Psycho rapport verkrachter drs. Jaap J. Duijs Drachten!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Psycho rapport verkrachter drs. Jaap J. Duijs Drachten!

vagina
Focus and life of ‘Jaap the Vagina-Hunter’. Woman as an object and sex slaves

Analyse van de psyche van verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten door ondergetekende Hans Smedema, als echtgenoot van een ruim 30 jaar lang(feitelijk nu nog!) weerloos en argeloos slachtoffer. Waarschuwing aan meisjes en hun ouders! En als ervaringsdeskundige van specifiek misbruik en drogeren van argeloze slachtoffers door drs. Jaap Duijs, met name minderjarige meisjes, met aanzetten tot prostitutie. Publicatie omdat justitie ieder onderzoek corrupt weigert, en opblazen van deze doofpot groot maatschappelijk belang dient! Naast onze eigen enorme belangen. Ons leven is totaal kapot gemaakt.

Het verhaal in vier delen is veel mooier, erger en gruwelijker dan ‘Vijftig tinten grijs’, en hier geen fictie, maar huiveringwekkende werkelijkheid. Maar moet nog bewerkt worden tot de commerciële versie. Desondanks zal het ook veel publiciteit krijgen later. Gezien de volstrekt unieke gebeurtenissen, Koninklijk huis, Ministers, politici en buitenlandse geheime diensten betrokken, hersenspoelen, en rape video’s zal het ook zeker verfilmd gaan worden later. 

Justitie beschermd deze verkrachter op grond van fraude en speciale koninklijke protectie na ministeriële goedkeuring, waardoor deze sinds 1972/75 onbedreigd bijna openlijk kon blijven opereren en ook steeds nieuwe slachtoffers maken. Door een mol en verrader binnen Ministerie van Justitie/AIVD(#demmink ?) werd hij zelfs een betaald informant in 1977 en kon niet meer vervolgd worden. Hij kreeg 100.000 gulden om schuin tegenover ons te gaan wonen en wij mochten de grond pas kopen NADAT hij zijn grond had gekocht zodat het toeval leek dat wij buren waren. Zie post

Jaap de Vaginajager als Informant Justitie in grootste Nederlandse doofpot en samenzwering ooit!

De schoft bedriegt iedereen!

 • Zijn eigen vrouw die van niets mocht weten.
 • Zijn eigen kinderen.
 • de ouders van het minderjarige meisje die hem vertrouwden omdat hij vrienden van ons waren en hij leraar Frans was. Nee we hebben geen verhouding nadat ze bijna dood was door verdrinking.
 • het meisje zelf door haar te regelmatig te drogeren.
 • door haar tot prostitutie aan te zetten.
 • andere meisjes tijdens druiven plukken(maagden plukken na drogeren).
 • vrouwen die hij drogeerde op zijn seksbootje.
 • mijn vrouw die hij als seksslavin alles kon opdragen. Zelfs om te scheiden van de enige die nog voor haar opkwam en voor haar zorgde.
 • mij die hij sinds 1972 al bedroog met mijn vrouw.
 • politie Drachten die hij bedroog.
 • Justitie die hij bedroog met de MOL_X.
 • en ik vergeet er vele natuurlijk.

Zie Post https://hanssmedema.info/jaap-de-vaginajager-analyse-route-minderjarig-meisje-bijna-verdronken/

Zie Post https://hanssmedema.info/drogeren-verkrachten-minderjarig-meisje-door-drs-jaap-duijs-uit-drachten/

En meer in detail Post https://hanssmedema.info/jaap-de-vaginajager-mind-control/

Achtergrond en opleiding tot verkrachter

roofyglasJaap Duijs leerde het vak van drogeren, opzettelijk toebrengen van zware trauma’s, misbruik, verkrachten en aanzetten tot prostitutie van psychopaat en verkrachter Jan van Beek uit Utrecht, die hem speciaal rekruteerde om mijn tot seksslavin gefolterde vriendin en vrouw, te blijven indoctrineren en mishandelen. Jaap was een hoerenloper in 1972 en kwam zo toevallig achter het feit dat Jan van Beek mijn vriendin aanbood via bars en advertenties. Zo leerden ze elkaar kennen en werd Jaap een vaste klant van mijn argeloze weerloze vriendin, die na afloop zich er niets meer van herinnerde door de drugs en later door de indoctrinatie tot seksslavin. Ze weet nu nog van niets en denkt dat Jaap zoiets nooit zou doen zelfs!

