Demmink Affair verbonden met Hans Smedema Affair via Koninklijk huis!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 06/01/2022 published 07/04/2021 by Hans Smedema

Demmink Affair verbonden met Hans Smedema Affair via Koninklijk huis!

Waarom werd de inmiddels beroemde Demmink Affair steeds geblokkeerd op topniveau? Het antwoord ligt verborgen in mijn Hans Smedema Affair en waarom die ook steeds overal werd geblokkeerd.

Want de criminele carrière van Joris Demmink is begonnen(!) in 1972 toen hij mijn vriendin martelde met een stroomstok voor varkens, infiltreerde bij Justitie en later kans zag deze beerput staatsveiligheid te maken via speciaal decreet of ruling van Koningin Juliana om NOOIT vervolging of onderzoek te doen! Sluw, sluw, sluw. Wat hij weer kon gebruiken tegen de Kroon om onderzoeken te ontlopen! Hij gaat net als alle andere betrokkenen vrijuit!

Zojuist een meer gedetailleerde post gepubliceerd over hoe de loopbaan van Joris prachtig met mijn gruwelijke Hans Smedema Affair sinds 1972 overeenkomt! Met veel getuigen!

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Mijn vrouw wist de naam van haar verkrachter!

Later informatie uit oktober 2021. Mijn vrouw noemde mij in 2000 de naam van de vriend van haar huisbaas Jan van Beek in Utrecht, als zijnde een Joris Em of zoiets.

Zie mijn recente artikel daarover…

Jorris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Joris Demmink onze verkrachter?

Ook verborgen in het feit dat mijn voormalige geplande(100.000 gulden en maandelijkse toelage voor gratis Villa van justitie!) buurman(sinds 1977) en verkrachter leraar Frans Jaap Duijs uit Drachten ook nooit kon worden vervolgd na altijd(!) seponeren van de diverse verkrachtingszaken vanuit de top Nederlandse Justitie! Namelijk de door mij genoemde MOL-X, een verkrachter van mijn vriendin later vrouw uit 1972 die in Justitie was geïnfiltreerd via BVD(werd afgekeurd voor operationele positie, maar kreeg betere staffunctie) in 1972, nu AIVD.

De naam Demmink werd mij ook genoemd als mogelijke dader na een zeer professioneel onderzoek Amerikaanse FBI/CIA in opdracht Immigration Judge (asielrechter) Rex J. Ford in 2009 tijdens mijn 7 maanden durende eerste asielaanvraag tegen de gruwelijke vervolging door Nederland van mij en deels mijn vrouw. Die casus wordt nog steeds doodgezwegen door de laffe Nederlandse media en journalisten. En dat zonder juridische hulp door de ook al weer laffe advocatuur.

Vermoedelijk mede als gevolg van dat onderzoek in en sinds 2009, deze blog sinds 2007, maar ook mijn eerdere CTIVD klacht tegen AIVD in 2007/8 naar mijn Hans Smedema Affair en de daar door mij specifiek genoemde MOL-X(mede verkrachter uit 1972 en vriend vaste klant drs. Jaap J. Duijs) binnen Justitie, werd later in 2011 de volgende Youtube video geproduceerd over Demmink…

Oorzaak totale blokkade Demmink Affair onbekend in Nederland?

Na nog eens wat video’s bekeken te hebben over deze Demmink wiens leeftijd(jaar ouder dan ikzelf) en voornaam lijken te kloppen met mijn eigen herinneringen over hem uit 1972, kom ik tot de conclusie dat de oorzaak van deze totale illegale en criminele blokkade van ieder onderzoek in de Demmink Affair(net als bij mijn casus) nog steeds onbekend is in Nederland. Wel wijst men terecht naar hoger heimelijk niveau.

Ondanks het feit dat ik in mijn Hans Smedema Affair wel degelijk naar Demmink verwijs en in mijn casus heb ik die blokkade oorzaak al lang gevonden!

Namelijk het heimelijk ingrijpen van ‘De Kroon’, met name het Koninklijk huis sinds 1973/75 in mijn Hans Smedema Affair via een speciaal decreet of ruling door Koningin Juliana rond 1975 die Ministerie Justitie opdracht gaf geen vervolging toe te staan om zogenaamd(!) op gezochte medische gronden(vals document prof.dr. Onno van der Hart en anderen) mijn vriendin/vrouw Wietske Jansma voor nog meer trauma’s te beschermen.Waarbij wij beide verder levenslang weerloos werden. Deze afdeling werd geleid, of van hoger niveau bestuurd door MOL-X volgens kroongetuige en verkrachter uit 1972 Jan van Beek uit Utrecht, de initiator van de vernietiging van mijn vriendin, mijn onvruchtbaar maken en daardoor ook van mijn leven.

