Verhoor 25-3-2014! Corrupte Politie Drachten weigert DNA-testje sinds 2004!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Verhoor! Corrupte Politie Drachten weigert DNA-testje sinds 2004!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Weer verzoek voor horen wegens zogenaamde beledigingen van verkrachters en medeplichtigen op deze Blog, nu komende week dinsdag op 25 maart 2014! Klacht over rechercheur Bart van Someren politie Drachten die weer mijn aangifte en iedere verdediging onwettelijk en dus corrupt weigerde tijdens verhoor op 17 september 2013 om 13.00 werd door afdeling integriteit Groningen geweigerd! Stasi cultuur en ‘Befehl ist Befehl’ mentaliteit net als tijdens 1940/45. Geen eigen integriteit en verweer tegen de corrupte opdrachten van OM en Justitie zelf! En later natuurlijk gewoon weer het laffe ‘Wir haben es nicht gewusst’. Pure boosaardige opzet! Ze zouden zo ook Anne Frank nog veroordeeld hebben als die zich nog had kunnen verweren! Mijn God wat een corrupte schoften!

Dochter Ilse bekent later in 2014 dat de drie kinderen samen met schoonfamilie Snieders van haar man de swabs zelf nog in mijn woning aan de Sydwende al in 2003 hadden verwisseld en zo drie valse DNA vaderschapstesten kregen die aangeven dat ik wel hun vader zou zijn! Ze weigeren dat schriftelijk te bevestigen! Gruwelijk!

Ook hebben haar twee zoons Arne en Jorrit in 2003 nog de toevallige luchtfoto gewist, het enige cruciale bewijs van AIVD-verkrachter Jaap Duijs die 69 seks had met mijn weerloze vrouw op zijn gazon! Terwijl hij dat ontkende tijdens zittingen en zelfs officieel verhoor hoger beroep Hof Arnhem!

Zie ook de nu beroemde Demmink Affaire in #arrestdemmink  met video over Dutch Injustice!

Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation. Mijn zaak kan wel eens verbonden zijn met deze Demmink?

Het volgende simpele voorbeeld maakt duidelijk hoe corrupt Politie Drachten bezig is!

Stel Hans Smedema betrapt een dief in zijn huis na duidelijke inbraak en met de TV in zijn handen, en roept natuurlijk volkomen logisch en terecht kwaad ‘Dief!’, dan zal Politie Drachten slachtoffer Hans Smedema vervolgen voor laster & belediging, en niet de dief vervolgen voor inbraak en meer! Hans wordt namelijk het doen van aangifte geweigerd, terwijl de dief Hans wel mag aanklagen! Dus Hans gaat de gevangenis in en moet dan de dief de schade vergoeden! Hier 6700 euro aan de verkrachters van zijn weerloze ernstig zieke vrouw met dissociatie. Waarvan één zelfs de vader van een kind, dus doodsimpel te bewijzen ook nog.

Weigeringen van onderzoek Politie Drachten, Groningen, Noord en OM!

Waarom hebben de volgende laffe en/of corrupte politieambtenaren geen gebruik gemaakt van de Klokkenluidersregeling voor Politie? Zie klokkenluiderPolitie

