Geen eigen kinderen toegestaan!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Geen eigen kinderen toegestaan voor Hans Smedema!

Het is 2e helft 1972 in de door de vriendin van Hans, Wies J.  gehuurde kamer van huisbaas (psychopaat) Jan van Beek, St. Jacobstraat 83, Utrecht:

Hans ligt half gedrogeerd met narcose-middel Ketamine op bed, met een boze psychopaat Jan van Beek en zijn gewetenloze vriend onder aan het bed! Ze zijn woedend omdat Wies kans had gezien om haar vriend Hans te waarschuwen en die vervolgens politie Utrecht had gewaarschuwd voor haar mentale en gedrogeerde gijzeling door Jan van Beek. Porno industrie was door politie gestoord tijdens opname rapemovie met hoge extra kosten voor nieuwe latere poging, en wou Hans daarom uit de weg ruimen. Maar Jan van Beek wist dat om te zetten in slechts onvruchtbaar maken om zo zelf kinderen van haar te krijgen, ondanks haar directe afwijzing van hem! Ze was al begin dat jaar tot zijn slavin gemaakt door haar met een stroomstok zodanig te traumatiseren dat ze een oproepbare extra emotionele persoonlijkheid had ontwikkeld! Hans en familie wisten nog van niets! En zelf kon ze in haar normale persoonlijkheid natuurlijk geen aangifte doen! Hans ook niet omdat hij zelf ook alles verdrong wat met haar misbruik te maken had! Selectieve amnesie dus, maar het middel Ketamine zorgt ook voor geheugenverlies over alles wat heeft plaatsgevonden!

Huisbaas en psychopaat Jan van Beek zegt tweede helft 1972 tegen de  even wakker geschudde (lichtere hoeveelheid Ketamine) Hans die weerloos in een halve ketamine narcose op haar bed lag, terwijl hij Hans triomfantelijk diens eigen testikels toont samen met een injectiespuit met een vloeistof(wat zaadleider boven bij testikel verstopte! Veel later heimelijk gerepareerd om bewijs door Hans te voorkomen) erin:

‘Kijk Hans, ik ga zo jouw beide ballen blokkeren zodat het je onvruchtbaar zal maken! We zijn erg boos op je dat je de politie op ons dak hebt gestuurd en dit is je straf daarvoor. Het komt me ook goed uit want ik wil namelijk zelf graag kinderen van Wies en ik heb er al voor gezorgd dat ze nooit zwanger kan worden zonder mijn ingrijpen, en jij zult het dus in ieder geval nooit meer kunnen doen! Ik zal haar zelf zwanger maken en jij zult zonder het later te beseffen mijn kinderen opvoeden en alles betalen, denkend dat het je eigen kinderen zijn.  Morgenvroeg wordt je namelijk weer gewoon wakker en je zult je hiervan helemaal niets meer herinneren! Ik heb al het hele jaar regelmatig seks met haar zonder dat je dat in de gaten hebt, en dat zal nog vele jaren gebeuren. We maken zelfs pornofilms van haar met veel inkomsten voor mij. Jouw vriendin werkt namelijk ook al sinds begin dit jaar als hoer voor mij! Misschien kom je er wel nooit achter dat je onvruchtbaar bent gemaakt, maar in ieder geval kun je er dan niets meer aan doen!’

Dat dit zwaar traumatisch voor Hans moet zijn geweest op dat moment, spreek wel voor zich. Hij zal zich door de vele vele nieuwe trauma’s(direct gevolg doofpot en verzwijgen misdrijven) gedurende 28 jaar dit voorval pas weer in maart 2000 herinneren als hij een 30 tal gruwelijke flashbacks krijgt, die zijn beschreven in deel 2 van zijn autobiografie ‘Vechten tegen het Onbekende’ – Onmogelijke Flashbacks! Link E-boeken!

Zie voor meer uitleg en voorbeelden waarom misgaan(!) ook Engelse Post No children allowed! PTSD

Verzwijgen onvruchtbaar zijn door familie, betrokken medici en Justitie!

In 1974 vindt een gynaecoloog een afgebroken spiraaltje in de baarmoeder van Wies, die stomverbaasd natuurlijk daar niets van wist(gedrogeerd geplaatst in 1972 door Jan van Beek) en die al tijden vergeefs met de immers heimelijk onvruchtbaar gemaakte Hans zwanger probeerde te worden!

