image_pdfimage_print

Samenzwering binnen Justitie! Geheime afdeling voert moord, hersenspoelen en conditionering uit!

Samenzwering binnen Justitie! QuoteEdmundBurkeGeheime afdeling voert, moord, hersenspoelen en conditionering uit!

Dutch Queengate! Uit mijn onderzoek en bevestigd door meerdere getuigen, blijkt dat er binnen het Ministerie van Justitie een geheime Stazi afdeling opereert.

Die voert naast moord, hersenspoelen of conditioneren met martelingen, ook vervalsen, manipuleren of vernietigen van files, medische dossiers, bewijzen en veel meer uit.

Zie Post Zware Politieke Samenzwering! en Post

Dutch Injustice: When Child Traffickers & Rapist Rule A Nation

Geert Wilders, geschokt en onacceptabel door nieuwe informatie uit commissie stiekem! Vergadering was ook op zijn initiatief! Dient unieke motie in voor wijziging geheime(!) beleid! Dat is hoogstwaarschijnlijk over deze zaak, of moet dat alsnog zijn. Want ook deze zaak vergt een wijziging van het beleid om het op te lossen. Ophouden met liegen en bedriegen.

KnipselGeertWildersGeschokt

Hans Smedema eist de totale vernietiging van deze Stazi afdeling en vervolging van de betrokken corrupte ambtenaren en Ministers!

Ik ben als zwaar getraumatiseerd slachtoffer(!) tot staatsvijand gemaakt op grond van fraude en bedrog bij Justitie zelf! Reden is slechts de handtekening Koningin Juliana! Kosten, geheimgehouden tientallen miljoenen belastinggeld! Bevestigd door CTIVD Den Haag tijdens hun onderzoek in 2008 en advies aan Den Haag om er direct mee te stoppen! Wat natuurlijk weer laf en corrupt werd genegeerd door CDA lid MP Jan Peter Balkende en de corrupte Minister van Justitie Ernst Hirsch Balin! Struisvogelpolitiek bij het CDA terwijl ze vroom hypocriet met hun bijbel zwaaien! In 2010 geven deze beide laffe corrupte Ministers opdracht om mij te hersenspoelen en conditioneren, dus buiten gevecht te stellen!

Voor totaal overzicht meest belangrijke misdrijven die in de doofpot werden gestopt met tientallen miljoenen aan geheim gehouden gestolen belastinggelden zie

Page 1.2  Misdrijven chronologisch!

Huiveringwekkend en gruwelijk is natuurlijk het feit dat Hans en Wies als de grootste slachtoffers van verkrachtingen en de porno industrie uit Nederland, nu door de laffe Koninklijke doofpot, een boete van inmiddels 7000€ moeten betalen aan de verkrachters die vrijuit gaan. Via beslag op AOW door CJIB/GGN. Dus zelfs een normaal pensioen is hun NIET gegund.

UNJUSTLAW

Edwin de Roy van Zuydewijn ook slachtoffer!

Deze speciale geheime stazi afdeling werkt natuurlijk ook aan de zaak Edwin de Roy van Zuydewijn! En heeft gewerkt aan de beroemde zaak Willem Oltmans die 8 miljoen kreeg destijds. Fred Spijkers idem die al een miljoen kreeg en nog bezig is tegen de staat met mr. Knoops.

Ze beschikken over oneindige middelen omdat het geheim gehouden kan worden. De foute laffe eed van trouw aan de Koning(in) maakt de politici tot lafaards die liever de kont van Willem Alexander likken, dan voor de mensenrechten van de creperende slachtoffers opkomen.

Zie Post http://nl.hanssmedema.info/edwin-de-roy-van-zuydewijn-hans-smedema-affair-compared/

Voor mooi totaal overzicht alle betrokkenen bij deze gruwelijke grootste doofpot affaire uit de Nederlandse geschiedenis, zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Getuige Elise Boers uit Uden heeft mondeling tegenover mij verklaard dat mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep met een geheime afdeling binnen Justitie zelf samenwerkte, en ook met de AIVD! Tevens dat hij mij zwart probeerde te maken om uitkomen te voorkomen en dat de drie kinderen niet van mij waren. Wat later tijdens asiel in Miami ook al werd bevestigd, maar wat justitie krampachtig in de doofpot wil houden om het laffe corrupte en onschendbare Koninklijk huis, wat helemaal geen hulp nodig heeft, nog wat meer te beschermen.

Zie Post Onderzoek CTIVD Den Haag

Deze verraders die zich verbergen(Demmink?), bewijzen vervalsen, manipuleren of vernietigen, maar ook heimelijk mensen drogeren en zodanig hersenspoelen en conditioneren dat ze er geen last meer van hebben, doen dat met medeweten van de ministerraad. En in ons  geval zeker met speciale Koninklijke goedkeuring uit 1975. Dit op verzoek familie die dat echter kafkaësk ontkennen en mij daarmee voor gek verklaarden. Wat tot mijn arbeidsongeschiktheid en deze hele grote doofpot heeft geleid. En onze totale verwoesting als gezin, en verlies van mijn hoge inkomen van 140.000€ als headhunter in Noord Nederland.

En hoeveel meer slachtoffers hebben deze criminelen binnen Justitie zo gemaakt? Moeten er veel meer zijn voor een speciale stazi afdeling met psychiater, en corrupte Koninklijke bescherming.

Publishers Movies zie Post Boek & Film Proposal!

‘In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & Wies Smedema.’ (Free from American Declaration of Independence)

Hits in een maand!
Hits in een maand! Andere counter geeft de serieuze langdurige openlijke bezoeken weer. Maar veel dus heimelijke bezoeken ook.

