Leuke nieuwe rechtszaak wegens smaad!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Leuke nieuwe rechtszaak wegens smaad! Dagvaarding! Geen laster!

Leven Hans Smedema kapot maken!
Leven Hans Smedema kapot maken!

Heeft wel erg lang geduurd, maar hier dan toch eindelijk de mij toegezegde en gewenste rechtszaak voor 28 april 2015 rechtbank Leeuwarden Zaailand 102, om 10 uur, door de corrupte rechercheur Bart van Someren die mij onder valse, gezochte en gefabriceerde voorwendselen een maand onschuldig in de gevangenis heeft weten te krijgen. Pure fraude dus, maar dat is bijna standaard binnen politie Drachten gezien wat ze sinds 1978 aan misdrijven tegen ons hebben gedoogd en zelfs gestimuleerd.

Zie Post Politie Drachten weigert onderzoek!

En zie nieuwe verzamel Page over politierechter April 2015 met alle links naar belangrijke Posts.

Stukken mbt politierechter

Hele dossier over deze zaak 10Mb PDF

ProcesdossierCompr

Verkrachter drs. Jaap J. Duijs vraagt om beloning van 5000 euro voor het verkrachten van mijn weerloze zieke vrouw met ernstige dissociatie sinds minimaal 1978! Minimaal 1000 keer en wat vluggertjes wellicht niet meegerekend. Hij krijgt slecht 1500 euro plus wat kosten wellicht.

Bart van Someren vraagt slechts om 1500 euro ivm zijn fraude, weigeren mij aangifte te laten doen, en mij iedere verdediging onrechtmatig onthouden.

Terwijl ik iedereen die mij durft(!) te helpen tussen de 10.000 en 50.000 euro biedt, soms nog veel hoger. Tonnen ogelijk afhankelijk toegevoegde waarde. Nog niemand verschenen.

Uitnodiging
dagvaarding
Tenlastelegging
Tenlastelegging
Rechtbank15ClaimBartvSomeren250
1500 euro Bart van Someren
Rechtbank15ClaimJaapDuijs251
5000 euro verkrachter drs. Jaap J. Duijs
3 maand gevangenis dreigt!
3 maand gevangenis dreigt!

 

 

Waarom is rechercheur Bart van Someren corrupt?

Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Zie ook uitleg in detail Post Smaad, laster en belediging?

De corrupte schoft weigerde mij eerder het doen van aangifte(sinds 2000!) en weigerde ieder onderzoek! Dus partijdig en frauduleus handelen om corrupte collega’s binnen politie Drachten te beschermen. Hij hield ook cruciale bewijzen vanuit politie Drachten en onze files opzettelijk achter voor mij als slachtoffer en voor de rechter.

Zie Post https://hanssmedema.info/rechercheur-bart-van-someren-politie-drachten-corrupt/
en de bijbehorende Post over de corrupte rechter https://hanssmedema.info/rechter-mr-j-y-b-jansen-rechtbank-leeuwarden-corrupt/

En natuurlijk Post https://hanssmedema.info/nieuw-verhoor-politie-drachten-wegens-belediging/

En vergeet niet Post https://hanssmedema.info/onrechtmatig-aangehouden-door-om-leeuwarden-opdracht-min-justitie/

Zie Post Corrupt OM weigert DNA-testje en onderzoek!

Er was al eerder een heimelijke rechtszaak mbt Bart van Someren op 3 dec. 2013! Geen vonnis gekregen ondanks meerdere verzoeken! Waarom dan nu weer één? Bleek fout en corrupt te zijn?

