J’Accuse ‘De familie’!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse ‘De familie’!

Ik beschuldig onze wederzijdse familie van crimineel en gewetenloos gedrag tegenover mij en mijn vrouw. Ze maken deel uit van de criminele organisatie ‘Groep Mengele’.

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend (familie) die een vijand blijkt te zijn’.

Niemand heeft het recht om – als GOD zelf – over en voor slachtoffers van misdrijven, maar ‘even’ te beslissen dat die GEEN medische hulp mogen krijgen en bovendien NIETS mogen weten van de misdrijven hen aangedaan. Wat bij zeer ernstige misdrijven waarbij zelfs geheugenverlies optreedt, kan voorkomen, en dus door naasten en justitie verteld zal moeten worden en vooral tegen opgetreden moet worden. Hier slechts een bloemlezing want het is veel erger dan dit:

  1. Samen met justitie informatie achterhouden met betrekking tot ernstige misdrijven een jaar(1972) lang (!) tegen ons beide gepleegd!
  2. Ons de vele foto’s uit 1972 die dit bewezen, verzwijgen en verbergen!
  3. Het onthouden van iedere medische hulp, terwijl het met weken therapie had kunnen worden opgelost!
  4. Mij daarmee het recht om mijn vrouw te mogen verdedigen te ontnemen!
  5. Ons het feit dat onze vijf vruchten en drie kinderen, van verkrachters waren steeds opnieuw onthouden en verzwijgen! Hans mag van niets weten. Een gruwelijke combinatie! Want zo leer je nooit de werkelijkheid.
  6. Dat we overvallen en gedrogeerd waren in ons eigen huis in 1974 en later 1979, en dat er ‘rape movies’ van waren gemaakt voor ons verzwijgen!
  7. Dat mijn vrouw dertig jaar lang jaarlijks diverse malen werd misbruikt voor mij/ons verborgen houden en geen maatregelen treffen om herhaling te voorkomen!
  8. Het heimelijk ‘even’ afdrijven door haar zuster Klazien van een vrucht in 1976!
  9. Het oprichten in 1976 door mijn gewetenloze broer Johan van een samenzwering met justitie zelf om de doofpot ten koste van alles in stand te houden! (eigenbelang boven de slachtoffers) Slachtoffers rechteloos gemaakt! Heimelijk Ter Beschikking Stellen? TBS? Koninklijke toestemming? Zonder dat ik – Hans Smedema – dat mag weten?
  10. Geen actie ondernemen om herhaling te voorkomen, nadat mijn broer Marinus met bedrijfsleider Joop de Boer een verkrachter en later vader (!) van ons jongste kind in 1979, op heterdaad hadden betrapt!
  11. Mij/ons het recht om alsnog eigen kinderen te krijgen, ontnemen door nog steeds)te zwijgen!
  12. Ons leven na het uitkomen in 2000 tot een langdurige marteling en daardoor mij arbeidsongeschikt te maken door alles gewetenloos te blijven ontkennen! Je gaat twijfelen aan je eigen verstandelijke vermogens.
  13. Mij rustig paranoïde te laten verklaren met dreigende gedwongen opname en injecties met foutief gif, terwijl men dat eenvoudig had kunnen voorkomen. Door voor het eerst in dertig jaar eens eerlijk te zijn?
  14. Alsof het nog niet genoeg is, nu ook nog ons gezin en mijn vrouw uit elkaar drijven voor gewetenloze eigen belangen. De gewetenloze lafaards. Kan het nog lager?
  15. Van haar zuster Klazien is bekend dat die mij heimelijk een drug toediende toen ze mij snel moest beïnvloeden in 2001, nadat ik haar in de val had gelokt. Ze zal dat ook rustig bij mijn vrouw doen, als zij dat nodig (!) vindt. De drug maakt je vatbaar voor suggesties. Zeg maar hypnotiserend. Een psychiater kan die voorschrijven. De Nederlandse ‘Mengele’ die als brein hierachter fungeert? Prof.dr. Onno van der Hart nog steeds?
  16. Deze zelfde zuster vond het ook prachtig om haar zuster, dus mijn (!) vrouw even uit te lenen aan haar minnaar. ‘Weet ze echt achteraf van niets meer?’ ‘Mag ik dan ook een keer?’ ‘Ja, hoor geen enkel probleem, ze doet alles wat ik haar opdraag.’
  17. Deze zelfde zuster is ook degene die onze kinderen tegen mij opzet door sluwe manipulatie en misinformatie te verstrekken.
  18. Ook mijn broers op 1-2 2004 in Epe probeerden mij te drogeren middels een dergelijk gif, wat mislukte toen ik de glazen verwisselde. Dus ook contacten met de Nederlandse ‘Mengele’, als onderdeel van deze samen zwerende criminele organisatie.
  19. Zwager Tjitte de Jong als zeer godsdienstig mens, die zelfs naar India vliegt om daar mensen voor World Servants te helpen, probeerde op lafhartige en gewetenloze wijze mij zwart te maken bij K2 Recherchebureau door te vermelden dat ik ernstig ziek was, mijn medicijnen niet wilde innemen en mijn rekeningen niet zou betalen. Zonder ooit met mij daarover te hebben gesproken! Dus hoe komt hij aan die foutieve kennis? En waarom niet even bij mij navraag gedaan? Waarom nooit met mij praten over wat er volgens mij gebeurd is vroeger? Heel eenvoudig Tjitte de Jong is medeplichtig aan de doofpot en schaamt zich er nu voor en probeert derden te beschermen. En de slachtoffers dan zult u zeggen? Dat kan hem niets schelen. Onmenselijk en een toekomstig Rotary Gouverneur onwaardig.