Doel van deze geheime gruwelijke Stazi afdeling

In the name of the people ©Steve Geshwister
In the name of the people ©Steve Geshwister

Opdracht in ons geval kwam van de achterlijke Koningin Juliana rond 1975, nadat(!) bekend was geworden dat geen vervolging tot meer verkrachtingen had geleid en eerste kind niet van mij, maar van huisbaas, psychopaat en verkrachter Jan van Beek uit Utrecht met contacten met de porno industrie, o.a. Jan Biek. Ook werd bekend dat ik onvruchtbaar(later in 1998 gerepareerd) was gemaakt in Utrecht. Men besloot orwelliaans deze gruwelijke feiten voor ons verborgen te houden!

In plaats van dit gruwelijke misbruik af te stoppen, besloten familie(mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg/Oudega, en de mol/verrader binnen justitie(Demmink?), om de doofpot nog beter op te tuigen. Wij beide verdrongen alles nog steeds, dus dacht men dat komt goed uit.

De gruwelijke werkelijkheid van kinderen van verkrachtingen, werd dus voor ons verborgen gehouden ten koste van tientallen miljoenen sindsdien. Een waanwereld dus waarin mijn vriendin/vrouw niet was verkracht en kind wel van mij was, moest echt lijken. Dus de omgekeerde wereld. Wij beide vogelvrij verklaard, wat de daders wisten, en de verkrachters onschendbaar gemaakt door de achterlijke corrupte Juliana. Hoe dom en onethisch kun je zijn? Gevolg natuurlijk meer verkrachtingen, drie kinderen van verkrachters en veel meer ellende zoals illegale rapemovies.

Dus legale(?) Koninklijke opdracht aan de speciale Stazi afdeling om bewijzen te vernietigen, manipuleren en uitkomen te voorkomen. Alles op grond van bescherming en dus staatsveiligheid van het Koninklijk huis! Niet bescherming van ons als slachtoffers! Dus GEEN onderzoeken toe staan. Ik mag GEEN aangifte doen, er komt geen proces verbaal van! Verboden volgens Haye Bruinsma Politie Drachten. Schijnprocessen(toneelstukjes) te organiseren via beïnvloeding rechters, en de controle over ons totaal verwoeste zwaar getraumatiseerde leven in handen te leggen van wie? Terwijl dus de daders WEL aangifte mochten doen van smaad door mijn openlijke beschuldigingen! Wat ik strategisch slim tegen de doofpot, gebruikt heb om toch rechtszaken af te dwingen. Maar geen verdediging of onderzoek toegestaan, dus verlies je dan altijd. Terwijl je natuurlijk wel het recht wel hebt om te publiceren onder deze extreme omstandigheden volgens ook Asielrechter Rex J. Ford Miami Court, Florida.

Jaap de Vaginajager uit Drachten en André de Rat uit Houten, en vele anderen worden dus door het laffe en corrupte Koninklijk huis sinds 1975 beschermd! Wij als de echte slachtoffers vanzelfsprekend niet!

Terwijl het toch ons vermoedelijk had moeten helpen? Maar ons leven werd juist finaal kapot gemaakt sindsdien met meer en meer ernstige trauma’s. En nu nog met mijn weerloze nog argeloze vrouw in de bijstand en ik levend van 800€ als gevolg beslag voor boete te betalen aan de verkrachters die valse aangiftes mochten doen zonder kans op uitkomen. Geen enkele verdediging toegestaan ondanks 10.000€ voor mr. A. Bram Moszkowicz!

Probeerden asiel aanvraag te voorkomen!

Zelfs dat ik voor de tweede keer naar Amerika wou voor nog een poging tot asiel tegen de gruwelijke vervolging door Nederland, werd op verzoek van Justitie door Canada tegengehouden in Vancouver! Toen ik weer boekte nu via Mexico werd ik plotseling(paar uur voor vertrek) gevangen gezet voor een maand, wat niet mocht onder normale omstandigheden, maar bij zogenaamde staatsveiligheid blijkbaar wel! Werd wel direct in vrijheid gesteld na 31 dagen, maar dan heb je al onschuldig gezeten tussen misdadigers, als grootste slachtoffer van het laffe en corrupte Koninklijk huis.

Terwijl asiel vragen een basis mensenrecht is! Zware mensenrechtenschendingen dus door het Nederlandse Koninklijk huis en Ministerraad. Ik onschuldig in de gevangenis en de verkrachters vrijuit en geld toe! Omgekeerde wereld door één handtekening van een achterlijke corrupte Koningin!

Zie Post http://nl.hanssmedema.info/onrechtmatig-aangehouden-door-om-leeuwarden-opdracht-min-justitie/

WOB is in oktober 1991, direct na verbod tot onderzoek en vervolging twee verkrachters van mijn weerloze vrouw door hoofd officier en Rotary vriend mr. Ruud Rosingh, vanuit Den Haag,  speciaal hiervoor aangepast zodat uitkomen uitgesloten is. Ruud werd direct overgeplaatst van Leeuwarden naar Zwolle toen hij integer eerst weigerde. Zwaar bewijs samenzwering en doofpot! Maar hij wordt als getuige geweigerd, net als de twee zedenrechercheurs!

Moordaanslagen en moord!

De lieden binnen Justitie gaan dus over lijken en de drie moordaanslagen op mij in 1975 en 1980 komen ook uit Justitie volgens dader Jan van Beek uit Utrecht met inside kennis. Zijn vriend verkrachter kreeg nota bene een hoge staf positie binnen Justitie! Moord op Cees van ‘t Hoog in 1980, mijn buurman die onderzoek deed, is ook door hun geregeld en dus geen onderzoek. Hij werd naar Dronten gelokt door twee mannen van Justitie en daar gedrogeerd, gehypnotiseerd en opgedragen om met zijn auto tegen die van mij te rijden. Wat net misliep want ik kwam net over een brug en hij miste me dus en reed gedrogeerd en geconditioneerd wel de weg af, en was dood. Hartstilstand zegt men, maar het was moord door Justitie zelf! Deze methode om opponenten uit de weg te ruimen via een gefabriceerd auto ongeluk, wordt veelvuldig gebruikt door deze koninklijk beschermde stazi afdeling. Wie zijn de vele andere slachtoffers? Welke drug gebruikt men?

