTIVD toch als onbekend en onwaar afgewezen! Zie laatste twee brieven boven.

Ook heb ik bij de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen een klacht ingediend over Nederland. Hetzelfde zal gebeuren bij de VN en EU. Europees Hof dito voor de tweede maal. Binnenkort, 1 juni 2008 zal ik me in Spanje laten inschrijven en dus geen inwoner meer van Nederland zijn. Hoe eerder ik dit (voor ons) corrupte land kan verlaten hoe beter. Een land dat zijn burgers zo bedriegt en mijn vrouw rustig laat verkrachten en daarvan kinderen krijgen zonder de vele daders ook maar een strobreed in de weg te leggen, sterker nog ook ons bedriegt, verdient internationale diepe gemeende minachting! Wat de latere film zeker zal oproepen.

Overigens hulde voor bureau Jansen & Jansen https://www.burojansen.nl/ een wat heimelijke onderzoeksorganisatie van journalisten die goed werk verricht en mij deze tip over het CTIVD toespeelde. Steun deze groep verzetsstrijders en stort eens een groter bedrag dan normaal. 1000 euro is toch niets voor sommigen van jullie? Doe er dan eens wat goeds ermee. 

Bankrekening NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam

Ik heb dan ook een groot respect voor deze organisatie CTIVD onder leiding van een onafhankelijke rechter met grote bevoegdheden.

Laten we even samen kijken wat CTIVD kon doen?

  • Er moet een beslissing zijn op hoog niveau, dus op Ministersniveau en hoogstwaarschijnlijk zelfs een Koninklijk heimelijk (en dus achterbaks) besluit die normale wetten en grondwet, speciaal om ons te kunnen en mogen bedriegen, buiten werking stelt. Anders had oud ambassadeur Paul Bremer mij niet verteld, dat Amerika mij niet kon helpen en zelfs de Staat zou moeten helpen na een officieel verzoek. Ik moest eerst naturaliseren tot Amerikaan!
  • Al Rust vertelde hetzelfde en wist dat uit de geheime snel gewiste files. Enkel op Ministerieel niveau op te lossen. Vlucht en neem een andere nationaliteit aan, denk niet dat je dit kunt winnen, de betrokken Nederlanders zijn schoften. Dus politici, ministers en misleide(?) Koningin ook? Als de Koningin hiervan op de hoogte is, is er sprake van verraad tegenover het Nederlandse volk! Dan moet ze direct aftreden en moeten we de Republiek uitroepen!
  • Justitie en Politie zijn buiten spel gezet. College Procureurs Hufters, pardon Procureurs Generaal, wenst niets te doen, dus worden braaf aangestuurd en gedekt van hogerhand. Denk erom Hans en Wies mogen beslist geen onderzoek of hulp hebben van de Staat en Justitie. Helemaal niets hoor je! Harm Brouwer: Ja, natuurlijk wij werken altijd graag mee aan fraude. We helpen anders toch ook al nooit slachtoffers, dus het is voor ons normaal gedrag en valt niemand meer op. Zeg, kan mijn salaris nog wel wat hoger dan? Groep Mengele: Als je goed je best doet misschien wel ja.
  • Floris Kappelle zie Post Paul Bremer had me al meegedeeld dat er onenigheid was binnen de AIVD over deze zaak. Er waren blijkbaar nog een paar laatste integere mensen aanwezig voordat die natuurlijk werden ontslagen wegens integriteit tijdens het uitoefenen van hun werk. Dat is verboden in Nederland_Hufterland, dat hadden ze toch wel kunnen weten?
  • Al Rust stelde in 1983 al vast dat de enorme file over mij en mijn vrouw, met porno-industrie genoemd en kinderen niet van mij, na drie dagen al was verwijderd en dat over mij helemaal niets meer was terug te vinden! Dat kan inhouden dat deze Groep Mengele zo geheim werkt, dat enkel de Koningin zelf en JanPeter Balkenende zelf op de hoogte zijn. De Koningin heeft ook zelf een geheime dienst is mij verteld.
  • Paul Brenninkmeijer van Rotary Leeuwarden-Zuid vertelde mij ook dat de Leeuwarder Courant met het kritische artikel over de plotselinge overplaatsing van Hoofd Offcier Justitie mr. Ruud Rosingh, direct na de plaatsing(! dus vele Leeuwarders weten dat nog wel) moest worden gewijzigd in een nietszeggend stuk, met een beroep op de staatsveiligheid. Dus men gebruikt onder valse voorwendselen gebaseerd op fraude en bedrog de staatsveiligheid als excuus voor het monddood maken van Hans en Wies Smedema, de media zelf(die dat ook gretig laten gebeuren) en hoogstwaarschijnlijk de advocatuur en medici(die dat ook gretig laten gebeuren). En NIEMAND die in opstand komt tegen deze staatsterreur opgezet door een gewetenloze zich als god gedragende duivelse broer uit Gennep met hulp van een oorspronkelijke verkrachter die ook graag geen onderzoeken zag! Win, win.

Stelling:

Als dus er een politieke beslissing ligt en zelfs een Koninklijk besluit ‘Hans en Wies Smedema mogen/moeten bedrogen worden en alle bewijzen van misdrijven tegen hen moeten weggewerkt worden’, kan dan het CTIVD ooit vaststellen dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van de macht binnen de AIVD?

Antwoord:

Nee, dan is er namelijk sprake van geoorloofd(!) politiek goedgekeurd gebruik van macht. Dus zal het CTIVD antwoorden ‘Wij hebben uw zaak onderzocht en ons is niets gebleken van enig ongeoorloofd(!) gebruik van overheidsmiddelen jegens u of uw vrouw.’ Ze kunnen zelfs er nog aan toevoegen omdat het politiek goedgekeurd is ‘er zijn geen files aangetroffen en uw claim is kennelijk ongegrond, wij zien geen noodzaak tot verder onderzoek.’

Maar is dat ethisch verantwoord? Nee, want dit alles is gebaseerd op fraude en bedrog. Je laat nooit slachtoffers weerloos achter in de handen van daders/verkrachters en al zeker niet nadat gebleken is dat het misbruik doorging en zelfs bastaard kinderen opleverde. Wat ze nu graag in de doofpot houden natuurlijk. ‘Burn in hell’ leden Groep Mengele, ongeacht wie!

Wie durft er een leuk flesje wijn tussen te zetten?

Aardig om te weten is dat Human Rights Watch Brussel dit geen zaak voor hun vindt en zogenaamd niets kan doen! Ze verwijzen naar Amnesty International in Amsterdam, die ook al aangeven met dit soort zaken ook nooit wat te doen. Zou wel even op mijn site nog kijken. En aangezien je dan de laatste twee mogelijkheden al hebt gebruikt, is er verder niets meer te doen. En dan te bedenken dat wij altijd braaf en naïef geld gaven voor deze groepen en Wies altijd klaar stond voor mensen die hulp nodig hadden. Nog een Mensenrechten advocaat in Zwitserland aangeschreven die zowaar maandag 17 maart een afspraak wilde om over het mensenrechten deel te spreken. Maar plotseling is contact verbroken via email en kreeg hij een dringende afspraak! Groep Mengele? Toch later contact hersteld en proberen een afspraak nog tijdig te regelen. Buitenlandse juristen zullen dit moeten oplossen. De staat moet aangeklaagd worden.

Hans Smedema Copyright 2008-2010 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.