Mijn tot weerloze seksslavin gemartelde vriendin Costa Brava 1972. Ik had nog argeloos niets door!
Mijn tot weerloze seksslavin gemartelde vriendin Costa Brava 1972. Ik had nog argeloos niets door!

Een meisje dat zo gefolterd wordt, ontwikkelt zware dissociatie en soms DIS, een dubbele extra emotionele persoonlijkheid en weet dan na afloopt niets meer van de seks. Kan dus ook nooit zelf aangifte doen! Dat was in ons geval zo. Wij beiden verdrongen het en dat was opzettelijk zo georganiseerd door Jan van Beek met speciale kennis daarover.

Zie Page Wat is Amnesie, Dissociatie en verdringing?

Immers daarmee kon uitkomen worden voorkomen. Zonder periodieke herhalingen zou mijn vrouw na verloop van tijd haar geheugen terug krijgen en haar weerstand tegen het seksslavin zijn toenemen. Ze kon dan aangifte doen, wat natuurlijk voorkomen moest worden. Politie is in Nederland te dom en achterlijk om zoiets ook maar in de verste verte te kunnen bevatten, dus zijn Nederlandse meisjes weerloos overgeleverd aan deze groep criminelen en pooiers met speciale hypnotiserende drugs tot hun beschikking.

Een poging om aangifte te doen van misbruik en verkrachting van meisje dat zich achteraf niets meer herinnerd van het misbruik of de seks,  werd bij achterlijke politie afgewezen omdat het meisje dan toch ZELF aangifte moest doen! Wat ze nou juist nog niet kan met ernstige dissociatie en verdringing van elk misbruik of elke seks. Dus juist de zwaarste gevallen worden geweigerd door politie. Huiveringwekkendachterlijk en een ramp voor ons als slachtoffers sinds 1972 daardoor.

roofydaterapeJan van Beek had speciale contacten met de porno-industrie in Utrecht waar argeloze studentes werden gedrogeerd en tot seksslavin gefolterd. Hoe zwaarder het trauma, volgens psychopaat Jan van Beek, hoe gewilliger en gehoorzamer de argeloze weerloze meisjes werden. En de ouders stonden volkomen buiten spel door de achterlijke houding van politie. Ouders vroegen zich verbaasd af waarom hun prachtige dochter, plotseling in een seksmaniak was veranderd, of hebben nooit geweten wat er met hun dochter gebeurde. De ouders van mijn vrouw kwamen pas na een jaar, dus eind 1972 achter het zware misbruik! Hun dochter was toen al driekwart jaar bezig met afwerken van mannen in opdracht van Jan van Beek die daar van leefde. Justitie adviseerde geheimhouding en geen vervolging, waardoor mijn vriendin dus de rest van haar leven als seksslavin misbruikt kon worden. Hoe dom kun je zijn als justitie? De vriend van verkrachter Jan van Beek kreeg een staf functie bij BVD/AIVD! Dus een MOL die heimelijk alle documenten laat verdwijnen en mijn broer mr. Johan Smedema, leider Godfather familie maffia. aanstuurde. Mij werd niets verteld en ik had ook zware trauma’s opgelopen en verdrong ieder misbruik van mijn weerloze vrouw tot maart 2000. Verdringing maakte weerloos, dus meer verkrachtingen, meer trauma’s en meer verdringing. Zo duurde het dus 28 jaar voor ik ons kon proberen te verdedigen, wat tot op heden 15 jaar later nog steeds niet is gelukt.

Eén verkrachter was Jaap Duijs die meemaakte dat ik als haar vriend werd gedrogeerd, en in een stoel hing, en dat hij dan voor geld mijn ook half gedrogeerde vriendin met Ketamine in het bed er vlak bij mocht verkrachten! Kikken voor dit slag mannen die vrouwen als een object zien! Een wandelende vagina. De weerloze vriendin van een jongeman misbruiken terwijl die gedrogeerd in een stoel hangt is voor hun het summum van seks. Ze stonden in de rij volgens Jan van Beek later die alles in 1977 opbiechtte, maar ik direct weer verdrong als te emotioneel.

rohypnolNa een eerste waarschuwing door mij in 1972 van politie Utrecht dat mijn vriendin gegijzeld werd en gedwongen tot meewerken in een pornovideo, liet de achterlijke politie mij en mijn vriendin rustig gedrogeerd op bed liggen, in de handen van onze folteraars en verkrachters! De volgende dag werd ik al door de woedende verkrachters, Jan van Beek laborant diergeneeskunde en zijn vriend die later hoge staf positie bij justitie kreeg(#demmink ?),  heimelijk maar deels bewust(nog groter trauma!) onvruchtbaar gemaakt. Welk feit al bij justitie bekend werd in 1975, maar voor ons verborgen werd gehouden. Ondanks toen al een eerste kind van verkrachter Jan van Beek, die dat speciaal had gepland nota bene. Door de doofpot konden de verkrachters rustig hun gang gaan en kregen wij drie kinderen van verkrachters zonder dat te beseffen.