En het Koninklijk huis mag immers nooit negatief in het nieuws komen, net als de verantwoordelijke Ministers dat niet willen, waar alle ambtenaren en organisaties ‘gezellig’ aan mee moeten werken. De ‘Eenheid van de Kroon’ mag in Nederland nooit in gevaar komen. Dus mogen wij creperen, ik geen aangifte doen, is geen enkele verdediging toegestaan tijdens rechtszaken wegens belediging verkrachters en gaan de verkrachters ‘gezellig’ vrijuit.

Een mooi overzicht en samenvatting van de zaak Demmink is overigens deze Youtube video uit april 2016 met een interview met Jos Poelman voormalig Gevangenisdirecteur die zelfs samen met collega’s aangifte hebben gedaan tegen Minister van Justitie…

Of mijn MOL-X dezelfde is als Demmink kan eenvoudig bewezen worden via de mij bekende getuigen en natuurlijk via de geheime dossiers bij Justitie en AIVD. AIVD bekende recent weer tegenover mij dat mijn casus nog steeds loopt!!! Terwijl er in Nederland nog steeds idioten met blijkbaar slechts een half brein zijn, die aannemen dat ik wel gek moet zijn omdat deze grootste doofpot en samenzwering uit de bekende geschiedenis van Nederland hun eigen(!) bevattingsvermogen blijkbaar te boven gaat.

CTIVD bevestigde mondeling tijdens hoorzitting tegen AIVD, dus niet schriftelijk, al in 2007/8 dat ik inderdaad het slachtoffer was van vervolging door de Nederlandse staat en adviseerde het Kabinet JanPeter Balkenende(?) om daar mee te stoppen! Maar CTIVD ontkende toen dat er sprake was van een MOL binnen Justitie! Ook ontkenden ze dat de CIA inzage had gehad rond 1983 in de Nederlandse justitie files, en dat zo het cruciale 97th General Army Hospital Frankfurt dossier van 30+ paginas kon worden gebruikt om Al Rust in 1996/7 via hoger beroep tijdens geheime zitting Militaire rechtbank vrij te spreken, nadat Justitie Nederland corrupt had gelogen(!) dat er zogenaamd GEEN dossier was over Hans Smedema en/of zijn vrouw. Hij kreeg een miljoen schadevergoeding en volledig eerherstel. Al Rust is ook degene die heimelijk zijn invloed heeft aangewend om mij te helpen tijdens mijn detentie(officieel transitite) met 7 maanden zeer professionele zittingen  en onderzoek FBI/CIA door Rex J. Ford tijdens asielaanvraag in 2009. Zie mijn artikel…

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Wat de Nederlandse en Koninklijke doofpot en samenzwering op topniveau feitelijk al bewijst.

CTIVD Onderzoek Hans Smedema Affaire!

Historisch moment CTIVD?

Zie ook mijn AIVD Rapport met eindelijk vrijgegeven informatie!

Koning Willem Alexander blokkeerde het mij aangeboden asiel!

Dat het Koninklijk huis betrokken is bij mijn zaak blijkt uit zijn illegale en criminele blokkade van het mij nota bene aangeboden asiel tegen Nederland op 15 maart 2017, dus juridisch op Amerikaans grondgebied, als KLM Co-Piloot in de lucht boven Montana! Zie mijn artikel…

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

En hoe zelfs KLM zelf zich niet met deze gruwelijke top zaak mag bemoeien…

KLM negeert laf en corrupt mijn aansprakelijkheidsstelling wegens fraude Koning Willem Alexander!

En zie hoe hij alsnog heimelijk probeerde in te grijpen tijdens mijn 13 maanden volkomen onschuldige detentie als juist slachtoffer bij verstek(!) zonder enige verdediging mogelijk, in mijn artikel…

Probeerde Koning WA mij heimelijk via gratieverzoek te helpen?

Getuigen die MOL-X kennen!

Veel mensen hebben beroepshalve, maar ook privé contact gehad met mijn MOL-X. Natuurlijk in eerste plaats Justitie zelf wat via buitenproportioneel beroep op staatsgeheim wordt geblokkeerd, ‘De Kroon’ wegens betrokkenheid Koninklijk huis sinds 1975, AIVD die dat erkennen, CTIVD die dat mondeling erkenden, maar ook via de bij mijn Hans Smedema Affair direct betrokkenen. Zie ook…

KCOM Geheime Koninklijke Criminele Organisatie Mengele!