Zie Post Moord na drogeren!

Steeds maar weer blijkt een hypnotiserend middel gebruikt te worden, waar alle betrokkenen vrijelijk over kunnen beschikken. Justitiemannen gebruikten het tijdens mij hypnotiseren of conditioneren en me daardoor te vermoorden via een auto ongeluk net als Cees van ‘t Hoog, broer Johan had het, Jaap de vaginajager had het en gebruikte het om het minderjarige meisje te drogeren en tot seks over te halen, Klazien(haar zuster) gebruikte het ook al weer om mij te neutraliseren na vragen en haar bekentenis.

Doofpot is de grootste uit de Nederlandse geschiedenis en uitsluitend mogelijk gemaakt door de handtekening van de achterlijke Koningin Juliana.

Je neemt niet zomaar iemand zijn normale burgerlijke rechten af. Wij werden door haar domme actie heimelijk ‘Vogelvrij verklaard!’ Terwijl de verkrachters en moordenaars daarvan op de hoogte waren en er dus misbruik van maakten door mijn weerloze vrouw te verkrachten en uiteindelijk drie kinderen niet van mij. En NOOIT heeft het laffe en corrupte Koninklijk huis hier weer naar om gekeken wat natuurlijk wel hun morele plicht was. Ook niet nadat ik Koningin Beatrix nog waarschuwde in 2008! Hoge lieden in Duitsland gaven mij de tip dat dat briefje niet vriendelijk genoeg was. Ik moest nog een vriendelijker briefje sturen! Wat ik natuurlijk weigerde. Dat is niet mijn taak, maar van de Ministerraad.

Zie post uit 2008 Open brief Koningin Beatrix!

Maar dat het niet vriendelijk genoeg was is tekenend voor hoe wereldvreemd deze lieden worden opgevoed. Ons leven totaal verwoest, maar die hufter denkt alleen maar aan vriendelijk of niet! Volg een cursus ethisch denken en integriteit!

Zie Post Ik beschuldig Koningin Beatrix! en Vervolg

Doofpot en samenzweringUnmaskthecorrupt

Valt onder Staatsgeheim, dus Commissie Stiekem waar alle fractieleiders dus mee bekend zijn, en wordt toegepast om zogenaamd de staatsveiligheid te bewaren.

Maar in ons geval hebben wij daar niets mee te maken, en is het alleen de handtekening van destijds Koningin Juliana in 1975 op verzoek van onze wederzijdse familie(zonder ons medeweten over ons beslist omdat wij door verdringing als gevolg zware trauma’s nog niets wisten), die het tot staatsgeheim maakt. Hier de AIVD antwoorden die bewijzen dat de zaak toen nog lopende was. Nu nog natuurlijk! Koning is veeeeeel meer waard dan Hans en Wies Smedema.

BZIDHS1BZIDHS2BZIDWS1BZIDWS2

 

De zware negatieve gevolgen van meer en meer verkrachtingen, zelfs kinderen van verkrachters en veel veel meer(totaal verwoest leven), mogen NOOIT uitkomen en dus mogen Hans en Wies creperen tot ze dood zijn.

OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje

Tientallen zwaar gemotiveerde verzoeken om onderzoek naar vervalsing van DNA vaderschapstest uit 2003, gedaan voor en tijdens de schijnzittingen Rechtbank Leeuwarden, ook nog door mr. Bram Moszkowicz tijdens hoger beroep Hof Arnhem, maar nooit toegestaan. Hier het laatste stompzinnige briefje van Hoofd Officier Justitie Jan Eland uit Groningen!

Politici hebben trouw gezworen aan het Koninklijk huis wat geen hulp nodig heeft, en NIET aan het volk wat het juist wel nodig heeft! Zeer dom en werkt fraude en onethisch handelen in de hand juist. Alle ambtenaren en organisaties, maar ook advocaten, medici, rechters, OM, politie moeten wettelijk meewerken aan de fraude. Republiek net als Duitsland en Frankrijk is enige definitieve oplossing.

Zie Post Eed Tweede Kamerleden Fout!

Onze laffe Minister President weigert op te treden en weigert om nog meer schade te voorkomen door alvast even 1,5 miljoen voorschot op de totale schade van tussen de 5 en 10 miljoen, naar mij over te maken.

Zie Post Ultimatum MP Mark Rutte!

Politiek asiel Miami Airport april 2009!

Paniek bij Ministerraad en laffe corrupte Koninklijk huis! Immers toen ik asiel vroeg werd de situatie heel gevaarlijk voor hun. Want wat ging Amerika nu doen?

En die deporteerden na gedegen onderzoek mij omdat er onvoldoende bewijs was voor betrokkenheid Nederlandse overheid bij de vervolging van mij. De misdrijven werden wel al voldoende bewezen verklaard, maar misdrijven alleen geven geen recht op asiel.

Dit ondanks mijn zware waarschuwing aan Judge Rex J. Ford Miami Immigration Court:

When you deport me back to Amsterdam, I am afraid the Dutch will for sure brainwash me again and try to damage my brain, and/or do more conditioning to make sure I will never be able to solve this Dutch conspiracy. Prof.dr. Onno van der hart will do that again with help from the Ministry of Justice! There will be nobody to stop them!

Dus hebben de laffe Minister President drs. Jan Peter Balkenende en Minister van Justitie en tijdelijk(geen toeval!) Minister van Binnenlandse zaken, Hirsch Balin, besloten tot het laten hersenspoelen en onder hypnose laten uithoren van mij in Benidorm! Ik kwam op 5 november 2009 terug uit Florida, en ging eind 2009 weer naar Spanje, en al in april 2010 werd ik geconditioneerd door martelingen en uitgehoord. Hoogstwaarschijnlijk met hersenbeschadigingen voor mij als gevolg gedurende 4 uur met medische instrumenten! Op de terugweg naar Jalon veroorzaakte ik daardoor nog een ongeluk met ruim 10.000 euro schade.

