Centraal Justitieel Incasso Bureau naar deurwaarder!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Centraal Justitieel Incasso Bureau naar deurwaarder!

CJIB Deurwaarder Maart 2014
CJIB Deurwaarder Maart 2014

De weigering van het Openbaar Ministerie van Justitie om door een doodsimpel DNA-testje mijn stellingen mbt de ernstige ziekte van mijn vrouw en de valse aangiftes klagers te bewijzen, maakt net als eerder mij kansloos bij het aanvragen van herziening vonnis Hof Arnhem van 3 december 2012.

Inmiddels heeft het CJIB de zaak uit handen gegeven aan deurwaarder GGN Tijhuis & Partners! Zie brief.

Voor laatste nieuws zie Post: Weiger GGN te betalen!

Het moeten betalen van een schadevergoeding aan nota bene de verkrachters van mijn vrouw, Jaap Duijs uit Drachten 25 jaar lang en vader vrucht, en Rieks P. uit Roden vader van een zoon, is gruwelijk, maar maakt een deurwaarder niet uit. En heel Nederland laat het gewoon toe! Die zitten nog steeds in de ontkenningsfase zo als dat heet.

Deze zaak gaat hun bevattingsvermogen te boven. Nog stuitender is het gruwelijke feit dat mijn arme nog steeds weerloze argeloze vrouw nota bene twee keer aangifte tegen mij heeft gedaan, en nu omdat we nog getrouwd zijn dus moet meebetalen aan de verkrachters in opdracht van een weigerende corrupte Justitie!

Deurwaarder gaat door zonder enige consideratie over wel of niet eerlijke rechtsgang, en wel of niet eerlijke rechercheur Bart van Someren(en in 2008/9 Bolier) van politie Drachten, en/of corrupte Hoekman(in 2008/9 Hoekstra) OM! Een faillissement komt dus steeds dichterbij en ik zal me moeten voorbereiden op weer een politiek asiel aanvraag ergens. Ik denk nu eerst aan Duitsland en zal die mogelijkheid onderzoeken en voorbereiden.

Het blijft uiterst merkwaardig dat ondanks de vele bewijzen van deze doofpot, die zich maar opstapelen, niemand er aan denkt om ons te helpen! Geen Politie, geen OM, geen Justitie, geen slachtoffer hulp, geen Human Rights Watch, geen politici, geen fractieleiders die via de Commissie Stiekem hier allemaal van op de hoogte zijn, geen Ministers die als leden Kroon ook op de hoogte zijn, geen integere Nederlanders die er toch zouden moeten zijn?

Betekening en Bevel Deurwaarder!

Op 10 maart 2014 volgt de betekening en bevel tot betaling binnen twee dagen! Wat ik nooit zal doen! Niemand kan mij verplichten om nota bene aan de verkrachters van mijn vrouw, waarvan Rieks P. uit Roden zelfs de vader van een kind is, dus gemakkelijk bewijsbaar, ook nog eens een beloning te betalen op grond van een frauduleus vonnis! Het kan overigens ook niet meer na 250.000 euro sinds 2000 te hebben moeten uitgeven aan het onderzoeken van een doofpot affaire waar Justitie zelf acher blijkt te zitten! De laatste kosten waren een 7.000 euro om weer Politiek Asiel in Amerika aan te vragen! Tweemaal onrechtmatig gestopt door Justitie zelf! Vancouver Canada rechtstreeks in opdracht Justitie, en via Politie Drachten rechercheur Bart van Someren, en Officier Justitie Hoekman Leeuwarden beiden natuurlijk ook weer in opdracht Min. Justitie zelf die de Koninklijke doofpot pertinent en ten koste van ons als slachtoffers in stand wil houden!

Hier de stukken zodat het voor de geschiedschrijving vastligt. Politiechef Noord, mr. Oscar Dros heeft verder niet gereageerd op mijn verzoek om een doodsimpel DNA-testje wat mij vrijpleit en wat direct tot herziening van het frauduleuze vonnis kan leiden! Ook Ovj Hoekman heeft niet gereagerd, net als Hoofd officier Justitie Groningen! Zie erdere post daarover.

DeurwaarderGGNBevel217 DeurwaarderGGNBevel218 DeurwaarderGGNBevel219

 

Toch zodat het juridisch goed vast ligt, nog een keer verzocht aan politiechef regio Noord om het doodsimpele DNA-testje wat mijn zaak zo bewijst en vervolgens tot herziening vonnis zal leiden! Hier het zoveelste verzoek aan mr. Oscar Dros met kopie en een herhaald verzoek aan mr. Hoekman OvJ OM Leeuwarden! BriefPolitieNoordKlacht3X  OMLeeuwardenverzoekBevelX

Koninklijk besluit van Koningin Juliana grondslag onze beproeving!

Mij is wel duidelijk dat enkel het achterlijk onnozele besluit van Koningin Juliana destijds rond 1975 op verzoek familie en justitie, de oorzaak van al onze ellende is. Koningin Beatrix heeft nooit gereageerd op mijn verzoek om deze gruwelijke doofpot op te heffen. En inmiddels heeft ook Koning Willem Alexander het stokje overgenomen en gaat ook al feestend door met deze huiveringwekkende doofpot affaire.

Hoe is het mogelijk dat alle Nederlandse Ministers, Politici, Ambtenaren, OM, Politie en zelfs medici, vergeet ik bijna onze eigen familie, rustig meewerken aan het helpen van het puissant rijke(miljarden) Koninklijk huis die geen enkel risico lopen door hun onschendbaarheid, en toch meedogenloos en gewetenloos ons leven totaal verwoest hebben? Zowel financieel als emotioneel? Ernstige hertraumatisatie sinds maart 2000 inmiddels.

Mijn vrouw beschuldigd mij van dit alles, terwijl het met name haar eigen zusters zijn die haar bedriegen sinds 1972! Niemand kan zich blijkbaar voorstellen hoe het is om thuis te zitten met je vrouw en de beschuldigingen machteloos te moeten ondergaan. Huiveringwekkend gewoon. Er komt GEEN onderzoek enkel om het corrupte Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te beschermen! Dat maakt deze zaak staatsveiligheid en nationaal belang. De staat is in gevaar, dus ben ik slachtoffer Hans Smedema staatsvijand nummer één!

Ik schat dat sinds 1972 er minimaal 20 miljoen belastinggeld heimelijk besteed is aan het in de doofpot houden van deze gruwelijke reeks misdrijven. Dauerangrif noemt men dat wel. Het Nederlandse volk mag van niets weten!

Ook een brief ontvangen van belastingdienst mbt de inmiddels opgeheven pensioen b.v. Men verwacht een aangifte voor 1 juni, wat nooit kan.

Immers zonder schadevergoeding van de Nederlandse staat zijn wij nooit in staat om onze schulden aan die vennootschap te betalen. De wetgever heeft nooit in deze situatie voorzien, maar ik zal weer uitstel aanvragen totdat het voorschot op de schadevergoeding van 1,5 miljoen euro is betaald.

Later meer…

ing. Hans Smedema, vluchteling tijdelijk in Drachten ter voorbereiding van nieuwe asiel aanvraag tegen Nederland.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.