In januari 1975 wordt dan een dochter geboren en huisarts Hogen Esch ‘t Harde samen met familie die al sinds eind 1972 op de hoogte zijn van de verkrachtingen en haar en zijn amnesie daarvoor, maar alles voor het verliefde stelletje verborgen hielden, stellen vast dat het kind niet van Hans is en dat Hans onvruchtbaar blijkt te zijn! Maar dat cruciale feit wordt gewetenloos en meedogenloos NIET aan het verliefde stelletje meegedeeld, waardoor die weerloos tegen de vele verkrachters en argeloos blijven denken eigen kinderen te krijgen en op te voeden! Precies zoals psychopaat Jan van Beek het strategisch al gepland had in 1972!

Tijdens elk van de 3 kinderen en een door haar zuster Klazien afgedreven vrucht wist familie en huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde en later Lefering uit Drachten, dat Hans en Wies gruwelijk bedrogen en verkracht werden met kinderen daarvan en bovendien ernstig ziek met hun ernstige verdringing en totale weerloosheid tegen verkrachtingen, maar ze vonden dat geen(!) reden om hun te waarschuwen! En als je geen weet hebt van verkrachtingen en niet weet dat je ernstig ziek bent met selectieve amnesie voor dat misbruik, dan kun je daar ook niet iets aan doen en dus ook niet tegen vechten! Huiveringwekkend van ‘Godfather’ mr. Johan Smedema uit Gennep en sinds 2003 Tjitte de Jong uit Norg!

Haar zuster Klazien J. uit destijds Meppel, nu Steenwijk, zegt meerdere malen tegen haar argeloze zwager Hans Smedema:

‘God wat lijken die kinderen op jou Hans! Sprekend, die handen en het gezicht!’

Maar het ‘Monster van Steenwijk’ wist dat ze ijskoud en meedogenloos loog en dat ze zelf mede schuldig was aan het verzwijgen van alle verkrachtingen, kinderen daarvan en het ernstig ziek zijn van haar bloedeigen zuster en zwager! En met haar onze hele wederzijdse familie en medici! Goedgekeurd door destijds Koningin Juliana en meedogenloos voortgezet door Koningin Beatrix die ieder onderzoek en uitkomen op valse medische gronden hebben verboden, waarbij geheime dienst en Ministerie van Justitie opdracht hebben om dat heimelijk tot stand te brengen! Dus manipuleren en vernietigen van ieder bewijs van deze doofpot!

Zelfs als Hans als donderslag bij heldere hemel zijn geheugen terug krijgt in maart 2000 en daar ziek van wordt en zijn top positie als headhunter in Noord Nederland moet opgeven met inmiddels 1,5 miljoen inkomens schade, zwijgt en ontkent dit ‘Monster van Steenwijk’ alles meedogenloos! Terwijl een simpele erkenning voor Hans voldoende zou zijn geweest om NIET ziek te worden van alle onzekerheid over wat er dan gebeurd moest zijn!

GEEN eigen kinderen toegestaan voor Hans Smedema!

Hier hoe gewetenloos alle betrokkenen gereageerd hebben op de vele vele gebeurtenissen die tot onmiddellijk ingrijpen om eigen kinderen mogelijk te maken hadden moeten leiden!

