Hoger Beroep Smedema Affaire 2011!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 18/10/2021 published 16/11/2011 by Hans Smedema

Hoger Beroep Hans Smedema affaire begint na 2,5 jaar traineren door OM!

Op dezelfde dag dat de brute dictator Kaddafi werd gedood, 20 oktober 2011, ruim 2,5 jaar na het vonnis op 9 februari 2009 van de corrupte politieslager, pardon rechter noemen ze dat eufemistisch, Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden, ontvang ik eindelijk bericht van het beroemde Amsterdamse advocaten kantoor Moszkowicz dat er een zitting staat gepland voor 12 december 2011 bij het Gerechtshof te Arnhem om 15.30 uur. Vermoedelijk slechts de door Audrey Wolffs destijds al aangekondigde en toegezegde regiezitting neem ik aan.

Latere cruciale informatie – Kinderen vervalsten zelf DNA vaderschapstest!

Na afloop van de rechtszaken wegens zogenaamde belediging van verkrachters en medeplichtigen, bekend dochter dat ze als drie kinderen NIET van mij(wat hun was verteld door mijn corrupte broer Johan al in 2000), de vaderschapstesten zelf met hulp familie Snieders schoonzoon(3 artsen) hadden vervalst! Waardoor ik dus als gek werd gezien gedurende alle zittingen partijdige corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen Rechtbank Leeuwarden op 9-2-2009 en Hof Arnhem 2011/12! En geen advocaat kon krijgen omdat iedereen er van uit ging dat ik plotseling gek was geworden, en dus dat verdediging van een gek niet nodig was.

Ook bewijs seks Jaap Duijs met mijn vrouw via mijn toevallige luchtfoto werd door hun van mijn camera en emails gewist! Jaap liegt zwart op wit dat hij nooit seks met mijn vrouw had gehad terwijl ik dus een foto van had en er tientallen getuigen zijn die corrupt NIET gehoord worden omdat het koninklijk huis mijn zaak tot staatsveiligheid had gemaakt! Zie mijn posts

Children deleted photo evidence of AIVD-rapist Jaap Duijs having 69-sex with MY wife!

Kinderen vervalsten zelf hun eigen DNA-test!

Kerkrat zwager Tjitte de Jong drogeerde mij in zijn woonboot!

Gemarteld in de Villa van André Gruters en Joke Laven!

Hier wat ik toen dacht zonder die cruciale informatie!

Informatie later, nee gewone zitting(!), maar Moszkowicz vraagt opnieuw om regiezitting! Het corrupte OM probeert dus net als bij corrupte politierechter Jeroen van Bruggen om even snel door weigeren getuigen en weigeren van iedere verdediging, Hans Smedema als de ‘dorpsgek’ neer te zetten en snel te laten veroordelen! Waarheidsvinding en eerst de feiten vaststellen? Huh, niks hoor! OM/AG weigert ieder onderzoek waardoor deze zaak nu al een farce is en er dus een snelle veroordeling zal plaatsvinden op 12 december 2011.  Alle getuigen zullen ook worden geweigerd. Hiertegen is binnen Nederland geen verweer mogelijk. Zolang de staat zelf alle harde bewijzen blijkbaar legaal mag achterhouden, is van een echt onafhankelijke rechtsspraak natuurlijk geen sprake. Op 15 november zwicht Gerechtshof en het is definitief eerst een minder openbare regiezitting op 12-12-2011.

Na 2,5 jaar traineren in wat de historie zal ingaan als ‘Het misdrijf van de eeuw’ (zo niet aller tijden), of ‘De Nederlandse Watergate’, of beter ‘Dutch Queengate!’ En wat zeer dringend en urgent is, want beide slachtoffers Hans en Wies Smedema lijden nog steeds(sinds 1972) gruwelijk en volstrekt onnodig! OM houdt daarbij kafkaësk maar liefst 51 grote politie dossiers en eigen onderzoeken voor de rechters en Nederlandse volk verborgen in opdracht ‘Kroon’ met vals beroep op de staatsveiligheid.

