Politierechter 28-4-2015 Rechtbank Leeuwarden

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Politierechter 28-4-2015 Rechtbank Leeuwarden

In the name of the people ©Steve Geshwister
In the name of the people ©Steve Geshwister

Zitting openbaar om 10 uur! Iedereen welkom die fraude tijdens zitting zelf wil meemaken. Graag audio opname heimelijk maken van de zitting, want er is later niets meer van terug te vinden en verkrijgen transcript wordt niet toegestaan. Bewijs fraude moet immers verborgen gehouden. Stuur het naar mij en ik publiceer het gewoon.

Slachtoffer van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis Hans Smedema moet al weer als verdachte(!) terecht staan! Zonder recht op daadwerkelijke verdediging!

Via toch nog een onverwachte advocaat, mr. Heiko Eckert uit Groningen, kreeg ik mijn eigen dossier, wat je anders NIET eens kunt krijgen! Je mag het hooguit even inzien. Hoezo transparantie en integer handelen?

Hier het hele dossier over de zogenaamde belediging van verkrachter drs. Jaap Duijs en de corrupte rechercheur Bart van Someren. Mag ik niet publiceren volgens mijn advocaat, maar wat ons is aangedaan aan zware mensenrechtenschendingen, verkrachting van mijn vrouw en veel meer sinds 1972 mocht ook niet, en welke wetten voor mij nu wel of niet nog geldig zijn, is mij een raadsel. Dus ik publiceer gewoon alles! Ik heb niets meer te verliezen in dit leven immers. Alles is me al afgenomen.

Pas op file Hans Smedema is pdf van 10Mb.

ProcesdossierCompr

Heimelijke illegale opname verhoor door rechercheur Bart van Someren!

Hier wat verder onder de audio MP3 file(184Mb!) van het cruciale drie uur durende verhoor door rechercheur Bart van Someren op Politie bureau Drachten.  Paar uur later neemt de corrupte schoft mij zelfs gevangen! Paar uur voor mijn vertrek naar Mexico voor asiel in Texas. Kosten voor ons(!) 1200 euro!!!!!

Hier meer in detail de fraude die hij pleegt tijdens zijn zogenaamde onderzoek.

Waarom is rechercheur Bart van Someren corrupt!

Hij stelt dat hij mij diverse malen tot orde moest roepen, maar het is net andersom. De schoft wou niets van mijn cruciale stellingen in ZIJN PV(!) opnemen. Ik moest boos worden om er nog wat in te krijgen.
BartTotOrderoepen

stampvhsDNA

Ook stelt de schoft dat onze kinderen NIET willen meewerken aan de DNA-test, wat natuurlijk gelogen is! Hebben ze al gedaan en die werd in opdracht justitie/AIVD vervalst door de kinderen zelf(!), en ze willen het best nog een keer doen, maar dan alleen door politie/justitie zelf om vervalsing te voorkomen. Om te bewijzen dat justitie ZELF achter de doofpot en samenzwering zit. Wat vanzelfsprekend wordt geweigerd. Typisch de corrupte handelwijze bij politie in het algemeen overigens. Vandaar deze heimelijke opname tijdens hun partijdige oneerlijke verhoor.

In tegenstelling tot hun achterbakse heimelijke manier van handelen, is bij Hans Smedema alles volkomen open en transparant.

Niets wordt door mij verborgen, alles is volkomen transparant. Dat het mij sinds 2000 tientallen malen NIET is toegestaan om aangifte te doen van zware misdrijven, wordt helemaal niet benadrukt. Zware mensenrechtenschendingen, maar voor politie Drachten van geen enkel belang.

U kunt direct luisteren, maar beter er rechts op klikken en file naar uw eigen computer downloaden en dan rustig afspelen. Uniek bewijs materiaal fraude door politie. Pas op MP3 van 184 Mb! U hebt mijn toestemming om het, of er over, te publiceren. Wel graag verwijzen naar deze blog en met mijn naam. Rechtsklikken en opslaan.

Audiofile: Verhoor Bart van Someren!

(begint na 10 minuten wachten!)