 • 1972 – Huisbaas en psychopaat Jan van Beek maakt eigenhandig Hans heimelijk onvruchtbaar 2e helft 1972! Strafbaar feit.
 • 1972 – Familie onder leiding van broer mr. Johan Smedema weigert om verliefde stelletje eind 1972 te waarschuwen voor het misbruik en hun selectieve amnesie! Dus weerloos en geen onderzoeken en geen therapie wat zeker bij Hans in weken tot uitkomen onvruchtbaar zijn, en doen van aangifte geleid zou hebben! Strafbare feiten! Begin geen kinderen krijgen door gewetenloze familie!
 • 1974 – Genealoog vindt afgebroken spiraaltje in baarmoeder en moet vermoeden misdrijf gemeld hebben bij politie/justitie! Niet op artsenkaart vermeld! Geen actie gevolgd!
 • 1974 – Tijdens overval en drogeren echtpaar wordt rapemovie gemaakt en politie rijdt ingehuurde NOS ploeg op autoweg klem! Argeloze echtpaar wordt naakt wakker maar weet door verdringing en ketamine van niets! Geen waarschuwing en geen therapie, dus GEEN mogelijkheid om alsnog eigen kinderen te maken!
 • 1975 – Eerste kind(van huisbaas/psychopaat Jan van Beek uit Utrecht) blijkt niet van Hans, en Hans blijkt onvruchtbaar met fors litteken zichtbaar! Vermoeden ernstig misdrijf door arts in opdracht ‘Godfather’ Tjitte de Jong uit Norg, zogenaamd voor verzekering! Geen actie naar argeloze verliefde stelletje! Verzwijgen cruciale strafbare feiten voor echtpaar en dus weerloos tegen meer! Eigen kinderen waren wel degelijk relatief eenvoudig door herstel Hans mogelijk geweest! Beslissing KCOM GEEN kinderen voor Hans Smedema!
 • 1975 – Tijdens hypnosesessie prof.dr. Onno van der Hart komt die samen met huisarts Hogen Esch achter de gruwelijke waarheid maar weigert om in te grijpen en zorgt juist voor opstarten medische doofpot! Dus weer beslissing Hans mag GEEN eigen kinderen krijgen!
 • 1976, 5 dec – Klazien drijft in paniek in overleg huisarts Hogen Esch vrucht van een paar weken af, wetende dat het van verkrachters moest zijn! Huisarts Hogen Esch vermeld het correct als ‘abortus!’ op de artsenkaart. Maar ze zwijgt tegenover haar bloedeigen zuster Wies en haar zwager! Beslissing KCOM ‘Godfather mr. Johan Smedema en KCOM, geen eigen kinderen voor Hans, want geen waarschuwing en geen therapie gekregen! Hans en Wies leven dus weer argeloos en weerloos verder!
 • 1977 – Tweede kind van Jan de Vries uit Leeuwarden blijkt ook niet van Hans, maar geen waarschuwing en geen therapie! KCOM ‘Godfather’ mr. Johan Smedema en KCOM beslissen GEEN kinderen voor Hans en NIET waarschuwen! Verberg alle bewijzen!
 • 1978 – Hans bezoekt huisarts Lefering Drachten en brief(alleen te openen bij heftige emoties)met alle details wordt geopend, maar voor Hans en Wies verborgen gehouden conform inhoud blijkbaar. Stond in dat eerste twee kinderen NIET van Hans waren en dat Rabobank alle eventuele extra ziektekosten(hypnose/therapie?) zou vergoeden! Lefering weigert hulp en dus beslist GEEN kinderen voor Hans Smedema!
 • 1980 – derde kind van verkrachter/psychopaat Rieks P. uit Roden blijkt ook niet van Hans Smedema, maar Lefering en broer mr. Johan Smedema en rest KCOM beslissen nu standaard dat Hans GEEN eigen kinderen mag krijgen en dat dus alles voor hem en zijn argeloze ernstig zieke vrouw verborgen moet blijven! Dus geen therapie en geen vervolging verkrachters!
 • 1980 – Wies raakt vlak na geboorte al weer zwanger van buurman verkrachter en psychopaat Jaap Duijs uit Drachten en beslist tot abortus. Geen vervolging verkrachter en GEEN ingrijpen om Hans alsnog het recht op eigen kinderen te geven!
 • Diverse verkrachtingen met steeds mogelijkheid tot ingrijpen, maar standaard afgewezen door broer mr. Johan Smedema en rest KCOM! Hans Smedema mag beslist GEEN kinderen krijgen!
 • 1991 – mr. Ruud Rosingh start onderzoek verkrachting op 12 januari 1991 door twee vrienden Hans van der Heide uit Leeuwarden, maar moet op bevel College Procureurs Generaal direct stoppen! Beslissing mr. Johan Smedema en KCOM GEEN vervolging om uitkomen doofpot en samenzwering te voorkomen en dus ook GEEN mogelijkheid voor Hans om alsnog eigen kinderen te krijgen!
 • 1998 – Tijdens simpele aambei-operatie van 5 minuten, maar volgens zuster heimelijk 2,5 uur geduurd, wordt Hans heimelijk aan één testikel weer vruchtbaar gemaakt zodat hij later NOOIT kan bewijzen dat hij onvruchtbaar was! Hans wordt dit cruciale feit NIET verteld met direct als gevolg GEEN recht op eigen kinderen! Later in 2008 bevestigt een uroloog in Alicante dat een testikel verstopt is en één open lijkt. Eerdere test in Drachten toonde voldoende sperma cellen aan.
 • 2000 – Hans krijgt zijn geheugen langzaam terug maar mr. Johan Smedema, Klazien en dus KCOM ontkennen alles, wat tot volkomen onnodige volledige arbeidsongeschiktheid lijdt! Hans is dan 52 jaar en had nog eigen kinderen kunnen krijgen bij een onvruchtbaar echtpaar of lesbisch stel! Zelfs een vrouw van 35 zou maar 17 jaar verschil zijn geweest en een mogelijkheid, maar KCOM beslist als god zelf weer wreed, GEEN eigen kinderen voor Hans Smedema! Blijf alles ontkennen en vernietig of manipuleer alle bewijzen!
 • 2006, 19 jan – Uroloog Smorenburg stelt vast dat bij beide zaadleiders een verstopping is te voelen, maar er blijkt wel sperma aanwezig te zijn. Hij weigert nerveus op bevel KCOM verder onderzoek! Beslissing KCOM en ‘Godfather’ Tjitte de Jong uit Norg(leider sinds 2003) Hans mag GEEN eigen kinderen krijgen!
 • 2000 – 2012 – Echtpaar wordt gewetenloos tegen elkaar uitgespeeld om uitkomen van dit misdrijf van de eeuw, of beter ‘Dutch Queengate’ te voorkomen. Immers naam Koninklijk huis is belangrijker dan individu Hans Smedema en zijn nog steeds argeloze onwetende vrouw! Gevolg GEEN eigen kinderen voor Hans, want Hans wordt als zwaar geestelijk gestoord, paranoïde of schizofreen neergezet! Geen enkele vrouw zal onder die verdachte omstandigheden een kind van Hans Smedema willen!
 • 2012 – Er deed zich een mogelijkheid voor om een kind te krijgen bij een kinderloos paar waarvan de man onvruchtbaar was, maar dat werd vermoedelijk bij gebrek aan kennis over deze complexe zaak door de ‘omgeving’ als te riskant beschouwd, en er is blijkbaar weer laf en achterbaks onjuiste, valse en natuurlijk eenzijdige(niet de vele bewijzen) informatie verstrekt aan de dame, en liep daardoor mis. Hans kreeg natuurlijk laf geen(!) informatie hierover en kon zich dus ook niet verdedigen tegen deze lafaards! Blijkbaar weer vertegenwoordiger(s) van god op aarde! Men spreekt daarbij helaas ook weer niet MET Hans, zoals ethisch gezien zou moeten, maar uitsluitend over hem! De ergste vijand is een vriend die een vijand blijkt te zijn! Een puur strafbaar geval van ‘smaad en laster’ juridisch gezien en kan nog gevolgen hebben in een wat later stadium!

