Vonnis corrupte Politierechter zitting 9-2-2009 rechtbank Leeuwarden

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Vonnis corrupte Politierechter zitting 9-2-2009 rechtbank Leeuwarden

Eindelijk ontving ik dan op zaterdag 14 maart het schriftelijke vonnis van onze ‘politieslager’ Jeroen van Bruggen van de ‘Slachtbank’ Leeuwarden. U weet wel, die samen met Officier van Justitie Petra Rietveld-Hoekstra even zonder recht op advocaat, voldoende tijd voor een degelijke verdediging, zonder recht op een DNA test voor vaderschap van nota bene een aanklager, zonder recht op een degelijk onderzoek, zonder recht op horen van getuigen, niets, nada, Hans veroordeelde. Terwijl Hans nota bene lijdt aan PTSS en heeft geleden aan ernstige verdringing gedurende 28 jaar en melding maakt dat zijn vrouw lijdt aan een dubbele persoonlijkheid en zonder zich te kunnen verdedigen kan worden misbruikt.  Allemaal GEEN reden voor een onderzoek want deze lieden weten ZO AL, dat Hans schuldig en gek is. En dan spreken we nog niet eens over de doofpot van de staat zelf!

Hier dan eindelijk het schriftelijke vonnis:

PVPolZit9Feb2009.pdf

vonnis9feb2009vonnis9feb20092x

Dat Jeroen van Bruggen onrechtmatig (en kwaadaardig) heeft gehandeld op 9-2-2009 blijkt dus ook uit het onderstaande pleidooi van mr. A. (Bram) Moszkowicz), namens hem door mevr. mr. H. Feenstra tijdens de Hoger Beroep regie-zitting op 12-12-2011 bij Gerechtshof Arnhem.

Hij/zij stellen daarin o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd.

Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Het Proces Verbaal van de zitting(woordelijk verslag, wat ter plaatse in de computer werd gezet en dus zo uit te draaien is!) is opgevraagd, maar het OM weigert tot op heden om dat aan Moszkowicz te verstrekken! Logisch, want het bewijst mijn ‘slachten’ door corrupte politieslager Jeroen van Bruggen.

Het vonnis is wat afwijkend van wat ik dacht en in de Leeuwarder Courant stond, maar de strekking blijft gelijk. Hans moet hangen en de daders gaan vrijuit en krijgen zelfs geld toe. Hans mag zich niet verdedigen en moet de gevangenis in als hij niet betaald.

Proces-verbaal zitting 9-2-2009 Hans Smedema

Hier het pas op 12 november 2009 ontvangen Proces-verbaal van de zitting en mijn wraking! PVPolZit9Feb2009 PVWraking

Met mijn ruim 60 pagina’s groot pleidooi PLeidooistrafzaakX, feitelijk een stuk voor mijn toekomstige advocaat die ik NOOIT kreeg, en wat VOOR de zitting aan de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen getoond werd, is NOOIT iets gedaan! Idem met de vooraf aangevraagde getuigen! Getuigenstrafzaak (2) Schuldig ZONDER recht op verdediging!

Mr. A. (Bram) Moszkowicz zegt daar in zijn pleidooi regiezitting Hoger Beroep 12-12-2011 Gerechtshof Arnhem het volgende over:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Bijkomende stukken

Ik kreeg de informatie uit Amsterdam en vond nog wat ‘leuke’ nieuwe stukken zoals de aangifte van William die immers geen toestemming gaf voor een videocamera als protectie tegen 8 maal(!) verf gooien tegen ons pand met vele duizenden euri schade en nu blijkbaar wel aangifte mag doen tegen Hans Smedema die zelf GEEN aangifte mag doen tegen de verkrachters van zijn weerloze vrouw met een dubbele persoonlijkheid.  Waar William overigens niets mee te maken heeft. De stupide tekst spreekt wel voor zich en klopt overigens niet.  :

wiliamparketxwiliampv1xwiliampv2xwiliampv3x

 

Hoe men voor zoiets onbenulligs wel aangifte kan doen, maar Hans Smedema weigert, gaat mijn verstandelijke vermogens ver te boven. Hier nog even het stukje wat William met uitroeptekens merkt voor de rechercheurs! Zie post 1000 + 10.000 euro beloning!:

Leuk is nu ook, dat onze overburen, Els en William zich nu ook tegen ons gekeerd hebben, lijkt het.  Toen ik maar weer even snel een videocamera plaatste kreeg ik een telefoontje van eerst Els. Ik mocht wel een camera ophangen vond ze genereus(dank daarvoor), maar ze waren er helemaal ‘klaar mee’ en als ik hem niet onmiddellijk weghaalde of zodanig dat hun oprit er niet opkwam, gingen ze aangifte doen bij politie!  ‘Ik ben er ook helemaal klaar mee, al jaren’ zei ik stomverbaasd nog redelijk ad rem en haalde hem natuurlijk zeker niet weg toen.  William belde al direct de volgende morgen en  ze wilden beslist niet dat hun oprit er op kwam en gingen anders de volgende morgen om 11 uur naar de politie om aangifte te doen. Wat ik hun natuurlijk direct dankbaar zelfs bijna smeekte. ‘O, je zou ons geen groter plezier kunnen doen, dan direct naar de politie te gaan, waarom zou je nou nog wachten? Ik haal hem dan zeker niet weg voor 11 uur morgenvroeg, en William alvast bedankt bij voorbaat en vergeet je niet ook Els alvast te bedanken voor jullie (niet aflatende onbaatzuchtige) steun? Niet vergeten hoor(!)’ antwoordde ik nog blij. En er was net iemand van politie geweest bij ons, wat William vreemd genoeg nog bluf noemde, maar later hoorden we van politie dat die ook geen camera’s mochten ophangen door weigering van bepaalde buren. Els en William zijn na mijn smeekbede overigens wel direct naar politie gereden(nog dank daarvoor), maar die namen hun aangifte helaas weer niet op. Dat moet blijkbaar via een civiele procedure. Wat we dan maar afwachten, want het is fysiek vrijwel onmogelijk om niet opritten van buren op camera’s te krijgen als je ons pand goed(!) wilt beveiligen, bovendien kunnen de verfbommetjes zelfs daar vanaf gegooid worden. Overigens is dit weer een prachtige bevestiging van het door mij geïntroduceerde begrip ‘Dutch thinking’. Dus anti-ethisch denken. Het lijkt alsof ik de enige Nederlander ben die nog ethisch kan denken? Nog moreel besef heeft? Zo lijkt het althans wel.