Dus opdracht via Nederlandse Ministerraad en via Minister Justitie Spanje, zo niet overleg op Koninklijk niveau!

Hier de laffe en corrupte(moreel zeer onethisch)afwijzingen van MP JanPeter Balkenende en MP Mark Rutte.

Balkenende093JPBalkOpdrachtJustMinAlgZaAfwijzingClaim0001.jpg

Hersenspoelen in Benidorm 2010electroshock_therapy_by_penney

De laatst bekende hersenspoeling hebben ze mij aangedaan in april 2010, na drogeren gedurende 4 uur, in nachtclub Pretty Woman in Benidorm. Uitgevoerd in samenwerking met Spaanse geheime dienst, waarbij door meerdere meisjes en fotograaf gewaarschuwde lokale politie mij nota bene niet mocht beschermen! Opdracht van hoogste niveau! Minister van Justitie Spanje in 2010. Meisjes kregen 1500€ ieder voor paar uur aanwezig zijn en mochten toen ik bewusteloos was al inkopen gaan doen. Veel getuigen waaronder lokale politie en chefs. Namen daders werden genoteerd, maar zullen later natuurlijk vernietigd zijn.

Zie Post Gehersenspoeld in Benidorm in opdracht Justitie!

 

Reden was dat ik begin 2010 direct al hulp dreigde te krijgen van een Spaans gezin, waarvan de broer mij wou helpen en zijn prachtige zuster mij wel een kind wou geven en zelfs direct met me mee wou. Hij begon een Spaanse actie voor mij in Benidorm op een Forum. Dat had voor een erfgenaam gezorgd, wat Koninklijk huis, Ministerraad en Justitie pertinent willen voorkomen. Met mijn dood en hun gruwelijke Cordon Sanitair moet hier een eind aan komen. En met hun Spaanse hulp zou deze zaak allang uitgekomen zijn!

Meisje van de nachtclub zag medische instrumenten en hoorde mij schreeuwen, en politie was al gewaarschuwd, maar mocht niet ingrijpen. En ik zag vooraf de corrupte Nederlandse psycholoog prof. dr. Onno van der Hart, samen met zijn grote vriend prof. dr. R.J. (Robert) van den Bosch van UMCG, die jaren eerder weigerde om ons medische te helpen! Logisch achteraf want Onno is juist de misdadiger die ons deze samenzwering heeft aangedaan! Volgens psychiater Colet uit Nederland ben ik zwaar geconditioneerd om zulke heftige reacties te hebben! Dat is NIET alleen door de trauma’s ze stelde hij al veel eerder. Hij heeft dus mijn foute reactie door martelen veroorzaakt! Reacties uitlokken en zo uitkomen van zijn eigen gruwelijke misdaden voorkomen. Zijn getuigen van in Spanje en uit Zwolle!

Foute reacties van mij zijn o.a. daardoor:

  1. Direct weglopen als er een vrouw of leuke meid aandacht voor me heeft! Voorbeeld in Heartbreak bar in Benidorm in 2010 waarbij ik twee cola zou bestellen en ze zichzelf aan mij aanbood voor kinderen en seks, en me wou helpen, ik loop twee stappen en bestel verbaasd één cola! En wist niets meer van het hele voorgaande minutenlange gesprek en mijn verzoek aan haar om hulp! “Please help me! Suppression is causing this!”
  2. Mijn reactie dus op 14 augustus in de Sunshine bar waarbij dit jonge mooie meisje liet blijken wellicht geïnteresseerd te zijn samen met haar moeder, en ik binnen een paar seconden weg was. Vluchtgedrag, maar zo sterk is abnormaal! Want ik zoek juist iemand! Dus conditionering en hersenspoelen door martelingen van de duivelse Onno zonder Hart, prof.dr. Onno van der Hart die voor Justitie de illegale criminele acties uitvoert.
  3. In Texas tijdens tweede politiek asiel aanvraag niet melden dat ik zaken verdrongen had gedurende 28 jaar, en psychiaters had bezocht! Wat ik tijdens de eerste wel deed en cruciaal positief voor mij was. Wou de duivelse Onno voorkomen en dus zware conditionering door martelingen!
  4. Het prachtige meisje dat door mij ontmaagd wou worden, maar wat ik binnen een paar minuten al verdrongen had! Te emotioneel voor mij, dus gewist uit mijn geheugen in 2003. Jaap de Vaginajager hoorde via de afluisterapparatuur alles en heeft haar gedrogeerd, aangezet tot prostitutie en haar leven ook vernietigd. Hier uitvoerig besproken.
  5. Veel meer van die reacties die ik nog wat zal aanvullen later.

Dus deze heimelijke orwelliaanse stazi afdeling binnen Justitie, waar het Nederlandse volk NIETS van mag weten, conditioneert gewoon opponenten en slachtoffers tot bijna zombies en zorgt voor een ijzersterk Cordon Sanitair. En als uitvoerder Ministerie van Justitie zelf is logisch omdat ze dan ook eventuele rechtszaken en onderzoeken zelf kan tegenhouden of manipuleren! In ons geval worden dus bewijzen vervalst, gemanipuleerd of vernietigd. Voorbeeld file over ons dossier in Frankfurt was na drie dagen verdwenen! Wat mijn vriend Al Rust 10 jaar creperen opleverde, voordat het laffe Nederland hem een miljoen schadevergoeding betaalde toen hij een kopie kon laten zien en in hoger beroep volledig eerherstel kreeg!

George Orwell 1984 is in werkelijkheid Hans Smedema 1972 en beschreven in zijn boek ‘Vechten tegen het Onbekende!’

Veel meer heimelijk conditioneren

Eerste vond plaats in 1975 in Zwolle ook door de duivelse Psycholoog Onno van der Hart! Net was uitgekomen dat ons eerste kind niet van mij was en dat ik onvruchtbaar was gemaakt. Wat ons NIET werd verteld! Hij werd omgekocht na bonus van Rabobank waar mijn vriendin werkte. Zorg dat dit niet uitkomt en je krijgt geld. Miljoen of meer. Dus conditioneerde hij mij heimelijk en voorkwam daarmee dat het uitkwam, maar daarmee ook dat ik mijn vrouw NIET kon beschermen! Maar dat maakt criminelen nooit wat uit.