Uit het hele dossier blijkt alweer dat zowel politie, als OM partijdig en eenzijdig het dossier opgesteld hebben. Op geen enkele wijze is naar mijn verdediging gekeken. Wat normaal gesproken wel de wettelijke plicht is van het OM en politie. Dus bewust opzettelijk op verkeerde been zetten van rechters en OM.

Verdraaiing feiten

Hier een cruciaal stukje uit het verzamelPV van Jan de Groot politie Drachten:

JandeGrootRedenPubl

Rechercheur Jan de Groot politie Drachten stelt hier over het cruciale lid 3 van art. 261 wat belediging uitsluit, slechts de zin:

Dat de reden was dat hij deze teksten op zijn internet site had geplaatst omdat hij geen aangifte mocht doen van het feit dat zijn vrouw jarenlang stelselmatig werd verkracht.

Terwijl uit mijn hele blog met 300 berichten en mijn PV toch glashelder blijkt dat het hier gaat om het misdrijf van de eeuw, waarbij Justitie ZELF fraude pleegt door geen aangifte of onderzoek toe te staan. Doofpot. Dus een miljoen keer erger dan de zogenaamde belediging van een verkrachter en drogeerder. Mij blijft geen andere keuze meer over! Toch laat deze corrupte brigadier(!) dat opzettelijk weg uit zijn korte analyse! Dus opzettelijk bedriegen van rechter en wellicht zelfs OM. De corrupte schoft.

Dat is het verzwijgen en/of verdraaien van  cruciale gegevens. Want vastgesteld moet eerst worden of mijn uitspraken waar zijn, en wat de totale context is waardoor ik tot publicatie ben overgegaan! Dit zinnetje is een aanfluiting voor de Nederlandse rechtsstaat. Zeer onprofessioneel! Feitelijk fraude.

Dat is op deze hele blog uitgebreid genoemd. Die korte zin doet geen recht aan de vele huiveringwekkende redenen. Jan de Groot had ook door een DNA-testje moeten vaststellen dat mijn vrouw ernstig ziek is en dat ze wel degelijk ontoerekeningsvatbaar is, wat Bart van Someren en anderen bij politie Drachten, meerdere keren onrechtmatig weigerden. Vaststellen dat Jaap Duijs wel degelijk mijn weerloze vrouw heeft misbruikt gedurende 25 jaar is ook cruciaal en kan doodsimpel.

Kort samengevat is de reden:

Dat mijn vrouw en ikzelf, sinds 1972 stelselmatig werden mishandeld met ernstige dissociatie en verdringing van misbruik of verkrachtingen tot gevolg. Dat er een doofpot is ingesteld die door Min. Justitie zelf wordt uitgevoerd, waarbij verkrachters vrijuit gaan en Hans Smedema en zijn weerloze vrouw vogelvrij verklaard zijn. Dat er kafkaësk en orwelliaans heimelijk blijkbaar geen aangifte mag worden gedaan en geen enkel onderzoek is toegestaan, en zonder Hans Smedema daarvoor te waarschuwen.

Toch nog advocaat gevonden!

Heel bijzonder, maar via een site die doorverwijst naar strafrechtadvocaten, werd ik gebeld door het strafrechtkantoor Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten uit Groningen. De heer mr. Heiko Eckert heeft zich gesteld als advocaat in mijn casus OM versus Smedema. Hij was ook betrokken bij diverse spraakmakende zaken in Groningen.

Dat ondanks mijn waarschuwing vooraf dat het hier om een veel grotere zaak gaat, zogenaamde belediging is feitelijk onbelangrijk, en om schadevergoedingen van miljoenen. Ik ben hem zeer erkentelijk, want het vergt durf om deze zaak aan te nemen. Bovendien moet het in eerste instantie met toevoeging Raad voor de Rechtsbijstand. Maar moet zelf een 770 euro bijbetalen, wat al erg moeilijk wordt.

Ik kom normaal gesproken bij ernstige zedenzaken voor totale kosteloze rechtsbijstand in aanmerking volgens site van slachtoffer hulp. Maar alleen een slachtofferadvocaat mag dat aanvragen. Nooit is een slachtofferadvocaat bereid gevonden om deze zaak aan te nemen bij gebrek aan bewijs. Bovendien gaat het om veel meer zaken die nog steeds wachten op een advocaat die het aandurft om die te voeren.