Zie Post https://hanssmedema.info/rechtbank-leeuwarden-weigert-kopie-heimelijk-vonnis/

Toetsing handelwijze rechercheur Bart van Someren aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Rechercheur Bart van Someren 2013 Politie Drachten heeft de volgende misdrijven, fouten en/of fraude gepleegd:

 1. de beginselen van ‘formele behoorlijkheid’ geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat hij opzettelijk handelde, schond hij ook de beginselen van ‘materiële behoorlijkheid’ en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Hij schond ook het beginsel van ‘professionaliteit’ volgens de standaard van zijn beroepsgroep.
 4. Hij schond ook het beginsel van ‘fair play’ door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond hij het ‘criterium van redelijkheid’. Hij moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van ‘evenredigheid’ moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van ‘rechtszekerheid’ mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. Volgens het beginsel van ‘Verbod misbruik van bevoegdheid’ mocht men niet de verkrachters beschermen, en slachtoffer Hans Smedema vervolgen!
 9. Volgens het beginsel ‘Discriminatieverbod’ mocht men niet de verkrachters jarenlang wel aangifte laten doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet en zelfs vervolgen!
 10. Vele andere beginselen zijn ook geschonden!

tenlastelegging

Jaap de Vaginajager ook weer beledigd?

En ze hebben verkrachter drs. Jaap Duijs uit Drachten er ook maar weer eens bijgehaald. Die moet nog steeds beschermd worden om uitkomen fraude(weigeren van onderzoek en partijdig en onwettig handelen) binnen politie Drachten te voorkomen blijkbaar. Geen onderzoek of ik gelijk heb natuurlijk! Jaap Duijs heeft eerder valse aangiften gedaan! De verkrachter en pedofiel laat ook heel sluw laster weg! Dus hij ontkent feitelijk niet dat hij met mijn vrouw regelmatig seks heeft gehad, wat zij ontkent en ook echt niet van op de hoogte is. Ernstige ziek sinds 1972 en weerloos tegen iedere verkrachter door haar zware dissociatie en een extra emotionele persoonlijkheid, waar drogeerder en verkrachter Jaap de Vaginajager al sinds 1972 van op de hoogte was. Dus ze is weerloos tegen iedere verkrachter.

Vrouw door de ogen van verkrachter Jaap de Vaginajager!
Vrouw door de ogen van verkrachter Jaap de Vaginajager!

Zie Post Drogeren verkrachten minderjarig meisje door drs. Jaap Duijs uit Drachten

Zie Post Jaap de Vaginajager

Zie Post https://hanssmedema.info/psycho-rapport-verkrachter-drs-jaap-j-duijs-drachten/

Onderzoek is op speciaal heimelijk en achterbaks Koninklijk bevel door Justitie zelf verboden.

Mijn strategie om dan maar zelf rechtszaken uit te lokken, zodat duidelijk wordt dat OM en rechters geen verdediging toelaten en dus zware mensenrechtenschendingen, werkt langzaam maar zeker door. Zouden veel meer moeten komen. Ik blijf hopen!

Volgens getuige Elise Boers uit Uden is er een speciale heimelijke afdeling binnen Ministerie van Justitie die alle bewijzen vernietigt of vervalst. Zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden al in 2000 vertelde mij dat het dossier over de verkrachting van mijn vrouw in de garage van het Oranje Hotel op 12 januari 1991 plotseling was verdwenen en dat hij geen onderzoek mocht doen! Dus doofpot van Justitie en Koninklijk huis zelf.

CTIVD vertelde in 2008 al tijdens horen en na onderzoek, dat ze een positief raport naar de politici zouden sturen om te stoppen met deze doofpot die door hun min of meer bevestigd werd, maar dat helaas politici haar advies naast zich neer konden leggen! Wat is gebeurd! Zie Post Onderzoek CTIVD!

Dus de uitkomst staat al bij voorbaat vast, zonder verdediging mogelijk. Zware mensenrechtenschendingen, maar dat maakt de corrupte rechters bij rechtbank Leeuwarden ook niets uit. Eerder werd ik ook al veroordeeld door de ook al corrupte schoft politieslachter, pardon rechter Jeroen van Bruggen van alweer slachtbank, pardon rechtbank Leeuwarden. Hans wordt weer veroordeeld tot gevangenisstraf, dit keer niet voorwaardelijk neem ik aan maar direct hun kerkers in gesmeten, en weer een boete te betalen aan verkrachter drs. Jaap Duijs van mijn vrouw(zelfs heimelijk vader geaborteerde vrucht in 1980), en nu ook aan de corrupte rechercheur Bart van Someren politie Drachten natuurlijk.

