Tot € 1.000.000 beloningen!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Ik, Hans Smedema, als slachtoffer van een gruwelijke samenzwering van de overheid, medici en familie, loof beloningen uit die totaal kunnen oplopen tot een miljoen euro. Maar pas kan (!) worden uitgekeerd als het geld daarvoor beschikbaar komt. Of uit een schadevergoeding van de Staat der Nederlanden, of uit de opbrengsten van dit gruwelijke en bizarre verhaal, namelijk waar gebeurde misdrijven. Dus op dit moment nog geen beloningen mogelijk! Dat lijkt belazeren, maar de kans dat de Staat gedwongen zal worden tot het uitbetalen van een schadevergoeding van een miljoen en meer, is groot. 70-80% schat ik in. De kans dat mijn verhaal, boek en later waarschijnlijk film geld waard wordt, is geschat ook een 70-80%. Dus daarom wel deze vooraankondiging. Kleinere bedragen kunnen al wel direct. Desnoods met percentage latere opbrengst, met maximum. Ook Fred Spijkers en Willem Oltmans kregen tussen één miljoen en meer dan twee miljoen aan schadevergoedingen van de Staat der Nederlanden.
De beloningen zullen worden uitgekeerd, door de Staat der Nederlanden zelf, mijn vennootschap Human Power Services Int. BV, die het verhaal uitgeeft, of door de door mij opgerichte ‘Hans Smedema Amnesia Foundation’ in Panama. Die heeft voor een aantal begunstigden al instructies, maar ik ben dan afhankelijk van het bestuur. De foundation is onafhankelijk, maar het doel is hulp aan slachtoffers van amnesie en degenen die slachtoffers hulp bieden. Beloningen zijn expliciet genoemd!

Schadevergoeding kan pas nadat de Staat der Nederlanden op zijn knieën is gedwongen door publieke opinie en politici en moet bekennen fout te zijn geweest. Sterker nog criminele daden tegen mij en mijn vrouw heeft gepleegd. Idem zal mijn verhaal pas waarde krijgen, nadat er voldoende bewijs is verzameld. Pas dan zal het boek goed gaan lopen en zullen er inkomsten komen, die beloningen mogelijk maken. De Staat zou dit normaal moeten doen, maar is hier juist de boosdoener en zal het dus juist tegenwerken! De hufters. Nederlanders jaag op die schoften! Ontslag op staande voet voor ambtenaren die argeloze burgers bedriegen.

Al een tijd heb ik besloten om die mensen die mij wel hielpen en nu willen helpen te gaan belonen. En dat zijn er maar weinig. Ze staan genoemd onder Helden in deze blog. Maar er zijn meer, die ik later zal toevoegen. Sommigen moeten later nog gecontroleerd worden, want zijn tussentijds overgelopen naar onze machtige vijand de Staat zelf.
De hoogte van de beloning zal ik laten afhangen van het risico dat betrokkene liep tijdens de hulp aan ons. En aan de mate van emotionele en financiële schade die men heeft opgelopen. Onderstaand een voorlopige schatting op grond van wat nu bekend is.

Stel dat er een miljoen beschikbaar komt, voorwaarde (!), dan hebben we zelf ook recht op wat daarvan, maar ben ik van plan om bijvoorbeeld Zoicite, dochter van mijn oude Amerikaanse vriend Al Rust, tussen 50.000 en 100.000 euro beloning te geven. E. B. oud werkneemster van Makelaardij mr. J. Smedema te Gennep, die mij durfde te waarschuwen, schat ik nu op 50.000 euro. Haar informatie was namelijk cruciaal! Kroongetuige. Als het de plicht van iemand was, ambtenaren bijvoorbeeld, natuurlijk lagere bedragen. Maar dissidenten met groot risico voor hun baan, juist weer hoog.

Getuigen, die cruciale gegevens boven water weten te krijgen, dus cruciale documenten weten te bemachtigen, bedragen afhangende van het risico dat men liep of loopt. Zeg enkele honderden tot vele duizenden euro. Iemand die de betrokkenheid van de Staat en politici weet te bewijzen, kan rekenen op een fors bedrag. Alles wel relatief ten opzichte van wat er binnenkomt!

Ik roep alle Nederlanders op om alles wat ze kunnen vinden in files bij de overheid, medici en elders, te kopiëren en nu en later ter beschikking te stellen aan mij en betrouwbare politici of onderzoekers. Niet aan Justitie of Politie geven, dan raakt het zeker weg. Die mogen niets doen in dit geval en uw bewijzen zullen per ongeluk of opzettelijk (staatsbelang) verdwijnen!

Te bewijzen feiten:

 • documenten die betrokkenheid Staat en politici bewijzen.
 • documenten die betrokkenheid van mijn broer mr. J. Smedema bewijzen en zijn cruciale rol daarin.
 • idem die betrokkenheid van de media bewijzen bij deze doofpot. Ze zwijgen dit opzettelijk dood.
 • documenten en files, die betrokkenheid medici en met name psychiaters bewijzen! Prof.dr. Onno van der Hart speciaal natuurlijk. Zie Blog voor alle namen van medici. Zie ook autobiografie.
 • Namen en adressen van de arme assistenten die mij probeerden te helpen, van GGZ Zwolle in 1975, GGZ Drachten rond 1980.
 • Getuigenverklaringen van mensen die op de hoogte waren van de verkrachtingen van mijn vrouw en dus namen van daders kunnen noemen en hun betrokkenheid. Vaders ken ik al, maar getuigeverklaringen zijn nog steeds welkom en hebben dus waarde.
 • Documenten en verklaringen van getuigen, die op de hoogte waren en zijn van de betrokkenheid van Justitie en Politie bij deze doofpot en gedogen van verkrachtingen van mijn arme vrouw.
 • Met name getuigen en documenten van betrokkenheid College van Procureurs Generaal-Hufters zijn veel geld waard.
 • Ook getuigeverklaringen van betrokkenheid van vroegere BVD en nu AIVD. Jaag op deze schoften daar.
 • Bewijzen van stopzetten onderzoek door mr. Ruud Rosingh naar verkrachting door twee man van mijn vrouw in Oranje Hotel Leeuwarden op 12 januari 1991 en het feit dat hij gedwongen werd tot overplaatsing naar Zwolle. Wie kan daar informatie over verstrekken? Kranten artikel over stopzetten onderzoek naar verkrachting, dus over mr. Ruud Rosingh in februari 1991 is ook achteraf gewijzigd, graag bewijzen en verklaringen!
 • En andere zaken in overleg natuurlijk. Zal aparte pagina maken daarover.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik naar deze Blog, de website www.vechtentegenhetonbekende.nl en mijn autobiografie, die het totale verhaal bevat met alle namen.

U kunt mij bereiken via e-mail op de hoofdpagina, maar bedenk dat alle emails en telefoongesprekken worden afgeluisterd. Dus geef geen informatie direct. Ze zullen u proberen tegen te houden. E-mail: [email protected], maar noem geen cruciale informatie nog. Maak eerst afspraak met mij.

ing. H. (Hans) Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.