Nog te bewijzen feiten

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Eigenlijk zijn er volgens mij al ruim voldoende zaken bewezen.

Enkel het feit dat niemand daarnaar wil luisteren maakt dat je naar meer gaat zoeken. En vooral het feit dat de ‘achterlijke’ psychiaters je blijkbaar vrij gemakkelijk kunnen opsluiten en ‘behandelen’ maken dat keihard bewijs wel mooier zou zijn.

Wat is volgens mij al voldoende of redelijk bewezen, maar kan beter:

 • Er is een slecht gehecht (amateurs!) litteken van het onvruchtbaar maken vastgesteld door oud chirurg Hermsen, maar staat niet zwart op wit. Anderen noemen het glashard een huidplooi achteraf. Ontstond in 1972 toen mijn vriendin de kamer huurde bij dader Jan van Beek uit Utrecht. Forensisch onderzoek nodig.
 • Er is een schriftelijk rapport van uroloog Smorenburg dat mijn beide zaadleiders op een ongebruikelijk plaats zijn onderbroken. Verder wil hij om ‘ethische redenen’ niet gaan! Men dekt elkaar. Ik heb me nooit laten steriliseren! Dus iedere chirurg of specialist kan dit vaststellen en een schriftelijke verklaring opstellen.
 • Politie mag niets zeggen. Diverse malen, Peter Slot hoofd politie Friesland toen, rechercheur Voshol ‘er ontbreken files die er wel (!) hadden moeten zijn in Utrecht’, en Haye Bruinsma ‘ik mag niets zeggen’. Dus opzettelijke doofpot en de files zijn op last van hogerop verwijderd! Maar je kunt niet van deze politie mensen verwachten dat die hun baan op het spel zetten hiervoor. Klokkenluider regeling? Peter Slot kreeg een andere baan nadien. Toeval?
 • Kroongetuige Elise B. verklaarde in 1999 mondeling tegenover mij, dat mijn broer Johan betrokken was en is bij een gruwelijke criminele samenzwering, waar zelfs justitie en geheime dienst bij betrokken waren. Ook dat mijn kinderen helemaal niet van mij waren. Ze had eerst een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen en had pas achteraf (woedend) geleerd dat het een criminele organisatie was onder de dekmantel van nota bene justitie! Nog niet zwart op wit helaas, want ze moet dan veel geld als boete betalen. De geheimhoudingsverklaring is natuurlijk nietig als die aanzet tot criminele activiteiten. Dat geldt ook als justitie het wel goed vindt. Moet vrijwaring komen.
 • Dat klopt met het feit dat ik zelf hoorde dat wij een speciaal project bij justitie zouden worden in 1976. Welke afdeling doet dit, een inlichtingen dienst die op hol is geslagen en gewoon weer ‘Befehl ist Befehl’ uitvoert ook na dertig jaar? Men had vergeten om er een einddatum in te zetten?
 • DNA vaderschap test moet dan vervalst zijn. De samenzwering moet tenslotte ook een reden hebben. Wat is er te verbergen? De kinderen natuurlijk, en hun laakbare blunders. Hoe krijg je een perfect gewaarborgde test? De MRI scan was gewaarborgd en is wel vervalst! Dus zodra de monsters in uit het zicht raken, worden ze door justitie en handlangers onderschept. Dat lijkt me logisch. Ze kunnen nooit nu meer toestaan, dat ik het wel bewijs! Volgens mijn vrouw doen de kinderen wel mee met een test? Dus moet ik naar het buitenland en liefst ter plaatse zien dat de test wordt uitgevoerd met onze eigen monsters en niet die door justitie kunnen zijn onderschept of het rapport in naam der Koningin!
 • MRI scan rapport is vervalst. Immers rapport uroloog geeft aan zaadleiders beide onderbroken en ook nog op ongebruikelijke plaats! Ook mondeling bevestigd tegenover mij door dienstdoende plotseling (!) vervangende radioloog! Specialist werd uur (!) voor begin plotseling weggeroepen. Assistent werd vlak voor mij vervangen! Ik heb de CD met de beelden, maar wat kun je daar mee. Het zijn voor leken onduidelijke beelden immers, hoewel dus de radioloog het litteken zag en de rafelige (kapot gesneden) bijballen. Dus uitsluitend een forensisch radioloog kan dat vaststellen, of beter een operatief onderzoek met haarscherpe foto’s! Wat de uroloog dus slim of sluw weigert!
