Cruciale feiten, de Clue?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Cruciale feiten en wellicht de reden voor deze groteske doofpot, dus de clue, kunnen de volgende belangrijke punten zijn. Bedenk dat ik met mijn onmiddellijke verdringing onmiddellijk alles vergat wat verteld werd over het misbruik tot maart 2000!

 • De vriend (idee stroomstok, gratis slavin en rapemovies) van dader Jan van Beek kreeg in 1972 een opleiding bij een inlichtingendienst, maar werd afgekeurd en kreeg vervolgens, volgens Jan van Beek een staf positie aangeboden, die hem nog meer invloed zou geven. Bijnaam ‘De Fuhrer’
 • Na mijn waarschuwing tweede helft 1972 waarschuwde een jongeman de politie voor een gijzeling, maar liet ons rustig gedrogeerd in handen van de daders Jan van Beek en de illegale filmploeg (voor rapemovies) liggen. Volgens in 2000 zeden rechercheur Voshol Leeuwarden,ontbraken er files in Utrecht, die er wel hadden moeten zijn!
 • Vlak voor ons trouwen liet broer Johan me een blanco papiertje tekenen, ‘kan je later veel voordeel opleveren Hans!’, wat later als onbetekenend en mislukt werd afgedaan. Vermoedelijk dus dat hij het recht kreeg om voor mij alles te regelen? Dus mijn leven werd vanaf dat moment door mijn broer Johan Smedema gecontroleerd en hij besliste vermoedelijk heimelijk of de verkrachters van mijn weerloze vrouw werden vervolgd, of niet! En of wij onwetenden, beiden wel of niet therapie zouden krijgen! Niet dus, want hij vond dat het beter niet bekend kon worden wegens zijn blunders later.
 • Zwager Tjitte de Jong spreekt vlak voor huwelijk ook met mij en noemt W…sje een kindvrouwtje en het gerucht dat ze met mannen was omgegaan. Een hint op de foto’s die men had gezien vermoedelijk. Hij stelt dat de broers hem gevraagd hadden, om dit te vertellen en hij gaf aan dat er ‘iets'(!) onomkeerbaar zou zijn! Wat? De doofpot en geen onderzoeken meer gedurende de rest van ons leven? Dus vogelvrij verklaard, terwijl bij mij een simpele therapie van weken alles had kunnen voorkomen? Ons leven volledig vernietigd door stupide en crimineel gedrag van een jaloerse broer samen met justitie maffia? Of ‘De Fuhrer’? Koningin betrokken? Hij ontkende alles op mijn dringende vragen en laat mij dus rustig paranoïde verklaren en maakt mij als enig succesvol kostwinner ijskoud arbeidsongeschikt!
 • Tijdens ons huwelijk op 23-2-1973 de ambtenaar van de burgerlijke stand melding maakte dat twee justitieambtenaren mee zouden tekenen op een separaat blad? En wij nooit(!) onze huwelijks akte kregen, ondanks aandringen van mijn kant? Waarom, met welke redenen? Onder toezicht gesteld? Geheime groep Mengele die ons leven wel even zouden regelen? Koninklijk speciaal onomkeerbaar besluit? Politici met roomboter op hun hoofd?
 • Dat men in 1975 al wist van mijn heimelijke onvruchtbaar maken, of in ieder geval onvruchtbaar zijn, maar haar rustig drie kinderen en zes zwangerschappen liet krijgen van verkrachters!
 • Dat mijn broers, met name Johan mij heimelijk(!) onder valse voorwendselen naar een politieke commissie zonden, ik gedrogeerd moest worden zodat ik achteraf van niets meer zou weten, en er slecht één politica tegen stemde. Dat het besluit voor de rest van mijn leven cruciaal en zo erg negatief zou zijn, dat politica tegen was! Wel besluit? Geheim of openlijk en waarom mag Hans Smedema en zijn vrouw dat niet gewoon openlijk weten? Wet Openbaar Bestuur dan?
 • Dat bij twee gerechtelijke procedures alle rechters meewerkten om juist cruciale feiten, BUITEN de officiële uitspraken te houden! Dus rechterlijke macht en ook mijn(!) advocaten werkten mee aan de doofpot, wat dan politiek en/of Koninklijk goedgekeurd moet zijn!
 • Dat nota bene Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosingh GEEN onderzoek mag doen naar de verkrachting van mijn weerloze vrouw op 12 januari 1991! Door College van Procureurs Generaal opgedragen?
 • Dat toen in opdracht van de Staat der Nederlanden een fel kritisch artikel over de onterechte overplaatsing van Ruud Rosingh in de Leeuwarder Courant, ‘s nachts heimelijk moest worden gewijzigd, wat een consternatie gaf bij de Rotary? Waarom was dat zo belangrijk? Om mij paranoïde te kunnen verklaren? Wie gaf die toestemming? De Staat of de Koningin? Hans Smedema zou immers zijn geheugen ooit terug krijgen, maar mocht NIETS kunnen bewijzen?
 • Dat volgens kroongetuigen Elise B. in 1998/9 justitie en een inlichtingendienst nog steeds(!) betrokken waren bij een gruwelijke doofpot tegen ons en dat de kinderen helemaal niet van mij waren, zoals groep Mengele ons wil laten geloven?
 • Dat haar zuster Klazien J. nu Steenwijk, mij rond 2001 erkende dat het waar is, en dat ze dat doet/deed om mijn vrouw tegen MIJ te beschermen! Terwijl ik nu de enige ben, die mijn vrouw de waarheid verteld en wil dat ze behandeld wordt tegen haar dubbele of emotionele persoonlijkheid, die haar weerloos maakt tegen verkrachters. NOOIT zouden er kinderen van verkrachters zijn gekomen, als men mij even een paar weken zou hebben behandeld in 1973 en later in 1975. Waarom dan tegen mij beschermen? Misleiding door jaloerse broer, door justitie, door de mol ‘De Fuhrer’?
 • Dat zelfde zuster Klazien direct(!) toen ik een afspraak had gemaakt met afdeling psychiatrie UMCG, toevallig OOK naar Groningen moest (hoewel ze zo kapot was, dat ze NIET meer kon autorijden!) MET mijn vrouw, en volgens mij psychiatrie vóór mij bezocht heeft en haar in haar dubbele en emotionele persoonlijkheid W2 heeft gebracht. En vervolgens uitspraken heeft laten doen, die ervoor zorgden dat ik door psychiater Bruggenman en manager Bosch werd bedrogen! Terwijl mijn arme vrouw in haar normale persoonlijkheid W1, van niets meer weet nu!
 • Dat meerdere recherche bureaus GEEN degelijk onderzoek durven doen! Justitie houdt hun dus tegen!
 • Dat een DNA vaderschapstest uit zou wijzen, dat ik WEL de vader van de drie kinderen zou zijn, maar verder het totale verhaal juist aangeeft, dat dat NIET waar is!
 • Dat blijkt dat zelfs een integere en onschuldige Amerikaan Al Rust, die als enige mij WEL hielp, tien jaar onschuldig moest creperen, terwijl hij enkel de waarheid vertelde. Dat enkel oud ambassadeur Paul Bremer hem hielp en wel de niet meer bestaande files, bovenwater kreeg! Deze doofpot kon volgens Al Rust enkel op ministerieel niveau opgelost worden! Dus politiek!
 • Dat zelfs Amerika zou moeten(! tegen hun zin) meewerken aan de doofpot, als de Nederlandse regering hun daarom zou verzoeken volgens Paul Bremer. Dus minimaal politiek goedgekeurd, zo niet koninklijk!
 • Dat Politie NIETS mag doen en mijn recht op doen van aangifte afwijst! Wat normaal standaard recht is!
 • Dat GEEN enkele advocaat ons wil of mag bijstaan, terwijl dat het recht van iedere moordenaar wel is.
 • Dat zelfs de daders dus een vrijgeleide kregen en nog(!) krijgen van Justitie, terwijl wij als juist de slachtoffers, rustig verder mogen creperen!
 • Geen enkele Media instantie wil of mag hier over publiceren! Totale moratorium en omerta, zwijgplicht!