Hem gewaarschuwd in twee brieven over deze zaak. Namelijk dat er GEEN verdediging zal worden toegestaan. Wat blijkt uit de oude zaak met politierechter Jeroen van Bruggen op 9-2-2009 bij rechtbank Leeuwarden. Daarbij was geen advocaat aanwezig, en werd geen enkele verdediging toegestaan. Dus fraude en doofpot. Ook in Hoger Beroep bij Hof Arnhem niet.

Ben benieuwd of hij alleen deze zaak wil doen, wat tot veroordeling zal leiden, of ook de hele hoofdzaak met tientallen afzonderlijke zaken durft aan te pakken.

Mr. A. (Bram) Moszkowicz durfde dat niet aan destijds.

Brief 1 aan advocaat

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

T.a.v mr. Heiko Eckert                                                                                                                     Postbus 3082

9701 DB Groningen

Drachten,   13 april 2015

Betreft: politierechter art. 261, OM-Smedema 28 april 2015 10 uur

parketnummer 18-012870-15

Geachte heer Eckert,

In genoemde zaak OM versus Smedema heeft u zich gesteld als advocaat, en inmiddels het dossier opgevraagd. Digitaal ontvangen. Waarvoor dank.

Ik had al gewaarschuwd dat het hier niet om art. 261 lid 1 en 2 gaat, maar juist om lid 3 en vele andere rechtvaardigingsgronden, en in een veel grotere doofpot affaire. Zogenaamde belediging van corrupte lieden is daarbij verwaarloosbaar.

Ons leven is opzettelijk sinds 2000 en feitelijk al 1972, totaal verwoest. Lijkt op Fred Spijkers, Willem Oltmans, Multatuli en de beroemde Dreyfus affaire. Zijn al boeken van mij over en zal worden verfilmd later. Schade 5 a 10 miljoen euro, die inmiddels civiel kan en moet worden verhaald op de staat.

Normaal gesproken komen wij in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand omdat sprake is van zeer zware zedenmisdrijven sinds 1972 in een voortdurend misdrijf tot op heden. Er is sprake van vervolging van een verdachte, zij het dat ik dat zelf ben op grond van de doofpot en fraude. Er hadden vele andere vervolgd MOETEN worden normaal gesproken, maar dat is verboden. Recht op uitkering schadefonds geweldsmisdrijven is er ook. Dus aan de voorwaarden voor kosteloze rechtsbijstand wordt voldaan.

Echter OM weigert ieder onderzoek, opmaken PV en mag geen vervolging instellen op grond vals beroep staatsveiligheid! Dat is dus onterecht en oorzaak geen eerlijke rechtsgang mogelijk binnen Nederland.

Beter is natuurlijk om aangifte proberen te doen en de aanval te kiezen. Dan blijkt de fraude immers al door hun weigering van een officieel PV en weigeren onderzoek en getuigen a decharge.

Ook kunt u eenvoudig vaststellen dat er geen sprake is geweest van een eerlijke rechtsgang bij politierechter 9-2-2009 en Hof Arnhem, waarbij geen enkele verdediging werd toegestaan.

Het is heel eenvoudig, want feitelijk hoeft alleen de doofpot en betrokkenheid politie, OM, Justitie, en rechters op grond staatsveiligheid bij de doofpot bewezen te worden. Geen enkele verdediging werd eerder toegestaan! Ook niet in hoger beroep Hof Arnhem. Dus als dat bewezen kan worden, kan ik weer(dan 3e keer) politiek asiel aanvragen tegen Nederland. Al mijn vele aangiften sinds 2000(tientallen) werden zwaar discriminerend en tegen alle wetten en mensenrechten in sinds 2000 geweigerd. Dus moet dat alsnog afgedwongen worden, en/of bewijst de doofpot. Herzieningsverzoek Hoge Raad ivm dreigende(executiefase) gevangenis 3 maanden! Kort geding? Welke hoofdzaken willen jullie of beter durven jullie aan buiten deze? Ook uitnodiging reclassering gekregen. De grote vraag is of bij staatsveiligheid er wel sprake kan zijn van eerlijke effectieve hulp van advocaten gezien hun eed, want tot nu toe is dat niet het geval geweest.