De zaak is blijkbaar overgenomen van mr. Audrey Wolffs door de mij nog onbekende mr. B. Kizilocak met wel veel ervaring. Audrey was in 2009 de enige advocaat in Nederland die na de zitting met veroordeling van de onschuldige Hans Smedema direct wist dat mijn ongelofelijke verhaal wel degelijk waar kon zijn en zeker niet het verhaal van een waanzinnige,  en die begin dit jaar 2011 een eigen kantoor is begonnen.  Ik heb om meer informatie gevraagd, de gang van zaken, strategie en zo. Moszkowicz doet uitsluitend de verdediging in deze zaak, dus geen aanval en claim bij de Nederlandse staat en afdwingen proces verbalen bij de vele geweigerde pogingen tot doen van aangifte door Hans Smedema. Een merkwaardige opstelling die op een verbod of ongeloof wijst.

Sinds 9 februari 2009 is er veel gebeurd en door mijn voortschrijdend inzicht in deze zaak, de politiek asiel aanvraag en de hulp van asiel rechter Rex Ford uit Miami, moet de strategie en de te horen getuigen aangepast worden. Immers nu moet de betrokkenheid van ‘De Kroon’, dus Koningin Beatrix en Ministerraad aangetoond worden. Het is een ‘Zware Politieke Samenzwering’ om blunders en criminele acties weg te moffelen voor het nog argeloze Nederlandse volk! Zie Post 1.3 Zware politieke samenzwering

Ik ben ervan overtuigd dat mijn rechtstreekse aanval op het betrokken Koninklijk huis, samen met het weer openlijk beschuldigen van de daders, het OM heeft gedwongen om eerst deze zaak af te wikkelen, voordat men mij kan aanklagen voor Majesteitsschennis en belediging van het Koninklijk huis? Mijn strategie blijkt dus gelukkig te werken. Zelf mag ik geen aangifte doen en worden onderzoeken door ‘De Kroon’ tegengehouden met een beroep op de staatsveiligheid. Maar door het uitlokken van aangiften tegen mij, kan ik dat wat omzeilen! Levensgevaarlijk natuurlijk, want Hans Smedema mag zich daarin uitsluitend verdedigen en proberen de hele zaak daarin zodanig te betrekken omdat de CONTEXT immers hier cruciaal is(noodweer, psychische overmacht e.d.), dat zijn gelijk blijkt en de doofpot moet worden opgeheven. Maar Hans en Wies Smedema hebben niets meer te verliezen! En het enorme Nederlandse belang is hier doorslaggevend. Nederland moet te weten komen wat hier uit naam van destijds Koningin Juliana en nu Beatrix allemaal voor gruwelijks is gebeurd.

Belangrijkste punt is dat deze zaak nooit binnen Nederland behandeld mag worden, omdat de onafhankelijkheid van de Nederlandse rechter, het OM en Politie organisatie negatief beïnvloed is door het Koninklijk huis zelf en een vals beroep op de staatsveiligheid. Alleen al het feit dat in de rechtszaal een portret van onze Koningin hangt, het ‘Monster van Soestdijk’,  is in dit geval een aanfluiting voor de Nederlandse rechtsstaat.

Media zwijgen dit misdrijf van de eeuw of ‘Dutch Queengate’ opzettelijk dood!

