J’Accuse Koningin Beatrix vervolg

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Beschuldigingen blijkbaar gewetenloze Koningin Beatrix & haar hondse(Kafka!) Ministerraad samengevat!

Uitwerking beschuldigingen

 1. Wet Openbaarheid Bestuur WOB buiten werking gezet!
 2. Nationale Ombudsman buiten spel gezet!
 3. Ministerie van Justitie buiten spel gezet en aangezet tot plegen misdrijven!
 4. Geheime dienst werkt als Stasi of SS!
 5. Politieorganisatie en Openbaar Ministerie buiten spel gezet!
 6. Media buiten spel gezet!
 7. Advocaten buiten spel gezet
 8. Hulpinstanties buiten spel gezet!
 9. Medici buiten spel gezet!
 10. Hans Smedema opzettelijk en onschuldig als geestelijk gestoord neergezet!
 11. Echtpaar tegen elkaar opgezet!
 12. Politici buiten spel gezet!
 13. Amerika onethisch buitenspel gezet!

1 WOB sluw buiten werking gezet zodra Koningin Beatrix negatief betrokken kan raken!

Dit is in de Post WOB gedetailleerd uitgewerkt – Uitwerking WOB

Zie ook het cruciale rapport Morand Juridische advies Rapport zaak Hans Smedema

Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen WOB

Artikel 10

1 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 

Merk op dat deze cruciale wijziging sluw direct eind 1991 is ingevoerd toen bleek dat mr. Ruud Rosingh als hoofdofficier justitie een officieel onderzoek was gestart naar de verkrachting van de vrouw van Hans Smedema op 12 januari 1991 in toen het Oranje Hotel Leeuwarden, en in opdracht van het hondse College van Procureurs Generaal in Den Haag moest stoppen. WOB had dat immers later voor Hans Smedema openbaar kunnen maken, dus is in opdracht doofpot Kroon, dus verrader Koningin Beatrix en haar hondse CDA Ministers Lubbers en Hirsch Ballin dat gat/lek even laf en gewetenloos snel gedicht! Hans en Wies Smedema ware daarbij dus vogelvrij verklaard en weerloos voor de rest van hun leven!

Dus als ambtenaren en Kroon, zoals in ons specifieke geval, foute en soms criminele beslissingen nemen, mogen ze die voor het Nederlandse volk en de specifieke Nederlandse slachtoffers(Hans & Wies Smedema), verbergen! Het kan immers volgens art. 1a ‘de eenheid van de Kroon in gevaar brengen’ of 1b ‘de veiligheid van de Staat kunnen schaden!’ De slachtoffers blijven dan machteloos en weerloos tegenover criminelen en verkrachters gedurende meer dan 30 jaar! Kinderen van verkrachters zijn daarbij blijkbaar geen probleem voor Politici, Koninklijk huis en Ministers! Zolang zij zelf maar laf en gewetenloos buiten beeld kunnen blijven! ‘De slager die zijn eigen vlees keurt’, of ‘de Kalkoen die mag meebeslissen over het kerstdiner!’

Als al simpelweg de naam van de Koningin betrokken kan worden bij gemaakte fouten door Ministers en hoge ambtenaren, dan al wordt een beroep gedaan op deze wet en kan men dus het Ministerie van Justitie en een geheime dienst opdracht geven om de bewuste Nederlandse slachtoffers(hier Hans en Wies Smedema) buiten de normale wetten te plaatsen en zorg te dragen voor wegwerken van bewijzen, manipuleren en omkopen van getuigen, en tegenwerken en/of verbieden van onderzoeken door Politie en Openbaar Ministerie! Welk weldenkend en ethisch denkend mens zou hier aan meewerken? Blijkbaar ons Koninklijk huis en Ministers wel degelijk gezien de door de Koningin getekende wetten!

2 Nationale Ombudsman buiten spel gezet!

Dit is bij de uitwerking Post WOB hierboven al uitgewerkt.
De ombudsman is niet bevoegd een onderzoek als bedoeld in artikel 12, eerste lid, of artikel 15 in te stellen of voort te zetten:
 
a. indien de aangelegenheid behoort tot het algemeen regeringsbeleid, daaronder begrepen het algemeen beleid ter handhaving van de rechtsorde, of tot het algemeen beleid van het betrokken bestuursorgaan;
b. betreffende algemeen verbindende voorschriften;

Zie ook antwoorden/afwijzingen in Post WOB!