Hij perste me na twee keer drogeren met veel getuigen bij voormalig GGZ Zwolle en bezwaren andere psychiaters en psychologen, toen een geheim document af wat ze vermoedelijk nu nog tegen mij gebruiken. Het zal nodig geweest zijn om het Koninklijk huis een valse geldige medische reden voor te houden! Dat mij onbekende document uit begin 1975 nadat was gebleken dat het eerste kind niet van mij was(wat ze ons NIET vertelden!), wat hij mij niet wou geven later, heb ik hier al eens herroepen, maar Justitie negeert dat, om uitkomen te voorkomen!

Maar ook tussentijds moet er conditioneren plaats hebben gevonden. Veel ook bij mijn arme vrouw! Ook de huidige scheiding is duidelijk conditioneren na haar opdracht daartoe te hebben gegeven, en geld te bieden aan ratten zoals Hans Stigter uit Rotterdam om bij mijn weerloze argeloze Wiesje op scheiden aan te dringen voor wat Judaspenningen.

Zie Post http://nl.hanssmedema.info/scheiding-gevolg-verraad-oplichting-en-diefstal/

Bewijzen vervalsen, manipuleren of vernietigen!

Rond mij werd op kosten van de argeloze Nederlandse belastingbetaler, een zwaar ‘Cordon Sanitair’ opgericht. Een IJzeren Gordijn.

Alle bewijzen over deze doofpot werden en worden nog steeds vernietigd, vervalst of gemanipuleerd. Ook komen er geen vonnissen in de uitspraken registers terecht, want het zijn schijnzittingen waar het Nederlandse volk niets van mag weten! Het Nederlandse volk moet ook bedrogen worden! Geschatte kosten tientallen miljoenen sinds 1972.

DNA vaderschap test vervalst want kinderen zogenaamd van mij wat niet zo is en bekend is bij Justitie en in Amerika, MRI scan vervalst, medische files veel zaken zoals hypnose sessie met mijn toestemming(!) uit weggelaten!

Geen kopie document wat door Onno van der Hart werd afgeperst in Zwolle en veel meer.

Geen onderzoek toegestaan door mr. Ruud Rosingh toen hij in 1991 al gestart was met onderzoek via zedenrechercheur Voshol bij politie Leeuwarden. De file hierover bleek in 2000 PLOTSELING VERDWENEN!

Idem bleek de file in Frankfurt van Nederland plotseling verdwenen en ontkende Nederlandse Justitie dat er een dossier bestond, met als gevolg dat mijn arme vriend Al Rust die mij juist wou helpen, oneervol werd ontslagen bij de Militaire Inlichtingen dienst in Amerika en pas nadat hij 10 jaar alter een kopie kon laten zien van MIJN file die zogenaamd niet bestond, in hoger beroep won en een miljoen betaald kreeg door Nederland. De Nederlandse corrupte schoften!

Verkrachter Jaap de Vaginajager, drs. Jaap J. Duijs uit Drachten, werd door de stazi afdeling tot informant gemaakt en had afluister apparatuur in onze woning! Hij was een hoerenloper en kende zo mijn vriendin al uit Utrecht. Hij kon zo mijn vrouw wekelijks misbruiken en al mijn acties direct torpederen als ik die besprak of een afspraak maakte. Idem al mijn telefoonverkeer en emails natuurlijk. Nog steeds natuurlijk. Ook hier in Albir is al duidelijk dat ik wordt gevolgd en men informatie probeert te verzamelen van informanten.

Schijn rechtszaken met echte gruwelijke vonnissen!

In opdracht Koningin Juliana mocht er blijkbaar dus geen onderzoek komen, en moet blijkbaar alles wat ik produceer totaal genegeerd worden. Vandaar dat ik kan indienen wat ik wil, maar dat er dus nooit enige verdediging wordt toegestaan.

Vonnissen worden niet gepubliceerd zodat kans uitkomen van deze doofpot zo klein mogelijk wordt.

 

Later nog aangevuld in de komende dagen.

ing. Hans Smedema, Albir, Alicante, Spanje

Leven in Albir! Zoek leuk Speeltje!

Leven in Albir! Zoek leuk Speeltje!

Hans Smedema in El Arenal bij Javea.
Hans Smedema in El Arenal bij Javea.

Inmiddels bijna drie maanden in Albir aug. 2015, maart 2016 bijna jaar, net ten noorden van Benidorm en vlak naast Altea en dan Calpe.

Voor de juiste sfeer in zij kolom ‘I want to know what love is!’ Foreigner.

Albir blijkt goed gekozen, want veel te doen, en minder druk dan Benidorm zelf waar ik wel eens even naar toe ga. Javea ook mooi ligt wat te ver van alles af en het strand daar is erg slecht geworden op het ronde Arenal na dan.

Scooter bevalt echt prima, is hier veel handiger in de stad en omgeving dan een auto die je heel moeilijk kunt parkeren in het hoogseizoen. Soms zijn ze een uur bezig om een plekje te vinden en weer terug te lopen. Je gaat nu voor je plezier een eindje rijden en ergens even rondwandelen. Je parkeert dat ding bijna altijd bijna voor de deur waar je wilt zijn. Parkeren kost ook niets. Dus onder de huidige moeizame omstandigheden voor mij het beste tot het geld van de schadevergoeding of boek- en filmrechten binnen komt.

HansScooterVoltanken is 7 liter, dus meestal 5 of zo en kost dan 7 € dus bijna niks voor weken rijden. Voor grote afstanden ongeschikt natuurlijk, dan moet ik een auto huren, maar was nog niet nodig. Toen ik de laatste week nog een huurauto had, gebruikte ik alleen maar de Scooter! Veel leuker en handiger.