Je laat geen (schoon)zuster of dochter weerloos en onwetend lopen, terwijl al bewezen was dat de daders haar konden misbruiken naar believen, zonder dat ze dat achteraf besefte door de verdringing en amnesie van het gruwelijke trauma. En haar man met ook al amnesie en verdringing onthoud je die informatie ook niet, en die onthoud je ook niet opzettelijk medische hulp.
Zeker nadat is gebleken dat het misbruik (bijna twee weken te ‘werk’ gesteld door Jan van Beek met een smoes) gewoon doorging, al drie (!) dagen na ons huwelijk en politie op de hoogte was gesteld, had men moeten besluiten om met de doofpot te stoppen. Maar men deed het ‘lekker’ niet. ‘Hans mag van niets weten hoor!’ Gevolg nog meer misbruik jarenlang en vrijwel onder mijn ogen. Ik dacht immers dat ik haar gewoon alleen kon laten als sterke vrouw, niet wetende dat ze weerloos was tegenover misbruikers die wat dwang en geweld wilden gebruiken.

Met name haar zusters en mijn broers, zijn schuldig aan laakbaar en gewetenloos gedrag. Haar zuster Klazien vond het zelfs niet nodig om mij te waarschuwen, nadat ze heimelijk een vrucht afdreef, zonder mij daarbij te betrekken of ‘even’ te waarschuwen van ‘zeg weet je dat je vrouw misbruikt kan worden zonder dat ze het zelf achteraf nog weet?’ en ‘dat dit tweede kind ook al niet van jouw is?’ Haar gewetenloze zuster Klazien is dit natuurlijk daarmee het meest aan te rekenen.
Nee, men liet het maar mooi gebeuren, medische hulp? Hoezo? Jullie weten toch mooi van niets? Dus leef maar rustig door in de waanwereld die wij voor jullie bouwen en laat haar maar mooi misbruiken en verkrachten als dat zo eens uitkomt, wat kan dat ons nou schelen. Wij feesten wel gewoon door.
Mijn broer Johan is als tweede dit zeer ernstig aan te rekenen. Deze judas zag zelfs kans om met justitie rond 1976 een deal te maken en kreeg vermoedelijk geld (zilverlingen) om als contact persoon op te treden naar justitie en er met justitie voor te zorgen dat wij nooit ook maar iets zouden weten. Wij moesten ten koste van alles blijven geloven dat onze kinderen gewoon van mij waren en dat mijn vrouw helemaal niet werd verkracht. Hoe kun je een onwetende, weerloze en onschuldige broer zo wreed mogelijk bedriegen was zijn credo? In 1975 had ik al mijn eerste flashback, maar men, psychiaters, zagen heimelijk kans om mijn brein weer dicht te zetten! Anders had ik kunnen optreden en onze ziekte bestrijden, en hadden we nog eigen kinderen kunnen krijgen ook!
Anderen, zoals getuigen, werden geïntimideerd om niets te zeggen! Broer Ruud zei ooit ‘dat mogen we van Johan niet aan Hans zeggen!’ Een wel integere (!) oud werkneemster Elise B. van broer Johan bevestigde ook, dat hij betrokken was en dat onze kinderen niet van mij waren. Dat maakt zijn ‘inbreng’ wel heel luguber en gewetenloos. Bij ieder kind heeft hij opnieuw besloten, ach laat nou maar, ze weten toch van niets, dus laten wij nou maar gewoon door feesten!

