Rechter mr. J.Y.B. Jansen Rechtbank Leeuwarden corrupt!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Rechter mr. J.Y.B. Jansen Rechtbank Leeuwarden corrupt!

BevelRCJansen167Analyse van de opzettelijk foute veroordeling tot preventieve gevangenisstraf door de blijkbaar corrupte mr. Jansen rechtbank Leeuwarden op 20 september 2013 van het onschuldige en weerloze slachtoffer Hans Smedema uit Drachten. Eerder politierechter mr. Jeroen van Bruggen ook van rechtbank Leeuwarden weigerde ook laf en corrupt mij iedere verdediging op 9-2-2009. En de rechters van Hof Arnhem die dat ook laf en corrupt weigerden in 2011 en 2012!

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet. Pas in 2014 bekend haar dochter dat de drie kinderen al in 2003 samen de zogenaamd vrijwillige DNA vaderschapstesten in opdracht criminele organisatie/justitie hadden vervalst door de swabs te verwisselen met die van de familie van schoonzoon Snieders! Ook mijn foto van Jaap Duijs met 69 seks met mijn vrouw in 2002 was door hun gewist, zodat ik geen hard bewijs had en voor gek werd aangezien.

Zie Post Onrechtmatig aangehouden door OM Leeuwarden!

Voorlopige hechtenis kan alleen bij zware misdrijven met meer dan 4 jaar gevangenis!

Zie Art. Judex.nl Voorlopige hechtenis

Mijn aanhouding was vanaf het begin onrechtmatig! Het gaat om maar 3 maanden voorwaardelijk. Waarom lieten rechercheur Bart van Someren politie Drachten, mr. Hoekman OM, RC mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden en mr. Sipma van GVK Adure Advocaten dat dan toch toe?

Hier de noodzakelijke redenen:

 1. Eerst moest Hof Arnhem beslissen om ‘voorwaardelijke 3 maanden'(!) in definitief om te zetten! Dus gewone procedure van weken of maanden! En het vonnis was fraude omdat er geen enkele verdediging(!) werd toegestaan! Dus No Fair trial en volgens nationaal en internationaal recht een ongeldig vonnis! Mensenrechtenschendingen.
 2. Het moet gaan om een ernstig feit met gevaar volgens de punten 3 – 5. Hier niet het geval! Fraude dus!
 3. Het moet gaan een een delict waar 4 jaar of langer gevangenis op staat! Hier 3 maanden en nog voorwaardelijk ook! Dus geen voorlopige hechtenis toegestaan, maar toch werd slachtoffer Hans Smedema aangehouden en een maand gevangen gehouden in P.I. Ter Apel!
 4. Er moet sprake zijn van ernstige bezwaren! En die zijn er niet bij slechts belediging(lange tenen) van verkrachter Jaap Duijs uit Drachten waartegen mij het doen van aangifte sinds 2004 niet is toegestaan! Ook tijdens aanhouding niet! Verboden om aangifte te doen! Al wer ernstige mensenrechtenschendingen! Dus ongeldig vonnis en ik had het volste recht om politiek asiel aan te vragen in o.a. Amerika.
 5. Er moeten ook gronden zijn voor de voorlopige hechtenis. Alleen bij gevangenis van 6 jaar of meer! Dus hier niet van toepassing!

Dus was de aanhouding door RC mr. Jansen in opdracht van Min. Justitie onrechtmatig en fraude! Net als in Vancouver waar ik een week eerder teruggestuurd werd in opdracht Min. Justitie, om mij het vragen van politiek asiel in Amerika onmogelijk te maken, en waarbij men zelfs fraude en corrupt handelen blijkbaar acceptabel vond! Hans Smedema moest ten koste van alles tijdelijk ‘kaltgesteld’ worden! Bekend is ook dat Justitie Nederland Amerikaanse justitie om hulp heeft gevraagd bij hun Koninklijk goedgekeurde politieke samenzwering tegen onschuldig slachtoffer Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze argeloze vrouw! Tijdens die maand in P.I. Ter Apel heeft men hoogstwaarschijnlijk Amerika opnieuw verzocht Hans direct aan de grens terug te sturen of jaren in de gevangenis te zetten? Ik ben feitelijk heimelijk stateloos! 

Verweer door Hans Smedema tijdens zitting op 20 september 2013 zonder enig document!

Als een hond mag je voor deze corrupte schoft rechter mr Jansen verschijnen zonder enig document!  En het ging hem zogenaamd(!) om de kans op herhaling van belediging! Hij vond dat ik politierechter mr. Jeroen van Bruggen had beledigd en nu al weer rechercheur Bart van Someren op mijn Blog beledigde! En weigerde om de boete te betalen aan de verkrachters. Maar zo stelde ik, het gaat hier helemaal niet om belediging maar om mijn aangiftes van jarenlange verkrachtingen, moord, moordaanslagen, mind control en veel erger sinds 1972! En fraude tijdens de zittingen waarbij onrechtmatig en onwettelijk geen verdediging werd toegestaan! Mijn normale civiele rechten zijn mij afgenomen, stelde ik.