Dat vond al plaats in 1972, en nog steeds probeer ik vergeefs om politie Drachten en Leeuwarden tot actie tegen deze Jaap Duijs te bewegen. Vergeefs, want hij valt onder speciale koninklijke en ministeriële protectie en kan dus nooit vervolgd worden en ook nooit een onderzoek dus. Sinds 1972 nu dus 43 jaar rechteloosheid, meer een meer onschuldige argeloze slachtoffers, ontbreken leerproces van unieke kennis van misbruik en dissociatie, en meer ellende. Alleen om ons laffe Koninklijk huis, toch al onschendbaar en heeft geen hulp nodig, voor negatieve publiciteit te behoeden.

Jaap Duijs volgde mijn vrouw en mij naar Drachten en werd geïnstrueerd door Jan van Beek rond 1972/77, hoe te handelen met mijn weerloze vrouw.

Type machtsbeluste hoerenloper of verkrachter!

Een theorie is dat verkrachting niet zo zeer over seks gaat, als wel over geweld en dominantie. Door vrouwen te overmeesteren, voelen verkrachters zich machtig. Het gaat hier vaak om mannen met een algemene woede ten opzichte van vrouwen, die ook seksueel sadistische neigingen vertonen. In hoeverre dit een afwijking in de hersenen is, of iets dat is misgegaan tijdens de opvoeding, weten wetenschappers nog niet. Wel is bekend dat seksueel misbruik tijdens de jeugd invloed heeft: een derde van de slachtoffers van seksueel misbruik, wordt later ook dader (zowel van seksueel geweld richting vrouwen als richting kinderen).

Maar hier gaat het ‘Jaap de vaginajager’ vooral om macht over de argeloze echtgenoot, ouders of vriend van het meisje of vrouw.

Psyche verkrachter Jaap Duijs

Hij werd dus opgeleid door verkrachter Jan van Beek uit Utrecht, en hem werd opgedragen bij mij en mijn vrouw te zorgen voor steeds een zo groot mogelijk trauma, zodat onze verdringing of dissociatie zo groot mogelijk zou blijven. Immers dan konden wij nooit aangifte doen. Dat blijkt ook uit mijn ervaringen met deze drs. Jaap J. Duijs die in het dagelijks leven als leraar Frans door het leven ging.

roofy (1)Specifiek is mij uit eigen opbiechten door deze verkrachter Jaap Duijs, bekend hoe hij vrouwen en meisjes als object en gebruiksartikel ziet. Voor hem is een vrouw en meisje slechts een wandelende vagina. Geen persoon met een ziel en recht op haar eigen afwegingen en keuzes.

Bovendien gaat het hem vooral om het bedrog van de echtgenoot van de vrouwen, of de ouders van het onschuldige naïeve meisje. Hij kikt namelijk op het feit dat hij in de vagina van de getrouwde vrouw klaarkomt, zijn sperma achterlaat, terwijl de arme onwetende echtgenoot argeloos druk aan het werk is en zich ‘s avonds afvraagt waarom ze geen seks wil of al zo vreemd nat is. Dat laatste weet ik uit eigen ervaring als Jaap weer eens met mijn vrouw tenniste of ze even bij hem en zijn vrouw was geweest. Een vluggertje was zo klaar bij hem. Ook tijdens twee dagen op bezoek in Vidauban aan de Franse Cote d’azure, kon hij in een paar minuten haar even penetreren. Achteraf wist ze daar dan niets meer van. Hij wist precies hoe haar in de emotionele persoonlijkheid te krijgen en ze was volkomen weerloos als zijn seksslavin. Hij kon en kan nog steeds(!) haar ook opdrachten geven, die ze nauwkeurig uitvoert. Zo deed ze aangifte bij politie tegen mij, daarbij haar verkrachter juist in de kaart spelend! Politie is te dom voor dat soort zaken.