Om u heel kort op de hoogte te brengen, geef ik alleen de essentie even weer. Wat ook gelijk de belangrijkste getuigen aangeeft, die kunnen worden opgeroepen maar niet zullen worden toegestaan op grond staatsveiligheid.

 1. In maart 2000 kwam ik achter een ernstige doofpot affaire sinds 1972, over zwaar misbruik, verkrachtingen van mijn ernstig zieke vrouw met dissociatie(weet nog steeds van niets), ik heimelijk(!) al in 1972 onvruchtbaar gemaakt, daardoor drie kinderen van drie verkrachters wat nog steeds wordt verborgen gehouden, en deed schriftelijk melding in april aan mijn Rotary vriend Peter Slot, toevallig manager politie Friesland. Dus doofpot op hoog niveau. En daardoor voor haar ook geen therapie mogelijk, en kan ze nog geen aangifte doen. Eenzijdige aanvraag scheiding door mentaal zieke vrouw bij rechtbank loopt.
 2. Getuige(!) zedenrechercheur Voshol deed even kort onderzoek, maar de files over een verkrachting van mijn vrouw op 12 januari 1991 in de garage Oranje Hotel Leeuwarden door twee vrienden van verkrachter Hans van der Heide, waar Voshol destijds al onderzoek naar deed, bleek te zijn gewist! Het werd politie vervolgens verboden om onderzoek te doen. Dus doofpot op hoog niveau.
 3. Naar die bewuste verkrachting met getuigen werd onderzoek gestart in opdracht van Ruud Rosingh destijds waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden. Toevallig ook een Rotary vriend en indirect zelfs getuige! Maar hij moest in opdracht van Justitie Den Haag direct stoppen en na zijn correcte integere weigering werd hij direct overgeplaatst naar Zwolle. Hij verklaarde daar dat werd gewezen op een brief van een Smedema tijdens dat gesprek. Niet van mij, maar hoogstwaarschijnlijk van mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, die leiding geeft aan de Koninklijke Criminele Organisatie achter deze doofpot en samenzwering. De grootste uit de Nederlandse geschiedenis, zo niet wereldwijd. Dus doofpot op hoog niveau.
 4. In april 2004 deed ik opnieuw schriftelijk melding nu bij politie Drachten bij zedenrechercheur Haye Bruinsma. Die was onder de indruk van alle details uit mijn eigen onderzoek en zond het daarom rechtstreeks door naar OvJ mevr. mr. Duinhoven. Pas na 5 maanden wachten op toestemming om met onderzoek te beginnen, werd dat geweigerd. Officieel PV mocht volgens hem pertinent niet. Dus doofpot.
 5. Sinds die tijd veel andere zaken gemeld als ik uit mijn onderzoek daar achter kwam, maar nooit werd PV opgemaakt en nooit vond meer een gesprek plaats. Alleen sprak ik met Peter Slot, Voshol, Haye Bruinsma en mr Ruud Rosingh. Samen de meest perfecte getuigen die je maar kunt wensen. Als ze mochten getuigen dan natuurlijk. Maar deze zaak is hoogstwaarschijnlijk Staatsveiligheid geworden door de handtekening bedrogen Koningin Juliana. Dus is het tot verboden gebied verklaard.
 6. Blijkbaar moeten politie, OM, advocaten en rechters daaraan meewerken op grond van hun eed van trouw aan het Koninklijk huis. Dus is iedere rechtsgang niet onafhankelijk en hebben inmiddels schijnprocessen plaatsgevonden. Echter ZONDER mij daarvoor mondeling of schriftelijk te waarschuwen! Anders had ik direct ergens asiel kunnen vragen en krijgen.
 7. Toen ik dit begon te vermoeden en zelf geen juridische hulp kon krijgen, en geen onderzoek werd toegestaan, heb ik bewust een rechtszaak uitgelokt door publicatie met veel namen op mijn blog. Dat was o.a. tegen verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten(hier al weer klager)en met name verkrachter Rieks Perdok vader van een zoon die ontkent ooit seks te hebben gehad met mijn vrouw. Dat is gelukt, want 5 deden aangifte tegen mij en het werd een smaad rechtszaak. Echter geen onderzoek of getuigen a decharge, toegestaan. Fraude dus.
 8. Een onderzoek op mijn verzoek door het CTIVD Den Haag maart 2008, leverde positief resultaat op. Daar werd de doofpot mondeling bevestigd tijdens de hoorzitting die heeft plaatsgevonden op 29 april 2008 in Den Haag door de rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam. Er werd een positief rapport naar politici gezonden om met deze doofpot te stoppen, waar blijkbaar geen gehoor aan werd gegeven. Maar mijn verhaal klopt dus perfect. Doofpot in Den Haag. Koninklijk huis en Ministerraad betrokken.
 9. Zitting politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden op 9-2-2009 en Hof Arnhem in hoger beroep vonnis 3-12-2012. Nooit worden deze zaken gepubliceerd. Alle files worden vermoedelijk weer vernietigd. Ook worden onze medische dossiers vervalst, DNA-tests vervalst, en is er een zwaar ijzeren gordijn rond ons opgetrokken waarbij alle e-mail verkeer en onze woning werd en wellicht nog wordt afgeluisterd. Dit om uitkomen en negatieve publiciteit en zelfs kans op uitroepen republiek te voorkomen. In beide gevallen werd geen enkele verdediging toegestaan! Zelfs mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand Arnoud Comans kregen voor 10.000 euro geen enkele verdediging voor elkaar. En lieten dat ook rustig gebeuren. Dus advocaten moeten meewerken aan de doofpot op grond van hun eed en ik ben dus bij voorbaat kansloos. Ook in de onderhavige zaak vermoedelijk weer.
 10. Hersenspoelen na drogeren in nachtclub Pretty Woman in Benidorm in april 2010 waarbij de meisjes zelfs de lokale politie waarschuwden. Politie mocht mij niet beschermen op bevel van hogere instantie, maar nam gegevens daders wel op! Dus bewijs Nederlandse doofpot zit doodsimpel ook in de Spaanse politie- en justitiefiles!