Bovenstaande wijst maar op één ding, een politiek of wellicht zelfs abusievelijk Koninklijk goedgekeurde speciale regeling, die vanzelfsprekend, door valse informatie en op valse gronden tot stand is gekomen en door laffe ambtenaren of ministers/politici uitsluitend in stand wordt gehouden, om hun EIGEN straatje schoon te houden. Terwijl dus de slachtoffers waar het juist om ging, totaal niet in die afwegingen worden betrokken! Laat die maar rustig creperen! Na ons de zondvloed. Integriteit? Zuiver denken? Waarheidsvinding? Vergeet het maar, het laf en gewetenloos handelen zult u bedoelen. Laat Hans maar voor gek verklaren, en laat zijn arme vrouw maar denken dat hij gek is en daarom(!) van hem scheiden, dan zijn ze mooi van hun af en kunnen rustig verder feestvieren met roomboter op hun hoofd!

Dwars daar doorheen, speelt het grote probleem, dat zowel haar zuster, als Jaap Duijs, als mijn broer Johan, als diverse verkrachters, mijn vrouw eenvoudig in de emotionele persoonlijkheid kunnen brengen, en dus dan uitspraken kunnen laten doen, die de mijne te niet doen! En die ze later in haar normale persoonlijkheid dus NIET meer weet en dus wil scheiden op valse gronden! Gruwelijk bedrog door familieleden en toegestaan, of zelfs gestimuleerd(?) door de overheid! Dat komt immers de overheid en familie prachtig uit! Dat wij daar als slachtoffers kapot aan gaan, maakt gewetenloze schoften nooit wat uit!

Dit is vrijwel zeker de achtergrond van deze gruwelijke doofpot en nu is het enkel nog zaak, hun uit te roken en de duimschroeven nog wat aan te draaien. Dat vergt openheid van politici en overheid, of integere Nederlanders. Kent iemand nog een integere Nederlander, want ze zwijgen wel heel erg lang nu.

De toekomstige(!) beloningen tot 1.000.000 euro hebben betrekking op alles wat bovenstaande kan bewijzen en meer!

Met oprechte diepe minachting,

ing. H. (Hans) Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.