In 2003 gaf hij haar opdracht om geen seks meer met mij als haar echtgenoot te hebben volgens het minderjarige meisje die hij ook ontmaagde, en dat is precies zo uitgevoerd. Nu in 2015 sta ik als haar echtgenoot al 13 jaar ‘droog’. Alles wordt door haar gezien als mijn schuld, en van mijn beschuldigingen naar haar verkrachter en meester Jaap, klopt zogenaamd niets. En ik kan ook nooit iets bewijzen, want justitie verbergt alles keurig netjes op koninklijk bevel en vervalst zelfs bewijzen als dna-tests. Kinderen zijn niet van mij wat je kunt zien en mij werd meegedeeld door meerdere getuigen, maar volgens een vervalste test(in opdracht justitie) weer wel. Rechters weigeren dna-test te laten doen, ook weer op grond bedrog en bescherming Koninklijk huis.

Hij moest dus zijn superioriteit over mij nog bewijzen met de seks met weerloze naïeve meisjes. Overigens ook na eerder drogeren en haar tot zijn seksslavin conditioneren, zonder dat haar ouders ook maar iets doorhadden.

Helemaal erg werd het tijdens haar ontmaagding, wat een nog beter beeld van de psyche van verkrachters geeft en specifiek dus deze Jaap Duijs, leraar Frans met een vertrouwens- en machtsrelatie over meisjes. Hij geeft haar heimelijk een roofy en hij laat haar vooraf helemaal gepland met mij bellen…

 Het is verkrachter Jaap Duijs die mij zegt ‘Hans ik geef je even ‘X’ die wil je wat vertellen.’ En dan meisje ‘X’, die me blij zegt ‘Hans ik ben nu een vrouw! Ik zit boven op Jaap en het deed helemaal geen pijn. Jaap kan direct gewoon doorgaan. En jij ligt lekker alleen in bed zonder een vrouw, en al weken zonder seks, dat heeft Jaap zo voor je geregeld, had je maar voor mij moeten kiezen. Jaap gaat nu in mij klaarkomen, luister maar even…’

Een specifieke uitspraak van hem was dat toen ik een keer achterdochtig het minderjarig meisje(zie andere posts) volgde naar de jachthaven waar Jaap speciaal zijn motorbootje had neergelegd voor seksavontuurtjes met dat meisje van 15 onschuldige lentes, ze mij hadden zien rondlopen terwijl zij net boven op zijn penis zat.

Hij had het een geweldige kik gevonden mij daar te zien rond lopen en zoeken naar het prachtige onschuldige meisje! Hij had het meisje eerder al op haar verzoek ontmaagd en mij sluw buitenspel gezet, ook al weer na mij drogeren en geen informatie geven, en mijn vrouw instrueren(!) als zijn slavin om mij er buiten te houden. Ik geen seks meer en hij nu lekker in de vagina van het meisje klaarkomen. Zo vertelde hij mij tijdens een open bui en ook weer om zijn eigen superioriteit over mij te bevestigen.

Ook het al genoemde geval in 1972 waarbij Jaap mijn gedrogeerde vriendin mocht verkrachten en misbruiken, terwijl ik gedrogeerd weerloos in een stoel hing, wijst op de geweldige kik die verkrachters krijgen, door het bedrog van de vriend of man van de vrouw in kwestie. Ze voelen zich dan heerlijk superieur. En dat hebben ze nodig om zich goed te voelen blijkbaar. Macht over het meisje of de vrouw en over de argeloze onwetende vriend of man.

Het ergste is het feit dat tijdens het stuk gaan van de motor van het seksbootje, het gedrogeerde en tot seksslavin geconditioneerde meisje in de boot gewoon wou wachten op hulp, of dat Jaap dat zou doen.

Maar Jaap vertelde mij later dat hij dat niet had kunnen doen omdat hij in die boot heimelijk de drugs, video apparatuur en meer had bewaard! Hij wou niet dat bij nachtelijk zoeken de politie dat in zijn boot vond!

Het argeloze meisje wist niets van die drugs en was dus al zijn slavin. Gewetenloze schoft om haar leven in gevaar te brengen, want ze is door onderkoeling verdronken toen hij haar woedend een koude vaart wou laten overzwemmen. Ze was minuten lang dood, als hij haar niet nog net kon reanimeren. 

Het monster van Drachten, maar met Koninklijke protectie tegen vervolging!

Ik heb vernomen dat het meisje er later een negatieve klap van had gekregen. Met zekerheid hersenbeschadiging natuurlijk. Hij dwong, zette haar via drugs en mind control, ook aan tot prostitutie door seks met andere mannen.