Uit bovenstaande blijkt dat de nationale Ombudsman net als genoemd in de beperkingen van de WOB, helemaal geen onderzoek mag doen in het geval dat de Staat of Kroon in gevaar komt, of bij handhaving van de rechtsorde en dergelijke. Zeg maar zodra ambtenaren en vooral ‘de Kroon’  in gevaar kunnen komen, zijn ze belangrijker dan het gewone Nederlandse klootjesvolk! Slachtoffers worden dan ijskoud opgeofferd en moeten aan alle kanten bedrogen worden, waarbij vervalsen van bewijzen en manipuleren van getuigen geoorloofd en standaard gedrag is! En deze schoft van een Nationale Ombudsman, dus de hondse Alex Brenninkmeijer bedriegt het Nederlandse volk ook al weer, door dat cruciale feit niet aan het Nederlandse volk en Hans Smedema mee te delen in zijn laffe ‘hondse’ antwoord! De man kruipt ook al weer ‘honds’ voor  onze hooghartige gewetenloze Koningin Beatrix!

3 Ministerie van Justitie buitenspel gezet!

Kroongetuige Elise B. verklaarde rond 1998 tegenover Hans Smedema dat ze:

 • onder geheimhouding viel(ambtseed in dienst justitie!) en bij mr. Johan Smedema werkte om zijn handelingen legaal te laten lijken,
 • pertinent niet met Hans Smedema mocht spreken en daarom niet met hem als headhunter kon spreken,
 • dat zijn 3 kinderen niet van hem zelf waren,
 • dat zijn sluwe broer mr. Johan Smedema samenwerkte met het Ministerie van Justitie bij het wegwerken van bewijzen!
 • dat ook een geheime dienst betrokken was bij de doofpot,
 • dat Hans Smedema opzettelijk door zijn broer Johan Smedema zwart gemaakt werd, wat niet klopte met de werkelijkheid!
 • dat ze daaraan niet meer wou meewerken, omdat ze het onethisch en onjuist vond!
Hans Smedema hoorde zelf rechtstreeks, dat hij en zijn vrouw rond 1977 een speciaal project binnen justitie zouden worden van iemand bij justitie die hem verwarde met zijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep!
Ook uit punt 4 hierna blijkt betrokkenheid Ministerie van justitie, dus geheime Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM, en Kroon. Anders is dit onmogelijk!
Logistiek Manager 97th General Army Hospital vertelde rond 1983 dat de grote file over Hans Smedema en zijn vrouw van Nederlandse justitie al na drie dagen compleet bleek te zijn gewist! Dus was kennisname niet geoorloofd volgens opdrachtgever ‘De Kroon’, dus verrader Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad. Lubbers dus.
Tijdens huwelijk in Leeuwarden van Hans & Wies Smedema moest op een apart vel justitie mee tekenen! Waarom? Heimelijke tbs of zoiets? Ons leven heimelijk geregeld door mr. Johan Smedema samen met speciale afdeling bij justitie!

4 Geheime dienst als Stasi of SS ingezet!

 

Geheime dienst pleegt misdrijven door bewijzen over deze gruwelijke zaak te vernietigen, manipuleren of vervalsen! DNA vaderschap-testen, MRI scan die opzettelijk werd vervalst, artsenkaarten die werden vervalst, onvruchtbaarheid vervalst, litteken heet plotseling huidplooi, Amerikaanse rechter met valse psychiater diagnose voorgelogen en bewijzen achtergehouden, en veel meer! Stasi en SS cultuur van de Nederlandse geheime dienst! Ze zouden ons allemaal zo op de trein naar Auschwitz hebben gezet ook nog, deze laffe Nederlandse schoften!

Zelfs CTIVD, die echt wilden helpen, werd gewetenloos buiten spel geplaatst, wat duidelijk wijst op ongeoorloofde inmenging door Koningin Beatrix en goedkeuring door ‘hondse’ onethische Ministers JP Balkenende & Donner!