Op grond bovenstaande heb ik asiel gevraagd in 2009 in Miami Florida met 28 weken detentie en in 2013/14 met 10 weken detentie, maar steeds gedeporteerd bij gebrek aan bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid. Maar mijn verhaal werd op cruciale punten bevestigd! Kinderen zijn niet van mij. Door rechercheur Bart van Someren ook maand onschuldig vast P.I. Ter Apel zonder recht op verdediging. Totaal nu dus 10 maanden vast gezeten als volkomen onschuldig slachtoffer.

Om deze onmogelijke ongelijke strijd van een individu tegen zijn eigen overheid, familie en alle Nederlandse organisaties toch te winnen, probeer ik nu zoveel mogelijk rechtszaken uit te lokken door alle misdrijven die ik weet openlijk te publiceren op mijn blog met alle namen van betrokkenen. Ondanks verbod uit frauduleus vonnis Hof Arnhem. Daarbij werd zelfs Bram Moszkowicz geen enkele verdediging toegestaan, wat wijst op staatsveiligheid en verboden gebied voor advocaten. Dan heeft u inmiddels bezoek gehad van justitie en bent u op de hoogte hoe het zit.

Ondanks dus schijnprocessen, heeft CJIB wel de tot 6800 euro opgelopen boete (te betalen aan de verkrachters van mijn weerloze nog argeloze vrouw), geprobeerd te innen. En na mijn weigering is nu deurwaarder GGN bezig met via beslag op AOW, 310 euro per maand te innen. Dus dat is vreemd genoeg niet een schijnboete na een schijnproces. Wat dan nog relatief eerlijk zou zijn geweest.  Maar bewijst prachtig de corrupte handelingen van deze Koninklijke Criminele Organisatie. Ook dreigt nu 3 maanden voorwaardelijk te worden omgezet in direct. Simpel herzieningsverzoek Hoge Raad kan dat tegen houden, kan ook via kort geding.

Specifiek de huidige casus Zie Post Waarom is Bart van Someren corrupt? Maar die zit al in de stukken.