 1. Rimmer Mulder Hoofdredacteur Leeuwarder Courant/ Nieuwsblad van het Noorden ‘Laat het rusten!’  Censuur! Onthouden cruciale informatie Nederlandse volk.
 2. John van den Heuvel en hoofdredactie Telegraaf ‘Wij zullen hierover NIET publiceren!’  Censuur! Onthouden cruciale informatie Nederlandse volk.
 3. Peter R. de Vries 3x ‘dit soort zaken gebeuren zo vaak!’,  ’loop je bij een psychiater?’  en ‘wij doen alleen zaken waar politie bij betrokken is!’ 51 verdwenen politiedossiers!
 4. HP de Tijd via Ton van Dijk ‘afspraak afgezegd onder zeer verdachte omstandigheden!’ Mag niet op grond staatsveiligheid! Hij wou als enige WEL! Gebrek morele moed!
 5. Klokkenluideronline.nl Micha Kat weigert al jaren om deze gruwelijke zaak onder de huidige affaires te plaatsen!
 6. Slachtofferhulp – ‘Ga naar een psychiater!’
 7. Cliëntenbond – Medewerker Diana werd op grond staatsveiligheid, de al aangeboden hulp aan Hans Smedema, verboden! De wensen van het toch al onschendbare ‘Monster van Soestdijk’ moesten met beroep op staatsveiligheid eerst bevredigd worden! Terwijl Minister President JanPeter Balkenende en nu Mark Rutte iedere maandagmiddag weer naar Koningin Beatrix gaan om haar(wensen) te ‘bevredigen’!
 8. Onbekende vakbondsman Politieorganisatie die begin 2009 speciaal van Amsterdam naar Drachten reed, maar niet 5 minuten wou wachten en weer terugreed naar Amsterdam. Interne wel integere verzetsstrijders bij Politie wilden blijkbaar vakbond dit gruwelijke onrecht laten opblazen en publiceren. Heldhaftig optreden en moeten daar later voor beloond worden!  Maar stuitend gebrek morele moed en ethisch denkvermogen politievakbond die verkrachters rustig in opdracht Koninklijk huis/Ministerie van Geen-Justitie ruim 30 jaar hun gang lieten gaan! En daarbij Hans & Wies weerloos, argeloos en hulpeloos! Nog steeds!
 9. 2009 Amerika publiceert nog niets over deze zaak, hoewel in Harlingen Texas er eerder in 1996/97 wel over was gepubliceerd dat betrokken oud CIA medewerker Al Rust na 10 jaar creperen als gevolg gewetenloze opstelling Koningin Beatrix, volledig was gerehabiliteerd met de gewiste geheime Nederlandse file van Hans Smedema.
 10. 2009 Politiek Asiel aanvraag Hans Smedema op 20 april 2009 Miami Florida is ook bewust uit het nieuws gehouden op verzoek Koningin Beatrix en haar ‘hondse’ Ministerraad.
 11. 2011 Argusoog nodigt Hans Smedema uit voor 2 uur durend interview over deze interessante zaak, maar enkele uren voor publicatie op 30 september uitgesteld voor meer onderzoek en bewijzen. Bewijzen die in opdracht Koningin Beatrix, de ‘Koningin van het Kwaad’, door een geheime dienst worden vernietigd! 
 12. Alle vier zware Posts die op Rechtenforum.nl waren geplaatst met dringend verzoek om hulp en advies, zijn zonder enige discussie op uiterst laffe wijze verwijderd, waarbij cruciaal bewijsmateriaal over de weigering van de totale Nederlandse advocatuur om juridische bijstand te verlenen, is vernietigd. De links naar Rechtenforum.nl werken daarom ook niet meer. Verontwaardiging van het Nederlandse volk hierover, zult u in binnen Nederland NOOIT horen. Anne Frank werd ook zonder enig bezwaar met hulp Nederlandse overheidsorganisaties efficiënt afgevoerd! Let op, later stelt Rechtenforum ‘wir haben es nicht gewusst!’ Post Rechtenforum.nl

 Proces-verbaal openbare zitting politierechter Leeuwarden 9-2-2009 en Hoger Beroep Gerechtshof Arnhem

Hier nog even de belangrijkste stukken uit de eerdere politierechter zitting, een SCHIJNPROCES!: Zie ook Page 1.4 Volledige dossier Hans Smedema affaire

