Ultimatum Minister Biza Plasterk! Aangifte vervolging accepteren!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Ultimatum Minister Biza Plasterk! Aangifte vervolging accepteren!

TheBiggerTheyHarderfall
Gezien de 15 a 20 weigeringen om aangifte en process verbaal(PV) op te maken door politie Drachten sinds 2000 van diverse ernstige misdrijven tegen Hans Smedema en zijn vrouw, heb ik Minister Plasterk een ultimatum gesteld om voor 24 september alsnog PV op te laten maken. Zo niet heb ik het recht om alle namen en het volledige dossier mbt oplichting en diefstal van 75.000 euro en cruciale documenten openlijk te publiceren op mijn blog. Dit o.a. om het Nederlandse volk op de hoogte te brengen van deze gruwelijke discriminatie en vervolging van ons als onschuldige slachtoffers.

Zie Post Opgelicht voor 75.000 euro in Spaanse Jalon Vallei!

En Engels Scammed by a Dutch ‘friend’ in the Jalon valley in Spain.

Hij was ook verantwoordelijk toen ik in 5 november 2013 detentie zat na in Texas om politiek asiel tegen Nederland te hebben gevraagd, en heeft niets gedaan! Ook zat ik vlak daarvoor een maand onschuldig vast door valse beschuldigingen politie Drachten en OM.

Hij had moeten ingrijpen, maar liet dat laf en corrupt na.

Zie ook mijn eerdere brief  Ultimatum Minister Opstelten Justitie

En zie mijn brief aan Minister VWS stop de doofpot!

 

Brief van 17 september met ultimatum!

Minister van Binnenlandse Zaken
De heer dr. R.H.A. Plasterk persoonlijk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

 

Drachten, 17 september 2014

 

Betreft: Vervolging/doofpot Hans Smedema BSN 0784.30.410 – USA asylum case: 087-402-454

              Ultimatum opmaken proces verbaal oplichting en diefstal voor 24 september 2014.

 

Geachte heer Plasterk,

U bent zwaar betrokken bij de politieke samenzwering en doofpot boven genoemd, en zult dus ook persoonlijk moeten ingrijpen als u de morele moed daarvoor kunt vinden dan. Eerder waarschuwde ik al uw collega Ivo Opstelten en Edith Schippers wat op mijn blog hanssmedema.info is gepubliceerd.

Ronald_PlasterkKenmerken zijn:

  1. geen onderzoek politie of OM toegestaan omdat men bij justitie Koninklijk huis zou uitkomen
  2. geen officieel Proces Verbaal toegestaan zodat later niets is terug te vinden
  3. Vonnissen worden niet gepubliceerd zodat die later niet zijn terug te vinden
  4. AIVD en Justitie werken bewijzen weg, of manipuleren en vervalsen die
  5. leiding bij ministerie van justitie zelf
  6. geen medische hulp/therapie toegestaan, zodat ikzelf en mijn vrouw argeloos en onwetend blijven rondlopen en ik als gek word neergezet.
  7. zelfs heimelijke operaties om onvruchtbaar zijn, te repareren.
  8. DNA-test vervalst om uitkomen drie kinderen van verkrachters te voorkomen
  9. Amerika om hulp vragen bij deze gruwelijke doofpot op grond van handtekening Koninklijk huis via bilaterale contracten. Zodat die geen asiel konden verlenen.

 

Aangifte geweigerd

Op maandag 8 september 2014 probeerde ik weer vergeefs om aangifte te mogen doen bij politie Drachten. Sinds 2000 is het mij een keer of 10 tot 20 niet toegestaan en wordt er dus GEEN proces verbaal opgemaakt. Klachten helpen niet, en zelfs Nationale Ombudsman staat buitenspel omdat het hier een doofpot van de Staat der Nederlanden betreft waar het Koninklijk huis bij betrokken is. Dus staatsveiligheid zogenaamd in het geding.

