Rechercheur Bart van Someren Politie Drachten corrupt?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Rechercheur Bart van Someren Politie Drachten corrupt?

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Op 25 maart 2014 werd ik, Hans Smedema uit Drachten, verhoord wegens de ‘zogenaamde belediging’ van een corrupte ambtenaar in functie Bart van Someren van politie Drachten. Er komt gelukkig een openbare rechtszaak over zo is mij beloofd. Weer uiterst merkwaardig dat wel de zogenaamde belediging wordt onderzocht en vervolgd, maar niet de huiveringwekkende casus waar Hans melding van maakt en vergeefs sinds 2000 om een onderzoek en doodsimpel DNA-testje vraagt, wat het in één simpele klap bewijst! Die zaak is waarschijnlijk een miljoen maal groter en grotesker dan de zogenaamde beledigingen!

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.

******************************

Latere opmerking:

Dochter later in 2014 erkende dat de kinderen zelf met hulp schoonfamilie Snieders en broer mr. Johan Smedema uit Gennep en justitie-verkrachter leraar frans drs. Jaap J. Duijs de DNA vaderschapstesten hadden vervalst door de swabs te verwisselen met al de swabs van dezelfde familie Snieders! Dus leek het foutief dat de kinderen WEL van mij waren! Overigens had ook tijdens asielaanvraag in 2009 al rechter Rex J. Ford mij meegedeeld dat uit professioneel onderzoek was gebleken dat de drie kinderen NIET van mij waren en dat Rieks Perdok uit Roden(die in aangiften loog dat hij nooit seks met mijn vrouw had gehad) inderdaad de vader was van haar jongste zoon die als twee druppels water op hem lijkt! Ook wist ik toen nog niet dat mij al sinds september 2003 heimelijk en illegaal een antipsychoticum werd toegediend door corrupte psychiater drs. Frank van Es. Dus was ik als een halve zombie tijdens al deze zaken die juist een 100% weerbaarheid vergen! Tijdens rechtszaken was ik ook gedrogeerd!

****************************

Het is glashelder inmiddels dat Politie Drachten samenwerkt met en feitelijk deel uitmaakt van de criminele organisatie die als doel en resultaat heeft, het totaal verwoesten van het het leven van Hans en Wies Smedema! Ze plegen openlijk fraude en o.a. misbruik van bevoegdheid, maar zijn vermoedelijk Koninklijk beschermd!

Om te voorkomen dat ik mij tijdens een zitting kan verdedigingen, zal men mij natuurlijk corrupt vooraf aanhouden zodat ik geen toegang tot mijn enorme dossier heb, een piket advocaat toewijzen die er zo snel niets van begrijpt gezien de complexe casus, en zo weer zonder enige verdediging, mij veroordelen tot gevangenisstraf en betalen boete aan corrupte ambtenaren en weer voormalig leraar frans en verkrachter drs. J.J. (Jaap) Duijs! Dit gaat zo al sinds 2000!

Zie Post daarover Verhoor belediging corrupte Ambtenaar in functie!

Hier een samenvatting van mijn redenen die tot deze beschuldiging hebben geleid! En dus mijn verdediging tijdens de mij beloofde rechtszitting later! Dit naast de al afgegeven stukken tijdens het verhoor op 25 maart 2014.

Zie voor alle andere beschuldigingen mijn Page: 5 J’Accuse!

Chronologische gebeurtenissen die corrupt zijn bewijzen!

