Status strafzitting

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

De status van de komende strafzitting op 9 februari 2009 is als volgt.

Inmiddels is het Hoger Beroep bij gerechtshof Arnhem gestart en zijn de eerste getuigen gehoord! Zie Post Hoger Beroep Hans Smedema affaire!

Petra van der Vliet kon als advocaat niet meer mij verdedigen, doordat mijn vrouw ook cliënt was bij hun kantoor. Ze vond mr. Canoy bereid om de zaak te gaan doen. Na en voorschot van 750 euro eiste deze vrijwel direct opnieuw 750 euro, en wou niet een week wachten op de binnenkomst van de 52.000 euro uit de schadevergoeding van het niet doorgaan passeren woning. Hij stopte onmiddellijk alle werkzaamheden. Dat maakt een advocaat onbetrouwbaar, want hij kan dat ook even doen vlak voor de zitting. Later kwam hij er weer op terug, maar hij heeft ook geen e-mail en voor checken documenten moet ik dus steeds naar Leeuwarden rijden. Hij zag geen kansen om mij vrij te laten spreken, terwijl ik die heel duidelijk wel zie. Vervolgens weigerde mijn vrouw om een voorschot te betalen en sta ik dus machteloos en bijna rechteloos. Hij is volgens mij ook te licht voor de zaak van de eeuw. Al eerder had ik gebroeders Anker voor de zesde keer gevraagd en men kon niet op 9 februari, maar wellicht wel bij aanhouding of hoger beroep. Ik heb uitstel gevraagd bij Rechtbank/Griffie gezien het feit dat in deze complexe zaak iedere advocaat tijd voor inlezen nodig heeft. Het OM heeft deze zaak verziekt, vermoedelijk opzettelijk.

Ik heb ook maar zelf een document opgesteld, waarin ik om een onderzoek door Rechter Commissaris RC vraag, en vraag om voor mijn verdediging getuigen te dagvaarden.

Dat kan nooit allemaal voor 9 februari en dus zou aanhouden in de verwachting liggen en zelfs voor een eerlijke rechtsgang noodzakelijk.

Ik zal dus zonder advocaat daar op 9 februari 2009 verschijnen en heb geen flauw idee hoe het in zijn werk gaat, maar ik zie het allemaal wel dan.

Het is zeer ongebruikelijk om stukken voor de verdediging vooraf te publiceren, want de daders en hun medeplichtigen kunnen immers op grond daarvan afspraken maken en zelfs tot omkoping of bedreigen overgaan.

Toch heb ik besloten dat wel te doen. En om de volgende zwaarwegende reden. Uit de stukken blijkt dat rechercheur Bolier en Officier Justitie Rietveld(als dat degene is die dit allemaal regelt) uitgaan van het feit, dat Hans Smedema gek is. Dat blijkt ook uit het feit, dat men het niet eens nodig vindt om ter verdediging voor Hans onderzoek te verrichten. Een grove wanprestatie die hun carrière zeer nadelig zal gaan beïnvloeden inde toekomst. Obstructie van recht en waarheidsvinding. Hans is daarmee volledig afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau van de rechter die gaat beslissen of Hans recht op verdediging heeft of niet. En of dat een Meervoudige kamer wordt of niet. Dat is levensgevaarlijk, want als Hans geen verdediging mag voeren, is hij natuurlijk kansloos. Dat is niet eerlijk en niet toegestaan in onze rechtspraak, maar als Hans gedwongen wordt om zich ten overstaan van stompzinnige psychiaters te verdedigen, die al helemaal geen onderzoek zullen doen of het waar is of niet, dan kan de situatie ontstaan, dat Hans zelfs levenslang TBS krijgt.  Hoewel een website en Blog geen gevaar opleveren en dus tbs niet aan de orde kan zijn. Zou men dat met een beroep op de staatsveiligheid wel doen, en hij het altijd zal blijven ontkennen, kan hij daar nooit meer uitkomen. Dat is ook gebeurd met Theo Tamboer die levenslang TBS heeft gekregen, omdat stompzinnige psychiaters uitgaan van een foutieve beslissing van de rechter en hem pas willen vrijlaten als hij eerst bekend! Het boek ‘De slapende rechter’ van o.a. W.A. Wagenaar, omschrijft dat heel mooi als ook stompzinnig, hoewel wat netter dan.

Ik moet dus al nu vooraf al mijn stukken ter verdediging publiekelijk bekend maken. Ik doe dat wel zonder adressen en deels geanonimiseerd.

Hier mijn verzoek om uitstel: UitstelX

En hier mijn verzoek om vooronderzoek RC en dagvaarden getuigen: (op verzoek mr. A. Moszkowicz tijdelijk verwijderd)

Deze zaak is een echte thriller en zal bij een eerlijke procesgang nog lang duren. Vrijwel zeker Hoger Beroep, Hoge Raad en uiteindelijk Europees Hof – EVRM.

Het kan dus zijn dat de mij nog onbekende rechter alle ter verdediging opgeroepen getuigen gewoon weigert omdat hij immers al voldoende bewezen acht, dat Hans schuldig is en helemaal geen recht heeft op getuigen of beter onderzoek.

Daartoe zal ik nu een pleidooi opstellen zonder juridische kennis, dus al bijna kansloos, maar beter dan niets. Het wachten is nog steeds op een integere advocaat van voldoende niveau die ons wel wil(durft) verdedigen! Als de zaak vooraf wordt aangehouden zal ik dat hier melden, maar kan ook pas op de zitting gebeuren. Of niet!

Later meer …,

Hans Smedema, tijdelijk te  Drachten

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.