Rechtstreeks contact via [email protected] is het beste. Ook ben ik tegenwoordig veel op zondag om 14.00 of zo even bij Brew Rock naast de Camping Cap Blanche waar je een prachtig uitzicht op de baai hebt en rustig een biertje met wat pinda’s, kunt drinken. Ook later op de zondagavond om 18.00 is daar veel live muziek waar ik meestal wel even ga kijken en luisteren. Op andere plaatsen zoals de Sunshine bar kom ik niet meer zoveel. Veel foto’s en info over mijn leven via mijn Facebookpagina. Zie linker zij kolom.

Erg eenzaam!

HansLaScala
Lunch bij La Scala in Albir!

Wel is door mijn speciale situatie met veel beschuldigingen, rechtszaken, natuurlijk het contact met anderen minimaal. Zoek ik ook niet echt onder de huidige zware omstandigheden. Ik wil er niet nog meer anderen bij betrekken. Zeker niet na door die zwerm Nederlanders te zijn bedrogen door diefstal en oplichting van de 300.000 euro. Zie vorige Posts daarover. Dit gevecht moet ik zelf doen. Ik ben te berucht geworden om normaal mee om te gaan. Verberg het ook niet natuurlijk. En ik moet wel doorgaan, wil ik deze ongelijke gruwelijke strijd tegen de Nederlandse staat winnen. En ik denk dat ik dit ga winnen. De corrupte Nederlandse schoften worden banger en banger, dus nog even doorzetten en kalm de druk opvoeren.

Zoek dus nog een leuk ‘Speeltje’!

HansKUCopa
Copa Sangria bij KU Beach Lounge café in Benidorm!

Ik moet zien dat ik een leuke meid of vrouw vind. Dit is mijn ‘speeltje’ noemde ik mijn vriendin/vrouw vroeger grappend. Ludiek gesteld dan natuurlijk, want het is heel erg serieus voor mij. Ik heb zelfs nu na(!) de scheiding nog haar ring om! Gaat pas af als ik iemand anders heb.

Jong, 19 tot 35 of zo, want om nog mijn kind of zelfs kinderen op te voeden zodat er erfgenamen zijn voor dit gruwelijke verhaal. En er bovendien nog een happy eind aan komt is voor het boek en de film ook prima.

Want sinds 1972 is het mij heimelijk(!) verboden om eigen kinderen te krijgen. Dat begon met de hoofddader Jan van Beek uit Utrecht en is in mijn boeken uitgebreid vermeld. De hele doofpot is ook mede daarvoor opgezet. Mijn argeloze weerloze vrouw mag niet weten wat haar is aangedaan blijkbaar en alle ambtenaren en andere betrokkenen hebben inmiddels na alle bedrog en ronduit criminele acties, ook groot belang bij zwijgen en liegen. Als ik een kind zou krijgen, en dus een getuige en wat hulp, zou dat de doofpototters erg slecht uitkomen! Wat mij nu allemaal sinds 2010 is overkomen, was met een vrouw die natuurlijk GEEN last heeft van verdringing en vluchtgedrag, NOOIT zo gebeurd! Ik had dan al een eigen kind of liefst dochtertje van 3 a 4 jaar kunnen hebben!

Dus voor een ‘happy ending’ van dit gruwelijke verhaal, wat verfilmd zal worden, is nog een kind nodig. Wat heel erg emotioneel voor me zal worden na alle jarenlange trauma’s.

En leuke meiden zijn er genoeg, maar zitten normaal natuurlijk niet te wachten op een oude vent van inmiddels 67. In 2000 toen ik hier langzaam achter begon te komen, was ik nog maar 52 en had het nog prima gekund! Maar men zweeg laf kafkaësk en orwelliaans!

Maar wat ik hun vrijwel zeker(!) kan bieden is wel heel extreem ook. Een volkomen vrij leven, niet meer hoeven te werken, financieel onafhankelijk, zodra ik gewonnen heb dan. Hun eigen vriendjes, ook voor seks, of vriendinnen is natuurlijk prima. Het gaat mij niet meer om haar vagina, maar om de kinderen en een goede nette moeder. Maar ik kom liever nu al iemand tegen, dat is veel eerlijker dan met alleen geld. Oudere vrouwen zijn er genoeg overigens, maar hebben nu onder de huidige extreme omstandigheden totaal niet mijn interesse. Ik ben te veel bezig met mijn gevecht, de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis, om wat over koetjes en kalfjes te praten. En ik wil en zal nog een kind, dat is een emotioneel heel erg diepe wens.

Ik wil een jonge moeder voor een kind, wat voor het kind het beste is, maar hoeft zeker geen huwelijk te zijn natuurlijk. Ze moet gelukkig zijn zodat het kind dat overneemt. Kan een stel zijn waarvan de man geen kinderen kan krijgen, of een lesbisch stel. Of iemand die uit empathie mij nog een paar mooie jaren wil geven, zoals de Spaanse uit 2010 dat mij al aanbood. Heb al 13 jaar geen liefde en seks meer gehad, dus dat is geen prioriteit, daar ben ik aan gewend. Kind of kinderen is mijn prioriteit. Iemand om wat mee op te trekken, en wellicht toch nog wel een tijdelijke relatie, zou natuurlijk wel prachtig zijn en mij direct uit mijn isolement halen. Ze is wel helemaal vrij ook voor seks met een leuke vent.

Sterker nog een relatie met mij zou enorm stimulerend op mij werken natuurlijk! Mijn boeken schrijven en acties zouden enorm toenemen. Mijn energie zou ook direct sterk toenemen, weet ik uit ervaring.

 

HansPalmNormale dating werkt niet omdat het leeftijdsverschil veel te groot is en die sites werken daarmee. Mijn situatie is natuurlijk heel extreem. Even Tinder geprobeerd, maar die zoeken alleen seks. Dus vaak de verkeerde types. Happn, Lovo en OKCupid werken ook niet. Niemand van jonge leeftijd kijkt bij ouderen en op die sites is geen ruimte om uit te leggen wat je zoekt en waarom.

