J’Accuse oud vrienden

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse oud vrienden

dus Paul en Ans Schuh, Roland en Tea Wester, en Henk en Wietske Kamstra. De latere vrienden Jaap en Wimke Duijs uit Drachten heb ik elders al speciaal genoemd bij Pages 5 J’Accuse.

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!’

Paul en Ans Schuh waren onze beste vrienden vanuit de studietijd aan de HTS in Leeuwarden. Ik beschuldig hun van de volgende zaken:

 • Positief was, dat ze tijdens onze ontzettend mooie en gezellige vakanties in Spanje ontdekten dat mijn arme vriendin W…je, seks had met jongens, zonder het achteraf nog te weten! Dat vonden ze terecht vreemd en deden zelfs een test. Ze ontdekten dat W…je na een bevel gewoon deed wat haar was opgedragen op seksueel gebied. Ook vonden ze het al vreemd dat ik helemaal niets doorhad, hoewel ik er bij was geweest. Dat verdringing bestond zullen ze nooit beseft hebben eerst. Aan dubbele of emotionele persoonlijkheid zullen ze nog niet gedacht hebben.
 • Ans waarschuwde nog de Amsterdamse politie, maar kreeg te horen dat mijn W…je ZELF aangifte moest komen doen, van misbruik, waar ze zelf nog geen weet van had, door haar amnesie na de ernstige trauma’s bij Jan van Beek in Utrecht. Dus de Politie is zo achterlijk en stompzinnig, dat ze iets wat per definitie NIET kan, WEL moet doen. Dat vond plaats in 1972 vlak na onze vakantie en is nu nog precies zo achterlijk in 2007!
 • Ze hebben vervolgens haar familie gewaarschuwd en na verloop van maande kwamen die er eindelijk achter dat er iets niet klopte. Ze haalden de arme W…je daar eindelijk weg en besloten tot een doofpot, toen de Politie hun meedeelde, dat ze niets konden doen. Dat is onjuist en gelogen, maar is wel logisch bij de Politie.
 • Mijn broer Johan werd aangewezen om de doofpot in stand te houden. ik mocht van niets weten. Dat ik ook slachtoffer was en amnesie had wisten ze wel, maar vonden het geen probleem. Al onze vrienden werd gevraagd om mee te werken aan de doofpot en ze kregen zelfs geld aangeboden als kostenvergoeding om een oogje in het zijl te houden.
 • Roland en tea Wester weigerden terecht om aan dat bedrog mee te werken. Zeer integer.
 • Paul en Ans vonden het wel integer en werkten dus mee. Hoewel Paul nog één keer mij heeft geprobeerd te waarschuwen. Nu enkel voor mijn broer Johan. Maar toen ik doorvroeg, gaf hij geen antwoord meer. Waardoor het zinloos was. Enkel zwaar doorzetten heeft effect bij amnesie. Niet oppervlakkig wat noemen tijdens een wandeling.
 • Toen later bleek dat ons eerste kind niet van mij was, dat ik heimelijk onvruchtbaar was gemaakt en dat we beiden amnesie hadden, raakte men in paniek en regelde Johan een psychiater die ons beiden alles nog meer liet vergeten, zodat we nog weerlozer werden. Dus nog meer misbruik en in totaal zes zwangerschappen en drie kinderen.
 • Nooit hebben Paul en Ans ons verder nog ooit gewaarschuwd, want dan had ik dat nu geweten. Dat dus de kinderen van ons van verkrachters waren werd verzwegen. Wel hebben ze samen met Roland en Tea nog in Amsterdam gekeken of W…je nog wat wist over de walletjes, waar ze op een foto op had gestaan. Die foto’s waren door haar vader van Jan van Beek gekocht.
 • Toen ik dus nadat mijn geheugen met flarden terug begon te komen Paul en Ans in mijn onzekerheid vroeg om de waarheid, logen ze beiden, dat het niet aar was. Daarmee mij dus in het verderf stortende. Immers dan ontstaan er twee werkelijk heden, de werkelijkheid dat het wel waar was, wat je weet. En de werkelijkheid dat er vrienden zijn, naast familie en Justitie en Medici, die verklaren dat het niet waar is. Daar gaat ieder persoon aan kapot, dus ik ook. Wat precies de bedoeling was van de duivelse psychiater Onno van der Hart en mijn gewetenloze broer Johan.
 • Hier de desbetreffende heimelijk opgenomen telefoongesprekken met mijn argeloze onwetend gehouden vrouw:  Zie Post Afgeluisterde telefoongesprekken!