Zie Post Politierechter Jeroen van Bruggen corrupt!

Hier de dagvaarding en tenlastelegging:

Uitnodiging
Tenlastelegging

Ik heb volgens OM blijkbaar niet het recht om de corrupte rechercheur Bart van Someren ook daadwerkelijk een corrupte schoft te noemen? Of verkrachter drs. Jaap Duijs die behalve mijn vrouw 25 jaar lang, ook in 2003 minderjarige meisjes misbruikte en tot prostitutie aanzette, daadwerkelijk als verkrachter neer te zetten? Terwijl mij het doen van aangifte niet is toegestaan en volgens getuige zeden rechercheur Haye Bruinsma die wel onderzoek wou doen en wel PV wou opstellen na vijf maanden wachten(!), NIET mocht op bevel van Justitie zelf in Den Haag. De doofpot die het laffe Koninklijk huis, toch al onschendbaar, voor negatieve publiciteit moet beschermen.

Ook mag ik dan weer niet hun namen openlijk noemen en zo meer. Wat volgens internationaal recht, bevestigd door asielrechter Rex Ford Miami court, gezien de extreme gruwelijke doofpot juist weer wel mag. Ik moet immers blijven vechten voor recht! Recht hoeft nooit te wijken voor onrecht! En vooral om mijn vrouw en mijn eigen goede naam en eer uiteindelijk te kunnen bewijzen.

roofies_shirtDeze zaak gaat niet om smaad, maar om een corrupte overheid die mij heimelijk al mijn normale burgerlijke rechten heeft afgenomen en waar verkrachters zoals drs. Jaap Duijs, gretig gebruik en misbruik van maken. In de laatste Posts over verkrachter Jaap Duijs staan nog veel meer openlijke beschuldigingen waar ook de corrupte politie Drachten, ieder onderzoek weer weigert natuurlijk. Ze weten dat verkrachter drs. Jaap J. Duijs immers een minderjarig meisje  heeft misbruikt in 2003 en aangezet tot prostitutie! Toch wordt hij beschermd, en ik als zeer integer persoon juist vervolgd. Mij is bekend dat drs. Jaap J. Duijs als informant voor justitie optrad, of nog steeds, om een cordon sanitair rond mij en mijn vrouw in stand te houden. Hij moet ook hulp hebben gehad vanuit Justitie op hoog niveau, wellicht Demmink? Ook CTIVD rechter stelde dat deze samenzwering alleen kon worden opgezet met hulp van een mol/verrader binnen Justitie zelf! Hij moet zelfs al onze gesprekken hebben afgeluisterd in huis en zo het minderjarige meisje hebben misleid, verleid, ontmaagd en tot prostitutie aangezet. Daarbij mij en haar ouders buiten spel zettend. Hij gebruikte daarbij drugs en mind control middelen hem verstrekt door justitie/geheime dienst.

art261

De oude boete van de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen van 9 februari 2009, die mij zonder recht op advocaat en zonder recht op verdediging veroordeelde, en idem in hoger beroep Hof Arnhem 3 december 2012, wordt nu geïnd door CJIB via deurwaarder GGN door beslag op stukje AOW. Ook het doodsimpele DNA-testje waar ik om vroeg werd nooit toegestaan, en ook recent niet tbv een herzieningsverzoek bij de hoge Raad. Dus al weer fraude en corrupt onwettelijk handelen door deze corrupte lieden.

En wij zijn mentaal en financieel al kapot, dus het mooie is nu dat ik daardoor juist kan doen en laten wat ik wil. Ik heb immers in dit corrupte en laffe Nederland niets meer te verliezen! Ook gevangenis maakt mij niets meer uit en was eigenlijk wel lekker relaxed. Geen zorgen, geen problemen, medicijnen worden je keurig gebracht, veel boeken lezen waar je anders nooit aan toe komt, regelmatig lief gevraagd ‘Hans, ga je mee luchten?’ Waarop ik dan meestal zei ‘Graag Albert, gezellig!