 1. Op maandag 16 september 2013 een paar uur na boeken vlucht naar Mexico(!) wordt ik in Drachten bezocht door twee rechercheurs van Politie Drachten, Bart van Someren was er een van,  met de oproep om de volgende dag om 14.00 uur te verschijnen voor verhoor wegens belediging! Zie Post Nieuw verhoor politie Drachten wegens belediging!
 2. Een week eerder werd mij het vragen van politiek asiel in Amerika niet toegestaan doordat mij de toegang tot Canada op Vancouver Airport werd geweigerd op verzoek Justitie Nederland(!), met advies om het via Mexico te proberen. Totaal 2000 euro kosten.  Zie Post Canada Vancouver Airport Immigration denies entry to victim Hans Smedema!
 3. Ik boek argeloos dus op maandag/dinsdag een KLM vlucht naar Mexico City voor woensdag 18 september 2013 en vervolgens naar Amerikaanse grens met de Hotels en zo. Totaal 1200 euro aan geboekte kosten! Mij was niet meegedeeld op maandag of tijdens ruim 3 uur durende verhoor op dinsdag 17 september 2013 dat ik direct zou worden aangehouden en gevangen gezet! Ik verwacht gewoon weer een zitting rechtbank Leeuwarden, wat ik juist graag wil en wat noodzakelijk is om deze groteske doofpot affaire open te blazen!
 4. Het verhoor ging om slechts één klacht van verkrachter drs. J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten die zich nota bene beledigd voelt, na 30 jaar mijn weerloze argeloze vrouw gebruikt, misbruikt en juridisch gezien te hebben verkracht!
 5. Echter enkele uren voor vertrek werd ik plotseling aangehouden in onze woning in Drachten en zonder enige waarschuwing, met als drogreden, niet voldoen aan vonnis Hof Arnhem d.d. 3 december 2012. Overigens een frauduleus onrechtmatig vonnis in hoger beroep waarbij iedere verdediging ondanks de zeer professionele advocaten mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans, werd geweigerd! Namelijk doodsimpel DNA-testje wat mijn stellingen in één klap had bewezen, en perfecte getuigen zoals twee rechercheurs politie, Voshol Leeuwarden en Haye Bruinsma Drachten en een waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden mr. R.W. (Ruud) Rosingh, later raadsheer Arnhem. Eerder het onrechtmatige frauduleuze vonnis politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden die ook corrupt iedere verdediging weigerde! Normaal zou ik zijn vrijgesproken en de klagers vervolgd zoals ik al sinds 2000 bij Voshol politie Leeuwarden gemeld heb en in 2004 Haye Bruinsma politie Drachten aangifte  van heb gedaan! Zie o.a. bij Pages 1.4 Dossier Hans Smedema Affaire!
 6. Tijdens verhoor op 17 september weigert Bart van Someren onrechtmatig mijn onschuld te bewijzen en/of mijn aangifte tegen verkrachter en vader vrucht drs. J.J. (Jaap) Duijs en vele anderen, en/of onderzoek doodsimpel DNA-testje op te nemen of te onderzoeken! Ook vermelding eerdere aangifte bij rechercheur Haye Bruinsma op 23 april 2004 werd niet naar geluisterd. Blijkbaar stond de uitkomst van het verhoor dus partijdig al van te voren vast! Anders zou er immers eerst onderzoek hebben moeten plaatsvinden!
 7. Diezelfde avond werd ik dus plotseling aangehouden om 20.15 uur, enkele uren voor mijn vertrek en tweede poging om politiek asiel in Amerika te vragen nu via Mexico wegens de vervolging en ernstige mensenrechten schendingen door Nederland tegen mij en mijn weerloze nog argeloze vrouw! Zie Post Onrechtmatig aangehouden door OM Leeuwarden in opdracht Min. Justitie!
 8. Zie ook voor alle documenten en Proces Verbalen de cruciale Post Onschuldig gevangen gezet P.I. Ter Apel door Politie & OM!
 9. Plotselinge aanhouding mag uitsluitend bij zeer ernstige gevallen van 4 jaar gevangenis of meer! Zie vorige Posts! Bart van Someren wist dat wel en heeft dus opzettelijk Hans Smedema onrechtmatig 31 dagen opgesloten om Hans te pesten en te intimideren! Fraude dus! Werkelijke reden was natuurlijk opdracht van Ministerie Justitie/Openbaar Ministerie om via snelle aanhouding te voorkomen dat Hans Smedema in Amerika voor de tweede keer(eerder 2009) om asiel zou vragen! Wat het basis mensenrecht is van iedere wereldburger! Dus zelfs ook van Hans Smedema! Bart wist dit en koos bewust voor fraude en onrecht door Hans onschuldig en weerloos zonder inhoudelijke effectieve verdediging en/of bewijs via doodsimpel dna-testje, de gevangenis in te gooien! Bart loog dus in zijn Proces Verbaal door die werkelijke reden niet te noemen en zo rechter RC mr. Jansen cruciale informatie te onthouden! Overigens weigerden ook OvJ Hoekman en RC mr. Jansen rectbank Leeuwarden op 20 september 2013 Hans iedere verdediging en onderzoek, en zijn dus ook corrupt bezig geweest. Het is een gecoördineerde aanval op Hans Smedema door feitelijk een criminele organisatie!
 10. Ik zat dus als direct gevolg weigering iedere verdediging door Bart van Someren, 31 dagen onschuldig en onrechtmatig vast volgens de volgende betrokkenen: mr. Sipma Adure Advocaten Drachten, OvJ mr. Hoekman en drie rechters meervoudige rechtbank Leeuwarden! Meer bewijs onschuld en onrechtmatigheid lijkt me niet nodig toch?
 11. Vervolgens op 25 maart 2014 weer verhoor door rechercheurs politie Drachten Jan de Groot en Edema wegens de zogenaamde belediging van Bart van Someren die in mijn juridisch correcte beschuldiging van fraude besloten is! Zie Post Verhoor Belediging Corrupte Ambtenaar in Functie!