Roland en Tea Wester beschuldig ik van het volgende:

 • In positieve zin, dat ze niet meewerkten aan de gewetenloze doofpot en dat zelfs Roland mij nog wat waarschuwde, maar zonder de waarheid te vertellen. Hij durfde dat niet, vermoedelijk omdat hun was voorgehouden, dat dat slecht zou zijn voor ons. Wat niet klopt overigens. Bij mij was na een paar weken, mijn geheugen al terug gekomen en had ik W…je haar hele leven verder kunnen beschermen. Nu niet dus.
 • Dat ze ons nooit hebben gewaarschuwd, dat onze kinderen van verkrachters waren en dat W…je ernstig ziek was en kon worden verkracht zonder het achteraf te beseffen. Toch een cruciaal feit lijkt me.
 • Dat ze toen mijn geheugen terug kwam en ik hun ook heb gevraagd of het waar was of niet, ze beiden logen en alles ontkenden.
 • Vrijwel zeker hebben ze achteraf nog geld gekregen toen ze alsnog besloten om mee te doen aan de doofpot. Ik trof ze tijdens een gesprek in Hotel Drachten bij verrassing en ze deden erg vreemd. Hun gesprekspartner blees zijn wangen op om niet herkend te worden. Dezelfde persoon zag ik later bij advocaat Johan Verwilligen. Dus iemand van Justitie die mensen moest waarschuwen, dat wij niet geholpen mochten worden. Zal dus iemand van de regionale inlichtingen dienst zijn die dan in Drachten moet hebben gewoond of gewerkt. Het was in de avond.

Henk en W. Kamstra beschuldig ik van het volgende:

 • Dat ze op de hoogte waren van het feit, dat wij waren misbruikt en dat er een film van ons was gemaakt. Politie was betrokken en de broer van Henk Kamstra was (later) Hoofd zedenpolitie in Zwolle. Henk en W. zijn dus bij de zaak betrokken door die broer en mijn gewetenloze broer Johan. Ze hebben ons nooit gewaarschuwd.
 • Ze zullen ook geld gekregen hebben om te zwijgen en om ons in de gaten te houden.
 • Met name het verzwijgen van het feit dat mijn mijn arme weerloze vrouw kon worden misbruikt zonder het achteraf te beseffen neem ik hun erg kwalijk.
 • Later nadat mijn geheugen terug begon te komen, kwamen ze in drachten speciaal langs om mij te ondervragen en te proberen mij over te halen om de zaak maar te laten zitten. Ze waren erg teleurgesteld dat ik dat nooit zou doen.
 • Ik onderschep een telefoontje van Henk Kamstra met mijn arme vrouw, waarin Henk lachend en vol trots verteld, dat hij al even met zijn broer Kamstra, hoofd zedenpolitie in Zwolle had gebeld, en dat de landelijke politie niets zouden doen! Ik had namelijk hun in vertrouwen verteld dat ik nog aangifte ging doen bij de landelijke politie.
 • Dat wijst er dus op dat Henk en W. wel degelijk betrokken waren bij de doofpot en dat politie Zwolle op de hoogte was van de ontwikkelingen. Vermoedelijk vanuit Politie Drachten. Wat weer klopt met de figuur van de regionale inlichtingen dienst. Men mag van College van PG-hufters niets doen en weet dat dus vooraf al.
 • Ook wijst dat op het feit, dat deze mensen ( Henk zeker) dus uitgaan van het feit, dat mijn vrouw dit allemaal zelf wil. Dus de doofpot in stand houden. Wat niet zo is. Maar als je geen verstand hebt van dubbele of emotionele persoonlijkheid, dan kan het lijken alsof W…je niets wil weten. Maar hoe ze dan willen verklaren dat ze kinderen van verkrachters krijgt, is mij een raadsel. Denken ze nou echt dat ze opzettelijk met Rieks P., alle bouwvakkers en Jan de Vries seks heeft gehad? Dan had ze niet gevraagd naar de honderd gulden op haar nachtkastje en was er geen ruzie gehoord aan de deur in de Keizerskroon. Hoe stompzinnig zijn deze mensen eigenlijk? En dat ze van mij wil scheiden, omdat ze zelf van niets wil weten? Ze wil het juist dolgraag weten en heeft diverse malen gevraagd om de waarheid, maar krijgt die niet van alle doof potters. Broer Johan heeft dertig jaar lang de kans gehad om deze doofpot perfect te regelen en vermoedelijk onherroepelijk te maken? Misleide politici kun je alles laten geloven.
 • Het lachen van Henk Kamstra heeft mij diep geraakt en geeft de gewetenloosheid aan van alle betrokken doofpotters. Het is voor hun een groot spel en ze vinden het schitterend om te doen. Het proces lijkt op het pesten van kinderen op school. Daar gebeurd dat precies zo. Op het laatst doet iedereen mee met pesten en ziet men het onrechtvaardige niet eens meer. Zo werden ook miljoenen joden vermoord. Men ziet het niet meer. Het wordt gewoonte. Het kan hun ook niets schelen. Nederland-Hufterland in optima forma.

Alle andere kennissen en soms ook wel vrienden te noemen, zijn niet betrokken en blijven liever buiten beeld. Men is als de dood, dat ik hun zal beschuldigen. Dus blijft men liever weg.

Bovenstaande is de volledige waarheid en grotendeels bewijsbaar middels getuigen en de files bij politie zelf.

Hans Smedema Copyright 2007 – 2010 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.