Zelfs toen mijn geheugen in maart 2000 dan eindelijk, juist (!) door de vele herhalingen van misdrijven, pas terug kwam, vond hij weer dat mij niets verteld mocht worden. In de hoop, dat ik het nooit zou snappen en inzien. De gewetenloze schoft! Gewoon door feesten was hun credo. Daardoor zijn we naast dus drie kinderen van misbruikers, ook nog ons inkomen kwijt, want ik werd toen ook nog eens langzaam arbeidsongeschikt natuurlijk. Feitelijk het nog even natrappen van een weerloos slachtoffer’!
Het recht op medische hulp werd ons weer ontzegd, het recht op samen eigen kinderen werd ons ook ‘even’ heimelijk ontzegd, het recht om mijn vrouw te mogen beschermen werd mij ontzegd, het recht om te weten wat er nou precies was gebeurd ook, het recht op juridische bijstand ook, etc.
Voor mij en mijn vrouw nu een hel op aarde. Zij denkt dat ik gek ben en haar bedriegers liegen dat het een lieve lust is. En omdat ik er dus alleen voor sta, gelooft de stakker haar zusters en mijn familie meer, dan haar eigen man. Terwijl die de ENIGE is die NIET tegen haar liegt. Toch dreigt nu zelfs een echtscheiding, uitsluitend (!) door het gewetenloze bedrog van de wederzijdse familie, medici en justitie! Grotesk. Hoogstwaarschijnlijk volstrekt uniek.

Dat verkrachters nu liever hun mond houden kan nog begrepen worden, maar dit?
In een normale rechtstaat kan zoiets niet voorkomen, maar in Nederland kan dat helaas dus wel. In Afrika of een ander derde wereld land zou je zoiets wellicht nog kunnen verwachten, maar hier? Iedere hulp wordt door de gewetenloze broer samen met justitie keurig geïntimideerd en durft niets meer te doen. Zelfs de advocaten durven ons niet te helpen. We zijn nu bijna zeven jaar bezig en er is nog steeds geen oplossing in zicht. Zelfs medici werken rustig mee om de doofpot in stand te houden. Puur gewetenloos eigen belang, want deze marteling kun je niet een behandeling noemen. Wij zijn feitelijk verstoten en buitengesloten in Nederland. En dat al sedert 1973 dus, en zonder dat wij dat door hadden met onze amnesie voor alles. Nu pas dringt dat tot mij door en staan we voor de zware beslissing hoe verder. Met elkaar is vrijwel onmogelijk, omdat we tegenover elkaar gezet worden door de leugens en het bedrog. Dat zou pas kunnen nadat de waarheid is uitgekomen.

Met oprechte diepe minachting,

ing. Hans Smedema

Copyright 2007 Hans Smedema Drachten – 5 januari 2007. Copyright 2007-2010 Hans Smedema Drachten.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.