Waarom is rechercheur Bart van Someren dus corrupt?

Ter verdediging van onrecht de feiten en waarheid over iemand vertellen is nooit wettelijke belediging! Recht hoeft nooit te wijken voor onrecht! Zie Post Noodweer principe in de genoemde stukken. Bovendien is het mijn taak om mijn vrouw te verdedigen die dat zelf nog niet kan, ook mijzelf en bovendien is het mijn plicht om van deze groteske fraude zaak het Nederlandse volk op de hoogte te brengen.

 1. Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.
 2. Politie rechercheur Bart van Someren heeft nagelaten om onpartijdig te controleren of Hans Smedema gelijk had met zijn stelling het slachtoffer te zijn van een ongelofelijke doofpot affaire, waarbij hij onschuldig werd veroordeeld zonder recht op een eerlijke rechtsgang! En samen met zijn vrouw sinds 1972 het slachtoffer was van verkrachtingen, mishandelingen, onrechtmatig in de steek gelaten door politie, OM, justitie, ministers, medici en politici. Hans heeft hem tijdens het verhoor op 17 september 2013 daarvan op de hoogte gebracht en verwezen naar zijn collega zedenrechercheur Haye Bruinsma die op 23 april 2004 de aangifte van Hans Smedema naar OM OvJ Duinhoven had doorgezonden en na 5 maanden wachten werd verboden om onderzoek te doen! Discriminatie en/of ongelijke behandeling dus.
 3. Hans had hem ook gewezen op de onrechtmatigheid van de vonnissen, het gruwelijke van het feit dat hans op grond van weigering van iedere verdediging, weigering onderzoek en vervolging verkrachters, nu verplicht werd om aan de verkrachters van zijn vrouw, zelfs een vader kind namelijk Rieks Perdok uit Roden en vader vrucht drs. J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten, 6400 euro schadevergoeding te betalen! En dat Hans dat daarom weigerde! En weigerde om de namen van zijn Blog te verwijderen om dezelfde reden, namelijk onrechtmatige frauduleuze vonnissen in combinatie met de dringende noodzaak om dit publiek bekend te maken!
 4. Bart van Someren heeft nagelaten om middels een doodsimpel DNA-testje waar alle betrokkenen vrijwillig aan mee wilden werken ook nog, het gelijk van de stellingen van Hans Smedema te bewijzen. Namelijk dat Hans niet de vader is van o.a. hun jongste zoon, overigens van al hun drie kinderen, dus dat zijn vrouw inderdaad ernstig ziek is met dissociatie/amnesie/verdringing en daardoor onjuiste verklaringen heeft afgelegd over Hans Smedema en klager drs.  J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten, dus dat iemand haar weerloos moet hebben gebruikt, misbruikt en verkracht, en dus dat Hans onschuldig veroordeeld werd door rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem! Vonnis van 9-2-2009 rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem 3-12-2012 moesten worden herzien en vernietigd!
 5. Het ondanks duidelijke glasheldere aanwijzingen nalaten van onderzoek ter verdediging en o.a. het doodsimpele DNA-testje, kan alleen gezien worden als opzettelijk partijdig,  boze opzet, kwaadaardig handelen, onwettelijk en onrechtmatig plegen van obstructie van waarheidsvinding en obstructie van recht!
 6. Hans Smedema daarna, hoewel onschuldig, direct aanhouden op grond niet voldoen aan glashelder frauduleuze en dus onrechtmatige vonnis Hof Arnhem/rechtbank Leeuwarden waarbij geen verdediging werd toegestaan, is dan fraude.  Nota bene ‘s avonds om 20.15 uur nog, vervolgens vier dagen in een cel opsluiten zonder schriftelijke documenten met opgaaf reden, zonder advocaat met voldoende tijd om zich in deze zeer complexe zaak voor te bereiden.  Sterker nog sinds 2004 is het Hans Smedema niet gelukt om een advocaat te vinden die hem wil of mag bijstaan! Mr. A. (Bram) Moszkowicz weigerde Hans in de hoofdzaak bij te staan en heeft tijdens de zitting Hof Arnhem geaccepteerd dat er geen doodsimpel DNA-testje en geen getuigen a decharge gehoord werden, dus mocht Hans niet daadwerkelijk bijstaan, of werd daartoe onrechtmatig gedwongen middels intimidatie via belastingonderzoeken en andere zaken!
 7. Plotselinge preventieve aanhouding mag uitsluitend bij 4 jaar gevangenis of meer! Zie eerder genoemde Posts daarover! Bart heeft dus Hans met boze opzet 31 dagen laten opsluiten, en bovendien bewijzen voor Rechter Jansen rechtbank Leeuwarden achtergehouden! Hans kon zich zonder documenten en achterliggende stukken niet verdedigen daar bij Jansen! mr. Sipma zag Hans pas half uur van te voren en die begreep natuurlijk nog niets van deze zeer complexe zaak! Er was dus opzettelijk sprake van geen effectieve verdediging! Bart had eerst rustig onderzoek moeten doen! Er was geen enkele inhoudelijke noodzaak om snel te handelen! Zie toetsing behoorlijkheidswijzer hier onder.
 8. Bart wist dat Hans Smedema onschuldig was, of had dat kunnen weten of vooraf moeten controleren!
 9. Bart hield daarmee ook een herzieningsverzoek van het vonnis via de Hoge Raad in Den Haag onrechtmatig tegen!
 10. Bart zal zich waarschijnlijk laf en corrupt verschuilen achter een opdracht van mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden en mr. Eland Hoofd Officier Justitie OM Groningen, maar dat doet niets af aan zijn eigen foute handelen! Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen rechtmatig handelen en dus onderzoek! Heeft hij mr. Hoekman gewaarschuwd? Afdeling Integriteit Groningen gewaarschuwd? Zijn vakbond, klokkenluidersregeling politie toegepast? Hij had moeten integer moeten weigeren om aan deze fraude mee te werken! Hij was daar blijkbaar dus te laf en corrupt voor! Je laat geen onschuldige weerloze slachtoffers in de steek als rechercheur!

