VVD Burgemeester Tjeerd van Bekkum Gemeente Smallingerland corrupt!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

VVD Burgemeester Tjeerd van Bekkum Gemeente Smallingerland corrupt!

Tjeerd_van_Bekkum
Tjeerd_van_Bekkum

VVD Burgemeester Tjeerd van Bekkum Gemeente Smallingerland en dus Drachten weigert Politie Drachten opdracht te geven om doodsimpel DNA-testje uit te voeren wat in één simpele klap het ‘misdrijf van de eeuw’ of de ‘Hans Smedema Affaire’ zou bewijzen en oplossen! Nu staat Drachtster succesvol zakenman zonder bewijs van zijn onschuld en zonder recht op verdediging, machteloos tegenover een zwerm van corrupte rechercheurs binnen Politie Drachten! Hij moet zelfs de verkrachters van zijn vrouw via CJIB en nu Incassoburo GGN inmiddels 6800 euro betalen als vergoeding voor (zijn nog onbewezen beschuldigingen van) verkrachtingen van zijn eigen weerloze vrouw en nota bene een kind daarvan! Namelijk Rieks H. Perdok uit Roden die dat zelf wel mondeling bevestigde tegenover Hans Smedema jaren eerder. Ook Jan de Vries uit Leeuwarden erkende mondeling hoogstwaarschijnlijk de vader van een zoon te zijn! Maar ze worden NIET gehoord door de Justitiemaffia & corrupte Politie Drachten!

Verkrachters vrijuit! Slachtoffer Hans Smedema vervolgd!

Hans Smedema wanted!
Hans Smedema wanted!

Wel wordt Hans Smedema in opdracht Politie Drachten en/of Burgemeester Tjeerd van Bekkum nu vervolgd wegens zogenaamde belediging bewezen corrupte ambtenaar in functie rechercheur Bart van Someren politie Drachten, die eerder Hans ook al iedere verdediging onrechtmatig en onwettelijk onthield! Rechercheur Bart van Someren samen met OvJ mr. Hoekman OM Leeuwarden, Politiechef Noord Nederland mr. Oscar Dros uit Assen  en Hoofd Officier Justitie Noord Nederland mr. Eland in Groningen smeten Hans Smedema zelfs opzettelijk en bewust onrechtmatig(!) 31 dagen in P.I. Ter Apel voordat de meervoudige rechtbank Leeuwarden hem wegens onrechtmatigheid en niet bevoegd zijn, direct in vrijheid stelde! Mag namelijk helemaal niet bij slechts 3 maanden voorwaardelijk en ook nog eens na fraude tijdens oneerlijke(geen enkele verdediging toegestaan!) fake zittingen rechtbank Leeuwarden en Hof Arnhem! Oneerlijke frauduleuze zittingen!

Werkelijke reden blokkeren van asiel aanvraag in Amerika! Kosten 1200 euro aan geboekte vluchten voor de dag na de plotselinge aanhouding ‘s avonds om 20.15 uur nog nota bene! Pure boze corrupte opzet! Een week eerder in Canada een 2000 euro voor niets door blokkade Nederlandse Justitie! Waarom waarschuwen ze mij dan niet eerlijk en transparant vooraf dat ze het niet zullen toestaan? Bij Hans Smedema alles openlijk en eerlijk, volledig transparant, maar bij Justitie/OM/Politie alles achterbaks, onrechtmatig, stiekem en dus corrupt!

Waar onderstaande klacht en verzoek om hulp nu juist over ging en waarover hij juist een gesprek aanvroeg! Zie Post Verhoor Belediging Ambtenaar in Functie!

Hierop is weer geen enkel antwoord ontvangen! Jaren eerder zond ik meerdere malen verzoeken om hulp naar Burgemeesters in Drachten en Leeuwarden die immers verantwoordelijk zijn voor Politie Drachten die mij iedere hulp onrechtmatig ontzegden, maar nooit een antwoord met hulp aanbod. Of zelfs maar een doodsimpel gesprekje! Laf, onrechtmatig, schending mensenrechten, en dus corrupt!

Onrechtmatig & Obstructie van recht!

VVD Burgemeester Tjeerd van Bekkum handelt dus onrechtmatig en corrupt door Hans Smedema zijn recht op verdediging en onderzoek na 14 jaar nog steeds te ontnemen en daarmee verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten en verkrachter Rieks H. Perdok uit Roden dus voor vervolging ivm valse aangiftes en verklaringen te beschermen! Samen met andere medeplichtigen vormt hij daarbij een ‘Koninklijke (beschermde) Criminele Organisatie’ met als doel en resultaat(!) het totaal verwoesten van het leven van Hans & Wies Smedema!