5 Politie en Openbaar Ministerie buiten spel gezet!

 • Kroongetuige mr. Ruud Rosingh, in januari 1991 waarnemend hoofdofficier justitie bij OM, verklaarde tegenover Hans Smedema dat hij een onderzoek naar de verkrachting van diens vrouw op 12 januari 1991 was gestart, maar dat het College van Procureurs Generaal hem direct had gedwongen om daarmee te stoppen op grond van een brief van een Smedema! Hij dacht dat die brief van Hans Smedema zelf was, wat niet het geval was! Tenzij een gefabriceerde vervalsing door mr. Johan Smedema uit Gennep! En/of die door psycholoog prof.dr. Onno van der Hart van Hans Smedema werd afgeperst en waarvan een getuige aangifte heeft gedaan bij Politie Zwolle in 1975!
 • Daarmee heeft dus mr. Johan Smedema samen met de gewetenloze schoft Onno van der Hart op sluwe wijze de complete politie en OM organisatie buiten spel kunnen zetten met steun van en in opdracht van ‘De Kroon’! Dus toen Koningin Juliana en later Beatrix.
 • Alle files en documenten zijn daarmee geheim en vernietigd of verborgen voor het argeloze Nederlandse klootjesvolk.

6 Media buiten spel gezet

 • Meerdere Rotary Leeuwarden-Zuid leden waren getuige van het feit dat op grond van de staatsveiligheid een artikel in de Leeuwarder Courant over stopzetten onderzoek in opdracht College Procureurs Generaal achteraf voor het archief opnieuw(heimelijk in de nacht) werd gedrukt in opdracht justitie!
 • John van den Heuvel  in dienst Telegraaf verklaarde dat hoofdredacteur en redacteuren niet over de zaak van Hans Smedema zouden gaan publiceren! Het Nederlandse volk wordt cruciale informatie onthouden!
 • Idem Rimmer Mulder Hoofdredacteur Leeuwarder Courant die weigert om hierover het volk te informeren.
 • HP de Tijd, Ton van Dijk wou met Hans een artikel over deze gruwelijke zaak maken, maar werd door geheime dienst op grond staatsveiligheid dat verboden!
 • Idem klokkenluidersonline, geenstijl, NuJij en vele anderen die direct stoppen met deze zaak of Hans opzettelijk publiekelijk en onschuldig toch als een geestelijk gestoorde neerzetten!
Het Nederlandse volk mag beslist niets te weten komen van deze gruwelijke doofpot! Dus men weet dat men fout is! Anders zou men openheid betrachten en hun fouten erkennen. Pure angst dus!

7 Advocaten buiten spel gezet!

 • Sinds begin 2004 is geen enkele advocaat bereid gebleken om Hans Smedema en zijn stellingen over de gruwelijke doofpot tegen hem en zijn vrouw te verdedigen!
 • Mr. A. (Bram) Moszkowicz doet wel het Hoger Beroep in een smaad rechtszaak, maar niet de hoofdzaak. Dus niet helpen bewijzen dat hier sprake is van een gruwelijke doofpot, verborgen gehouden voor het Nederlandse volk, met nog steeds lijdende slachtoffers.
 • Ook in Spanje bleek men niet bereid tot hulp, of in staat tot hulp.
 • Als geestelijk gestoord gezien, blijkt juridische hulp vrijwel onmogelijk, want niet zomaar toegestaan!
Media publiceren dus zelfs niet dat hier een Nederlander is die GEEN juridische bijstand en hulp mag krijgen! Wat tegen alle Mensenrechten in gaat!

8 Hulpinstanties buiten spel gezet!

 • Geen enkele slachtoffer hulp instantie is bereid gebleken om hulp te verlenen.
 • Ook Amnesty International geeft niet thuis. Ze doen dit soort zaken niet!
 • Human Rights Watch idem, ze doen dit soort zaken niet!
 • Van Cliëntenbond is gebleken dat een geheime dienst, of justitie medewerker hulp heeft verboden aan de Amerikaanse ‘Diana!’
Dus is sprake van een verbod en/of misleiding. In ieder geval zou men wel hulp hebben moeten verlenen! Met name Human Rights Watch!

9 Medici buitenspel gezet en ingezet voor manipulatie bewijzen!

 • alle betrokken medici blijken alles te hebben vervalst of gemanipuleerd!

10 Hans Smedema opzettelijk en onschuldig als geestelijk gestoord neergezet!

 • Opzettelijk wordt het Hans Smedema sluw en kafkaësk onmogelijk gemaakt om te bewijzen dat hij niet gek is, door alle bewijzen stelselmatig door justitie en geheime dienst stasi medewerkers onmogelijk te maken en testen zoals DNA/Vaderschapstesten en MRI scan naar onvruchtbaar maken, zelfs te vervalsen.