Er was geen enkele geldige reden zoals hier boven al uitvoerig vermeld! Dus merkwaardig dat RC Jansen fraude pleegt en mr. Sipma niet hier specifiek op in ging! Niets 4 jaar gevangenis en niets ernstig gevaar bij slechts belediging van een verkrachter! En ik wist niets van wanneer wel of niet voorlopige hechtenis! Ik zat vast voor ik alles kon opzoeken en mij zelf verdedigen! Er had ook direct een kort geding om vrijlating gevoerd moeten worden!

Ik heb hem meegedeeld dat ik gezien de extreme situatie zonder civiele rechten in Nederland en de vervolging ten mij en mijn vrouw, het volste recht had om alle namen openlijk te publiceren! Bevestigd door asielrechter Rex Ford uit Maimi Florida. Maar hij dacht dat die hier in Nederland niets te vertellen had! Fout stelde ik want internationaal recht mbt politiek asiel tegen Nederland gaat natuurlijk ver boven nationaal recht van belediging. Wel de splinter zien, maar niet de balk.

Ook stelde ik dat mijn pogingen om opnieuw politiek asiel in Amerika te krijgen te werkelijke reden voor de aanhouding moesten zijn en dat men mij in Vancouver al had meegedeeld dat Justitie Nederland achter het verzoek zat! IK heb het volste recht om politiek asiel aan te vragen in Amerika zo stelde ik nog! Het is een basis mensenrecht! Toch bood ik direct aan om de namen even te anonimiseren. Een kleinigheid en kan later altijd weer na politiek asiel aan de eisen van het desbetreffende land aangepast worden. Tot ze vervolgd en voor de rechter zijn geweest dan. Ook dat de hele zaak met een doodsimpel DNA-testje te bewijzen viel en dat het vonnis van 3 december 2012 Hof Arnhem gebaseerd was op fraude, geen enkele verdediging toegestaan, en dus ongeldig!

‘Ik ben hier de enige die alles openlijk en transparant publiceert, jullie/justitie doen alles heimelijk, achterbaks en crimineel’ zo stelde ik nog.

Mr. Sipma van Adure advocaten had veel krachtiger moeten optreden en ik vermoed gezien de latere gang van zaken dat hier boze opzet in  het spel is! Baukje Dijkstra zou mij eerst verdedigen en daar sprak ik ruim 2 uur mee, maar er was sprake van belangenverstrengeling, met vermoedelijk mijn vrouw! Maar dat werd mij niet meegedeeld!

Pas half uur voor de zitting zag ik mr. Sipma die er niets van had begrepen zo bleek en geen kopie van de stukken had voor mij! Ik zat dus zonder kennis van de aanklachten! Baukje Dijkstra kon mij niet vertellen wat artikel 14g betekende, want dat kwam nooit voor zo stelde ze! Wat later door Sipma werd bevestigd! Ik werd dus veroordeeld door deze corrupte schoft rechter mr. Jansen, zonder recht op een goede daadwerkelijke effectieve verdediging!

censorship

Toetsing handelwijze rechter mr. J.Y.B. Jansen aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden heeft tegenover slachtoffer Hans Smedema de volgende misdrijven, fouten en/of fraude gepleegd:

 1. de beginselen van ‘formele behoorlijkheid’ geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat hij opzettelijk handelde, schond hij ook de beginselen van ‘materiële behoorlijkheid’ en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Hij schond ook het beginsel van ‘professionaliteit’ volgens de standaard van zijn beroepsgroep.
 4. Hij schond ook het beginsel van ‘fair play’ door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond hij het ‘criterium van redelijkheid’. Hij moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van ‘evenredigheid’ moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van ‘rechtszekerheid’ mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. Volgens het beginsel van ‘Verbod misbruik van bevoegdheid’ mocht men niet de verkrachters beschermen, en slachtoffer Hans Smedema vervolgen!
 9. Volgens het beginsel ‘Discriminatieverbod’ mocht men niet de verkrachters jarenlang wel aangifte laten doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet en zelfs vervolgen!
 10. Vele andere beginselen zijn ook geschonden!

Zie voor meer details mijn Post  uit 2011  Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Volgens asielrechter Rex J. Ford uit Miami Florida had ik in 2009 tijdens de zittingen al recht op asiel volgens maar liefst 5 gronden als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid hier achter zat.  Uniek of zeer zeldzaam volgens hem! Zie Post Unbelievaable 5 gronds for asylum according to asylum Judge Rex J. Ford Miami court!

 

Conclusie rechter mr. J.Y.B. Jansen heeft corrupt gehandeld!

Mr. J.Y.B. Jansen heeft inderdaad onrechtmatig en onwettelijk gehandeld en dat met boze kwaadaardige opzet! Hij stond onverschillig tegenover het onrecht mij en mijn vrouw aangedaan! Hij weigerde ook iedere controle of onderzoek! Dus is de uitspraak het is ‘een corrupte schoft’ ook hier weer een correcte rechtmatig te gebruiken term.

Mijn melding van valse aangiften werd corrupt geweigerd en discriminerend niet onderzocht. Dus boze opzet.

De waarheid is nooit een wettelijke belediging en hier noodzakelijk ter verdediging van mijzelf, mijn weerloze vrouw, en tbv het algemeen belang. Het Nederlandse volk moet op de hoogte gebracht worden van deze huiveringwekkende zaak.

Deze corrupte rechter moet geschorst worden en uit de rechterlijke macht gezet worden, met gevangenisstraf! Hij mag nooit weer als rechter optreden.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.