Casus Elise B. uit Uden

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Casus klokkenluider Elise B. uit Uden!

Deze casus is een totaal andere dan die van Rieks P. en Jaap. Dat zijn daders die ik beschuldig en die weer bezwaar maken tegen die beschuldiging. Bij de arme Elise is sprake van een eerlijke en zeer integere dame, die het heeft aangedurfd om tegen de Staat in, dus als verzetsheldin of klokkenluider, tegenover mij te getuigen van mijn gewetenloze broer mr. Johan Smedema uit Gennep en de doofpot samen met Justitie en een geheime dienst. Dus van een totaal andere orde en juist in mijn voordeel. Waar ik haar ook nu nog steeds dankbaar voor ben.

Ook hier ken ik de aanklacht nog niet. Alles wat ik mocht weten, is dat ze een aanklacht heeft ingediend op grond van smaad, laster en belediging dacht ik. Dat mag ik pas later horen. Ging om boek en website dacht ik. De passage in het boek is volkomen onschuldig en juist positief, maar ze wil er blijkbaar toch niet in staan. Wat ik dan natuurlijk zal respecteren. Ik heb vrijwel direct overal haar achternaam verwijderd, dus alles geanonimiseerd. Hoewel hier en daar iets bleef staan blijkt veel later en Google vindt tegenwoordig alles, maar ook dat is na ontdekking aangepast. Het laatste wat ik wil is Elise in een kwaad daglicht zetten, maar uit mijn teksten blijkt ook het tegendeel volgens mij.

We weten al wat meer van de opstelling van Elise uit het rapport van PD Recherche. Zie elders bij Page en Post dat specifieke rapport.

Maar ook hier zal ik ter verdediging het volgende aanvoeren:

 1. Indien Elise gewoon de waarheid had verteld, zo dat van de Staat (met een beroep op de staatsveiligheid) had gemogen dan, dan was dit alles niet nodig geweest. Immers dan had Elise mijn stellingen voor een belangrijk deel kunnen bevestigen, was de betrokkenheid van de Staat al lang bekend, was de betrokkenheid van mijn broers en wederzijdse familie al lang bekend, en had ik dus niet als paranoïde figuur door het leven gemoeten. Dan had ik nog gewoon mijn baan kunnen houden en was mijn vrouw allang behandeld voor dissociatie. Doodsimpel, dus onbegrijpelijk wie of wat men moet beschermen, door deze frauduleuze doofpot. De Koningin zelf? Dan moeten alle Ministers haar beschermen? Dat is wellicht het beroep op de Staatsveiligheid? Ik zal haar aanschrijven en in de gelegenheid stellen om alsnog met de waarheid boven tafel te komen, of af te treden. Ook zal ik haar meedelen met haar criminele Koninkrijk niets meer te maken te willen hebben. Mijn opgebouwde rechten zouden wel eerst door een claim veilig gesteld moeten kunnen worden. Maar ik kan zo niet Nederlander blijven, dat is duidelijk. De brief zal ik hier binnenkort publiceren.
 2. Ik moet mij wel verdedigen tegen deze criminele overheidsorganisatie ‘Groep Mengele’ en alles wat zij de daders hebben toegestaan. En om mij te kunnen verdedigen, is publicatie van alles wat ik weet en daaraan kan bijdragen noodzakelijk.
 3. Onze persoonlijke belangen zijn erg groot. Paranoïde verklaard, baan kwijt, huis moeten verkopen, echtscheiding is bijna niet meer te voorkomen, mijn vrouw kan naar believen misbruikt worden, totaal geïsoleerd door een cordon sanitair. Advocatuur die weigert om ons bij te staan, etc.
 4. De algemene belangen zijn ook erg groot. Het Nederlandse volk moet op de hoogte gebracht worden van wat hun geheime Gestapo of Stasi dienst in opdracht van de regering en politici allemaal onschuldige onwetende burgers uit naam van de Staatsveiligheid mag en wil aandoen! Dit zijn fraude en bedrog op unieke schaal met groot nadeel voor alle betrokken weerloze burgers. Dit moet voorgoed uitgeroeid worden.
 5. In mijn verhalen op deze blog en website ben ik juist zeer positief over deze verzet strijder Elise. Dus hoe ze of haar man dan over belediging wil spreken, is mij nog niet duidelijk. Wel is mij bekend dat ze op grond van een geheimhoudingsverklaring niets mag zeggen over mij of wat haar uit hoofde van haar dienstbetrekking bekend is geworden. Maar bij fraude en bedrog van mij en het Nederlandse volk is dat weer ongeldig volgens mij. Dat moet het zijn in ieder geval. Ze wou ook niet een gesprek met mij aangaan toen ik haar hier over belde, en dat maakt alles zeer moeizaam. Anders had je afspraken kunnen maken over hoe ze wel of niet genoemd wou worden.
 6. In opdracht van de Staat, met een beroep op de staatsveiligheid, moet ze dus wel liegen, net als de medici, advocaten?, en andere betrokkenen. Dat is standaard gedrag in deze zaak.

Indien toegestaan zal ik de volgende getuigen onder ede verklaringen laten doen, NADAT hun vrijwaring is verleend van elk beroep op de Staatsveiligheid:

 1. Elise B. zelf.
 2. Mijn vrouw NADAT ze therapie heeft gehad en haar geheugen is terug gekomen.
 3. Mijn onmenselijke en gewetenloze broer Johan Smedema uit Gennep die als haar werkgever en mede leider van ‘de criminele overheidsorganisatie ‘Groep Mengele’ een kroongetuige is. Hij moet geen beroep kunnen doen op de Staatsveiligheid of wat dan ook.
 4. Berend Talsma als haar werkgever die op de hoogte is van het feit, dat Elise niet met mij wilde praten en na mondelinge overeenkomst toch NIET bij VDM in dienst mocht op grond van een concurrentiebeding of zo.
 5. De ouders van Elise B., nu wonende te Beuningen, die op de hoogte waren van het feit dat Elise een geheimhouding clausule had en dat er gruwelijke dingen uit naam van de staat naar mij en mijn arme weerloze vrouw werden uitgevoerd. Ze hadden op openbaarmaking aangedrongen en zijn in mijn ogen ook verzetshelden.
 6. Ministers van Justitie en van Binnenlandse zaken, die op de hoogte zijn. Wellicht ook de Minister President zelf.
 7. Voorzitter en leden van de vaste commissie voor de veiligheids- en inlichtingendiensten die goedkeuring geven aan deze gruwelijke en frauduleuze doofpot affaire die Nederland zeer negatief in het nieuws zal brengen.

Maar het moge duidelijk zijn dat als ik deze mensen mag laten horen onder ede nadat hun vrijwaring is verleend, dan zullen de leden van ‘Groep Mengele’ nooit en te nimmer dat toestaan en dus deze zaak laten seponeren. Jammer, dan moet het dus toch vanuit het buitenland. Of zien ze kans om dit er even door te jassen, zonder recht op goede verdediging. Dat zou ook nog echt passen bij Nederland-Hufterland.

Later meer hierover…

Hans Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.