Hans Smedema kan door zijn weigering dus nooit om een herziening vragen aan Hoge Raad Den Haag om de hele zaak sinds 2000 in één simpele klap te bewijzen met een doodsimpel DNA-testje!

Toetsing aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

VVD Burgemeester Tjeerd van Bekkum 2014, Hoofd Officier Justitie Noord Nederland mr. Eland, OvJ mr. Hoekman, Politie Chef Noord Nederland mr. Oscar Dros, Rechercheur Bart van Someren 2013 Politie Drachten, rechercheur F. Bolier 2008 Politie Drachten, en zelfs Haye Bruinsma 2004 Politie Drachten en Voshol 2000 Politie Leeuwarden als leden ‘Koninklijke Criminele Organisatie’ hebben:

  1. de beginselen van formele behoorlijkheid geschonden en hun plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
  2. Omdat men opzettelijk handelde, schond men ook de beginselen van materiële behoorlijkheid en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
  3. Men schond ook het beginsel van professionaliteit volgens de standaard van hun beroepsgroep.
  4. Men schond ook het beginsel van fair play door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
  5. Bovendien schond men het criterium van redelijkheid. Men moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
  6. Volgens het beginsel van evenredigheid moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
  7. Volgens het beginsel van rechtszekerheid mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
  8. De beginselen discriminatieverbod, gelijkheid, misbruik van bevoegdheid en vele andere zijn collectief ook geschonden!

Zie voor meer details mijn Post  uit 2011  Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Overigens kan en mag Nationale Ombudsman wegens betrokkenheid Koninklijk huis en Kroon, niets doen! Maar hij is te laf om dat openlijk mee te delen!

Verzoek om hulp Burgemeester Tjeerd van Bekkum, laf en corrupt geweigerd!

Gemeente Smallingerland
Burgemeester Tjeerd van Bekkum,
Postbus 10.000,
9200HA Drachten
 

Drachten,  6-2-2014

Betreft: Klacht over onrechtmatige behandeling politie Drachten

Geachte heer Van Bekkum

Hierbij breng ik u op de hoogte van een klacht over de onrechtmatige behandeling door politie Drachten. Specifiek door agent/rechercheur Bart van Someren, vermoedelijk in opdracht of in samenwerking met Officier Justitie Hoekman Leeuwarden.

Zie bijlage.

Een en ander heeft tot gevolg dat ik als succesvol zakenman tot 2004 nu met mijn vrouw binnenkort failliet zal worden verklaard. Zuiver omdat ons iedere verdediging opzettelijk wordt onthouden. Ik zou nooit veroordeeld zijn indien bewezen zou zijn dat o.a. klager Rieks Perdok uit Roden inderdaad mijn weerloze vrouw(ernstige dissociatie) gedurende een jaar heeft misbruikt en daardoor de vader van onze jongste zoon is.

Graag maak ik een afspraak met u en ik verzoek u om politie op te dragen mij toe te staan om diverse aangiften te doen en ons zo toe te staan om ons te mogen verdedigen in deze groteske zaak.

Ik verneem graag een datum en tijdstip hier in Drachten.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

Bijlage: Brief politie Noord Nederland BriefPolitieDrachtenKlachtX

**************************************************

Hierop is weer geen enkel antwoord ontvangen! Jaren eerder zond ik meerdere malen verzoeken om hulp naar Burgemeesters in Drachten die immers verantwoordelijk zijn voor Politie Drachten die mij iedere hulp onrechtmatig ontzegden, maar nooit een antwoord met hulp aanbod. Of zelfs maar een doodsimpel gesprekje! Laf en corrupt!

Burgemeester Tjeerd van Bekkum handelt dus onrechtmatig en corrupt door Hans Smedema zijn recht op verdediging en onderzoek te ontnemen en daarmee verkrachter drs. Jaap J. D. uit Drachten en verkrachter Rieks H. P. uit Roden dus voor vervolging ivm valse aangiftes en verklaringen te beschermen!

Hans Smedema kan door zijn weigering dus nooit om een herziening vragen aan Hoge Raad Den Haag om de hele zaak sinds 2000 in één simpele klap te bewijzen!

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.