En ik heb nog slechts een koffer met wat zomerkleding. Geen auto. Verder niets meer, dus hoe willen ze ooit dat ik dat betaal? Ze mogen in Nederland slechts een honderd euro of minder inhouden straks als we gescheiden zijn. En dat hebben we zojuist beslist. Mijn weerloze argeloze vrouw krijgt dan recht op bijstand, want nog geen AOW, en ik ga dan in een ander land leven en vraag gewoon weer om asiel. Dus welke boete ze ook opleggen, het maakt mij niet meer uit. Ik heb niets meer te verliezen. Alles is mij immers al afgepakt.

Hoe het afloopt is al bekend uit het vonnis Hof Arnhem: Post Huiveringwekkend vonnis Hof Arnhem!

 Verdediging is niet toegestaan! Dus advocaat zinloos.

Uit de voorgaande rechtszaken blijkt al dat er geen verdediging is toegestaan. Dus is het nemen van een advocaat zinloos. Wel recht op verdediging, maar ze zouden het niet zo snel begrijpen en wellicht aannemen dat ik gek ben of zo. Dus geen serieuze verdediging. Gebleken is dat advocaten mee werken aan deze doofpot door slechts voor de schijn wat verweer te voeren. Mr. Bram Moszkowicz en zijn rechterhand Arnoud Comans kregen geen enkel DNA-tesje voor elkaar, laat staan één van de 12 voorgestelde perfect getuigen a decharge gehoord. Daarvan mr. Ruud Rosingh zelfs raadsheer in Arnhem en destijds al gestart met een onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw op 12 januari 1991 in de garage van het Oranje Hotel. Op bevel van Justitie Den Haag moest hij direct stoppen, en na eerst weigeren werd hij corrupt direct overgeplaatst naar Zwolle, dus hij heeft perfecte kennis van de doofpot! Het laffe Koninklijk huis moest immers beschermd worden. Niet wij als de echte slachtoffers. Ik durf te wedden dat de moordaanslagen op mij, en moord op mijn buurman Cees van “t Hoog, vanuit het Koninklijk huis(Bernhard?) opgedragen zijn.

Feitelijk is de Nederlandse rechter niet bevoegd, want door de Koninklijke doofpot is het staatsveiligheid geworden en dus is blijkbaar geen verdediging toegestaan. Alle laffe Nederlandse ambtenaren moeten het Koninklijk huis ludiek gesteld ‘de Kont likken’. Dus worden alle bewijzen vernietigd of vervalst door corrupte ambtenaren. Alleen buiten Nederland kan dat wellicht wel gebeuren. Dus weer asiel na deze rechtszaak?

Mijn verdediging is al sinds politierechter hetzelfde en prima verwoord in mijn Posts hieronder en deels door Bram Moszkowicz.

Zie Post Noodweer en Motivering onderzoek

Voor alle stukken Hoger beroep Hof Arnhem zie Post Hoger beroep

Hoogstwaarschijnlijk zullen ze mij direct in hun kerkers smijten. Immers hoe willen ze mij dwingen? Maar ook dat zal hun niet helpen! Allen moord kan hun helpen, maar al tot zware onderzoeken leiden met veel kennis van o.a. Amerika, maar ook Spanje, Duitsland, Frankrijk en Mexico.

Mijn eisen om te stoppen zijn al jaren bekend:

 1. Stoppen met de doofpot
 2. Koning biedt openlijk op TV excuses aan, net als MP Mark Rutte.
 3. Alle betrokkenen vervolgen
 4. alle schade ruimschoots vergoeden met een boete van 100%! 5 – 10 miljoen dus.
 5. De kosten voor een jonge vrouw naar mijn keuze, met nog drie eigen kinderen levenslang vergoeden en ieder kind 50.000 euro per jaar gedurende 20 jaar. Dus ieder kind een miljoen mee als leuk extraatje.

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.