Jaap Duijs (eist 5000 euro)

Verkrachter drs. Jaap J. Duijs heeft mijn vrouw sinds 1978 en zelfs eerder in of rond 1972 gebruikt en misbruikt tegen haar wil. Dus juridische verkrachting weerloos persoon. Is zelfs vader geaborteerde vrucht in 1980, wat dus bij justitie bekend was in die tijd.  Ze weet van niets en ontkent het door haar ziekte(dubbele persoonlijkheid) in combinatie met de doofpot die alle bewijzen verbergt. In de oude zaak is dat uitgebreid aan de orde geweest, maar er werd geen onderzoek toegestaan wat dat eenvoudig had kunnen vaststellen. Zal ook nu niet gebeuren, tenzij men plotseling is gestopt met de doofpot. Hij blijkt ook eerder betrokken bij seks met minderjarige en aanzetten tot prostitutie. Hij was ook informant voor justitie en had toegang tot afluisteren van onze woning. Valt dus onder beschermingsprogramma justitie. Veel getuigen te vinden die op de hoogte zijn van zijn seks met mijn vrouw. Zie oude zaak politierechter en Hof Arnhem.

Zie Post https://hanssmedema.info/drogeren-verkrachten-minderjarig-meisje-door-drs-jaap-duijs-uit-drachten/

Bart van Someren (eist 1500 euro)

Bart van Someren heeft mij plotseling aangehouden en op valse gezochte gronden onschuldig een maand laten opsluiten in P.I. Ter Apel, voordat de meervoudige rechtbank Leeuwarden mij direct in vrijheid stelde op grond van niet bevoegd zijn en onrechtmatig. Mag alleen bij 4 jaar of hoger en niet bij nog voorwaardelijk drie maanden. Hij heeft bovendien het PV tijdens verhoor gestuurd en zaken verdraaid. Weigerde mij weer (sinds 2000)iedere verdediging en het doen van aangifte tegen klagers! Zware mensenrechtenschendingen. Daar zijn meerdere speciale Posts over op mijn blog. Tegenclaim 1200 euro onnodige kosten vliegreis Mexico en 31 dagen onschuldig vast.

Recente andere zaken

Recent in september 2014 heb ik nog melding gemaakt van de diefstal van 3 ton cash en cruciale documenten of bewijzen in deze zaak in Jalon, Costa Blanca, Spanje. Ook van hersenspoelen in Benidorm in opdracht Nederland, met veel getuigen en politie Benidorm betrokken en gewaarschuwd in april 2010. Onderzoek tbv herzieningsverzoek ook. Maar geen enkele reactie en geen aangifte met PV toegestaan. Dus nog steeds zware mensenrechtenschendingen.

Recht op doen van aangifte en tegenclaim 5 – 10 miljoen

Heel eenvoudig is door jullie vast te stellen dat geen aangifte mag worden gedaan! Immers door alle klagers in de zitting politierechter 9-2-2009 zijn valse aangiften gedaan. En er zijn veel meer zaken waarvoor nog aangifte moet plaatsvinden. Ook moet nog een tegenclaim worden ingediend voor het geheel van ca. 5 tot 10 miljoen, en specifiek in deze zaak tegen Bart van Someren voor de kosten van 1200 euro wegens onnodig geboekte vlucht naar Mexico vlak  voor zijn onrechtmatige plotselinge aanhouding, herzieningsverzoek Hoge Raad fraude vonnis ivm boete en gevangenis, en veel meer. Ook tegen o.a. Jaap Duijs wegens valse aangiften en gevolgschade. En er is veel meer.

Graag hoor ik van jullie welke strategie jullie willen aanhouden, hoe mijn aangiften alsnog in te dienen en af te dwingen zijn, herzieningsverzoek Hoge Raad ivm fraude vonnis Hof Arnhem en dreigende 3 maanden gevangenis, en welke documenten wellicht nog nodig zijn.

Is een claim door mijn binnenkort ex-vrouw voor ook 1500 euro nog mogelijk? Ze heeft ook diverse keren aangifte gedaan tegen mij. En als ik het toch weer verlies omdat frauduleus geen verdediging wordt toegestaan, maakt het mij niet meer uit. Kapot ga ik dan toch. En ze kan dat geld erg goed gebruiken als ze in de bijstand terecht komt.