Dus moet ik zelf iemand vinden die mij wil helpen aan een kind in ruil voor totale vrijheid. Of via mensen die het horen en even rond kijken naar een geschikte kandidaat. Dat laatste lijkt me het beste, maar hoe? In de Hallo? Doen ze niet denk ik.

Even contact via email voor een afspraak is natuurlijk het beste, dan kan mijn vluchtgedrag(!) niet werken: [email protected] 

En vertel het door en laat me weten of er mogelijkheden zijn. Als ik weet wie het is, kan ik ook contact zoeken. Nederlandse heeft mijn voorkeur, want veel meer echt contact goed mogelijk, maar Spaanse zijn ook erg lief en die willen wel weet ik uit 2010 en later. Geen enkel probleem als je het geld hebt vertelde iemand mij hier al. Maar ook zonder het geld, maar met alle boeken en het hele verhaal, de twee keer 3 ton gestolen en zo meer, staat er al voor duizenden uren aan ‘verhaal’ klaar. Mijn levenswerk! Die leuke blonde Spaanse wou zo mee in 2010! Seks en een kind, en ze wou wel mee helpen, ook met werken eventueel en zoeken journalist om dit verhaal hier in Spanje in het nieuws te krijgen. Maar dat was toen niet nodig met ruim 60.000 inkomen uit beroepsverzekering. Nu wordt het even tijdelijk wat lastiger, maar niet onmogelijk. Inkomen is nu gestegen van 800 naar 1100 netto en na aflossen schuld nog ruim 230 erbij. Snel een voorschot op het boek is ook mogelijk, maar beter wachten tot het groot nieuws is, want veel(!) betere deal dan.

Ik denk gezien de hoge schadevergoeding(5 a 10 miljoen) die ik verwacht, en/of de boek en filmrechten die bij succes nog eens zoiets kunnen opbrengen, aan een prachtige Villa met zwembad(3 tot 5 ton) hier in Spanje(dus gratis wonen) en een inkomen van 50-60.000 per jaar, en voor ieder kind maximaal drie, beter twee, 20 jaar lang 50.000 euro, dus als ze 20 zijn kunnen die 1.000.000 op de bank hebben als compensatie voor wat mij/ons is aangedaan door de laffe betrokkenen in Nederland. Het geheel geïndexeerd, maar alles natuurlijk afhankelijk van hoeveel er binnenkomt en na aftrek van kosten en vergoedingen aan mensen die geholpen hebben of kosten hebben gemaakt. Dat zou dan via mijn Hans Smedema Amnesia Foundation lopen, dus risicoloos! Zie hanssmedema.info voor alle blogs of rechtstreeks foundation.hanssmedema.info en via de links in de zij kolom.

Nederlandse leuke jonge vrouw met moeder

Toch zag ik vrijdagavond 14 augustus rond 21.00 dacht ik bij Sunshine bar een Nederlandse moeder met een prachtige en leuke dochter die speciaal voor mij daar moeten zijn geweest. Ik werd zeer geïnteresseerd toen ze ook nog met opzet vlak voor me ging staan.  Ze raakte mij blijkbaar diep door haar uitstraling en houding, wat positief is, maar daardoor kreeg mijn reflex van verdringing en afhouden helaas direct weer de overhand. Het sloeg als een bom op mijn oude open wond. Ik was al weg voor ik het zelf doorhad. Heel erg abnormaal heftig was het, pure angst, hoogstwaarschijnlijk als gevolg conditionering/martelingen door de duivelse prof.dr. Onno van der Hart in 2010 Benidorm. Dus moet ze juist heel interessant voor mij geweest zijn. Ze durfde zich heel kwetsbaar op te stellen, dus haar karakter is goed en past bij mij! Weet niet wat ze wou natuurlijk en of het verder wederzijds zou klikken. Maar zij met haar moeder zullen foutief gedacht hebben dat ik juist niet geïnteresseerd was.

Vluchtgedrag heet dat als gevolg van de zware trauma’s van vroeger met mijn eigen mooie vriendin in 1972. Mijn arme domme getraumatiseerde onderbewustzijn/brein maakt direct een vergelijking met mijn vriendin(19/20 jaar) van vroeger, en stuurt me in een reflex direct weg. Die wil niet nog meer van die ellende die tot 28 jaar verdringing heeft geleid. Pas de volgende dag, na een nacht dus, kon ik dat moment verwerken, en moest ik steeds maar weer aan die dochter denken.

Maar haar of hun helaas niet meer gezien. Nog gevraagd of iemand hun kenden, maar nog geen succes. Als iemand weet wie het was, of ze lezen dit nog, dan graag contact zoeken. Lukt via Sunshine bar of via deze site altijd wel. Ik vermoed dat ze hier wonen, maar vakantie kan ook.

Tweede ontmoeting?

Op maandag 14 september als ik in gedachten snel naar Brew Rock loop tegen 22.30 zie ik terloops(niet echt zoekend op dat moment meer) een stel bij Sunshine bar wat de moeder met dochter konden zijn, die ik niet direct herken, maar volgens mij later na nog eens goed nagedacht te hebben, best hun geweest kunnen zijn! Maar ik had hun hooguit twee minuten gezien weken daarvoor, en als je anders gekleed bent en je net een andere gezichtsuitdrukking hebt, kan ik me zo vergissen. Dus weer domme gemiste kans, maar dan wonen ze dus wel degelijk hier in de buurt in Spanje! Benidorm? Neem contact op via mijn email hier boven! Ik nodig je uit voor een afspraak met je voor een etentje  op mijn kosten natuurlijk, ergens wat je goed uitkomt bij je in de buurt, en dan weten we zo hoe en wat! Noem maar een plaats en tijdstip!

