Nieuw verhoor Politie Drachten wegens belediging!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 16/04/2021 published 16/09/2013 by Hans Smedema

Nieuw verhoor Politie Drachten wegens belediging!

Degradation Alfred Dreyfus
Degradation Alfred Dreyfus

Zojuist 17 september 2013 om 14.00 uur ben ik tot 17.15 gehoord en gemangeld zonder recht op advocaat! Ik ontving eindelijk weer een uitnodiging voor verhoor van Politie Drachten rechercheur B. van Someren voor dinsdag 17 september om 14.00 uur. Wat ik natuurlijk graag heb geaccepteerd. Hoe meer rechtszaken, hoe eerder deze huiveringwekkende Koninklijke doofpot affaire opgeblazen kan worden. Maar waarom mag ik zelf nog steeds geen aangifte doen? Dat is het recht van alle andere Nederlanders wel! Mijn aangiftes zijn vele duizenden maal zo zwaar als slechts belediging van de verkrachter van mijn vrouw.

Het gaat dit keer om alleen maar(!) belediging gepleegd op dinsdag 17 juni 2013! Vermoedelijk op mijn Blog iets neem ik aan.

Verder geen mededelingen en ik weet nog van het vorige verhoor met rechercheur Bolier dat je geen Proces-Verbaal mee mag hebben en vooral niet vooraf mag weten om welke belediging het gaat. Vervolgens hoor je nooit weer iets tot een week voor een jou onbekende zitting over een dus ook onbekende zaak. Je mag dan in een week proberen om een advocaat in te schakelen die mijn complexe zaak van human rights violations sinds 1972 nooit in een paar uur kan begrijpen.

Dat ik in april 2000 en opnieuw zeer gedetailleerd 23 april 2004(zedenrechercheur Haye Bruinsma Politie Drachten) aangifte heb gedaan en om een onderzoek heb gevraagd tegen een tiental mensen(criminelen) wat na 5 maanden wachten op toestemming College Procureurs Generaal Den Haag werd geweigerd zonder enige steekhoudende motivatie, maakt Politie vanzelfsprekend niets uit. Pure discriminatie dus in Nederland, want de daders mogen Hans Smedema vervolgens wel aanvallen! Mensenrechten schendingen en ook tegen Nederlands recht!

Om wie het gaat word je niet meegedeeld, zodat je zonder voorbereiding daar overvallen kunt worden. De vorige keer kreeg ik zelfs geen kopie van de laffe rechercheur Bolier mee! Hoe minder een verdachte zich kan verdedigen hoe beter het is zal deze schoft gedacht hebben! En velen met hem! Mijn god wat voel ik een diepe minachting tegen dit slag schoften! Nederlandse schoften die ook Anne Frank rustig naar de trein brachten en niets deden om haar te beschermen. Nu aanbidden dat zelfde slag schoften wel de boom waar ze alleen maar naar gekeken heeft! Onbegrijpelijk laf!

Hier het briefje van politie met zo weinig mogelijk gegevens! Geef het slachtoffer vooral geen kans om zich te verdedigen! Terwijl Hans Smedema alles openlijk en transparant publiceert! Politie Drachten Verhoor 2

Geen advocaat toegestaan! Hoe durven de schoften het op papier te zetten! Nu kan ik ook nooit op zo korte termijn een advocaat vinden natuurlijk en die zou totaal niets van deze complexe zaak begrijpen ook nog. En om wie gaat het dan? En wat zou er gezegd zijn? En waar? Bram Moszkowicz weigert om mij bij de hoofdzaak bij te staan, en heeft in de eenvoudige smaadzaak niet eens één getuigen ter verdediging voor elkaar gekregen, dus die bel ik niet eens!