 

  • Wietske (Wies) Jansma, mijn vriendin die MOL-X en Jan van Beek regelmatig moest bevredigen in de flat in Utrecht. St. Jacobstraat 81/83. Ze werd door MOL-X opzettelijk tot een seksslavin gemarteld (DIS Dissociatieve Identiteitsstoornis) omdat dagelijkse Ketamine te duur werd en veterinair laborant Jan van Beek daardoor al was ontslagen. Maar mijn vriendin is ontoerekeningsvatbaar en dus is wat ze zegt wat anderen haar zuster Klazien of Jaap de Vaginajager haar opdragen. In 2000 noemde ze “Joris Em of zo!”
  • mr. Johan Smedema uit Gennep als broer en heimelijk leider KCOM sinds 1973 met rechtstreeks contact sinds 1973 met MOL-X binnen Justitie. Mijn corrupte broer had heel veel contact met MOL-X volgens Jan van Beek en volgde gemeen al zijn ideeën om de zaak(eigenbelang!) in de doofpot te houden, op.
  • Tjitte de Jong uit Norg/Oudega als zwager en ook leider KCOM sinds 2003 die ook rechtstreeks met MOL-X communiceerde en mij had gemarteld of gedrogeerd om weer een mij onbekend(!) geheim gehouden document te tekenen. Overigens weet ook diens zoon Sietse de Jong van DJA Assurantien uit Norg meer van deze zaak omdat hij ervoor zorgde dat ik heimelijk en argeloos Tjitte als zeer integer persoon aanwees en die zo leider KCOM werd in 2003.
  • Jan van Beek als startende verkrachter en huisbaas van mijn vriendin en de vriend werd van MOL-X, en mij veel informatie verstrekte. Asielrechter Rex J. Ford en/of FBI CIA had contact met hem in 2009! Jan vertelde dat MOL-X, zijn vriend was afgekeurd voor een operationele functie bij BVD, maar een betere staffunctie had gekregen waar hij nog meer invloed kon uitoefenen om deze zaak en zijn criminele acties zorgvuldig buiten beeld te houden! Ook later dat MOL-X snel promotie maakte door zijn grote kennis van dit soort misdrijven en waarbij hij sluw gebruik maakte van ketamine(geheugenverlies) en hypnose of mind control om hogerop te komen, zelfs via ruzie na afloop als de betrokkenen van niets meer wisten achteraf.
  • Ans Schuh van Kesteren freelance journaliste (o.a. Telegraaf) echtgenote van mijn voormalige vriend Paul Schuh, uit Alphen a/d Rijn, die lid was sinds 1973 van KCOM met gratis 20.000 gulden met civiel contract tot levenslange geheimhouding en maandelijkse toelage om te liegen en bedriegen over de verkrachtingen tegenover ons(hun zogenaamde vrienden) als slachtoffers, en die dus cruciale informatie kan verstrekken over KCOM, mijn corrupte broer mr. Johan Smedema en contacten met MOL-X.
  • Drs. Jaap J. Duijs uit Drachten die een vaste klant en mede verkrachter van mijn weerloze gedrogeerde vriendin uit 1972 was, en zo een vriend werd van MOL-X in Utrecht. Hij werd door MOL-X aangewezen voor ons cordon sanitair in Drachten, kreeg les over mind control met ketamine(gratis via Sylvia te Wierik Politie Drachten) en kreeg 100.000 gulden en maandelijkse toelage voor hypotheek en info over ons als buren. Met afluisterapparatuur in onze woning en op mijn kantoor in o.a. Leeuwarden. Jaap wist dat hij nooit vervolgd kon worden door de heimelijke vrijwaring door Koningin Juliana rond 1975 en de MOL-X.
  • CTIVD medewerkers die inzage hadden zoals rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam die onderzoek deed en specifiek haar medewerker Hilda. Beide konden zich toen geen MOL binnen Justitie voorstellen!
  • Ikzelf natuurlijk omdat ik hem ook een paar keer heb gezien in Utrecht en zelfs de foto gaf van mijn al weerloze tot seksslavin gemartelde vriendin Wiesje die de twee verkrachters gebruikten om mannen te trekken via een boekje bij bar’s met beschikbare prostituees. Jan van Beek bevestigde weer dat MOL-X de rape video’s via Praag naar Amerika verkocht. Precies waar Demmink ook veel was. MOL-X moet dan bisexueel zijn geweest als het Demmink was. Was Demmink getrouwd? Was hij in 1972 inderdaad afgewezen voor een operationele functie bij BVD/AIVD?
  • En veel meer natuurlijk als zeer gedetailleerd is beschreven in mijn ongelofelijke Ebooks.

In een volgende post zijn meer getuigen genoemd!

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

Joris Demmink blijkt verkrachter en MOL-X binnen Justitie in mijn Hans Smedema Affair!

Dus waarom heel Nederland dit bovenstaande en dus de reden van het doodzwijgen bij zowel Demmink als mijn Hans Smedema Affaire blijft ontkennen of verzwijgen, is mij alweer een raadsel.

En waarom niet iemand even contact zoekt met de door mij genoemde getuigen die mijn MOL-X kennen en dus wel of niet kunnen bevestigen of dat Demmink is of iemand anders binnen Justitie is mij ook een groot raadsel.

Maar dat is dit hele mysterie.

Later meer…

ing. Hans Smedema, in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.