Ons leven is totaal verwoest!

Ik verdiende voor 2004 nog 140.000 euro, en heb in totaal door de doofpot 250.000 euro, onze pensioenpot, moeten gebruiken voor mijn verdediging en het onderhouden van mijn zieke argeloze vrouw. Ik werd en wordt overal voor gek versleten als ik hier over praat, of men mijn Blog leest. Sociaal totaal geïsoleerd, tenzij ik er niet over praat wat vrijwel onmogelijk en onwenselijk is.

Dus deze zogenaamde belediging is niets vergeleken met wat ik/wij moeten doormaken door de doofpot van de staat zelf, uitgevoerd door Ministerie van Justitie zelf volgens getuigen.

Als u getuigen wilt opvragen kunt u het best uit de bovenstaande kiezen. Maar ze zullen niet worden toegestaan op grond staatsveiligheid. Maar dat wil ik nu juist schriftelijk vastgelegd hebben tbv mijn asiel aanvraag na afloop van deze zitting. Houd dus rekening met direct Hoger Beroep aanvragen! En cassatie, en Straatsburg.

Met vriendelijk groet,

ing. Hans Smedema

Brief 2 aan advocaat

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

T.a.v mr. Heiko Eckert                                                                                                                     Postbus 3082

9701 DB Groningen

Drachten,   april 2015

 Betreft: politierechter art. 261, OM-Smedema 28 april 2015 10 uur

parketnummer 18-012870-15

 Geachte heer Eckert,

Ter voorbereiding op ons gesprek woensdag 13.00 uur hier ook even mijn gedachten over de kosten van de rechtsbijstand.

Volgens website slachtofferhulp, zelf weigeren(!) ze iedere hulp of zelfs maar een gesprek,  is bij ernstige zedenmisdrijven met geestelijk of lichamelijk letsel, recht op volledige kosteloze rechtsbijstand. Hier hun melding op hun website:

Kosteloze rechtsbijstand

Als u ernstig geestelijk of lichaamlijk letsel heeft als gevolg van een gewelds- of zedenmisdrijf komt u in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand, ongeacht uw inkomen en vermogen. Deze regeling geldt ook voor nabestaanden van slachtoffers van een levensdelict. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Er moet bijvoorbeeld strafrechtelijke vervolging zijn ingesteld tegen een verdachte en u moet in aanmerking komen voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u hier meer over vertellen.

Omdat het hier gaat om vermoedelijk de, of één van de grootste zedenzaken uit de geschiedenis van Nederland, is dat in mijn/ons geval ook van toepassing. Aan de drie voorwaarden wordt voldaan.

 1. voldoende ernstig – zie stukken, meerdere misdrijven aangifte van gedaan, waarbij overigens opmaken PV werd geweigerd op bevel van Justitie zelf.
 2. vervolging ingesteld tegen verdachte. Als gevolg van doofpot wordt ikzelf, nota bene juist slachtoffer, als verdachte aangemerkt. Maar vervolging kan ingesteld worden tegen veel daders, zoals klagers in cruciale procedure politierechter 9-2-2009 Jeroen van Bruggen en Hof Arnhem, die allen valse aangiften hebben gedaan. Dat onderzoek wordt geweigerd, doet daar niets aan af.
 3. ik voldoe ook aan de criteria voor een uitkering Schadefonds Geweldmisdrijven. Dus dat kan ook ingediend worden.

Zoals ik al melde, gaat het hier niet om belediging, maar art. 261 lid 3, en een zaak die minmaal het duizendvoudige is. Een miljoen keer is dichter bij de werkelijkheid.

In die zaak hebben tot op heden advocaten geweigerd om mij/ons bij te staan. Alleen Bram Moszkowicz durfde het hoger beroep aan, maar weigerde de hoofdzaak. En liet toe dat geen verdediging werd toegestaan, zonder daartegen in opstand te komen. Dus daarmee het mij onmogelijk makend om vervolging af te dwingen.