En in het omgekeerde geval zou ik zelfs aanbieden om zelf een camera op te hangen! Maar mij bekruipt steeds meer het gevoel dat ik wel eens over een heel sterk ethisch en moreel besef kan beschikken. Ik ben blijkbaar gewoon een veel beter en hoger niveau denkend mens, dan in ieder geval de meeste die wij nu tegen ons krijgen. Bij mij niets in het donker zoals bij de verfgooier, of achterbaks en stiekem zoals bij de medici en groep Mengele, nee gewoon rechtstreeks op internet voor iedereen zichtbaar. Een kwestie van karakter volgens mij.  Of de advocatuur die al sinds januari 2004 geen tijd heeft zogenaamd? Geen recht op verdediging dus voor ons. Hoezo moreel besef?

Ik zie hier geen smaad of belediging in, enkel vermelden van feiten in mijn open dagboek. Hun achternaam is niet vermeld, want volstrekt onbelangrijk. Dit zijn ‘lange tenen’ en zeker niet strafbaar, maar dat maakt een nieuwe politierechter niet uit vermoedelijk?

Meer laster van justitie-verkrachter Jaap Duijs

Ook nog wat leuke nieuwe brieven van gewetenloze aanklager Jaap Duijs aan het parket:

jaapd5122008xjaapd201120081xjaapdbriefwsparketxjaapdegberts1xjaapdegberts2

 

Hij blijft rustig valse aangiften doen, en mijn weerloze argeloze vrouw die hij alles kan laten doen als haar ‘meester’, misbruiken voor zijn tirade tegen Hans Smedema, die zich niet verdedigen kan zonder deskundige juridische hulp.

De brief van mijn vrouw(door Jaap Duijs nog even aan parket gezonden!!!)  is door het bedrog en de doofpot van Justitie zelf, en haar familie logisch, maar zeker niet helemaal correct. Want ik doe er alles aan om haar te sparen en houd alles zoveel mogelijk buiten haar bereik. Ze denkt echt dat Hans gek is en hoe zou ze anders kunnen denken met het bedrog van een gewetenloos monster als o.a. haar zuster Klazien? We willen nog steeds samen oud worden, maar deze zaak drijft een wig tussen ons in.

Vooral Jaap Duijs en de weigering van Justitie/OM en politie om even(!) een DNA test te regelen, die NIET door de Staat vervalst kan worden. Dat laatste is cruciaal! Hoe Politie iemand als Jaap Duijs klakkeloos kan geloven, is mij een raadsel. Zijn leugens liggen er duimendik bovenop immers! Dat kunnen  toch wel meer zien dan ik alleen? Hij wil zo even een autobiografie en dagboek van iemand uit de handel laten halen? Ik daag iedereen uit om in dat deel 1 ook maar iets te vinden wat verboden moet worden! Niets, er staat totaal geen beschuldiging in omdat ik tot maart 2000 nog geheugenverlies had en dit boek maar tot dat tijdstip gaat. Zou u overigens zo met iemand om gaan die echt ziek zou zijn? En hem van zijn vrouw proberen te laten scheiden ook nog even? Ik niet, ik had dan allang geholpen met zaken uit te zoeken en vast te leggen. Bedenk dat tot op de dag van heden, NIEMAND de moeite heeft genomen om echt met Hans Smedema te praten! Petra Rietveld-Hoekstra niet, Politie niet, geen enkele advocaat, geen enkel familielid, enkel liegen, weigeren en ontkennen!

Leuk is ook dat de stompzinnige Petra Rietveld-Hoekstra denkt, dat door het ‘Leger des Heils’  in te schakelen, bij het ‘misdrijf van de eeuw’, en ‘de Nederlandse Watergate’, dubbele persoonlijkheid en meer complexe zaken, Hans Smedema onderzocht kan worden. Hoe dom is dat kneusje? Hier de brieven: legerdesheils2

 

Hoe dom zijn deze lieden bij OM en parket? En deze lieden moeten ons beschermen tegen aanvallen van criminelen als de sluwe Jaap Duijs en mijn broer mr J. Smedema uit Gennep? Nederlanders wordt wakker en kom in opstand tegen dit slag kneusjes. Jullie verdienen veel beter en dat kan ook nog voor veel minder geld. Geef me een half jaar en ik maak met prof. Wagenaar en nog wat mensen een prima blauwdruk voor een zelfherstellende organisatie met concurrentie van nog een paar. Jullie kunnen dan kiezen en worden dan als gewaardeerde opdrachtgevers behandeld!

Hoger Beroep zaak

Zie hoger beroep zaak 8.0 Hoger Beroep Smaad 2011/12!

Later meer …

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.