Voordeel is wel dat ik nu een document kan overhandigen met wat leuke vragen:

  1. wat gezellig en goed dat jullie me na al die jaren weer eens uitnodigen om bij te praten! Ik ben inderdaad zeer beledigd en zal daarover graag nog wat aanvullen!
  2. hoe staat het overigens met mijn aangifte van 23 april 2004, waar Haye Bruinsma na 5 maanden wachten(!) niets aan mocht doen van het College Procureurs Generaal Den Haag? Ik wacht nog steeds op een officieel Proces-Verbaal van mijn aangifte! Iedere Nederlander heeft daar recht op toch? Of ik niet? Waarom dan niet? En hoe ver zijn jullie met dat onderzoek? Schiet het al op na nu 9 jaar?
  3. En ik verzocht ook rechercheur Bolier in de smaadzaak om een doodsimpel onderzoekje wat zal bewijzen dat onze kinderen van drie verschillende verkrachters zijn en dus mijn ongelofelijke verhaal klopt en mijn vrouw aan ernstige dissociatie lijdt! Hele zaak in een paar uur opgelost!
  4. Tegen de daders drs. J.J. (Jaap) Duijs uit Drachten, H.(Rieks) Perdok uit Roden en schoonzus Klazien J. uit Steenwijk werd door Hans al in maart 2004(!) aangifte gedaan, wat werd geweigerd. Dat deze nu juist weer hem aanklagen, nu Politie en OM zijn aangiftes weigerden is onrechtmatig. Immers in artikel 265 Sr is bepaald, dat een procedure wegens smaad geschorst dient te worden indien er een strafrechtprocedure aanhangig is tegen beledigden. Hans Smedema is dus nooit in staat gesteld om aangiftes te doen, zodat daarmee nimmer een strafrechtvervolging aanhangig gemaakt kon(!) worden. Dat brengt mee, dat artikel 265 Sr wellicht onterecht buiten spel wordt gezet. Datzelfde geld natuurlijk voor de mij nog onbekende klager!
  5. Ik heb aangifte proberen te doen tegen tientallen mensen, en nooit een antwoord daarop gehad! Dat moet betekenen dat de Politie organisatie en OM corrupt zijn en handelen in mijn zaak! Vermoedelijk ligt een geheim, kwaadaardig en laf Koninklijk besluit daaraan ten grondslag.
  6. Inmiddels zonder enig recht op verdediging, alleen de klagers zijn gehoord ondanks mr. A. Bram Moszkowicz als advocaat in hoger beroep, zowel in eerste aanleg bij de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden ZONDER recht op advocaat en voldoende tijd in deze complexe zaak, veroordeeld tot ruim 6 maanden gevangenis en betalen van inmiddels 6400 euro aan verkrachters en medeplichtigen!
  7. Verkrachters vrijuit en geld toe! Typisch Nederlands en ieder onderzoek ter verdediging niet toegestaan! Terwijl de kinderen alle drie van drie verschillende verkrachters zijn.
  8. Zaak is ernstiger dan Fred Spijkers en Willem Oltmans!

Verhoor!

Zojuist verhoord, en ja hoor net als bij de corrupte schoft Bolier in maart 2008, is ook hier uitsluitend geluisterd naar verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten! Hij voelt zich beledigd om dat ik de waarheid vertel over hem en zijn tegen haar wil verkrachten gedurende een 25 jaar van mijn weerloze vrouw!

En weer wordt mij geen enkele verdediging toegestaan! Het gaat uitsluitend om of het feit door mij op mijn blog is vermeld! Wat ik niet ontken natuurlijk. Maar ik moet wel, want ik mag geen aangifte doen, en de context wat nu juist zo cruciaal is komt bij deze lieden helemaal niet aan bod! Ik heb hun gewezen op het feit dat er sprake is van ernstige discriminatie en ongelijke behandeling. Art. 261 lid 3 geeft mij het recht tot publicatie. Ook dat art. 265 Sr aangeeft dat als er strafvervolging is ingezet tegen beledigden hun zaak geschorst moet worden.