Video’s van het ontmaagden en andere seksspelletjes

Jaap heeft mij verteld dat hij heimelijk opnamen had gemaakt van haar ontmaagding en meer bij het minderjarige meisje. ook op het seksbootje van het pijpen en meer. Dan kon hij op zijn werkkamer, met altijd al een zwaar merkwaardig hangslot(!), nog mooi eens even er naar kijken. Hij moet het ook verkocht hebben, net als Jan van Beek deed! Die leefde van de films en video’s die van mijn vrouw en mij werden gemaakt na ons te hebben gedrogeerd. Ook bestialiteiten destijds overigens, want die illegale films brachten erg veel op. Zelfs tweemaal een overval op onze woning in ‘t Harde en later Drachten om die opnamen te maken. Politie?? In geen velden of wegen te bekennen terwijl in beide gevallen die door buren werden gewaarschuwd nota bene! Doofpot zorgde daarvoor met een mol verrader binnen Justitie. Demmink?

Gedrag Hans Smedema vergeleken met ‘Jaap de vaginajager’

Nooit heb ik misbruik gemaakt van meisjes of vrouwen, zoals ‘Jaap de vaginajager’ wel deed,  die in mij geïnteresseerd waren, en er waren er vele die ik in mijn boeken in detail noem.

In dit verband zag ik kans toen meisje x mij vroeg om haar te ontmaagden, haar het bespreekbaar te maken met haar moeder. Zowel haar moeder als haar vader hebben mij daarover benaderd en waren onder de indruk van mijn hoogstaande ethisch verantwoorde gedrag. Het belang van het meisje gaat immers voor bij integere mensen zoals ik, terwijl bij ‘Jaap de vaginajager’ slechts het binnendringen van haar vagina het doel is.

Meisje x stuurde mij vervolgens meerdere meisjes die ontmaagd wilden worden, maar die ik weigerde omdat er geen sprake was van passie of een andere steekhoudende reden. Ik gaf ze als advies een leuke jongen van hun eigen leeftijd te zoeken, of te wachten op een liefde. In één geval ging ik zelfs op mijn knieën voor haar zitten en smeekte haar om het niet te doen! Haar vriend wou wel seks met haar, maar alleen als ze geen maagd meer was, dus een schoft. Wat ik haar meedeelde. Ze ging vervolgens voor mij op haar knieën, maar ik bleef weigeren. Maar ze stak de weg over en ging naar ‘Jaap de vaginajager’ en kwam een ruim uurtje later weer ontmaagd naar buiten. Maanden later trof ik haar weer en haar relatie met deze schoft was precies zoals ik haar al voorspeld had, verbroken. ‘Had ik maar geluisterd’ zo zei ze.

En die gevallen hebben zich in mijn leven veel voorgedaan. Ik heb slechts seks gehad met mijn vriendin en later vrouw en niemand anders. Geen behoefte en zelfs vies zonder passie of goede relatie. Meer daarover in mijn boeken.

 Jaap de Vaginajager laat dus een spoor van ellende en verwoeste levens achter, terwijl Hans juist zijn omgeving stimuleert en op een hoger niveau weet te brengen! De gewetenloze schoft bedroog zelfs de moeder die ernstig ziek was en juist iemand zocht om het meisje ook na haar dood te beschermen. Ze wou dat ik dat was geweest heeft ze nog meermalen mij verteld. Ik voel me ook mede verantwoordelijk voor het vernietigen van het leven van dit prachtige onschuldige argeloze meisje.

Toch krijgt ‘Jaap de Vaginajager’ alle hulp bij politie Drachten en van OM/justitie, terwijl Hans Smedema aan alle kanten sinds 2000 en feitelijk 1972 wordt tegengewerkt! Al 10 maanden onschuldig gevangen omdat hij om hulp en een onderzoek vraagt. De corrupt laffe schoften.

Uitnodiging reclassering?

Nog niets meer gehoord van ‘Reclassering!’ Zijn ze bang geworden? Of ga ik straks weer de gevangenis in voor maanden? Wie zal het zeggen bij deze corrupte schoften van ambtenaren? Het rijtje elkaar beschermende organisaties als politie, OM en Justitie, met weer protectie door Koninklijk huis, Ministerraad en politici die liever ludiek gesteld ‘de kont van het het Koninklijk huis likken’, dan voor ons als slachtoffers opkomen.

Later meer…

ing. Hans Smedema, hier als ervaringsdeskundige.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.