 1. Proces-verbaal zitting 9-2-2009: PVPolZit9Feb2009  (merk op dat het tijdens de zitting afgegeven en voor de zitting getoonde en genoemde pleidooi van Hans Smedema van ruim 60 pagina’s NOOIT door de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen is behandeld?) Het proces-verbaal klopt ook niet, wat regelrechte fraude is, en is duidelijk tendentieus! Hier mijn commentaar: MoszkowiczAWolffx Bijvoorbeeld is het cruciale feit dat Hans Smedema ten overstaan van een 150 Nederlanders inclusief een waarnemer uit Amerika zoals later tijdens asiel rechtszaak bleek, na weigering DNA/vaderschapstest die totale verhaal Hans Smedema in één simpele goedkope klap bewijst, de corrupte rechter Jeroen van Bruggen 10.000 euro bood voor het uitvoeren van een echt onafhankelijke DNA test die NIET in opdracht Koningin Beatrix vervalst mag worden! De schoft liet dat na! En nu LAAT MEN DAT CRUCIALE FEIT OPZETTELIJK WEG UIT EEN OFFICIEEL PROCES-VERBAAL! Ook het feit dat er met rechter gesproken is over iets herroepen! Alleen een volledig transcript(letterlijke tekst) kan dat bewijzen, maar tot op heden weigert Moszkowicz om dat op te vragen.
 2. Proces-verbaal wraking: PVWraking  Ook hier werd gesproken over herroepen of ‘Bezwaar stuit’ maar is niet vermeld. Welk bezwaar en of wat herroepen is niet vermeld.
 3. Verzoek aanhouding bezwaarschriftsmedema210109-1 BIJLAGE BEZWAARSCHRIFT GERICHT TEGEN DE DAGVAARDING
 4. Verzoek uitstel wegens ontbreken advocaat UitstelX
 5. PLeidooistrafzaakX  Getuigenstrafzaak (2) Deze twee cruciale documenten zijn totaal niet echt inhoudelijk besproken door de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen en zonder advocaat(die allen hulp weigeren) wist ik niet hoe en hoe het wel goed in te brengen, mede gezien mijn te emotionele betrokkenheid. Het was ook op 6 februari 2009, dus vlak voor de zitting bij Griffie rechtbank afgegeven! Pas op Hans Smedema handelt uit noodweer en zelfverdediging! OM heeft er corrupt NIETS mee gedaan! Jeroen wijst door zijn vooringenomenheid bij voorbaat af als komende van een waanzinnige. OM heeft in deze zaak maar liefst 51 grote politie en/of KCOM dossiers voor de rechter achtergehouden, net als het feit dat aangifte op 26 april 2004 Politie Drachten door OM Leeuwarden pas na maanden wachten op ‘MINISTERIËLE TOESTEMMING’ in september 2004 verboden werd! GEEN Proces-verbaal toegestaan gezien betrokkenheid Koninklijk huis en daarmee ‘Nationaal belang en staatsveiligheid!‘ Zie 1.2 Misdrijven chronologisch en 1.3 Zware politieke samenzwering.
 6. Brief mr. Max Moszkowicz tbv afspraak over opstarten claim tegen staat der Nederlanden, maar helaas afgezegd en nooit hernieuwd. MaxMoszkowicz0001

 

 