11 Echtpaar tegen elkaar opgezet!

 • Hans en Wies Smedema worden opzettelijk tegen elkaar opgezet! Haar wordt met leugens en bedrog voorgehouden dat haar man Hans Smedema van de ene op de andere dag ‘geestelijk gestoord’is geworden, terwijl alle betrokkenen inclusief onze laffe en gewetenloze Koningin met haar hondse kafkaiaanse Ministerraad heel goed weten dat dat niet waar is. Maar het bedriegen van het Nederlandse volk vindt men belangrijker en eenvoudiger dan de gruwelijke waarheid te openbaren. Het echtpaar dat gewoon samen oud had willen worden leeft nu op grond van crimineel gedrag noodgedwongen apart van elkaar. Hans als vluchteling voor ‘Koningin Beatrix en haar honden, en zij argeloos en onwetend in Nederland.

12 Politici buiten spel gezet!

 • Hoe men de politici zover heeft kunnen krijgen om aan deze criminele acties mee te werken is nog onbekend door hun laffe en hondse zwijgen! Dat Koningin Beatrix betrokken is en dat men daar trouw aan gezworen heeft zal cruciaal zijn?

13 Amerika onethisch buitenspel gezet!

 • Dat was heel eenvoudig met hondse Ministers als Hirsch Ballin, Lubbers, en JanPeter Balkenende en de hondse Donner. Deze doofpot en samenzwering heeft men altijd als legaal voorgedaan, via het bedrog van mr. Johan Smedema uit Gennep, en Tjitte de Jong uit Norg. Dus kon op grond van contracten tot wederzijdse justitionele bijstand Amerika bij deze samenzwering betrokken worden. Daarmee Amerika voor een zeer onethisch probleem stellend. Zowel het Amerikaanse als het Nederlandse volk worden hierdoor nu bedrogen! En men kon niet Hans Smedema toen hij op 20 april 2009 politiek asiel tegen de vervolging door Koningin Beatrix en haar hondse Ministers aanvroeg, dat honoreren, hoewel men over de informatie en bewijs beschikte dat de aanvraag van Hans Smedema juist was.

Conclusie

 • Als mr. Johan Smedema en Tjitte de Jong gewoon eerlijk en integer zouden zijn geweest, was dit allemaal nooit gebeurd of veel eerder beëindigd.
 • Als Koningin Juliana niet zo onnozel was geweest en niet aan deze doofpot had meegewerkt, zou dit nooit hebben plaatsgevonden.
 • Als Koningin Beatrix niet zo laf en gewetenloos had gehandeld na uitkomen van alles, dan was dit al direct in 1980 opgelost. Zij koos echter voor liegen en bedriegen tegenover het Nederlandse volk in de hoop dat niemand er achter zou komen. Ze pleegt daarmee hoogverraad tegenover haar eigen Nederlandse argeloze volk.
 • Ministers en ambtenaren hebben hier honds, laf en gewetenloos aan meegewerkt omdat men verplicht(lek in de grondwet!) was om te helpen!
 • Zelfs de Nationale Ombudsman (en CTIVD) is heimelijk buitenspel gezet en heeft dat cruciale feit ook nog laf voor het Nederlandse volk verborgen!
 • Er is dus een enorm lek in de grondwet mbt discriminatie van slachtoffers tov de naam van het Koninklijk huis! En haar hondse Ministers zwijgen natuurlijk laf!
 • Hans Smedema wordt heimelijk als ‘staatsvijand’ neergezet, hoewel Koningin Beatrix en haar hondse ministerraad nota bene weten dat Hans van niets weet en volkomen onschuldig is! Dat hoort internationaal zwaar bestraft te worden.
Om dit soort problemen en weerzinwekkende criminele acties van het Koninklijk huis en haar ‘hondse’ Ministers te voorkomen, moet het Koninklijk huis helemaal worden afgezet en de Republiek uitgeroepen. Immers altijd zal het Koninklijk huis voor hun laffe en gewetenloze eigenbelang kiezen, in plaats voor hun weerloze volk. Onbetrouwbaar gebleken.

Wetenschappelijk onderzoek klokkenluider Fred Spijkers uit Wikipedia

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek , uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire. Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Later meer…, Hans houdt zich gezien voortschrijdend inzicht, het recht voor om zaken aan te passen

Het bovenstaande wordt niet bestreden en zal daardoor als bewezen feit beschouwd worden! Koningin, politiek, justitie, OM en politie staan blijkbaar machteloos tegenover deze zaak door hun eigen stompzinnige moreel verwerpelijke anti-ethische handelen.

Hans Smedema, Nederlands vluchteling voor ‘De Kroon’, Xalo/Jalon, Spain

Copyright Hans Smedema 2011

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.