Ondanks de vele (deel)bewijzen of sterk aannemelijk maken dat Hans volkomen gezond is(wel wat PTSS) en slechts slachtoffer van een ongelofelijk wreed misdrijf en samenzwering, blijft het onder de huidige omstandigheden moeilijk om een koppel te vinden die zijn kind zou willen opvoeden! Omgeving zonder enige kennis van zaken en totaal niet geïnteresseerd in zijn autobiografie en/of verhaal, wijzen een kind van hem achterbaks nog steeds af. Pas het uitkomen van deze huiveringwekkende samenzwering zal daar verandering in kunnen brengen, maar inmiddels is Hans 64 jaar(was in 2000 nog maar 52 jaar!) en is er nog slechts korte tijd de mogelijkheid om een eigen kind te verwekken open! En hij vecht nog steeds tegen een enorme overmacht die staatsveiligheid als reden gebruikt en tussen de 10 en 20 miljoen moet hebben besteed om dit in de doofpot te houden en het Nederlandse volk onkundig te houden! Zelfs gerechtshof Arnhem wacht de maximale tijd van 3 jaar voor het hoger beroep begint en ook nu traineert men zoveel als mogelijk! En hij vecht tegen de standaard stupide gedrag van mensen met blijkbaar slechts een half brein, die zonder enig overleg over en voor hem als god op aarde belissingen menen te moeten nemen!

Film over huiveringwekkende leven van Hans Smedema

Dit gruwelijke ongelofelijke verhaal zal zeker verfilmd worden. Een film is geëindigd als de centrale vraag is beantwoord!