Maar men drong aan op het tekenen en ik mocht geen advocaat meenemen. De zaak gaat in spoedzitting naar de officier van justitie en ik krijg direct bezoek van Bart van Someren die mij vermoedelijk al mijn paspoort afneemt en wellicht al opsluit? Omdat ik immers niet buiten Nederland om Politiek asiel mag vragen! Dan zal de politieke samenzwering immers uitkomen!

Het is diep triest dat deze lieden uitsluitend eenzijdig naar de belediging kijken en niet waarom deze blog feitelijk bestaat!

Hij is er om mijn vrouw te beschermen, mij te rehabiliteren en om het Nederlandse volk op te hoogte te brengen van een corrupt en frauduleus politie apparaat en OM!

Weer geen kopie mee en geen tijd toegestaan om het PV met een advocaat te overleggen! Ik heb sinds 2004 geen advocaat! Moszkowicz weigert hulp in de hoofdzaak en kon nog niet eens 1 getuige laten horen van de 12! En dan te bedenken dat een doodsimpel DNA testje mijn gelijk bewijst! Maar ze willen deze doofpot handhaven! Het Nederlandse volk mag van niets weten!

Hij komt zo langs en ik verwacht nu een snelle actie om mijn paspoort in te nemen en het mij dus onmogelijk te maken om nog Politiek Asiel te vragen in een ander land! Nederland is blijkbaar net zo corrupt als Rusland!

Geen enkele verdediging wordt toegestaan! En Nederland staat erbij en kijkt ernaar!

Ik zit vermoedelijk al vanavond achter slot en grendel in een gevangenis? En verkrachter Jaap Duijs lacht zich een ongeluk over zulke domme politie rechercheurs! Officier zal niet eens met mij praten! Ik wou nog aangifte doen maar werd weer geweigerd! Ook weer geen kopie mee van PV! Zoek maar een advocaat! Wat een schoften! De context wat cruciaal is vinden deze lieden NIET interessant! Jij hebt het geplaatst dus belediging!

Dus wij moesten 5 maanden wachten kregen geen onderzoek en geen PV, en de verkrachter Jaap Duijs krijgt direct een onderzoek, terwijl ik eerder heb bewezen dat hij ergens liegt nota bene!

Dat jullie Nederlanders dit toestaan zonder in opstand te komen, is een teken van blijkbaar kwaadaardige onverschilligheid tegenover weerloze slachtoffers!

Zodra ik weer vrij ben over een 6 maanden, of veel langer, zal ik hier op terug komen! Ik ben weerloos tegen deze overmacht aan corruptie! Help! Help! Amerika help! Geef mij Politiek Asiel en een Amerikaans paspoort! Dan verbrand ik het Nederlandse!

Latere opmerking

Inderdaad vastgezet in P.I Ter Apel gedurende bijna een maand! Bleek later onrechtmatig en direct in vrijheid gesteld. Na vier uur lopen en met dus bus uit Ter Apel weer in Drachten om mijn poging om Amerikaans grondgebied te bereiken t hervatten binnen enkele dagen. Post over frauduleuze aanhouding Politie Drachten, foute RC die mij vast zette voor een maand en goed vonnis meervoudige rechtbank Leeuwarden met in vrijheid stellen volgt op 27 oktober 2013. Vrijwel zeker een tweede poging van Min. Justitie geweest om politiek asiel te voorkomen! Ze zijn erg bang voor me! Komt er nog een moordaanslag op me? Zoals in 1975 en 1980? Waarbij buurman Cees van  Hoog uit ‘t Harde werd vermoord na drogeren! Net zoals ze bij mij probeerden in 1975! Conditionering door prof.dr. Onno van der Hart en drs. Jaap Duijs op 20 mei 2010 was overigens ook een moordaanslag. En nog later in Altea de vijfde!

Zie Onrechtmatig aangehouden door OM Leeuwarden in opdracht Min. Justitie!

Later meer,

 

Hans Smedema, politiek vluchteling!

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.