Toetsing handelwijze rechercheur Bart van Someren aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Rechercheur Bart van Someren 2013 Politie Drachten heeft de volgende misdrijven, fouten en/of fraude gepleegd:

 1. de beginselen van ‘formele behoorlijkheid’ geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat hij opzettelijk handelde, schond hij ook de beginselen van ‘materiële behoorlijkheid’ en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Hij schond ook het beginsel van ‘professionaliteit’ volgens de standaard van zijn beroepsgroep.
 4. Hij schond ook het beginsel van ‘fair play’ door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond hij het ‘criterium van redelijkheid’. Hij moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van ‘evenredigheid’ moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van ‘rechtszekerheid’ mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. Volgens het beginsel van ‘Verbod misbruik van bevoegdheid’ mocht men niet de verkrachters beschermen, en slachtoffer Hans Smedema vervolgen!
 9. Volgens het beginsel ‘Discriminatieverbod’ mocht men niet de verkrachters jarenlang wel aangifte laten doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet en zelfs vervolgen!
 10. Vele andere beginselen zijn ook geschonden!

Zie voor meer details mijn Post  uit 2011  Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Volgens asielrechter Rex J. Ford uit Miami Florida had ik in 2009 tijdens de zittingen al recht op asiel volgens maar liefst 5 gronden als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier achter zat.  Uniek of zeer zeldzaam volgens hem! Zie Post Unbelievaable 5 gronds for asylum according to asylum Judge Rex J. Ford Miami court!

Conclusie over Bart van Someren

Naar mijn mening zijn mijn opmerkingen over Bart van Someren op grond van mijn huidige kennis van deze zaak(!), correct!

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.

Het is in normaal Nederlands fraude, onrechtmatig, onwettelijk, laf en dus corrupt! Mijn aanduiding van ‘een corrupte schoft’ is de feitelijke waarheid, bovendien proportioneel gezien ons lijden sinds 1972 en dus wettelijk zeker geen belediging! In een eerlijk land met eerlijke rechters zou ik vrijgesproken worden en Bart van Someren samen met vele anderen vervolgd.

Waarom is het proportioneel? Omdat slechts belediging van een onrechtmatig en onwettelijk handelende en dus corrupte rechercheur, in dit geval in geen enkele verhouding staat tot het buitenproportionele geweld wat Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze ernstige zieke en onwetende vrouw is aangedaan! Die casus is waarschijnlijk een miljoen maal ernstiger en grotesker dan slechts zogenaamde belediging! Wat de boze opzet van een doofpot affaire bewijst. Zie Post Misdrijven chronologisch! 