  • Zedenrechercheur Haye Bruinsma(hulde!) 23 april 2004, hoewel pas na 5 maanden en na verbod College Procureurs Generaal! Hij zelf wou dus wel een onderzoek, maar het werd hem onrechtmatig verboden door Justitie. Hij heeft op zich dus deels correct gehandeld en verdient hulde daarvoor!
  • Door rechercheur Bolier maart 2008 wegens belediging van verkrachters gehoord, maar hij weigert onrechtmatig iedere verdediging of onderzoek! Dus werd ik onschuldig veroordeeld! HIj diende wel klacht in tijdens corrupte onderzoek door Bart van Someren, maar in het verhoor op 25 maart blijkt dat hij geen klacht indient! Hij weet nu blijkbaar dat het onrechtmaitg en corrupt is wat hier plaatsvindt!
  • Rechercheur Bart van Someren 17 september 2013 weigert mij weer onrechtmatig iedere verdediging en doodsimpel DNA-tesje! Door hem daardoor een maand onschuldig gevangen in P.I. Ter Apel wegens mijn zogenaamde belediging van verkrachters! Huh?
  • Politiechef Noord mr. Oscar Dros met jarenlange inside info komende uit Drachten, weigert weer mijn poging tot doen van aangifte en doodsimpel dna-testje zodat ik herziening corrupte vonnis en arrest Hof Arnhem kan aanvragen bij Hoge Raad Den Haag! Nu 6700 euro betalen aan o.a. verkrachters Rieks P. uit Roden(vader zoon!) en Jaap Duijs uit Drachten! Weer onrechtmatig geen recht op verdediging dus!
  • En nu dus 25 maart 2014 om 10.00 rechercheur J.P. (Jan) de Groot die vanzelfsprekend weer iedere verdediging zal weigeren en dus weer veroordeling voor zogenaamde belediging van verkrachters! Gesprek verliep prima, weinig klachten, alles kon ik kwijt in mijn Proces Verbaal via een wel integere rechercheur Edema! Keurig netjes zoals het hoort. Zij stellen dat ze werken in opdracht OM en dus soms machteloos staan! Wat ik ‘Befehl ist Befehl’ mentaliteit noemde. Maar doodsimpel DNA-testje moet volgens mij wel kunnen en recht hoeft nooit te wijken voor onrecht!  Klacht betrof belediging van een ambtenaar in functie Bart van Someren en alweer verkrachter Jaap Duijs uit Drachten die op 23 oktober 2013 zelfs de initiaal D. nog te veel vond en dat voor wil laten komen. Ik vermoed sterke onderlinge samenwerking tussen corrupte Politie Drachten en deze verkrachter Jaap Duijs  Samenzwering dus eigenlijk! Graag, hoe meer rechtszaken hoe beter! De Groot wou mij aanklagen als ik hem corrupt noemde, wat ik graag wou. Wou er direct wel voor tekenen, maar we besloten na ingrijpen blijkbaar wel integere Edema om even af te wachten tot alles juridisch beter vast ligt! Beloofd dat ik dat dan wel zal doen! Ik heb immers niets meer te verliezen!
  • Dus binnenkort gelukkig weer een zitting rechtbank Leeuwarden! En weer een prima kans voor mij om simpel te bewijzen dat Politie, OM, Justitie en nota bene rechters hier iedere verdediging tegen de verkrachters van mijn vrouw opzettelijk en onrechtmatig tegenhouden! Bewijs doofpot! Natuurlijk verlies ik dat dan zonder recht op verdediging, maar dat is onbelangrijk en ondergeschikt aan het veel grotere belang van het openblazen van deze doofpot door bewijs van onrechtmatig handelen door zelfs niet onafhankelijke rechters!
Politie integriteit klacht Bart van S geweigerd
Politie integriteit klacht Bart van S geweigerd

Mr. Oscar Dros, Hoofd Politie Noord Nederland weigerde ook om mijn aangifte over het doen van valse aangifte en verklaringen tijdens hoger beroep zittingen Hof Arnhem te accepteren middels een Proces Verbaal en gevolgd door een doodsimpel dna-testje wat mijn gelijk direct zou bewijzen. Hij werkt dus mee aan deze doofpot en dus aan ernstige mensenrechtenschendingen tegen mij, mijn vrouw en het hele Nederlandse volk. Hij blokkeert daarmee onrechtmatig mijn poging tot herziening van het frauduleuze arrest Hof Arnhem waar geen enkele verdediging werd toegestaan ondanks mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans als advocaten!

Zie ook mijn gedetaileerde eerdere Post Politie Drachten weigert onderzoek valse aangiftes & meineed! Huiveringwekkend hoe sinds 1978 toen wij in Drachten kwamen wonen, politie Drachten ons ijskoud en meedogenloos rustig liet verkrachten, misbruiken, gang-rape, rape-video’s maken, en veel meer (duizend tot tienduizend voudige) en dan wel mij als slachtoffer wegens belediging aanklagen en vervolgen!

