Moszkowicz Hoger Beroep

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Moszkowicz Hoger Beroep

Doorbraak in deze hele zaak wellicht?

Nadat Anker & Anker deze zaak niet aandurfde door de belangenverstrengeling binnen ressort Noord, had ik contact gezocht met het beroemde advocatenkantoor van Moszkowicz. Ik sprak maandag in Amsterdam eerst met een kordate advocate van het kantoor die voorlopig de zaak aannam. Dubbele persoonlijkheid was volgens haar zeker mogelijk. Ze vond de behandeling die ik had gekregen van rechtbank Leeuwarden merkwaardig, maar moet eerst het dossier opvragen. Inmiddels heeft men de zaak al wat bekeken en zal maandag 23 februari in Leeuwarden het appelmemorie inleveren. Verdere details worden in het belang van de zaak niet meer gegeven.

Ik ben hun zeer dankbaar voor deze eerste juridische bijstand die ik mag ontvangen sedert 2000 en met name januari 2004. Na alle afwijzingen een mentale opsteker die mijn geloof in de mensheid weer wat opkrikt.

En ik ben de aanklagers Jaap Duijs, Rieks P., Elise B. en Klazien J. zeer dankbaar, en zelfs politieslager, … pardon politierechter Jeroen van Bruggen, want door hun (valse) acties heb ik nu eindelijk een advocaat voor mijn verdediging. En wat voor advocaten kantoor.  Dat is sinds 1972, en april 2000 toen mijn geheugen terug kwam, en vooral april 2004 toen politie ijskoud mij het recht op doen van aangifte weigerde, nog nooit voorgekomen! Kan een cruciaal keerpunt zijn.

‘Elk nadeel heb ze voordeel’ zei Cruijff al. ‘Actie is reactie, alles heeft een balans’ is mijn eigen standpunt hierin.

Mijn strategie van extreme openheid en tot aan de grenzen gaan van wat juridisch mag, heeft precies gewerkt zoals ik het had gedacht, alleen jaren later dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. De daders zagen hoe zwak ik was en dat ik zonder advocaat bleef zitten jarenlang. Ze zagen hun kans schoon en hebben op sluwe wijze valse aangiften ingediend. Jeroen deed daar nog een schepje bij op met een volstrekt onrechtmatige veroordeling, en dat alles heeft mijn zaak er juist een stuk beter mee gemaakt. Maar weinig mensen begrijpen de enorme kracht die uitgaat van openheid. In mijn tijd als directeur van IHN Leeuwarden, een ingenieursbureau met een kleine 100 medewerkers(ing. en Ir.) werkte dat al perfect. Ik durfde zelfs het omgekeerde organogram te gebruiken, vermoedelijk de enige en eerste in Nederland. Lees mijn boek, zodra iemand het durft distribueren.

Deze hele zaak had al lang en breed achter de rug kunnen zijn en het Nederlandse volk gewaarschuwd voor de criminele acties van onderdelen binnen de Staat zelf. En vergeet niet de preventieve werking voor meisjes die gewaarschuwd kunnen worden, voor wat ons is overkomen. Het maatschappelijk belang is veel groter dan we nu nog aannemen of vermoeden denk ik. Kan het topje van de ijsberg zijn. Zeker ook de corrupte opstelling van het OM en Ministerie van Justitie.

Ik ben benieuwd of de Staat dit nu gaat tegenwerken? En hoe? Kan men hoger beroep gewoon niet toestaan? Dat lijkt het eenvoudigst voor hun en legt de bal weer bij ons. Ze zullen nooit toestaan, dat Moszkowicz hier mij daadwerkelijk in bij kan staan! Dan zouden ambtenaren, politici hun blunders en ronduit criminele activiteiten moeten toegeven? Nooit zullen ze dat toestaan. Schikking voorstel met een paar miljoen? Of proberen de gevangenis in te jagen? Nog een moordaanslag op mij na de mislukte van 1975 en 1980?

Ik wijs op het feit, dat ik bereid ben om hoge beloningen te verstrekken uit de toekomstige opbrengsten uit, of boeken, of schadevergoedingen, interviews, of film. Daarover kunnen vaste afspraken worden gemaakt. Juist bewijzen van  de betrokkenheid van de Staat en Ministerie van Justitie zelf, familie, oud vrienden, en meer, zijn zeer waardevol. Er moeten ook op veel plaatsen nog oude files zijn, of kopieën daarvan.

Blog wordt goed gelezen blijkbaar. Veel onderzoeken, zoals van ministerie van Justitie zelf. Kijken of ik beledig op mijn site? Of volgen vanuit ‘Groep Mengele’ van deze site natuurlijk. Dataverkeer nam sterk toe tot 1,2 Gigabyte in eerste helft februari nog maar.

Later meer over deze door de media doodgezwegen thriller en true crime …

Hans Smedema

Copyright 2009 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.