Voor ‘Vechten tegen het Onbekende’ is die vraag in deel 1 tot 2000 – ‘Zal Hans zijn geheugen terug krijgen ondanks alle tegenwerking en hernieuwde trauma’s als gevolg van de samenzwering?’

In deel 2 – ‘Zal Hans kans zien om deze doofpot en samenzwering open te breken ondanks de tegenwerking van de volledige Staat der Nederlanden met een geheime dienst en Koninklijk goedgekeurd?’

Dat zal dan twee volledige films zijn, dus tussen de 2 en 3 uur durend! Maar er is nog een overkoepelende centrale vraag voor beide delen die gezien deze Post nog belangrijker is voor met name de vrouwelijke toeschouwers!

‘Zal Hans Smedema ondanks alle tegenwerking en vanuit een onmogelijke positie, toch nog kans zien om een eigen kind en erfgenaam op de wereld te zetten?’

En volgens mij zal dat laatste de film op een nog hoger emotioneel niveau tillen omdat het immers ook voor Hans zelf zeer, zeer emotioneel zal worden! Na alles wat zijn familie en heel Nederland hem heeft aangedaan, om over de vele verkrachters nog maar niet eens te spreken, zal toch nog een eigen kind natuurlijk zeer heftig en zeer emotioneel worden! Al het andere is daaraan totaal ondergeschikt!

You can test your book’s significance by asking these questions…

Is it filled with action if fiction? Is it exciting?
Is it fun to read? Have humor?
Does it teach the readers something new or interesting? (educate), Yes! Oproepbare emotionele persoonlijkheid met vrouw 28 jaar lang verkracht zonder het zelf te beseffen!

Does it present useful, original and unique information?,     Yes! Politieke en Koninklijke samenzwering in Nederland op verzoek familie!

Does it have potential to positively affect the reader’s life? Yes! Maakt hun weerbaarder, speciaal jonge vrouwen en meisjes!

Is the message said in a unique way? Does it brand you or your business? Yes! Zeer open en chronologisch verteld door Hans Smedema. 

Does it answer an age-old question such as the meaning of life?  Yes! Waarom liegen mensen zo graag, terwijl de waarheid veel eenvoudiger is?

Does it create a deeper understanding of human nature?      Yes! Mensen zijn niet eerlijk! Hoe meer je de mens leert kennen hoe meer je van de dieren gaat houden!

Does it give skills and information to help individuals?    Yes! Weerstand tegen loverboys en drogeren van meisjes en jonge vrouwen!

Will the particular audience want or need its information? Yes! Politieke samenzwering met Koningin als oorzaak zijn uitzonderlijk en leerzaam! Eye-opener!

Of these 10 significance tests, it takes only…

One for an article or blog post.
Two for a book.
Three for a top seller.
Five for a Pulitzer Prize.
Six for a literary classic.

Negatieve factoren & opmerkingen


Foto van Hans ca. 30 jaar oud op de enorme stranden bij Bordeau/Hourtin.