 • Bewezen is dat getuigen liever laf buiten beeld blijven en als het kan niet reageren, in de hoop dat het vanzelf wel over gaat. Dwing ik mensen tot een uitspraak, dan liegt men wel degelijk! Advocaten Gerrit Ham en Wim Winkel liegen schriftelijk! Dus een schriftelijke uitspraak van een getuige dat mijn vrouw wel degelijk is misbruikt is cruciaal! Overigens liegen ook de psychiaters hier en daar schriftelijk. Dat die wel op de hoogte waren moet door files uit hun omgeving bewezen worden. Dat vergt een integer persoon die het zat is om mee te moeten werken met dit soort criminelen. Die zijn er veel denk ik, maar moeten wat geholpen worden. Zodra het in de publiciteit komt zal men wel durven denk ik.
 • Via een WOB procedure (Wet Openbaarheid Bestuur) kan informatie worden afgedwongen. Maar om dat goed te kunnen doen moet je weer een jurist hebben en die weigeren juist!
 • Volgens de mondelinge uitspraken van de Captain Cust van het oude General Army Hospital in Frankfurt Duitsland stonden de inlichtingen files vol over mij en mijn vrouw en kinderen. Dus CIA files en of Nederlandse inlichtingen files. Volgens opgevraagde gegevens staat er niets in. Maar men vermeld eerst, dat ze van nog LOPENDE zaken niets zullen of mogen zeggen! Dus het is een nog lopende zaak! Wat klopt, de tests en zo worden immers nog steeds rustig vervalst. Zou de AIVD dat doen? Of toch een speciale geheime afdeling bij justitie? CIA antwoordt niet op verzoeken, mag dat natuurlijk ook niet! Zou ingrijpen zijn in de (criminele)zaken van een bondgenoot. Andere afdeling ontkent het zelfs. Maar er zijn gelukkig in USA meerdere getuigen! Zou mooi zijn als die het wel aandurven om tegen de corrupte Nederlandse regering in te gaan en een schriftelijke verklaring geven van wat ze weten uit de CIA brieven van 1986 die ze toen kregen over mijn sollicitatie bij Baker Bros. uit Boston. George Baker wellicht?
 • Bij GGZ Zwolle in 1975 waren meerdere werknemers het niet eens met de criminele doelen van psychiater Onno van der Hart, die was overgeplaatst uit Amersfoort! De hebben een klacht ingediend bij directie die werd afgewezen. Dit waren eerlijke mensen en één was getuige dat deze gewetenloze psychiater Onno van der Hart een drug in mijn drinken deed om een getekend document te krijgen wat hem vermoedelijk toestemming zou geven om mij voor de rest van mijn leven te bedriegen. Valsheid in geschrifte en oplichting en afpersing dus. Wie waren die werknemers ui 1975?
 • We zullen dus beloningen moeten uitloven, maar kunnen dat pas betalen als we voldoende gelden krijgen uit de opbrengst van het boek. Tenzij het eerst kleinere bedragen zijn dan. Uitgestelde beloning ?
 • Volgens buitenlandse hulp was Zoicite Erika Medrano als geadopteerde dochter van captain Cust, of Rust of Just, speciaal naar Drachten gekomen om uit te vinden waarom in Godsnaam wij niet door familie of overheid of anderen geholpen werden. Ze kon bij gastgezin Borg intrekken, dus vlak bij ons huis. Maar toch wat verder weg. Ook familie Borg wilde het niet geloven en de heer Borg vroeg mij nog of ik een Amerikaan kende, maar noemde niet Cust en Duitsland, waar ik die juist van kende. In de twee minuten zag ik geen kans om die informatie op te hoesten, zeker niet aangezien alles wat hem te maken had al in mijn ‘zwarte gat’ verdween. Het liep dus mis. Boos kwam Zoi zelf nog langs, maar op het meest ongelukkige tijdstip en aan de deur, terwijl ik dringend naar de rotary moest. Gesprek liep eerst goed, ik kende haar vader natuurlijk wel uit Duitsland, maar toen ze zaken uit het zwarte gat vertelde en wilde weten hoe en waarom, liep het weer mis. Ik verdrong het eerste deel van het gesprek. Boos ging ze onmiddellijk naar Schiphol en naar huis in Arlington Texas. Alweer bewijs van alles wat heeft plaatsgevonden en het onbegrip van mensen die dit niet kunnen en ook willen begrijpen. Dat iemand 30 jaar lang verkracht kan worden, kunnen ze niet bevatten en amnesie en zo zeker niet. Er bestaan nog mensen die niet accepteren dat verdrongen herinneringen bestaan! Terwijl er veel literatuur over is. Een verklaring van haar kan de hele zaak openbreken.

Meer later…..

ing, Hans Smedema Copyright 2007 Hans Smedema Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.