Het betreft een zeer zware reeks misdrijven sinds 1972 en kan alleen op ministerieel niveau worden opgelost. De leiding van de doofpot en politieke samenzwering ligt bij het Ministerie van Justitie, die alles tot op heden ontkent en weigert om te stoppen.

Deze aangifte heb ik daarom om 15.00 uur dus schriftelijk bij politie Drachten afgegeven. Het betreft oplichting en diefstal van 75.000 euro en cruciale documenten/bewijzen die ik nodig had voor rechtszaken, in Jalon, Costa Blanca Spanje, door André Gruters uit Houten, die daarbij andere Nederlanders heeft betrokken. Dus veel getuigen. Hoogstwaarschijnlijk is justitie daarbij gewaarschuwd maar heeft mij daarover nooit benaderd, of vervolging ingesteld tegen de daders. De documenten konden dus ook niet gebruikt worden tijdens zittingen Hof Arnhem.

Geen afspraak werd gemaakt voor opmaken PV, wat al sinds 2000 zo is en dus werd verwacht, en op woensdag 10 september 2014 heb ik daarom weer een aanvulling en ultimatum afgegeven om 10.30 bij politie Drachten. Doch niets gehoord.

Zoals aangekondigd nu begonnen met publiceren van deze zware mensenrechtenschendingen en specifiek deze oplichting en diefstal via mijn blog hanssmedema.info. Eerst nog even anoniem, maar niet lang meer. Als er voor 24 september geen PV is opgemaakt, dus uw doofpot en samenzwering gewetenloos blijft doorlopen, ga ik over tot publiceren met alle namen. Volgens mij en bevestigd door asielrechter Rex J. Ford in Miami, heb ik dat recht onder deze extreme omstandigheden.

Nu we toch bezig zijn deel ik u mee, dat de AIVD sterk bij deze samenzwering betrokken is, vermoedelijk om ons laffe Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te behoeden. Dat ons(ik en mijn vrouw) leven daarbij totaal is verwoest sinds 1972 maakt het Koninklijk huis en de al even laffe politici en ministers vanzelfsprekend niet uit. Wij zijn inmiddels emotioneel en financieel kapot gemaakt mede door uw lafheid en die van andere betrokken ministers zoals nu Ivo Opstelten.

CTIVD bevestigde tijdens horen dat AIVD betrokken is, maar laffe politici en ministers destijds weigerden te stoppen ondanks het advies om dat te doen.

Mij is bekend geworden dat eind april/begin mei 2010 in opdracht van justitie/AIVD er in Benidorm een heimelijke sessie hypnose en hersenspoelen bij mij heeft plaatsgevonden, tegen mijn wil. Na te zijn gedrogeerd. Dit is gepubliceerd op mijn blog hanssmedema.info.

Uw voormalig collega Ernst Hirsch Balin is daarvoor verantwoordelijk geweest zowel als Minister Justitie, als Minister Binnenlandse Zaken. Een laffe en corrupte daad tegen mij als argeloos slachtoffer.

Ook de al even laffe Minister President Jan Peter Balkenende destijds is daarbij betrokken geweest, samen met het Koninklijk huis die deze doofpot heeft mogelijk gemaakt en er laf voor zorgt dat hij blijft doorgaan.

Ik geef u nog even gratis het volgende advies

 ‘wees altijd eerlijk en oprecht, open en transparant net als Hans Smedema! Die publiceert zelfs alles wat hem overkomt op internet. Dit in tegenstelling tot de betrokkenen bij deze gruwelijke doofpot en politieke samenzwering. Bij jullie is alles achterbaks, heimelijk, niet transparant, verbergen, bewijzen manipuleren, machtsmisbruik en nog veel meer.’

Ik trof in Rotterdam oud kamer voorzitter Frans Weisglas volgens mij niet toevallig. Een prima man om leiding te geven aan een oplossing uit deze door jullie lafheid veroorzaakte ellende.

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen,

 

ing. Hans Smedema

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.