OM weigerde ook ieder onderzoek sinds 2000 zodat er nooit bewezen kan worden dat ik onschuldig ben veroordeeld! Zonder recht op verdediging dus wel logisch. Politie Drachten werkt dus openlijk mee aan het veroordelen van onschuldige slachtoffers van groteske misdrijven.

Zie Post Corrupt Openbaar Ministerie weigert DNA-testje & onderzoek!

Maar dezelfde schoften(stasi cultuur?) werken wel voor de misdadigers en willen mij alweer WEL vervolgen voor slechts belediging! Onze beproeving met groepsverkrachtingen sinds 1972, rape movies, verliezen top positie en inkomen van 140.000 euro en veel meer, is minimaal het 10.000 ste van slechts een zogenaamde(valse) belediging van een verkrachter of corrupte rechercheur die zich niet aan de wet houdt! En ik heb normaal gesproken het recht op verdediging en ben zelfs verplicht om aangifte te doen ook omdat mijn vrouw dat zelf nog niet kan doen. En als dat sinds 2004 geweigerd wordt, om gezien het grote algemene belang van deze samenzwering tegen het hele Nederlandse volk, alles te publiceren op deze Blog! De normale weg middels een diepgaand onderzoek is afgesloten door Justitie zelf nota bene!

De waarheid is nooit wettelijke belediging en het gaat hier om verkrachtingen, doen van valse aangiften, en dat allemaal toegestaan, gedoogd en gestimuleerd door Politie Drachten! Misdadigers weten inmiddels dat ze altijd zullen winnen en vrijuit gaan! Ik mag mij niet verdedigen, blijkbaar heimelijk vogelvrij verklaard, en kan dus nooit winnen! Hier de documenten:

Verhoor 25-3-2014
Politie Drachten nieuw verhoor!
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
CJIB Deurwaarder Maart 2014
CJIB Deurwaarder Maart 2014

DeurwaarderGGNBevel219

OM Leeuwarden Niets bekend
OM Leeuwarden Niets bekend

Misselijkmakend! Sinds april 2000 politie Leeuwarden en april 2004 politie Drachten gesmeekt om een onderzoek, maar destijds mocht het niet in rechtstreekse opdracht van Ministerie van Justitie zelf! En nog steeds weigert politie Drachten om dat huiveringwekkende feit dan ook gewoon openlijk aan mij en het Nederlandse volk mee te delen! Waar zijn ze dan zo bang voor? De waarheid?

Mijn verdediging in Post uit 2009 tijdens de zitting corrupte politierechter Jeroen van Bruggen, over Smaad, Laster en Belediging is nog steeds to the point! Ook mijn verdediging tijdens zitting hoger beroep Hof Arnhem over Noodweerprincipe is nog steeds correct en had bij een WEL eerlijke rechtsgang tot vrijspraak of schulduitsluiting moeten leiden!

Uiterst merkwaardig dat de beroemde advocaat mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans mijn ruim 200 pagina’s aan verweer niet opnamen, maar slechts een drie pagina’s pleidooi indienden. De aanval op Bram door belastingdienst tijdens mijn zaak kan wel eens in opdracht van Ministerie van Justitie zijn uitgevoerd om hem te dwingen om mijn politieke casus opzettelijk te verliezen. De vreemde gang van zaken tijdens die zittingen, het niet publiceren van de uitspraken Leeuwarden 9-2-2009 en Hof Arnhem 3-12-2012, en het zonder slag of stoot accepteren van geen enkele verdediging, geen doodsimpel DNA-testje wat mijn zaak in één klap bewijst en geen enkele van de hoogstaande perfecte getuigen zoals rechercheurs en hoofd officier justitie later raadsheer mr. Ruud Rosingh, wijzen op onrechtmatige intimidatie en stasi methoden om Ministers en Koninklijk huis voor uitkomen en negatieve publiciteit te behoeden.

Fictief onderzoek, maar bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’.

De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen.

Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.

“Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

 Later meer…

Hans Smedema

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.