 1. Alles is inmiddels voldoende bewezen, maar indirect en het kost tijd om dat in te zien en rechters en Moszkowicz hebben dat nog niet bevestigd! Dus waar rook is is vuur en dus maar niet.
 2. Hans is zwaar getraumatiseerd en heeft NOOIT de juist behandeling kunnen krijgen door de ontkenningen van alles wat er is gebeurd! Hij reageert dus zeer gevoelig op veel zaken. Te gevoelig kan gesteld worden.
 3. Hans voelt zich beroerd en is normaal geen leuke gesprekspartner, hoewel dat door wat alcohol tijdelijk snel veranderd, met weer andere risico’s zoals te gemakkelijk te veel drinken. Zeker in een omgeving van veel drinkers, zoals zich hier voordoet, is dat gevaarlijk. Alleen overkomt hem dat gelukkig niet, waardoor het beperkt blijft tot slechts een paar incidenten!
 4. Hans is getrouwd en zou graag nog samen oud willen worden. Hij is te oud om nog met een vruchtbare vrouw zich te binden. Dus zal hij iemand moeten vinden waar hij wel van kan houden als vrouw, maar tegelijkertijd haar direct weer los kunnen laten voor haar eigen mannelijke of vrouwelijke partner. Zijn kind moet natuurlijk in een harmonieus gezin van voldoende ethisch niveau(niet te verwarren met opleiding) kunnen opgroeien! Een jonge moeder tot 35 is dan logisch.
 5. Blijkbaar heeft zich zijn wens hier in Spanje al via de tam tam bekendheid verworven(hij is er heel open over), want hij merkt wel sinds 2010 en speciaal de laatste tijd een vreemde duidelijke belangstelling door abnormaal lang staren en kijken, maar men durft blijkbaar NIET openlijk gewoon met hem daarover te spreken! Alsof men wacht tot hij hun benadert, wat NOOIT kan natuurlijk! Hans kan niet iedere leuke vrouw met of zonder een partner benaderen met ‘zeg wil jij toevallig ook mijn kind opvoeden? Kan je partner geen kinderen krijgen, of ben je toevallig lesbisch?’ Nee, ze zullen Hans doodeenvoudig direct zelf per email of ter plaatse moeten benaderen en een afspraak maken na wat schriftelijke verkenningen. Het inschakelen van een intermediair lijkt gewenst, die kan gemakkelijker aan beide partijen informatie verstrekken!
 6. Zo zaten twee mooie dames laatst duidelijk naar Hans te kijken toen hij zoals gewoonlijk ‘s morgens zijn krantje kwam halen en volgden hem met hun ogen van parkeren tot hij koffie ging drinken! Duidelijk dus met voorkennis, maar het komt dan natuurlijk NIET tot een gesprek! Er wordt dus wel over Hans gesproken, maar nooit MET Hans Smedema. ‘Vechten tegen het onbekende’ dus weer!
 7. Het paar is volledig vrij in hun opvoeding en Hans stelt vrijwel geen schriftelijke eisen! Mogen zien opgroeien als een soort oom/grootvader zou natuurlijk  fantastisch zijn, maar wordt niet vastgelegd om zo natuurlijk mogelijk te blijven. Maar Hans stelt hoge eisen aan het koppel en zal zeker niet zomaar iemand kiezen, zodra dit in het nieuws komt zullen er tientallen of veel meer op af komen!
 8. Hans kan op dit moment nog geen financiële toezeggingen doen, maar dat zal snel veranderen! Eerst zal er of een schadevergoeding(miljoenen dan) van de Nederlandse staat of Koningin moeten komen, of de rechten van het boek moeten gekocht worden(ook miljoenen), of de filmrechten en andere rechten! Maar daaruit zou Hans de vrouw in kwestie financieel volledig onafhankelijk willen maken met een eigen inkomen en villa met zwembad zonder kosten. Het kind, of de kinderen zouden natuurlijk ook een bedrag(streven 1 miljoen?) meekrijgen! De Hans Smedema Amnesia Foundation zou dat en later veel meer allemaal wellicht generaties lang kunnen regelen bij voldoende fondsen, maar op dit moment is dat nog niet voldoende zichtbaar te maken! Hoewel dus de boeken in zowel Nederlands, als Engels al beschikbaar zijn en het vrijwel zeker een bestseller zal worden zoals hierboven al aangegeven. Laatste deel 4 is al vertaald in Engels, maar wacht alleen nog even op slot/afloop Hoger Beroep! Hans wil wat gegevens achterhouden voorlopig. Hans wil door een Amerikaanse bekende schrijver een verzamelversie laten schrijven en de filmversie die hij nu voorbereidt. Zie Hans Smedema Amnesia Foundation
 9. Film Outline en Script vorderen en zullen deze zomer afgemaakt worden!

Omdat de tijd voor Hans nu toch echt afloopt, hier toch een oproep voor stellen die op zoek zijn naar een hun bekende sperma donor! Benader Hans rechtstreeks via email of zo, of tref hem vaak even bij de Aleluya Bar in Xalo/Jalon op zondagavond, maar maak rechtstreeks(!) duidelijk contact over deze zaak. Rond 11.30 op dinsdag tot vrijdag vaak daar even koffie aan het drinken. Dan is het verder eenvoudig om vast te stellen of het iets kan worden lijkt me met een afspraak. Ik ben oud en wijs genoeg daarvoor als oud headhunter. Email: [email protected]

Zie ook mijn oude Post uit 2010 Nog eigen kinderen mogelijk?  en Hans Smedema verstoten!

Achtergrond/Bio Hans Kort CV: Bio Hans Smedema

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spain

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.