Net als bij de klager en verkrachter drs. J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten die blijkbaar door verraders binnen politie Drachten beschermd wordt! Hoe kan een verkrachter gedurende 30 jaar die misbruik maakt van de weerloosheid van een ernstig zieke vrouw, zich nou beledigd voelen? Dat is een leugen dus heeft geen waarde, maar stel we geven het een waarde van 1 punt mee, dan is wat hij mijn vrouw heeft aangedaan minimaal het 10.000 voudige als hij gemiddeld iedere twee weken mijn vrouw misbruikte zoals hij mij zelf ooit vertelde. Een 1000 verkrachtingen is heel wat ernstiger dan zogenaamde belediging, dus een understatement ook nog met slechts 10.000 voudige!

Maar in dit geval wegens betrokkenheid Koninklijk huis zal ik worden veroordeeld en moet aan een corrupte rechercheur die verkrachters onrechtmatig nota bene beschermd, schadevergoeding betalen!

Zie ook mijn oude Post Ik beschuldig Politie organisatie! en Politie faalt!

Juridische bijstand verboden of heimelijk niet effectief

Uit het hele dossier blijkt dat hoewel het hier nota bene gaat om een juridisch opgezette doofpot affaire door mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg, advocaten niet mogen ingrijpen, of dat door misleiding of zware intimidatie niet willen, en/of door hun lafheid niet aandurven.

Op deze Blog zijn alle zaken waar een advocaat werd afgedwongen, of zoals bij mr. A. (Bram) Moszkowicz waar geen daadwerkelijke effectieve verdediging werd gevoerd, gedetailleerd besproken.

Ook tijdens mijn laatste onrechtmatige aanhouding door de corrupte rechercheur Bart van Someren, bleek dat de eerste piket advocate van Adure Advocaten mr. Baukje Dijkstra wegens belangenverstrengeling mij niet mocht bijstaan. Een half uur voor de zitting van de ook al corrupte Rechter Commissaris mr. J.Y.B. Jansen van rechtbank Leeuwarden, zag ik voor het eerst en nog steeds zonder enig document te hebben gezien(!), mr. Sipma van hetzelfde advocatenkantoor Adure uit Drachten. Deze bleek niets te hebben begrepen van de totale complexe zaak en begreep niet waarom men mij had aangehouden! Weer was tijdens die zitting geen sprake van effectieve daadwerkelijke verdediging! Pas na 31 dagen werd ik vrijgesproken, terwijl dat via een kort geding direct in de eerste dagen bij politie Drachten al had gekund zo bleek mij pas later. Boze kwaadaardige opzet dus!

Door wel een piket advocaat te accepteren, die feitelijk effectief en heimelijk voor mij niets wil, kan of mag doen, lijkt het voor de buitenstaanders met slechts een half brein, dat ik wel degelijk mij kon verdedigen.

Dat is een totaal verkeerd beeld.

Ik ben daarom genoodzaakt om verder GEEN gebruik te maken van piket advocaten! Maar heb wel recht op daadwerkelijke effectieve verdediging! Ik eis wel te worden verdedigd door een advocaat van hoog niveau met minimaal vele weken tot beter maanden de tijd om zich voor te bereiden.

Deze advocaat zal van buiten Nederland moeten komen omdat Nederlandse advocaten immers blijkbaar gebonden zijn om mij GEEN bijstand te verlenen!

Overigens is een rechtsgang binnen Nederland om dezelfde redenen nooit eerlijk. Ze moeten blijkbaar geen eerlijke rechtsgang toestaan en weigeren daarom ieder onderzoekje of getuigen.

Rechters horen te weigeren om hieraan mee te werken! Iedere zitting binnen Nederland is onrechtmatig naar internationaal recht! De vonnissen zijn dus ook ongeldig.

Fictief onderzoek, maar bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

“Sommige gezagsdragers, met name diverse rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’.

De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op alle verantwoordelijke leden Koninklijk huis sinds 1975 zijnde Juliana, Beatrix & Willem Alexander, ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen.

Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers, met name rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“De rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van burger Hans Smedema uit Drachten en als echtpaar met voeten te treden.”

”Minister Presidenten, specifiek JanPeter Balkenende en Mark Rutte, Ministers(mr. Donner & Opstelten), staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters(mr. Jeroen van Bruggen), rechercheurs politie, officieren van justitie, medici en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.