Er moeten nog veel andere zaken opgestart. Daarvoor kunt u per geval volgens mij ook weer gebruik maken van de gratis rechtsbijstand. En ze ondersteunen deze zaak direct. Dus u kunt een serie van zaken melden bij Raad voor de Rechtsbijstand. Of één hele grote onbegrensde zaak om het simpel te houden? Weet niet hoe dat werkt of kan.

Ik gaf mondeling al aan dat de kosten vorstelijk vergoed kunnen worden tzt omdat het hier om miljoenen aan schadevergoedingen gaat. Daaruit kunnen achteraf eenvoudig uw uren naar normaal advocaten tarief vergoed worden. Dat zal hoogstwaarschijnlijk minimaal een ton bedragen, maar kan (deels)verhaald worden op de Staat der Nederlanden.

Ook civiel moeten er zaken opgestart om de schadevergoeding te innen.

Ik weet niet of dat kan binnen deze zaak, maar er zou een tegenclaim ingediend moeten worden om mijn schade wegens onnodig gemaakte kosten vlucht naar Mexico van ca. 1200 euro te vergoeden, en de 31 dagen onschuldig vastzitten P.I. Ter Apel incl. de 4 dagen Politie Drachten.

Voor de rest is deze zaak heel simpel. Ik ontken niet dat ik deze zaken gepubliceerd heb. Dus dat staat vast en daar hoeven we dus geen tijd aan te verliezen. Het gaat om de cruciale context genoemd in art. 261 lid 3, en andere rechtvaardigheidsgronden genoemd in de stukken die al bij de zaak zitten.

Iedere verdediging wordt niet toegestaan en geen enkel onderzoek, dus zal ik ook hier weer veroordeeld worden, ongeacht dat ik buiten Nederland vrijgesproken zou worden. Ernstige mensenrechtenschendingen dus. Asielrechter Rex Ford heeft onderzoek gedaan en mijn verhaal grotendeels bevestigd. Kinderen zijn niet van mij, maar destijds in 2009 onvoldoende bewijs betrokkenheid overheid.

Feitelijk ben ik al blij als door u schriftelijk vastgesteld kan worden, dat er geen eerlijke rechtsgang mogelijk is binnen Nederland. Immers op grond daarvan kan ik dan met bewijs voor de derde keer Politiek Asiel aanvragen tegen Nederland, en is deze zaak zo opgelost.

Dus de agenda punten voor woensdag zijn wat mij betreft:

 1. strategie in deze zaak omdat geen enkele verdediging wordt toegestaan, en dat feit op zich dus bewezen kan worden. Tegenclaim.
 2. hoe foute vonnis 9-2-2009(boete 6800 euro en 3 maand gevangenis) te herzien via Hoge Raad. Boete( te betalen aan de verkrachters van mijn vrouw) wordt nu geïnd via beslag op AOW van 310 euro per maand. Politie en OM weigeren recentelijk ook weer om vast te stellen dat ik niet de vader ben van onze drie kinderen, wat mijn vrouw valselijk wordt voorgehouden middels een vervalst DNA-test. Zojuist bericht gehad dat executie van dat vonnis dreigt. Kunt u ook daarin mij bijstaan?
 3. hoe de vele andere zaken tegen ook huidige klager Jaap Duijs, maar ook alle klagers uit 9-2-2009, en vele andere betrokkenen, te laten vervolgen. De huidige zaak is partijdig en eenzijdig zonder mijn eerdere aangiften sinds 2000. Kunt u ook daarin mij bijstaan?
 4. Civiele zaken mbt schadevergoedingen. Wie kan dat doen? Loopt samen met deze strafzaken. Wellicht kent u iemand daarvoor waar u mee kunt opschieten?

Laten we dit woensdag bespreken, met uw eigen punten.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

Bijlage: als losse attachments bij deze e-mail!!!!!

 1. Executie vonnis 9-2-2009 3 maanden gevangenis op grond van fraude en bedrog!
 2. Achterliggende frauduleuze Vonnis Hof Arnhem waarbij geen enkele verdediging werd toegestaan! Dus ernstige mensenrechtenschendingen. Op mijn blog zijn daar inhoudelijke stukken over, maar kan een kind zien.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.