Dagvaarding Gerechtshof Arnhem 12-12-2011 

 1. Zitting 12 december 2011 bleek eerst GEEN regiezitting(corrupt OM wil een snelle veroordeling(vooringenomen standpunt waanzinnige!)  zonder getuigenverhoor!) zoals eerder wel toegezegd, dus verzoekt Moszkowicz opnieuw om status regiezitting!
 2. De zaak wordt bij Moszkowicz nu mede behandeld door de sinds maart bij Moszkowicz werkende mevr. mr. H. Feenstra.
 3. Een concept essentie/appelschriftuur is door Hans op 6 november 2011 per email naar Moszkowicz verzonden met alle eerdere vergeefse pogingingen tot doen van aangifte bij politie Friesland, totaal een 230 pagina’s.  StrategieverdedigingHansSmedema1  ProductiesHans-Smedema  ProductieDeel2
 4. Zaak wordt ook mede behandeld door mr. Baris Kizilocak(maar verlaat Moszkowicz per 1-12-2011!)  in overleg met mr. A. (Bram) Moszkowicz, en is nu toch definitief een regie zitting geworden. Dat betekend dat het nu blijkbaar toch een serieuze casus gaat worden. Hans zal daarbij natuurlijk aanwezig zijn zodat alles gepubliceerd kan worden! Maar hij verwacht GEEN inhoudelijke echte zitting gezien doofpot. KCOM(Kon. Crim. Org. Mengele) zal elke onethische kwaadaardige daad uit de kast trekken om uitkomen van dit misdrijf van de eeuw te voorkomen.
 5. Hans Smedema bereidt voorzichtigheidshalve toch al de cassatie onderdelen degelijk voor, omdat hij dat niet fout wil laten gaan. Kan ook bij Europees Hof Rechten Mens gebruikt worden. Gaat daar om de ethische essentie van deze zaak, waar juist de kracht van Hans Smedema ligt. Zie daartoe Post Noodweer principe en Motivering onderzoek en getuigen
 6. Baris Kizilocak stelde eerder dat in overleg met mr. A. Moszkowicz besloten was om eerst uitsluitend de klagers als getuigen te horen! Alle door Hans aangevoerde onderzoeken en andere getuigen die bewijs van de samenzwering en beïnvloeding OM en dus rechters kunnen bewijzen, worden daarmee in eerste instantie buiten spel gezet, maar kunnen later tijdens inhoudelijke zitting wellicht(?) alsnog gehoord worden? Hij stelde ook een psychisch onderzoek voor, wat Hans weigerde gezien het feit dat een doodsimpel DNA testje het gelijk van Hans kan bevestigen en dus de diagnose gezond moet opleveren.
 7. Na vertrek Baris Kizilocak per 1 december 2011 neemt mr. Comans(zeer ervaren jurist Moszkowicz) de voorbereiding (mede) over.
 8. Tijdens de korte(half uurtje) regiezitting 12-12-2011 gerechtshof Arnhem was alleen mr. H. Feenstra namens Moszkowicz aanwezig. Voorzitter mr. Roessingh en AG mr. Pastoor eisten een psychiatrisch onderzoek van Hans Smedema, wat Hans weigerde gezien 5 jaar lange zinloze gesprekken met psychiaters die elkaar allemaal tegen spreken bij ontbreken van voldoende feiten. Zoals simpel DNA testje(kinderen niet van Hans, dus stellingen Hans correct) door een RC, wat dan hopelijk niet in opdracht Kroon weer vervalst mag worden. Uitspraak 23-12-2011! Hans nam het zekere voor het onzekere ivm waarschijnlijk gedwongen wekenlang onderzoek, zonder horen getuigen en simpel DNA testje,  en vluchtte op 15 december al weer naar zijn woonplaats Jalon, Spanje. Zie Post Regiezitting Hans Smedema affaire!
 9. Psychiaters stellen zelf terecht dat ze geen rechercheurs zijn en dat eerst de feiten vastgesteld moeten worden, wat OM en voorzitter Roessingh blijkbaar niet nodig vinden!
 10. Op 23-12-2011 besloot men tot eerst horen van de 5 klagers, besluit over de andere getuigen is nog aangehouden. Op zich logisch en verstandig. We wachten dus rustig hier in het zonnetje af. Gisteren 5 januari was het hier in Jalon Spanje 23 graden en prachtig blauwe lucht.
 11. Horen getuigen vindt plaats in maart en april 2012. Schriftelijke vragen per getuige op 18 januari 2012 naar Moszkowicz gezonden.
 12. Afhankelijk daarvan zal Hans beslissen of hij weer politiek asiel moet aanvragen en of hij gezien de gewetenloze behandeling nog wel vrijwillig naar Nederland zal gaan. Zaak kan ook direct terugverwezen worden naar rechtbank Leeuwarden wat weer 3 jaar traineren kan opleveren!
 13. Op 27 januari 2012 geeft rechtbank Leeuwarden opdracht aan NIFP psychiater C.J.F. Kemperman uit Leek tot uitvoeren deskundigenonderzoek Hans Smedema. De vraagstelling is NIET aangegeven! Dus VOORDAT de feiten zijn vastgesteld middels horen getuigen onder ede, of via doodsimpel DNA-testje wat bewijst dat 3 kinderen niet van Hans Smedema zijn en dus stellingen Hans correct, moet een subjectieve psychiater bepalen(raden) of Hans gelijk kan hebben of niet! Koninklijk verbod op onderzoeken houdt namelijk corrupte rechters tegen! Maar het is de enige manier voor de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM)’ om onder ede horen oud hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh, nu raadsheer te Arnhem, te voorkomen! Immers negatief rapport zal leiden tot NIET nodig zijn van het horen of verder onderzoek! Vermoeden stoornis…, dus onderzoek…, dus bewezen stoornis…, dus geen verder onderzoek en onder ede horen getuigen! Dus Hans schuldig en betalen verkrachter en vader zoon Rieks P. e.a.! Zie Post Fraude door psychiaters!