Ik moet proberen dat vluchtgedrag onder controle te krijgen, maar de verkeerde reflex is heel erg sterk! Hoe leuker het meisje of de vrouw, hoe zwaarder de foute reactie van mij is. Als ik geen interesse heb, loop ik dus ook niet weg. Via gewoon een praatje over mijn blog of zo lukt het denk ik wel, want dat leidt me af. Ik moet eigenlijk vastgepind worden. Handboeien of zo? Mij gewoon direct aanspreken hierover is het beste. Ik vraag niet aan iedere leuke meid of ze me een kind wil geven natuurlijk. Krijg terecht direct een klap voor m’n kop natuurlijk.

Zie o.a. Post Geen eigen kinderen toegestaan! met foto van mij op naaktstrand toen ik 30 was.

Zal iemand moeten zijn die door wat mij is overkomen en dus empathie, mij ondanks het leeftijdsverschil toch nog een kind wil geven. Opvoeden eigenlijk. DNA sperma kan gecontroleerd worden natuurlijk voordat er iets gebeurd. En er kan gewacht worden tot er voldoende geld is. Dat duurt nog hooguit maanden, geen jaren meer, maar niets is zeker bij domme laffe politici.

Type vrouw?

Slank, kleine borsten of beter geen grote, dus klein tenger type, fris, erg natuurlijk, weinig opmaak, helemaal zichzelf, direct en erg open, loopt het liefst op slippers of sneakers, geen poeha, gelukkig met zichzelf, vriendelijk naar anderen, charmant en hoeft zeker niet perfect, wel heel erg eerlijk en integer. Dus rookt zeker niet en is natuurlijk niet aan de drugs. Onbesproken hoogstaand gedrag, dus zeker geen hoertje of een vrouw die direct met elke man het bed in duikt. Daar zijn er voldoende van, maar wil ik natuurlijk niet. Door het huiveringwekkende verhaal zal er bekendheid ontstaan en zal alles onderzocht worden, dus hoogstaand type. Niet te verwarren met hoge opleiding direct. Niveau kan ook zonder hoge opleiding hoog zijn!

Later meer…

ing. Hans Smedema, Albir, Costa Blanca, Spanje

 

Smedemaësk definitie

Smedemaësk definitie

Leven Hans Smedema kapot maken!
Leven Hans Smedema kapot maken!

Smedemaësk is de overtreffende trap van Kafkaësk!

Smedemaësk is ook Orwelliaans, waarbij wetten speciaal worden aangepast om misdrijven te verbergen!

Smedemaësk is het opzettelijk mentaal en financieel kapot maken van slachtoffers door de staat zelf met als doel het voorkomen van uitkomen van verraad en misdrijven.

Smedemaësk is een waanwereld ten koste van tientallen miljoenen echt laten lijken, om misdrijven en zware mensenrechtenschendingen te verbergen voor de slachtoffers en een heel volk.

 

Wordt nog verbeterd de komende tijd.

Namelijk waarbij een heel land orwelliaans massaal alles verbergt voor een door misdadigers opzettelijk zwaar getraumatiseerd onschuldig argeloos echtpaar, dat juist slachtoffer is van ernstige martelingen door criminelen en van de grootste doofpot uit de Nederlandse zo niet wereld geschiedenis!

Koninklijk huis, ministers, politici, familie, vrienden, politie, justitie, OM, rechters, advocaten, psychiaters, psychologen, hulp organisaties, andere landen, iedereen doet bij Smedemaësk mee om vooral GEEN informatie te verstrekken aan de argeloze slachtoffers, die orwelliaans een valse gemanipuleerde werkelijkheid voor te houden, en hun vervolgens ijskoud, gewetenloos en meedogenloos te laten creperen in hun laatste jaren op deze voor hun misselijke makende aarde.

Zelfs alle organisaties voor slachtoffers, mensenrechtenorganisaties weigeren orwelliaans aangestuurd door de staat iedere hulp, kafkaësk zonder de daadwerkelijke reden te vertellen! Waardoor de slachtoffer mentaal en daardoor later ook financieel kapot gaan, maar hun GEEN medische hulp wordt gegeven! Het mentaal kapot maken is namelijk het doel! Het voorkomt immers uitkomen.

Hier als enige reden een door de achterlijke Koningin Juliana rond 1975 op grond van fraude en afpersing heimelijk ingevoerd speciaal wetje of regeling, die iedere vervolging van misdadigers waarbij Hans en Wies Smedema betrokken zijn,  verbiedt. En daarbij orwelliaans landelijk(!) alles geheim te houden voor het argeloze echtpaar. Zonder enige inhoudelijke controle en zonder exit strategie, en zonder het argeloze echtpaar daarin te kennen. Dus loopt nu gewoon door onder eerst de laffe en corrupte Koningin Beatrix, en nu de laffe corrupte Koning Willem Alexander. Terwijl slachtoffer Hans Smedema in detentie crepeerde tijdens zijn verzoek om asiel tegen de vervolging uit Nederland, in 2009 28 weken en 2013/14 10 weken, feesten deze laffe schoften gewoon door.

De misdadigers worden daardoor juist Koninklijk beschermd en de slachtoffers zijn zonder het te weten of beseffen, vogelvrij verklaard. Buiten de normale wetten geplaatst, maar heimelijk. Terwijl de misdadigers het wel weten en daar natuurlijk dus ruimschoots en gretig misbruik van maken.

Alsof je tijdens een voetbal wedstrijd in de pauze de regels wijzigt, maar één partij dat niet verteld.

Gevolg is dat de slachtoffers het niet meer kunnen begrijpen en bevatten, geen juiste effectieve medische hulp kunnen krijgen, geen juridische hulp, en uiteindelijk na jarenlang vechten om informatie, een totaal verwoest leven, en zowel mentaal als financieel kapot gemaakt. Leven nu gedwongen beneden de armoede grens, zonder recht op zelfverdediging of de normale rechten van de mens!

Zie ook Post Frans Kafka en Hans Smedema

en Post Comparison George Orwell 1984