Aangiftes volledig genegeerd!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Dat in Nederland het College van Procureurs-Generaal zo machtig is dat ze rustig als de Nederlandse ‘Goden’ mogen worden gezien, is ongehoord en van een stuitende stompzinnigheid van de amateuristische politiek. Een centraal geleide organisatie, die ook leiding geeft aan haar eigen controleur de Rijksrecherche zelf! Hoe kunnen politici zo dom zijn? Niet te bevatten voor een buitenstaander.

Ik deed in totaal de volgende pogingen tot aangifte, nadat in maart 2000 mijn geheugen bij flarden terug kwam. merk op dat alle advocaten hulp weigeren en ik dit dus allemaal (!) als ‘leek’ moest doen:

  • April 2000 – Via Rotary vriend Peter Slot toen nog hoofd Politie Friesland. Rechercheur Voshol constateerde dat files waren verwijderd! Peter werd op onschuldige plaats gezet later.
  • April 2004 – Politie Drachten. Proces-verbaal werd geweigerd! Rechercheur Haye Bruinsma mocht niets zeggen, maar had nog nooit zo’n mooi uitgewerkte aangifte gezien. Immers alle getuigen en daders waren al genoemd. Officier van Justitie mevr. Duinhoven mocht niets doen. Klacht Hoofd Officier Justitie Leeuwarden werd als kennelijk ongegrond afgedaan. Bevel van ‘Groep Mengele’ binnen College PG ? Ik zie later mevr. Duinhoven bij psychiater Bruggeman Groningen.
  • In 2004 – Klacht bij College Procureurs Generaal zelf, en ook afgedaan als kennelijk ongegrond. ‘Groep Mengele’ in volle glorie bezig.
  • In 2005 – Klacht Gerechtshof Leeuwarden in art. 12 procedure. Als kennelijk ongegrond afgewezen. Dus vervalsing achterliggende stukken, want rechters zijn onafhankelijk, maar wel afhankelijk onderzoek Advocaat Generaal en OM! Dus feitelijk weer van College PG! De ‘goden’ uit Den Haag zelf!
  • 2005 – Diverse klachten en waarschuwingen naar Minister Donner en de Minister President Jan Peter Balkenende. Geen actie. Immers dit kan nooit een eenmalig misdrijf zijn, hier is sprake van corruptie binnen het overheidsapparaat zelf. Uitzonderlijke situatie die om uitzonderlijk ingrijpen vraagt. Veel meisjes zullen slachtoffer van zelfde soort misdrijven zijn.
  • 2005 – Klacht Europees Hof Straatsburg. Als kennelijk ongegrond afgewezen. Men neemt altijd contact op met justitie en dus is College Procureurs Generaal weer aan bod en kan de zaak laten vervalsen. Of als onzin afdoen omdat ze foto’s van mijn vrouw hebben? Maar de moordaanslagen en moord zijn geen onzin! En kinderen van verkrachters ook niet. En intimideren van medici en getuigen ook niet! Hier wordt gelogen dat het een lieve lust is. Een paar dagen werk voor een rechercheur van de Rijksrecherche. Meer niet!
  • 2006 25 februari – Aangifte bij KLPD van fraude binnen justitie zelf en bij mijn eigen familie. Nooit iets van gehoord natuurlijk.
  • 2006 10 maart – Aangifte bij Rijksrecherche. Voor stukken zie website www.vechtentegenhetonbekende.nl Nooit meer iets van gehoord, want toestemming voor onderzoek moet immers van College PG zelf komen en daar zit juist de ‘Groep Mengele’ zelf! En die kijken wel uit om een onderzoek tegen zichzelf te starten. Ik had Rijksrecherche ook opdracht (!) gegeven om rechtstreeks aan de Minister-President te rapporteren in dit specifieke geval en de Vaste Commissie van Justitie op de hoogte te houden, zodra dat kon. Nooit iets van gehoord dus.
  • 2006 Claim bij de Staat der Nederlanden ingediend wegens heimelijk ‘buiten rechte’ plaatsen van Hans Smedema, zonder hem dit mee te delen, verzwijgen van misdrijven tegenover hem en zijn vrouw, intimideren van getuigen,moord en moord aanslag,intimideren van Waarnemend Hoofd Officier van Justitie en andere justitie en politie medewerkers en ook de financiële schade die mijn vennootschap als direct gevolg hiervan lijdt.
  • 2007 De Onderzoeksraad van Prof. Pieter van Vollenhoven bericht gestuurd over deze zaak. Net als Genootschap van hoofdredacteuren.

Wat kan een mens nog meer doen? Hoezo rechtstaat Nederland? Een bananen republiek zult u bedoelen?

En waarom durven de advocaten dit niet aan te pakken? In een enkele dag heeft een advocaat dit door.

Dus was publiceren nog de enige weg. Immers ook de media weigeren om dit te publiceren. Reden? Net als bij Multatuli overigens, ook die moest uiteindelijk vluchten en zijn boek elders uitgeven.

Met oprechte diepe minachting,

ing. Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.