Op 3 januari 2012 neemt Hans, gezien de negatieve behandeling door Gerechtshof Arnhem, de beslissing dat vrijwillig naar Nederland gaan, gelijk staat met levenslange tbs en NOOIT het horen van andere getuigen of een doodsimpel  DNA-testje, en dus het zeker verliezen van deze Hoger Beroepszaak. Het is net als bij politierechter Jeroen van Bruggen 9-2-2009 een totaal schijnproces! En ‘men’ vindt het niet van belang om Hans Smedema voldoende in te lichten over een strategie! Een 17e psychiater die subjectief kan beslissen wat hij maar wil, zonder enige controle zoals in Post Fraude door psychiaters gedetailleerd is beschreven, is voor mij als slachtoffer sinds 1972 uitermate traumatisch!

Maar wat later neemt hij toch de beslissing om wel naar de latere zitting Hof Arnhem te gaan, ondanks de emotionele hertraumatisatie!

 

Eerste verhoren 19 maart 2012 Rieks P. en mijn vrouw waarbij hij liegt(!) nooit seks met mijn vrouw te hebben gehad terwijl onze jongste zoon van hem is! Wat bewezen is in Amerika tijdens eerste asielaanvraag 2009. Mijn vrouw vertelt dus ook niet de werkelijkheid, maar wat haar is opgedragen via mind control.

 

Tweede verhoren 16 april 2012 verkrachter Jaap Duijs Drachten en Elise B. Jaap liegt ronduit dat hij nooit seks met mijn vrouw heeft gehad maar er zijn tientallen getuigen en ik had de luchtfoto met zijn 69-seks met mijn weerloze vrouw die in zijn opdracht werd gewist door haar kinderen! Ook was Jaap de Vaginajager de vader van de vrucht die mijn weerloze mentaal ziek vrouw liet aborteren in Amsterdam en niet van mij bleek te zijn. Logisch want in die tijd was ik onvruchtbaar gemaakt sinds 1972:

 

 

 

 

 

 

Verhoor psychopaat schoonzuster Klazien J. uit Steenwijk!: 

 

 

 

Speciale gedetailleerde Post over Verhoren Hoger Beroep

Alle 12 opgeroepen getuigen door mr. A. (Bram) Moszkowicz ter verdediging zijn partijdig geweigerd!

Volgende partijdige schijnzitting Hof Arnhem op 19 november te 9.30 uur.

Komt nog een Post over zitting na de uitspraak op 3 december 2012.

Wordt nog aangevuld zodra meer gegevens binnenkomen! Cruciale strategische gegevens kunnen eerst tijdelijk worden achtergehouden!

Hans Smedema, vluchteling voor vervolging door Nederland in opdracht Kroon, dus Koningin Beatrix, Xalo/Jalon

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.